Aquest és un element destacat. Feu clic aquí per obtenir informació més detallada

Arquitectura neoclàssica

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure.
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Nota de desambiguació.svg Desambiguació : si esteu buscant el corrent arquitectònic gairebé homònim, consulteu Nova arquitectura clàssica .
Façana oest de l' edifici del Capitoli dels Estats Units a Washington , Estats Units

Per arquitectura neoclàssica entenem l’estil arquitectònic que, en línia amb la tendència artística més general del neoclassicisme , incorpora els ideals i l’aparell formal de l’arquitectura i la racionalitat clàssiques i gregues romanes en les formes pròpies, assimilant els elements arquitectònics tradicionals als elements constructius . [1] A la història de l'arquitectura , aquest estil va sorgir després del barroc tardà i el rococó , en anys en què el Gran Tour va marcar la formació cultural de generacions senceres de nous artistes i de tota l'aristocràcia i la classe mitjana alta.

El període de desenvolupament d’aquest estil correspon al que els historiadors econòmics defineixen com a revolució industrial . [1] També en aquest període comença el despreniment de l'arquitectura dels problemes de la pràctica de la construcció. [2]

Malgrat els autèntics estils precursors, com l’italià d’ Andrea Palladio , seguit posteriorment del palladianisme , que es va estendre a Anglaterra i més tard a tot el món, que va influir molt en l’arquitectura neoclàssica, [3] [4] [5] el veritable neoclassicisme i va començar realment després a mitjan segle XVIII , [6] desenvolupant-se així a tots els països occidentals i sense deixar d'influir en la producció arquitectònica a Rússia , els Estats Units i Amèrica Llatina .

Tot i que es tracta d’un fenomen internacional, l’arquitectura del neoclassicisme es va caracteritzar per diferents corrents segons el període i les diferents tradicions establertes anteriorment als diversos països. En aquest sentit, és difícil establir una periodització rigorosa: de fet, el neoclassicisme no només es pot inserir en un corrent més ampli basat en l’estudi de l’arquitectura clàssica (ja a partir de l’arquitectura del segle XVI ), sinó que va romandre en voga al llarg del segle XIX , caracteritzant-se durant l’ eclecticisme i acabant deixant les seves traces en una arquitectura més recent (vegeu les diverses tendències monumentalistes del segle XX). [6]

Neoclassicisme del segle XVIII

Marie-Joseph Peyre , projecte de concurs per a una catedral, organitzat per l’Accademia di San Luca, 1753

El neoclassicisme del segle XVIII va ser essencialment una reacció al rococó . [6] Sense tornar al contingut de l’ arquitectura paladina i del segle XVI, l’inici del racionalisme neoclàssic en clau ant barroca es pot remuntar a les obres teòriques del segle XVII de François Blondel , Claude i Charles Perrault i a la les del segle XVIII de Colen Campbell . [7]

James Stuart , estampa del Partenó

Tres orientacions principals van contribuir al desenvolupament de l'arquitectura neoclàssica. [8] El primer es va produir en el camp de la crítica arquitectònica, amb la difusió dels escrits de Marc-Antoine Laugier , Carlo Lodoli , Francesco Milizia , Étienne-Louis Boullée , Claude-Nicolas Ledoux i altres, que van afavorir la transposició de la Il·lustració. a l’arquitectura, afirmant aquells principis vinculats al racionalisme i al funcionalisme , amb un nou ideal estètic basat en l’ús de formes geomètriques elementals. [9] Marc-Antoine Laugier, en el seu Essai sur l'architecture , argumentava que la natura era el principi original de l'arquitectura; el seu edifici ideal estava situat sobre columnes lliures, sense pilars, bases i altres elements de la tradició renaixentista i postrenacentista. A més, en el seu tractat va exposar una concepció racional del classicisme, donant suport al concepte de l'anomenada "barraca rústica" de l'home primitiu com a veritable expressió de la necessitat humana de refugi. [10]

Entre les bases del pensament de Lodoli hi havia l'oposició a la interpretació del dogma vitruvià , que havia entelat el veritable significat de l'arquitectura: la seva funcionalitat. Continuador de Lodoli fou la Milícia, els principis de la qual eren els del classicisme , Vitruvi, la barraca de fusta, etc. A més, va argumentar que l'arquitectura no hauria de ser una mera imitació de la natura, sinó de bellesa natural. [11] No obstant això, no totes les teories del segle XVIII es caracteritzaven per aquest rigor. Giovanni Battista Piranesi va ser un animat manifestant de Lodoli i Laugier, reivindicant la "bogeria llibertat de treballar per caprici". Va ser important, encara que indirectament, l'obra del filòsof Jean-Jacques Rousseau que, afirmant la llibertat original de l'home ara perduda dins d'una societat rígida, va dirigir l'arquitectura neoclàssica cap a una major llibertat formal ( eclecticisme ). [12]

GB Piranesi , estampa de l' Arc de Trajà a Benevent

La segona orientació a l’origen del neoclassicisme prové de l’activitat antiquària i del començament de les excavacions arqueològiques d’ Herculà i Pompeia ( 1719 i 1738 ), a més de la publicació d’obres literàries importants com la Història de l’Art Antic de Winckelmann , que va introduir aquell ideal de "tranquil·litat senzilla i noble grandiositat" [13] en antítesi de l'opulència del barroc i el rococó, considerats, per alguns crítics de l'època, expressions mentides d'allò irracional i enganyós. [11] La difusió de publicacions que contenien reproduccions que representaven antiguitats gregues i romanes no era secundària.

Entre aquestes, les Antiguitats d'Atenes de James Stuart van tenir un gran impacte que, paral·lelament a la publicació progressiva, va influir en la formació del nou estil arquitectònic, especialment de més enllà dels Alps, [14] i les nombroses estampes de Giovanni Battista Piranesi que representaven Roman antiguitats. [15] [16] [17]

En aquest context, una gran part de la crítica sol atribuir a l’entorn romà un paper protagonista en la definició de nous gustos arquitectònics. Segons l'historiador David Watkin, el llenguatge del neoclassicisme internacional va ser fundat a Roma cap al 1740 pels pensionaris francesos de l' Acadèmia Francesa, que, rebutjant els exuberants ornaments de l'arquitectura del barroc tardà, es van dedicar al disseny de vasts edificis públics, inspirats en els de l'antiga Roma. [18]

La tercera orientació, de caràcter sociopolític, està lligada a l’actitud de la nova classe burgesa, que va transferir l’esperit conservador, l’ideal republicà de la revolució política ( 1789 ), el racionalisme de la revolució industrial ( 1760 - 1830) ) al neoclassicisme i al romanticisme nacionalista i individualista. [8]

Des del punt de vista ideològic, al neoclassicisme del segle XVIII és possible identificar substancialment tres períodes: [19] un primer ( 1715 -1740) en què sorgeixen els personatges de la Il·lustració; un segon consolidació (1740- 1780 ), en els quals prevalen els aspectes filològics, arqueològics i acadèmiques; Finalment, una tercera (1780- 1805 ), que es refereix a ' revolucionària arquitectura de Boullée i Ledoux, les obres (com el cenotafi de Newton o la salina real de Arc-et-Senans ), encaixen perfectament en el clima cultural dominat per personalitats del calibre d’ Isaac Newton , Voltaire , Denis Diderot i Montesquieu , constituint l’emblema del neoclassicisme lligat a la Il·lustració i a la Revolució Francesa . [20]

Pierre-François-Léonard Fontaine , monument sepulcral per als governants d’un gran imperi, 1785

Pel que fa a l’estil de codi, la diferència més gran que es percep en el pas entre el rococó i el neoclassicisme rau en la forta prevalença del “lineal” sobre el “pictòric”, entès com el domini de la raó sobre el sentiment: “com més en la línia que contenia uns quants cossos simples, disposats frontalment com en un baix relleu ideal, més podria millorar la funció per a l'artista neoclàssic ". [21] El caràcter lineal es va convertir en l'expressió d'una intencionalitat de disseny típica de tot l'art neoclàssic. En particular, el principi de correspondència entre forma i funció estàtica va conduir al càlcul escrupolós de les tensions i resistències dels materials, reevaluant, a nivell estètic, la investigació científica dels enginyers. [22]

L’ús d’ ordres i timpans , la simetria d’alçats i plànols, la correspondència entre interiors i exteriors i l’ús de volums clars i ben definits en la definició dels diversos edificis, es van convertir en els elements característics de la composició arquitectònica. Tanmateix, malgrat l’aparent rigidesa de les regles combinatòries, el codi d’estil va resultar ser força flexible, des del minimalisme de Boullée fins a la conformació articulada que sovint caracteritzava els interiors. [23] Els ideals de puresa formal madurats a l'era neoclàssica van conduir a una autonomia extrema del sistema arquitectònic respecte als altres components (pintura i escultura). Les sumptuoses decoracions pictòriques dels sostres, que havien assolit el seu punt àlgid a l’època anterior, finalment es van esvair. [23] Es van fer notables innovacions especialment en la planificació urbana, en les intervencions promogudes des del segle XVIII fins al XIX a Anglaterra , França i Rússia , amb la formació d’entorns i complexos urbans formats per l’agregació d’unitats constructives individuals. [24]

En qualsevol cas, la influència més gran exercida per la Il·lustració en el camp arquitectònic no es troba tant en la llengua, sinó en la tipologia, ja que alguns tipus d'edificis, com teatres, biblioteques, hospitals i altres edificis d'utilitat pública, ells mateixos més que els altres als canvis. [25]

Neoclassicisme entre els segles XIX i XX

John Nash , disseny original del Quadrant a Regent Street , Londres

El neoclassicisme va continuar sent el principal corrent a Europa des de la segona dècada del segle XVIII fins a finals del segle XIX. [19] Tanmateix, se li van afegir nous corrents culturals, expressió dels nombrosos canvis de la societat, com el neogòtic , el neorenaixentista , el neobarroc i el neoromànic . De fet, el segle XIX va ser el segle de Napoleó Bonaparte , de la Restauració i de l’afirmació dels estats nacionals; va ser un segle desbordat per la Revolució Industrial , que va canviar els escenaris socials i va crear noves perspectives de desenvolupament, especialment a Anglaterra.

L'aparell formal ressentia profundament aquests canvis de manera que la gravetat i l'arquitectura napoleònica immensitat (el estil imperi , que data de 1805- 1814 ) va ser seguit per l'anomenat classicisme de Restauració (1814- 1840 ). A la segona meitat del segle, el neoclassicisme va esdevenir l’estil dels estats burgesos enriquits amb la industrialització, mentre que a les primeres dècades del segle XX va estar present a totes les arquitectures oficials anacròniques de nombrosos països, com els Estats Units , Itàlia. i Alemanya , prenent ideològicament i perdent de fet qualsevol rellevància històrica. [26]

Des del punt de vista de la composició, l'arquitectura del segle XIX es va fer més rigorosa, prestant una major atenció filològica en l'ús de formes antigues i el llenguatge decoratiu es va fer més ric i expressiu; no obstant això, la recerca del resultat de l'efecte va prevaler sobre l'expressió d'un elevat ideal intel·lectual. [6] Així, el neoclassicisme va sobreviure a Europa, als Estats Units i a les colònies disperses pels diversos continents, però els nombrosos edificis construïts, malgrat els seus alts estàndards de qualitat, mostren poca capacitat d’evolució. Paradoxalment, els principis bàsics de la tradició neoclàssica (lògica, tècnica de construcció, ús raonat de materials respecte a la seva funció, etc.) van ser assumits, en clau decididament anticlàssica, pels arquitectes del neogòtic . [6]

Els invariants de l’estil de codi, heretats en part dels del segle anterior, són: plantes bloquejades, formades per figures regulars; la cerca de simetria en pla i alçat; la preferència pels edificis desenvolupats horitzontalment. Els materials utilitzats a l’exterior eren la pedra, el guix blanc o de colors, el marbre, que sovint amagaven els elements metàl·lics dissenyats per reforçar les parets. [27]

El neoclassicisme a Europa

França

Ange-Jacques Gabriel , projecte per a la Place de la Concorde , París
Ange-Jacques Gabriel, Petit Trianon , Versalles

L’arquitectura civil francesa es va adreçar al neoclassicisme a partir de mitjan segle XVIII amb la creació d’instal·lacions brillants i sòbries com la Place de la Concorde a París i el Petit Trianon a Versalles , ambdues d’ Ange-Jacques Gabriel , que, tot i així, van trobar els seus fonaments a classicisme barroc francès . [28] Els projectes per a la plaça de la Concòrdia, a l’època de Lluís XV, es remunten al 1753 : els dissenys originals definien un espai molt diferent de l’actual, fruit dels plans elaborats a l’època napoleònica, amb dos edificis que delimiten un espai tancat per una sèrie de balustrades . Els edificis es van inspirar clarament en l' elevació de Claude Perrault per a la façana del Louvre . Per a l'arquitectura francesa , l'obra de Perrault ( 1613 - 1688 ) per a la realització del famós palau reial de París va ser de fet un exemple de domini absolut: el seu disseny clar i ordenat, caracteritzat per un frontó central i una teoria de columnes aparellades sobre una base massiva, va tenir una notable influència en la definició dels nous cànons estètics de l'arquitectura. [29] Just després de la famosa plaça parisenca hi ha el Petit Trianon, construït entre 1761 i 1768 , on els interiors es distribueixen segons la seva funció i no tant segons els requisits estètics de simetria. L’exterior és molt simplificat i no presenta decoracions excessives, però es defineix per un rigorós ordre de grans obertures vidrades.

La següent generació es va dedicar a una concepció més clàssica i severa de l’arquitectura. Més de trenta anys més jove que Gabriel, Marie-Joseph Peyre ( 1730 - 1785 ) va anar a Itàlia, on va guanyar un concurs de l' Acadèmia de San Luca per a una catedral i dos edificis annexos. En tornar a França, va dissenyar una vila per a la senyora Leprêtre de Neubourg als afores de París, potser el primer edifici francès autènticament clàssic. [30] La vil·la està situada sobre un estilobat i està formada per volums compactes i sense adorns, amb una planta en què s’atenuï tot l’èmfasi: la distribució de les habitacions és senzilla, no hi ha passadissos i les escales no estan ressaltades, estant tancat a l'interior d'un compartiment. El 1763 , Peyre es va dedicar a la casa per al príncep de Condé , una estructura menys austera, l’element més interessant del qual és una columnata que envolta el pati d’entrada. Amb el seu amic Charles De Wailly va dissenyar el teatre Odéon de París, construït entre 1779 i 1782 , però reconstruït diverses vegades després de ser destruït en dos incendis. L’aspecte del teatre és sobri i sever, amb l’exterior cobert de carreu i la façana principal blindada per un pòrtic de columnes dòriques . [31]

Claude-Nicolas Ledoux : projecte per a la casa del director de la Royal Saltworks of Arc-et-Senans

En aquest clima de renovació, nombrosos teatres van sorgir a tota França, fins i tot a ciutats més petites com Amiens i Besançon . A Bordeus , a la dècada de 1770, es va erigir el Grand Théâtre , el teatre francès més bell de l’època. [32] Dissenyat per Victor Louis , consta d'un bloc rectangular, amb una façana precedida per dotze grans columnes corínties.

Si Peyre, De Wailly, Louis i, com veurem més endavant, Jean Chalgrin , es compten entre els principals exponents de l’estil clàssic de finals del segle XVIII, igualment importants van ser artistes com Jacques Gondouin , Étienne-Louis Boullée i Claude- Nicolas Ledoux . El primer es recorda avui per l’ École de Chirurgie de París, construïda entre el 1769 i el 1775 . Representa una obra paradigmàtica de l'època, tant que Quatremère de Quincy va escriure: "Aquesta és l'obra clàssica de finals del segle XVIII". [33] La seva sala semicircular, destinada a allotjar el teatre anatòmic , presenta nivells, parets corbes nues i una cúpula semicofrada inspirada en el Panteó de Roma . L’èxit d’aquesta comissió, que fins i tot influirà en l’americà Benjamin Latrobe , [34] portarà a l’autor moltes altres tasques fins a l’esclat de la Revolució i la seva obra servirà de model per a diverses sales de reunions.

Aquesta predilecció pels volums purs trobarà els dos màxims exponents a Étienne-Louis Boullée i Claude-Nicolas Ledoux; [35] tot i que molts dels seus projectes només han quedat en paper o, en el cas de Ledoux, han estat destruïts, tots dos aspiraven a crear una "conversa", és a dir, una arquitectura simbòlica, capaç de comunicar la seva funció mitjançant un hàbil ús de formes. Boullée va construir molt poc, però va exercir una influència considerable. El seu projecte més famós, que forma part de l’anomenada Arquitectura de la Revolució , és el del cenotafi de Newton, una immensa esfera que hauria d’haver allotjat les restes del gran científic: tot té dimensions colossals i es tracta amb una elementalitat abstracta expressiva. . [36] A l'època napoleònica, els conceptes expressats per Boullée trobaran un fidel seguidor en Jean-Nicolas-Louis Durand , professor de la Politècnica de l' École i precursor de les teories sobre el funcionalisme , o més aviat de l'estreta relació que ha d'existir entre edificar i funció. [37]

Giovanni Niccolò Servandoni , projecte per a la façana de Saint Sulpice , París

No obstant això, els estudis teòrics de Boullée van establir les bases per a l'afirmació de Claude-Nicolas Ledoux, l'obra de la qual, també influïda per Piranesi, també es caracteritza per una extrema simplicitat geomètrica. Va construir nombrosos hotels i el 1775 va començar les Salines Reials d’Arc-et-Senans : un complex de planta hemicíclica, format per un portal dòric que amaga una primitiva cova. El complex, construït només en part, es mou a través d’un llenguatge fortament simbòlic, propi de l’arquitectura de Ledoux, que es recull en el projecte més madur de la ciutat ideal de Chaux, amb connotacions utòpiques . [38] Aquesta obra visionària i essencialment al·legòrica presenta edificis sense precedents tant per la seva funció com per la singularitat de la forma. No és casualitat, per exemple, que una de les seves solucions més originals, concretament la de la Casa dels Observadors del Riu , fos imaginada com un cilindre buit situat al voltant del riu. En els anys prerevolucionaris, Ledoux va tractar el cinturó duaner de París , oferint un ampli repertori de solucions en el disseny de barreres duaneres, algunes de les quals s'han conservat; entre aquests, la Barrière de la Villette, formada per una creu grega superada per un cilindre. [39]

En la discussió sobre les principals obres neoclàssiques del segle xviii francès, també cal esmentar alguns edificis sagrats. Una de les primeres manifestacions de reacció al Rococò és la façana de Saint Sulpice , [40] construïda a l’estil clàssic pel florentí Giovanni Niccolò Servandoni i modificada diverses vegades al llarg del temps.

No obstant això, el màxim exemple en el camp de l'arquitectura sagrada continua sent el Panteó de París , [28] construït originalment com a església a Ste-Geneviève i transformat posteriorment en un mausoleu de la Nació. De l’edifici, dissenyat per Jacques-Germain Soufflot i construït entre el 1757 i el 1791 , crida l’atenció la cúpula inspirada en la de la catedral de Sant Pau de Londres i l’audaçosa estructura interna que recorda, per la seva lleugeresa, la de les antigues catedrals gòtiques. . . De fet, durant la construcció de Ste-Geneviève, Soufflot i els seus col·laboradors van buscar a França a la recerca de les pedres més adequades i van crear un laboratori per analitzar les seves característiques de resistència i elasticitat. L'objectiu era fer l'estructura cada vegada més refinada, de manera que es reduïssin els elements portants, prenent per exemple les esglésies medievals franceses, però també la capella del Sant Sudari de Torí i Santa Maria della Salute a Venècia . [41]

Una altra església parisenca, la de Saint-Philippe-du-Roule ( 1772 - 1784 ), destaca per la seva nau coberta per una volta de canó decorada amb enteixinat i situada sobre un entaulament sostingut per una sèrie de columnes jòniques. El disseny es deu a l'esmentat Jean Chalgrin, però l'edifici es va capgirar cap a mitjans del segle següent amb l'obertura de finestres al llarg de la volta i la construcció de dues capelles. Malgrat això, l'esquema de Saint-Philippe va exercir una certa influència en l'arquitectura de l'època. [42]

Entre les arquitectures neoclàssiques del segle XIX, un lloc destacat pertany a l’ església de la Maddalena , construïda entre principis del segle XIX en un punt de suport parisenc del nou imperi napoleònic (parlem d’ estil imperial ). [28] Inicialment destinada a ser una església amb un pla basilical, el 1806 Napoleó va voler convertir-la en un temple de glòria , modificant radicalment el projecte original i fent-lo similar a un colossal temple romà . Si per l'exterior aquesta relació és molt evident, per l'interior l'arquitecte es va limitar a articular l'espai a través d'una sèrie de voltes de creueria , vagament inspirades en la modularitat de l'arquitectura tèrmica romana . [28]

Louis-Pierre Baltard , Palau de Justícia, Lió

L'ascens de Napoleó va coincidir amb la construcció d'altres impressionants obres públiques, destinades a canviar la cara de París. El 1806 es va iniciar l' Arc del Triomf , dissenyat per Jean Chalgrin; els mateixos anys François-Joseph Bélanger va cobrir el pati de la Halle aux Blés amb una cúpula de ferro colat ; Alexandre-Théodore Brongniart va dissenyar la seu de la Borsa de París i, entre 1806 i 1810 , es va erigir la columna Vendôme . A més, cal esmentar la principal intervenció urbana neoclàssica a París a principis del segle XIX. Es tracta de la reforma del carrer de Rivoli, iniciada el 1801 per Charles Percier i Pierre-François-Léonard Fontaine . Els dos dissenyadors van crear una línia recta molt llarga uniformitzada per elevacions contínues dels edificis porticats ; l'obra es va completar només sota Napoleó III , però els dissenys originals es van modificar amb l'addició de grans cobertes mansardades . [43]

Amb la fi de l'imperi napoleònic, els arquitectes francesos es van trobar sense una guia segura. Per tant, les noves tendències van ser identificades per l’ Académie des beaux-arts i pel Conseil Génèral des Bàtiments Civils.[44] El prominent figura d'aquesta fase va ser Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy ( 1755 - 1849 ), secretari de l'Acadèmia durant vint-anys, i un ferm defensor de l'art clàssic. Els límits del seu gust, a causa de l’excessiva rigidesa dels seus ideals doctrinals, emergeixen en nombrosos edificis construïts a França de l’època, com al Palais de Justice de Lió , iniciat el 1835 per Louis-Pierre Baltard i caracteritzat per una severa façana composta de vint-i-quatre columnes de l'ordre corinti.[44]

Algunes innovacions es registren en l'obra de Jakob Ignaz Hittorff , partidari de la teoria segons la qual l'arquitectura grega devia ser rica en colors. Les seves principals obres, totes a París, són l’ església de Sant Vicenç de Pau , l’arranjament de la plaça de la Concòrdia i la Gare de Paris Nord . A l’església de San Vincenzo, la construcció de la qual va assumir cap al 1830, va demostrar com es podia variar l’arquitectura clàssica sense apartar-se dels models antics. Exteriorment l'església està precedida d'un pòrtic jònic coronat per un frontó, flanquejat per dues torres quadrades, mentre que l'interior, dividit en passadissos per dos ordres de columnes, és policromat i ricament decorat, amb una articulació més semblant a l'arquitectura paleocristiana que a el neoclàssic: les columnes són de color albercoc, el registre superior està pintat al fresc i les encavallades són vermelles i blaves, daurades a imitació dels presents a la catedral de Monreale . Uns anys més tard es va ocupar de la reorganització de la plaça de la Concòrdia, on va afegir estàtues, va aixecar l'obelisc i va col·locar la font de ferro colat. El 1859 va dissenyar la Gare de Paris Nord , el seu gran èxit, però la façana del qual presenta una barreja de motius clàssics a una escala desproporcionada. [45]

Gran Bretanya

Holkham Hall , Norfolk

Anglaterra va conèixer l’arquitectura d’ Andrea Palladio a principis del segle XVII , gràcies al treball de divulgació d’ Inigo Jones . [46] A partir de llavors la fortuna del pal·ladianisme va ser tan gran que va dominar l'arquitectura anglesa fins que va ser modificada d'una manera més elegant per Robert Adam ( 1728 - 1792 ), l'activitat de la qual oscil·la entre el pintoresc neoclassicisme i una versió neogòtica versió clàssica. [47]

Al llarg del segle XVIII hi va haver la construcció de nombroses residències marcades precisament a l '"estil italià", com Holkham Hall i Chiswick House , dissenyades per William Kent i Lord Burlington . La col·laboració entre els dos va donar lloc al vestíbul d'entrada de Holkham Hall (cap al 1734 ), definit com "un dels interiors més espectaculars del segle XVIII". [48] Al model bàsic, derivat d'un projecte no realitzat de Palladio, van afegir un absis una vegada més inspirat en les esglésies venecianes del mateix arquitecte italià; diversos detalls, com ara l’encanalat, s’inspiren en les reconstruccions arqueològiques publicades al volum Edifices antiques de Rome des del 1682 . L’efecte final és decididament clàssic, per a una sala que revela un concepte dramàtic d’inspiració barroca. [48]

Il primo interno neoclassico inglese è comunque da ricercare nella sala che James Stuart eseguì nella Spencer House di Londra nel 1758 . [49] Stuart costruì assai poco nel corso della sua carriera, ma è noto soprattutto per aver riscoperto il gusto greco: il suo tempio nel parco di Hagley Hall è il primo esempio di Neogreco dorico di tutta Europa. [50]

William Kent , Tempio della Virtù Antica, Buckinghamshire
Robert Adam , sezione dell'anticamera di Syon House

Invece, in campo urbanistico sono significative le trasformazioni di tendenza classicheggiante promosse nella cittadina termale di Bath dove, a partire dalla prima metà del Settecento, John Wood il Vecchio realizzò una serie di interventi ispirandosi ai modelli del passato (come il Foro Romano ); l'opera fu completata dal figlio John Wood il Giovane con l'aggiunta del Crescent , un corpo curvilineo caratterizzato da un prospetto continuo e definito da un ordine gigante di colonne. Le trasformazioni di Bath influenzeranno, come vedremo in seguito, numerosi interventi urbanistici in Inghilterra e negli Stati Uniti. [51]

Parallelamente, a partire dal 1740, con l'affermazione del pittoresco , in architettura si diffuse la passione per le rovine, tanto che numerosi architetti incominciarono a ideare i loro edifici in decadenza, ridotti in rovina dall'azione del tempo. In questa corrente si inserisce il primo progetto inglese che rientra a pieno titolo nel Neoclassicismo, ovvero il mausoleo del Principe di Galles ( 1751 ), di William Chambers ; eppure, i caratteri neoclassici di questo progetto si dissolvono nella concezione romantica del mausoleo, che fu presentato nella forma che esso avrebbe assunto una volta andato in rovina. [52]

Il pittoresco traeva origine dall'arte dei giardini più che dall'architettura; il parco all'inglese derivava invece dai giardini rinascimentali italiani, lodati da Alexander Pope e il citato William Kent. [53] Il primo giardino all'inglese degno di nota fu proprio quello che Alexander Pope volle realizzare a Twickenham , iniziato nel 1719 e caratterizzato da una zona selvatica, da una grotta e da un tempietto a conchiglia . Successivamente, nei cosiddetti Elysian Field ( Buckinghamshire ), William Kent progettò il tempio a pianta circolare della Virtù Antica (1734), ispirandosi allo schema di Palladio per il Tempio di Vesta a Tivoli . Lo stesso Kent disegnò il giardino di Rousham , nell' Oxfordshire , analogo al precedente, ma al contempo più vario e unitario. Entrambe le opere di Kent costituiscono il termine di paragone del giardino realizzato tra il 1740 ed il 1760 a Stourhead , nel Wiltshire . Il parco, nato dalla fusione di architettura, archeologia, poesia, giardinaggio, topografia ed esoterismo, sorse a breve distanza da Salisbury e Glastonbury , in una vallata lacustre, dalla vegetazione lussureggiante; qui furono incastonati numerosi tempietti di imitazione classica, come il Pantheon di Claudio e Virgilio, completato nel 1754 e ornato all'interno con statue raffiguranti Ercole, Flora e Livia Augusta nelle vesti di Cerere, quest'ultima proveniente proprio dagli scavi archeologici di Ercolano. [54]

Joseph Bonomi il Vecchio , chiesa nel parco di Packington
James Wyatt , Pantheon in Oxford Street, Londra (distrutto)

A Robert Adam va il merito di aver compiuto una sintesi tra la tradizione inglese ed i gusti europei. Nato in Scozia nel 1728 , visitò la Francia e l'Italia, dove divenne amico di personalità del calibro di Piranesi. E proprio al Piranesi rimanda lo stile retorico con il quale riprodusse i propri edifici pubblici nel volume The Works in Architecture of Robert and James Adam . Il suo stile è una combinazione che parte dall'arte classica fino ad arrivare al palladianesimo e al pittoresco. Nei suoi interni si ritrovano molti riferimenti alle terme romane, ma anche elementi di compromesso tra l'architettura greca e quella romana, come nell'anticamera di Syon House , dove Adam impiegò decorazioni della trabeazione tratte dall' Eretteo , colonne provenienti direttamente da Roma e un soffitto di stampo palladiano: a ben vedere, Adam creò una sintesi non tanto di origine intellettuale, ma scenografica e pittoresca. [55]

Sul finire del XVIII secolo si registra anche l'attività di Joseph Bonomi il Vecchio , James Wyatt e Henry Holland . Il primo, nato in Italia, si era trasferito in Inghilterra nel 1767 . Tra le sue opere, in cui confluiscono accurate reminiscenze archeologiche, si ricorda la chiesa per il parco Packington, nel Warwickshire , che denuncia affinità con la coeva architettura rivoluzionaria di Ledoux in Francia e Gilly in Germania, ed è unica nel panorama inglese. [56] Di forme austere e spoglie, l'esterno è in puro laterizio ed è alleggerito da grandi finestroni a lunetta semicircolare di derivazione termale; l'interno sembra ispirarsi al Tempio di Nettuno a Paestum , con colonne doriche che sostengono le volte di copertura. Probabilmente questa conformazione interna influenzò diversi architetti, tra cui James Wyatt. [57]

Wyatt era rivale di Adam e acquistò fama con il Pantheon di Oxford Street in Londra ( 1770 , distrutto), un edificio destinato ai divertimenti che costituiva una singolare versione neoclassica della basilica di Santa Sofia di Istanbul . Costruì moltissimo, anche se è ricordato soprattutto per i suoi contributi in campo neogotico e per i massicci restauri delle cattedrali inglesi; tuttavia edificò diverse residenze di campagna in stile neoclassico, come quella di Dodington, nel Gloucestershire , in cui confluiscono particolari del mondo greco e romano. [58]

British Museum a Londra

Strettamente legato al linguaggio di Wyatt e Adam è Henry Holland, che nella sua prima commissione importante, il Brooks's Club di Londra ( 1776 ) disegnò, dietro una facciata palladiana, ambienti con sobrie e misurate decorazioni. Due anni dopo cominciò a lavorare a una dimora nell' Herefordshire , alla quale fecero seguito le ampie trasformazioni di Carlton House , dove si riscontrano influenze francesi, [59] come francesi erano gli artigiani che si occuparono della decorazione e del disegno del mobilio.

Anche l'Ottocento produce risultati notevoli: esempi importanti sono il British Museum a Londra, la Saint George's Hall a Liverpool e alcune opere di John Soane . [60] > Il British Museum è un monumentale edificio costruito a partire dagli anni venti e schermato da una teoria di eleganti colonne ioniche: l'articolato complesso riprende il tema dei templi classici e concentra al suo interno un grande cupola in ghisa che sovrasta la sala di lettura. [60]

Di poco posteriore è la St. George's Hall di Liverpool, severa costruzione destinata ad ospitare la vita civica della città. Questa sorta di basilica civile altro non è che un insieme di volumi diversi accostati tra loro e uniti da una trabeazione che corre su tutte le facciate dell'edificio. Il complesso fu progettato da Harvey Lonsdale Elmes , ma alla sua morte i lavori furono continuati da Charles Robert Cockerell , che vi aggiunse il volume della Concert Hall, la cui ricca decorazione classica contrasta con la sobrietà dell'esterno. [61]

John Soane è ritenuto quasi il rappresentante esclusivo del Neoclassicismo rivoluzionario inglese. [62] Influenzato da George Dance e soprattutto da Ledoux, ottenne fama verso la fine del Settecento per i suoi interventi nel cantiere della Banca d'Inghilterra , a Londra, un vasto complesso caratterizzato da cupole ribassate e da un'estrema semplicità strutturale. Tra le sue creazioni merita alcune annotazioni la casa che l'architetto progettò per se stesso a Londra (ora Sir John Soane's Museum ): il disegno originario, non eseguito integralmente, era impostato alla massima semplicità, con grandi archi aperti in facciata, avvicinandosi quindi alle architetture rivoluzionarie di Claude-Nicolas Ledoux. [63] Di contro, l'interno, assai congestionato e claustrofobico, annulla il classicismo dell'esterno, rivelando un linguaggio estremamente personale e più affine alla tradizione pittoresca: numerosi specchi (oltre 90 in una delle stanze più piccole) simulano vani più ampi, l'illuminazione proviene dall'alto, mentre archi goticizzanti distaccano i soffitti dalle pareti. [64]

Tra le trasformazioni urbanistiche occorre ricordare Regent's Park e Regent Street a Londra, opera di John Nash . L'architetto, influenzato dalle citate sistemazioni intraprese a Bath, realizzò una serie di snodi all'interno del tessuto urbano della città, progettando abitazioni con colonne, trabeazioni e timpani , in linea con i dettami del Neoclassicismo; tuttavia il sinuoso percorso abbandona la staticità vista nelle trasformazioni parigine e, offrendo scorci prospettici sempre nuovi, riesce a coniugare in sé anche il gusto romantico per la continua scoperta e per il pittoresco. [65]

In ogni caso, i migliori progettisti inglesi dell'epoca subirono il fascino del Neogotico, spesso associato a una tradizione religiosa, architettonica e intellettuale che si affermò nei centri di Oxford , Cambridge e Londra. Invece, dalla metà dell'Ottocento, in Scozia e nel nord del Paese fiorì un'intensa stagione neoclassica, riscontrabile ad esempio nella Town hall di Leeds ( 1853 ), nella Picton Reading Room di Liverpool ( 1875 ) o nelle chiese che Alexander Thomson edificò a Glasgow sotto l'influenza di Schinkel e Cockerell. [66]

Germania

L'architettura che introduce con vigore il Neoclassicismo in Germania è la Porta di Brandeburgo , [67] innalzata a Berlino da Carl Gotthard Langhans tra il 1789 ed il 1793 : si tratta di un severo monumento in stile dorico, il primo nel suo genere basato sulle ricostruzioni, pubblicate a metà del Settecento, dei Propilei di Atene . [57] Pur rifacendosi al modello ateniese, Langhans impiegò una versione di dorico romano semplificato: a differenza del dorico autentico, le colonne presentano basamenti e sono spaziate in modo ineguale nei padiglioni laterali, mentre compaiono mezze metope alla fine del fregio (i greci invece usavano far terminare il fregio con un triglifo ). [68] La Porta di Brandeburgo esercitò notevole influenza sui contemporanei: ad esempio il progetto per l'ingresso al Downing College di Cambridge , di William Wilkins , o il propileo di Chester Castle , di Thomas Harrison , nel Regno Unito.

Altre opere da prendere in considerazione sono gli studi di Friedrich Gilly . [69] Il giovane architetto costruì poco nella sua breve vita e non visitò mai l'Italia, tuttavia dopo il 1790 approntò alcuni progetti indubbiamente significativi: il disegno per il Teatro Nazionale di Berlino e il monumento a Federico il Grande . In particolare, nel Teatro si avverte lo stretto legame con la coeva architettura francese di Ledoux: Gilly rinuncia a gran parte delle decorazioni e rafforza i volumi, questi ultimi definiti nella loro conformazione dalla specifica funzione che avrebbero dovuto assolvere. Così come Ledoux in Francia e John Soane in Inghilterra, Gilly sembrò preannunciare un'architettura totalmente nuova, che però non troverà spazio nella società ottocentesca, dominata dalle committenze di proprietari di industrie e di miniere: uomini dotati di grandi ricchezze, ma generalmente di scarsa cultura. [70]

Allievo di Gilly fu Karl Friedrich Schinkel , che dopo un esordio neogotico , si avvicinò al Neoclassicismo di matrice greca , stile che ebbe molta fortuna in Germania. In generale, l'opera di Schinkel, con i suoi elementi gotici, classici e pittoreschi, si avvicina più all'Inghilterra che alla Francia o all'Italia, ma la sua interpretazione funzionale del Classicismo, che tornerà ancora in auge tra il 1910 ed il 1940 , venne identificata come uno stile profondamente nazionale. Nei primi anni dell'Ottocento realizzò la Neue Wache e altri edifici a Berlino, dalle forme chiare ed eleganti che influenzeranno persino l'architettura di paesi più lontani, come la Finlandia . [71] Altri capolavori di Schinkel sono il Berliner Schauspielhaus e l' Altes Museum di Berlino. Nel teatro berlinese l'architetto esaltò la funzionalità delle varie parti, conferendo all'edificio e alle sue marcate volumetrie, una straordinaria tridimensionalità: l'elemento più vicino alla tradizione è il colonnato esastilo sormontato da un frontone riccamente decorato. [72]

Al funzionalismo del Berliner Schauspielhaus si contrappone il più classicheggiante Altes Museum, che unisce il tema del lungo porticato della stoà dell' antica Grecia , alla rotonda del Pantheon posta all'interno: il risultato è un prospetto fortemente dilatato, che affida la propria carica comunicativa ad una teoria di ben diciotto colonne ioniche. [60] .

Rivale di Schinkel fu Leo von Klenze , [73] la cui fama è legata soprattutto al progetto del Walhalla presso Ratisbona e della Gliptoteca di Monaco ; si tratta di due complessi neogreci, innalzati nei primi decenni dell'Ottocento. Tra i due, sorprendente per imponenza è certamente il Walhalla, tempio nel quale, secondo la mitologia, si riunivano le anime degli eroi caduti in battaglia: si tratta di un tempio periptero in stile dorico, posto su un possente basamento al quale si accede mediante ampie scalinate. La costruzione richiama in maniera straordinaria il citato monumento ideato da Gilly per Federico il Grande, ma von Klenze conferisce all'opera un'impronta più romantica: il Walhalla infatti ripropone al suo interno i busti delle più importanti personalità tedesche, con un bassorilievo che illustra la storia della Germania. [74]

Italia

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Architettura neoclassica in Italia .

A partire dalla seconda metà del Settecento anche in Italia si registra la costruzione di alcuni edifici classicheggianti. Il Neoclassicismo tuttavia non si affermò in modo unitario su tutto il territorio, all'epoca ancora suddiviso in molti piccoli stati, spesso sotto il diretto controllo di governi stranieri. L'inizio del secolo, inoltre, aveva coinciso con l'ultimo capitolo della stagione barocca: a Roma si erano realizzati straordinari monumenti scenografici (come Piazza di Spagna e la Fontana di Trevi ), mentre in Piemonte erano all'opera Filippo Juvarra e Bernardo Antonio Vittone ; l'attività si era spostata poi nel Regno di Napoli , dove Ferdinando Fuga e Luigi Vanvitelli costruirono rispettivamente il Real Albergo dei Poveri e la Reggia di Caserta , [75] grandiosi episodi di un'intensa produzione barocca. [76]

Veneto

Sebbene gran parte della critica ritenga che il Neoclassicismo italiano abbia avuto la sua origine a Roma, [77] fu tuttavia in Veneto, dove non era mai venuto meno il riferimento al Palladio, [78] che già nella prima metà del Settecento iniziò lentamente a delinearsi un gusto architettonico più aderente alle tendenze europee. [76] Il Museo lapidario maffeiano di Verona , terminato nel 1745 da Alessandro Pompei , può essere considerato un'anticipazione del Neoclassicismo. [76] Al contempo, Venezia ebbe un ruolo nell'elaborazione teorica dei principi neoclassici con la presenza di Carlo Lodoli e Francesco Algarotti , sostenitori di idee funzionaliste e antibarocche, che operarono in un contesto ancora in gran parte dominato dalla tradizione palladiana portata avanti da Giorgio Massari e Antonio Visentini , senza pertanto riuscire a influenzare particolarmente i contemporanei. [76] A Venezia, tuttavia, è possibile individuare una linea architettonica di una certa coerenza, riscontrabile già nel portico della chiesa di San Nicola da Tolentino ( 1706 - 1714 ) di Andrea Tirali , al quale fecero seguito le chiese di San Simone Piccolo di Giovanni Scalfarotto , maestro di Giovanni Battista Piranesi, e della Maddalena (1780) di Tommaso Temanza che, già nel 1748 , aveva proposto a Padova una facciata di sapore razionale per la chiesa di Santa Margherita , lavoro che fu accolto con asprezza dai critici dell'epoca. [76]

Il principale artefice di questo rinnovamento fu comunque Giannantonio Selva . [79] Suoi i progetti per il Teatro La Fenice (1790-1792, rimaneggiato successivamente e ricostruito dopo il disastroso incendio del 1996 ) e per le chiese veneziane di San Maurizio (1806) e del Nome di Gesù (1815). I suoi edifici, ben proporzionati e basati su pochi temi, oltrepassarono l'interesse provinciale. [80] A Selva è stato anche attribuito, non senza incertezze, il Tempio Canoviano a Possagno ( 1819 - 1833 ), felice fusione tra i modelli del Partenone e del Pantheon .

Dopo l'intervallo napoleonico, che non produsse risultati particolarmente interessanti, [80] si affermò Giuseppe Jappelli (1785- 1852 ); allievo di Selva, egli deve la sua fama al Caffè Pedrocchi e al Pedrocchino di Padova , eclettico edificio in cui si uniscono pure forme neogotiche. Lavorò anche in numerose ville venete, mostrando uno stile deciso e competente, degno del Neoclassicismo internazionale. [80]

Roma

La stagione architettonica romana del secondo Settecento non fu particolarmente vivace. Piranesi, giunto da Venezia, edificò soltanto la chiesa di Santa Maria al Priorato ( 1764 ); Giacomo Quarenghi ricostruì la cattedrale di Santa Scolastica a Subiaco , mentre Carlo Marchionni diresse i lavori di Villa Albani , ripiegando poi su un repertorio decisamente distante dall'ideale classico per la Sagrestia di San Pietro in Vaticano . [81]

A Roma il Neoclassicismo giunse con l'inizio delle trasformazioni presso i Musei Vaticani decise da Giovanni Battista Visconti , [81] Commissario dei Musei e Soprintendente alle Antichità, succeduto a Winckelmann dopo il 1768; su progetto di Michelangelo Simonetti e Pietro Camporese furono aggiunte imponenti sale come quella delle Muse, mentre, tra il 1817 e il 1822 , Raffaele Stern realizzò il cosiddetto Braccio Nuovo. Nel loro insieme, questi ambienti costituiscono una sequenza di spazi diversi, tutti caratterizzati da un'insolita correttezza archeologica, che però risulterà difficilmente applicabile ad opere minori. [81]

L'arrivo dei francesi coincise con l'affermazione di Giuseppe Valadier , autore dei restauri del Colosseo e dell' Arco di Tito , nonché dei progetti di Villa Torlonia , del famoso Caffè del Pincio (noto come Casina Valadier ), della facciata di San Rocco e della sistemazione di Piazza del Popolo . Quest'ultima in particolare rappresenta un capolavoro del Neoclassicismo italiano. Fino ad allora la celebre piazza romana appariva come uno spazio caotico, dominato solo dalle chiese di Carlo Rainaldi e delimitato su un lato dalla Porta del Popolo ; l'intervento di Valadier, che faceva seguito a una prima sistemazione eseguita dai francesi, fece assumere alla piazza una forma ellittica , con l'inserimento di due muraglioni monumentali ai lati delle chiese gemelle del Rainaldi. Di conseguenza, nella realizzazione di Piazza del Popolo, il Neoclassicismo non appare come l'elemento dominante, ma contribuisce alla perfetta coesistenza tra le diverse emergenze architettoniche. [82]

Negli anni postunitari il Neoclassicismo non produsse risultati di rilievo; simbolo di questa deriva può essere ricercato nel Monumento a Vittorio Emanuele II a Roma (noto come Vittoriano ), terminato solo nel 1911 , nell'anno dell' Esposizione Universale . In questo caso gli intenti celebrativi fin troppo pomposi dell'opera, volti ad osannare lo Stato monarchico, confluirono in una mera ed inutile retorica di stato. [83]

Napoli

A Napoli gli elementi di rottura con la tradizione barocca, già in parte riscontrabili in vari ambienti della monolitica Reggia di Caserta di Luigi Vanvitelli , vanno ricercati nella produzione architettonica operata durante il decennio francese (1806- 1815 ) e nella successiva restaurazione borbonica, in particolar modo in due importanti architetture: la facciata del Teatro San Carlo e la Basilica di San Francesco di Paola , inserita nell' emiciclo di Piazza del Plebiscito . [84]

La prima, iniziata nel 1810 dal toscano Antonio Niccolini , è strettamente francese e fiorentina, con un leggero colonnato ionico aperto al di sopra di un alto basamento porticato che si pone a margine del Palazzo Reale ; Niccolini fu infatti notevolmente influenzato dal prospetto della Villa di Poggio Imperiale di Firenze, progettato in buona parte da Pasquale Poccianti solo pochi anni prima. [85] Negli anni seguenti l'attività di Niccolini fu intensa: disegnò il complesso della Villa Floridiana al Vomero, al cui interno costruì la Villa Lucia , ideò la nuova facciata del Palazzo Partanna in piazza dei Martiri e si dedicò anche a numerosi progetti, non eseguiti, per il riassetto del Palazzo Reale , in cui è viva la sensibilità al giardino all'inglese.

La chiesa di San Francesco di Paola, di Pietro Bianchi , si colloca invece tra le più importanti architetture sacre del periodo, tanto che viene annoverata dalla critica come "la più ricca e accurata delle nuove chiese italiane". [86] La sua costruzione, legata alle complesse vicende politiche del Regno di Napoli, fu intrapresa per realizzare il Foro murattiano , ma nel 1817 fu convertita in chiesa come ex voto da parte di Ferdinando per la restaurazione al potere dei Borbone di Napoli . Il suo architetto, dopo un concorso che vide coinvolti i principali artisti del tempo, realizzò un tempio fortemente ispirato al Pantheon di Roma, differenziandolo solo nelle proporzioni e nella presenza di due cupole minori ai lati della calotta principale. [87]

Altre figure di rilievo dell'architettura neoclassica del primo Ottocento furono Stefano Gasse (impegnato in numerose opere pubbliche durante il periodo francese e durante la Restaurazione, come l' Osservatorio astronomico di Capodimonte e il Palazzo San Giacomo ) e Gaetano Genovese (lavori nella Reggia vanvitelliana).

Sicilia

Collegata all'attività di Napoli, ma distinta da essa, è quella siciliana. [86] Generalmente si ritiene che in Sicilia il superamento del fastoso Barocco locale si avviasse con la presenza del francese Léon Dufourny , [88] studioso degli antichi templi presenti nella regione, che a partire dal 1789 progettò l'edificio principale del nuovo Orto botanico di Palermo , con un pronao in stile dorico.

Tuttavia, già nel 1750 era stato completato Palazzo Isnello , la cui facciata principale, opera di architetto ignoto, presenta elementi stilistici che precorrono il Neoclassicismo nella regione. [89]

Successivamente, l'architettura palermitana volse al Neoclassicismo grazie all'opera di un allievo del Vanvitelli e amico di Duforny, Giuseppe Venanzio Marvuglia , il quale realizzò numerose costruzioni ascrivibili al nuovo stile. Tra il 1799 ed il 1802 Marvuglia edificò anche la cosiddetta Palazzina Cinese ; in questa curiosa costruzione convivono elementi classici e altri desunti dall'architettura orientale, che manifestano la vocazione eclettica del Neoclassicismo siciliano, mentre nel giardino si trova ancora una fontana avente la forma di una grande colonna dorica sormontata dalla figura di Ercole .

La Sicilia dette, inoltre, un contributo indiretto all'affermazione del Neoclassicismo grazie alla presenza di molte testimonianze dell'arte greca, per visitare e studiare le quali soggiornarono sull'isola molti artisti che furono protagonisti del dibattito architettonico tra fine XVIII secolo ed inizio XIX secolo, come Schinkel (nel 1804), [90] Hittorff , von Klenze, Labrouste, ed altri.

Molto più tarda ed ascrivibile piuttosto all'eclettismo ottocentesco, è invece la costruzione, su progetto di Giovan Battista Filippo Basile e del figlio Ernesto , del Teatro Massimo di Palermo (1875- 1897 ), impreziosito da un imponente apparato decorativo in antitesi allo stretto funzionalismo auspicato all'inizio del XIX secolo da Jean-Nicolas-Louis Durand .

Toscana

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Architettura neoclassica in Toscana .

In Toscana il clima è particolarmente interessante. Sotto Pietro Leopoldo e nei primi decenni del dominio lorenese , cominciò un graduale avvicinamento ai temi neoclassici in contrapposizione alla moda tardobarocca. I principali esponenti di questo rinnovamento, che si concentrò soprattutto su opere di pubblica utilità, furono Gaspare Paoletti , Giuseppe Manetti , [91] Giuseppe Salvetti , Grato e Giocondo Albertolli , Bernardo Fallani , Giuseppe Valentini e Giovan Battista Ciardi . [92]

Con la Restaurazione i modelli classici furono filtrati attraverso l' architettura rinascimentale , in quello che la critica ha identificato come "Classicismo Romantico". Uno degli architetti più significativi dell'epoca fu Pasquale Poccianti , [85] allievo di Gaspare Paoletti e che, all'inizio della sua carriera, aveva collaborato con Giuseppe Cacialli per la sistemazione della Villa di Poggio Imperiale , a Firenze . La fama di Poccianti è legata soprattutto al completamento dell' acquedotto di Livorno : qui realizzò opere straordinariamente vicine a quelle dell'architettura di Claude-Nicolas Ledoux, [93] come il Cisternone ( 1829 - 1842 ), il serbatoio posto al termine del percorso delle condotte e caratterizzato da un'originale semicupola decorata a cassettoni. Per l'acquedotto progettò inoltre altre due cisterne, ovvero il serbatoio di Pian di Rota e il cosiddetto Cisternino di città , sempre a Livorno. Si tratta in entrambi i casi di edifici dalle volumetrie chiare e contrastanti, dove alle influenze francesi si somma l'evidente conoscenza delle architetture termali romane e della tradizione toscana del XIV secolo (quest'ultima riscontrabile nelle strette finestre a feritoia aperte lungo i massicci corpi di fabbrica dei serbatoi). Poccianti fu impegnato anche a Firenze, dove, ai lavori per Palazzo Pitti e per la Biblioteca Medicea Laurenziana , si aggiunsero i progetti non realizzati per la facciata di San Lorenzo , immaginata come una rigorosa sovrapposizione di due porticati classicheggianti.

Ma la Toscana del primo Ottocento presenta un panorama architettonico assai vivace (forse a causa degli intensi scambi culturali con l'estero e la Francia in particolare), con molte figure di rilievo: [94] Luigi de Cambray Digny , le cui opere subirono l'influenza dal Neoclassicismo francese dell'età napoleonica; Lorenzo Nottolini che, negli stessi anni in cui Poccianti portava a termine l'acquedotto di Livorno, lavorò all'imponente sistema di approvvigionamento idrico della città di Lucca , realizzando un condotto sopraelevato, perfettamente rettilineo, lungo tre chilometri e sostenuto da oltre 400 arcate (il cosiddetto Acquedotto del Nottolini ); Alessandro Manetti che realizzò la cinta daziaria di Livorno, alcuni ponti sospesi ed altre opere d'ingegneria; Carlo Reishammer , autore di sorprendenti progetti che ebbero per protagonista la ghisa, come la chiesa di San Leopoldo a Follonica e la Porta San Marco a Livorno, in cui sembra richiamare, anch'esso, alcuni stilemi dell'architettura di Ledoux; Agostino Fantastici , autore di numerosi interventi nell'architettura civile e religiosa del territorio senese . [95]

Trieste

Pietro Nobile , chiesa di Sant'Antonio a Trieste, sullo sfondo del Canal Grande

Anche Trieste riveste un ruolo di primo piano nel Neoclassicismo italiano. Come città multietnica e porto dell' Impero Austro-Ungarico , Trieste tende a differenziarsi, in questo periodo, dalle altre maggiori città italiane. Le sue particolarità storiche influenzano l'aspetto urbanistico della città fino al giorno d'oggi. [96]

L'influsso germanico si riscontra nel Teatro Verdi (iniziato nel 1798 ), opera di Matteo Pertsch , che si avvicina ai canoni del Neoclassicismo milanese. Sempre di Pertsch è il Palazzo Carciotti , schermato da un portico esastilo leggermente aggettante che sorregge una balaustra monumentale dietro la quale si apre una cupola emisferica.

L'architettura più emblematica è però la chiesa di Sant'Antonio , progettata nel 1808 da Pietro Nobile e innalzata solo a partire dagli anni venti dello stesso secolo. La conformazione del lotto, lungo e stretto, indusse l'architetto ticinese a variare il tema del Pantheon, disegnando un corpo di fabbrica a pianta rettangolare con una cupola al centro. La particolarità più evidente della chiesa è la sua posizione scenografica, alla fine del Canal Grande, così spettacolare tanto da farne uno dei simboli della città triestina.

Lombardia

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Neoclassicismo a Milano .

Nei territori sotto la dominazione austriaca, come Milano , si assiste ad un'eccezionale stagione artistica [97] . A Milano la scena è inizialmente dominata da Giuseppe Piermarini , [98] autore del Palazzo Belgioioso (1772- 1781 ), della Villa Reale di Monza (dal 1776), del Teatro alla Scala (1776- 1778 , dove confluiscono anche elementi neorinascimentali ) e della Villa Cusani Tittoni Traversi a Desio (con interventi anche, in seguito, di Pelagio Palagi ).

Rivale del Piermarini fu Simone Cantoni , che aveva lavorato anche per Vanvitelli e si era formato all'Accademia di Parma , sotto Ennemond Alexandre Petitot , [99] ea Genova. A Milano si dedicò alla progettazione del Palazzo Serbelloni , che presenta un corpo centrale con colonne che sorreggono un frontone, mentre a Como , verso la fine del Settecento, costruì la Villa Olmo .

A Leopoldo Pollack e Luigi Canonica , allievi del Piermarini, va il merito di aver affermato le nuove tendenze architettoniche. Del primo si ricordano la Villa Belgioioso (poi Reale, ora Villa Comunale), la Villa Casati a Muggiò e la Rotonda di via Borgovico, a Como, opere che però non presentano piante particolarmente interessanti; [100] del secondo è doveroso citare il progetto per l' Arena , frutto di un disegno più vasto, promosso anche da Giovanni Antonio Antolini , per la sistemazione delle aree attorno al Castello Sforzesco .

A questi fece seguito Luigi Cagnola , che nelle sue creazioni cercò ispirazione esclusivamente nelle opere della tradizione italiana: questi progettò la Rotonda di Inverigo una massiccia e vistosa villa e la chiesa di San Lorenzo a Ghisalba (1822), ancora una volta cimentandosi sul tema della rotonda. Suo è l' Arco della Pace di Milano, ennesima trasposizione del modello dell' arco trionfale romano . Degno di nota è pure l' Arco di Porta Nuova , realizzato nel 1813 su progetto dell'architetto Giuseppe Zanoia che fu preferito al disegno del Cagnola.

L'edificio che chiude il Neoclassicismo milanese, e più in generale quello italiano, è lachiesa di San Carlo al Corso , di Carlo Amati , ritenuta tuttavia troppo imponente nelle sue dimensioni. [85]

Genova

Carlo Barabino , Pantheon nel Cimitero di Staglieno , Genova

Altra personalità di rilievo nella storia del Neoclassicismo italiano è Carlo Barabino , il più importante architetto genovese del XIX secolo. [85] Tra le sue creazioni vanno ricordate il Teatro Carlo Felice e il Cimitero di Staglieno a Genova . Del Carlo Felice, inaugurato nel 1828 oggi resta solo la facciata, arricchita da un grande porticato esastilo: il corpo del teatro fu inesorabilmente colpito dai bombardamenti della seconda guerra mondiale . Nel Cimitero di Staglieno, completato dall'allievo Giovanni Battista Resasco , si inseriscono invece molti elementi della tradizione classica, come una copia del Pantheon romano, posta in posizione sopraelevata rispetto alla base del cimitero.

A Genova lavorò pure il citato Simone Cantoni, che vinse il concorso per la ricostruzione del Palazzo Ducale ; il sontuoso salone del primo piano fu lodato persino da Milizia, che ebbe modo di visitare il cantiere ancor prima della fine dei lavori.

Piemonte

Il Piemonte conobbe una vivace fase di transizione al Neoclassicismo tra Sette ed Ottocento, con personalità attive anche teoricamente sul versante classicista, spesso in rapporto stretto con le società di studiosi subalpini impegnati nel confronto con la nuova circolazione di cultura, in direzione romana e parigina; si ricordano Giuseppe Battista Piacenza , Carlo Randoni , ed alcune precoci realizzazioni di Filippo Castelli .

Il Neoclassicismo piemontese ebbe un notevole sviluppo grazie all'urbanistica e alle trasformazioni che, sotto l'influenza diretta dei francesi, interessarono Torino nei primi anni dell'Ottocento. Fulcro dei nuovi ampliamenti fu la chiesa della Gran Madre di Dio (1814- 1831 ), un edificio a pianta circolare, preceduto da pronao su modello del Pantheon di Roma, che fu innalzato da Ferdinando Bonsignore a margine della coeva piazza Vittorio Veneto . [101]

L'insegnamento di Bonsignore, all'università ed all'accademia torinesi creò più generazioni di abili architetti, i quali diffusero per tutto il Piemonte ed anche nel genovesato e nel nizzardo i risultati di una scuola di grande validità e spessore culturale. Si ricordano, tra gli altri, il colto Giuseppe Maria Talucchi , braccio destro di Bonsignore all'università ed autore dell'imponente chiesa di Santa Maria del Borgo a Vigone ( 1835 sgg.), Benedetto Brunati , Luigi Canina , Ernesto Melano , quest'ultimo attivo anche nei cantieri carloalbertini di corte, lo svizzero Giuseppe Leoni , Giuseppe Formento , l'eporediese Pessatti, Michelangelo Bossi , ecc.

Nei cantieri di corte, a partire dagli anni di Carlo Alberto di Savoia-Carignano , a Palazzo Reale di Torino , nella tenuta di Pollenzo , al castello di Racconigi , operò come direttore artistico Pelagio Palagi , coadiuvato per le architetture, anche con realizzazioni autonome, da Carlo Sada .

Nella seconda metà dell'Ottocento è da segnalare Alessandro Antonelli , allievo di Bonsignore e Talucchi, autore del Duomo di Novara , che rivestì di elementi classici gli enormi edifici della Mole Antonelliana di Torino e della cupola di San Gaudenzio nella stessa Novara, forzando le proporzioni canoniche verso una nuova idea di architettura, fortemente segnata da sperimentazioni strutturali.

Russia

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Architettura neoclassica in Russia .
Andrejan Zacharov , Ammiragliato , San Pietroburgo

In Russia , le contaminazioni del mondo occidentale ebbero molta fortuna, in particolar modo a San Pietroburgo . [102] Qui, fino a circa il 1760, trovavano ancora spazio i gusti rococò dell'italiano Bartolomeo Rastrelli (vedi il Palazzo d'Inverno ); fu Caterina la Grande ad introdurre il Neoclassico nella capitale, commissionando ad un architetto francese, Jean-Baptiste Michel Vallin de La Mothe , alcuni palazzi, come l' Accademia delle Belle Arti . Nel 1779 Giacomo Quarenghi ( 1744 - 1812 ) accettò l'invito di recarsi a San Pietroburgo, [103] ove rimase per il resto della sua vita, divenendo l'architetto ufficiale di Caterina II; [104] egli tra il 1780 ed il 1785 trasformò Pietroburgo in una città classica. [105] Realizzò numerosi palazzi e portò in auge un originale stile monumentale, d'ispirazione palladiana, riscontrabile, ad esempio, sia nel sobrio e severo palazzo inglese del parco di Peterhof (1781-1789, distrutto) che nel più ricco Teatro dell'Ermitage (1782-1785). [106]

Nello stesso periodo fu attivo anche lo scozzese Charles Cameron ( 1743 -1812), autore della Galleria Cameron nel Palazzo di Caterina a Tsarskoye Selo , dove riprese lo stile dell'inglese Adam [106] ed il Palazzo del Granduca Paolo a Pavlovsk , costruito dal 1781 al 1796 . Nel parco del palazzo di Pavlovsk, Cameron fece erigere il primo tempietto dorico di tutta la Russia. [107]

La moda del Neoclassico che era cominciata con la grande Caterina giunse al suo culmine con Alessandro I [108] . IlPalazzo della Borsa di San Pietroburgo , disegnato dal francese Jean-François Thomas de Thomon nel 1804 costituisce un significativo esempio di architettura neogreca ispirata al Tempio di Era di Paestum . [109] Alla Borsa, sorta mentre Andrey Voronikhin innalzava la Cattedrale di Kazan , seguirono quindi l'immenso Ammiragliato (di Andrejan Zacharov , 1806-1815, dove riecheggiano le proporzioni in grande scala di Boullée), la Cattedrale di Sant'Isacco (il cui disegno, realizzato dal francese August de Montferrand , si basa sul Pantheon parigino) e le architetture italianeggianti di Carlo Rossi (ad esempio il Palazzo del Senato e il Palazzo Michajlovskij ), che resero San Pietroburgo, con le sue facciate in stucco colorato e dettagli emergenti in bianco, una delle città più coerentemente neoclassiche d'Europa. [110] Con Rossi, il più importante architetto neoclassico di San Pietroburgo fu Vasilij Petrovič Stasov , a cui si devono ampie caserme e scuderie comprendenti chiese a cinque cupole e l'ultimo capolavoro della città, ovvero l'arco di trionfo sulla via di Mosca ( 1834 ). [111]

Anche Mosca fu investita dal gusto neoclassico e, pur evidenziando episodi interessanti, non raggiunse mai i risultati di San Pietroburgo. [106] Il nome legato a molte architetture classicheggianti di Mosca è quello di Matvej Kazakov (1738-1812), al quale si deve il Palazzo del Senato al Cremlino . Invece, sul finire del Settecento, un certo numero di edifici classicheggianti di Mosca sono riconducibili al suddetto Giacomo Quarenghi, al quale, sulla scia di Kazakov, fecero seguito architetti quali Domenico Gilardi (che si rifà allo stile imperiale) e Osip Beauvais (attivo durante la ricostruzione della città dopo il disastroso incendio del 1812). [106]

Scandinavia

L' Europa del Nord offre un ricco repertorio di opere neoclassiche, generalmente di matrice tedesca o francese. [106] In Danimarca il Neoclassicismo comparve già verso gli anni sessanta del Settecento. [112] Infatti, la sala da pranzo disegnata in da Nicolas-Henri Jardin nel Palazzo di Amalienborg (1755-1757) viene ricordata come "la più antica stanza ancora esistente decorata in stile neoclassico da un architetto francese". [113] Allievo di Jardin fu Caspar Frederik Harsdorff , che ad esempio lavorò nella Cattedrale di Roskilde , dove eseguì la cappella di funebre di Federico IV . In seguito, con l'affermarsi dello stile neogreco, la figura più interessante fu Christian Frederik Hansen ( 1756 - 1845 ), [114] che eseguì il disegno della Cattedrale di Copenaghen , con la grande volta a botte sostenuta da colonnati dorici che si richiama al progetto di Boullée per l'interno di una biblioteca.

Agli inizi dell'Ottocento si registra anche la pianificazione di Helsinki , granducato russo dal 1809. I maggiori edifici pubblici della città si devono a Carl Ludwig Engel , che fu impegnato nella piazza del Senato, dominata dalla classicheggiante cattedrale , dal Palazzo del Senato ( 1818 -1822) e dall' Università . Il progetto iniziale della cattedrale risale al 1818, ma i lavori, avviati nel 1830, si conclusero solo nel 1851 . La pianta è rigorosamente centrale , essendo costituita da una croce greca schermata da quattro portici esterni: al centro della composizione si innalza una svettante cupola, affiancata da quattro calotte minori aggiunte successivamente. Invece, per l'Università Engel costruì una biblioteca con sale di lettura colonnate, collegate con imponenti scalinate doriche, che trovano affinità con quelle presenti nel Palazzo del Senato: nel primo caso, due ordini di colonne sostengono i piani d'arrivo delle rampe, mentre nel secondo, sulle colonne di tipo dorico gravano le volte a crociera della copertura. [115]

Altre nazioni dell'Europa

Jan de Greef, sala da ballo del palazzo Kneuterdijk, L'Aia

La diffusione del revival classico fu pressoché uniforme in tutta Europa, anche se con alcune eccezioni: la Spagna ad esempio non portò nessun contributo significativo al Neoclassicismo. [116]

A Vienna alcune influenze neoclassiche si registrano, sin dai primi decenni del XVIII secolo, nellaKarlskirche di Johann Bernhard Fischer von Erlach , capolavoro del Rococò austriaco : l'edificio è infatti schermato da un pronao esastilo, al quale si affiancano due colonne coclide ispirate alla Colonna Traiana di Roma. Un classicismo più rigoroso si avverte nell'Ottocento, con il Theseustempel e il Burgtor , due complessi neogreci del citato Pietro Nobile. [117]

In Polonia , già verso la fine del Settecento, si diffuse un'architettura derivata dai modelli rivoluzionari di Ledoux, ma un monumento precoce del primo Neoclassicismo si ritrova nella Cattedrale di Vilnius (oggi in Lituania , che all'epoca era unita alla Polonia nella Confederazione Polacco-Lituana ). [118] Nel secolo successivo Antonio Corazzi fu protagonista della costruzione di diversi palazzi di Varsavia , mentre la nobiltà polacca commissionò a Karl Friedrich Schinkel alcune residenze di campagna.

Se a Praga il Neoclassicismo fu accolto in ritardo rispetto al resto d'Europa, [119] in Ungheria la rottura con il linguaggio barocco avvenne già negli anni settanta del Settecento: [120] la Cattedrale di Vác , con il suo portico sormontato da un massiccio attico, risale al 1763- 1777 . Nell'Ottocento questo stile culmina nella Cattedrale di Esztergom (a pianta centrale, dotata di cupola) e nel neogreco Museo Nazionale di Budapest (quest'ultimo opera di Mihály Pollack ).

Tra il XVIII e il XIX secolo il Belgio fu influenzato dal Neoclassicismo di scuola francese (come la sede Accademia Reale ), ma sul finire dell'Ottocento il paese ritrovò la via di un barocco esuberante. [121]

Nei Paesi Bassi , tra le prime opere si ricordano: la chiesa di Santa Rosalia a Rotterdam (1777-79), che segue lo schema della cappella reale di Versailles; il palazzo Felix Meritis ad Amsterdam (1778); la sala da ballo del palazzo Kneuterdijk a L'Aia ( Jan de Greef , 1820 -1830), realizzata a modello della sala egizia vitruviana. Più tarde il padiglione di Scheveningen ( 1826 ) ei tribunali di Leeuwarden ( 1846 ), che precedettero gli anni dell'affermazione del Neogotico. [122]

Paradossalmente lo stile neoclassico si sviluppa in Grecia solo verso la metà del XIX secolo, quando fu introdotto per i piani di rinnovamento di Atene . [123] Intervennero pertanto progettisti da diverse località d'Europa, in particolare tedeschi, danesi e francesi. Tra le opere più originali occorre segnalare la corte rotonda dello Zappeion , iniziata solo nel 1874 secondo i piani di Theophil Hansen .

Neoclassicismo in America

Un esempio di neoclassicismo in una colonia britannica: George Browne , Municipio di Kingston , Canada

Nella storia dell'architettura, il linguaggio del Neoclassicismo fu il primo ad assumere una dimensione globale, avviando anche nella produzione architettonica un processo di europeizzazione della cultura. Fuori dall'Europa, tuttavia, l'architettura neoclassica fu generalmente un fenomeno legato al colonialismo , spesso senza alcun carattere di autonomia figurativa; solo nel centro e nel sud America si ebbero alcuni spunti originali. [124]

Stati Uniti

Il Settecento e l'Ottocento

Le origini del Neoclassicismo statunitense vanno ricercate nella intensa diffusione che qui ebbe il Palladianesimo; inoltre a partire dalla fine del Settecento grande fu pure il successo del revival greco. Gli architetti più interessanti dell'epoca furono Thomas Jefferson e Benjamin Latrobe . [125] Il primo, a partire dal 1771 , aveva cominciato a lavorare alla sua casa di Monticello , in Virginia , opera non particolarmente innovativa se confrontata con le contemporanee costruzioni inglesi. [125] Ispirandosi alla Maison Carrée di Nîmes , tra il 1785 ed il 1789 , eseguì il poco originale progetto per il Virginia State Capitol . La sua opera più celebre resta comunque il campus dell' Università della Virginia , i cui disegni definitivi risalgono al 1817: elemento dominante del nuovo complesso è certamente la Rotonda, destinata ad ospitare la biblioteca e che, al porticato vagamente palladiano, unisce un corpo circolare, ispirato al Pantheon. Altra caratteristica dell'edificio, ricostruito a seguito di un grave incendio che si sviluppò sul finire dell'Ottocento, sono le sale che si aprono all'interno, di forma ellittica. [125]

Fu proprio Benjamin Latrobe a suggerire a Jefferson la soluzione della Rotonda. [126] I primi lavori importanti di Latrobe sono il penitenziario di Richmond e la Banca di Pennsylvania , oggi scomparsa. Nei primi anni dell'Ottocento riceve la commissione per il completamento del Campidoglio di Washington , il grande palazzo al quale avevano collaborarono molti architetti dell'epoca e con un risultato assai discutibile. Successivamente, sotto la ricostruita ala del Senato, inserì la Supreme Court Chamber, dove il gusto della geometria ei dettagli forti suggeriscono una stretta affinità con i modelli del francese Ledoux e dell'inglese Soane. Tra il 1809 ed il 1818 realizzò la Cattedrale di Baltimora , sottoposta in seguito a modifiche ed ampliamenti, ma che resterà la sua costruzione più felice. [127]

Lo stile classico viene poi consolidato dalle opere di Robert Mills e William Strickland , allievi proprio di Latrobe. [128] Del primo si ricordano alcune chiese a pianta centrale di Filadelfia e Richmond, l'enorme Colonna di Washington a Baltimora e numerosi edifici nella capitale federale della nazione, caratterizzati da severi porticati. Al secondo invece, dopo la fama ottenuta con il disegno della Second Bank of the United States , si devono i progetti per l'originale Borsa di Filadelfia e del Campidoglio di Nashville (1845-1849), dotati di lanterne ispirate al Monumento coragico di Lisicrate . [128]

La prima metà dell'XIX secolo si conclude con la costruzione di alcuni edifici decisamente classicheggianti, come ad esempio: il Campidoglio di New Haven , opera di Ithiel Town , degna imitazione della Borsa di Filadelfia; il Girard College di Filadelfia, di Thomas Walter , con un ingegnoso complesso di tre piani coperti a volta a crociera; il Campidoglio dell'Ohio a Columbus ( 1838 ), ancora di Walter, che sembra richiamare la Barrière de la Villette di Ledoux. [128]

Il Neoclassicismo si impone sulla scena americana sostanzialmente fino alla seconda metà dell'Ottocento. Le ultime opere degne di nota sono alcuni progetti di stampo accademico degli associati William Rutherford Mead , Stanford White e Charles Follen McKim , come la Biblioteca della Columbia University a New York , del 1893 , imponente costruzione in cui si riflettono i fasti dell'architettura civile romana secondo i modelli del Neoclassicismo francese. [129]

Il Novecento

Verso la fine dell'Ottocento la pura classicità diviene il fulcro teorico e culturale per la realizzazione di intere città come Washington : nella città, concepita come una "scacchiera", trovarono posto freddi edifici classicheggianti. A New York invece furono concepite intere porzioni di nuove urbanizzazioni, che coinvolsero le aree disposte lungo la Wall Street . In questo spirito urbanistico si collocano diverse importanti costruzioni in stile antico. Nel Novecento infatti il Neoclassicismo divenne lo stile preferito per le architetture governative: si tratta di edifici realizzati in chiave anti-moderna, in cui si riflettono quei gigantismi volti a enfatizzare il ruolo e il prestigio internazionale della Nazione. [130]

Numerosi sono gli esempi, i più celebri concentrati prevalentemente nell'area di Washington. Ad esempio il Lincoln Memorial (ultimato nel 1922 ) di Washington è uno degli edifici che tentano di imprimere alla città un'impronta tesa a ricalcare quella della Roma imperiale. Progettato come un monumento in memoria del Presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln , celebre per le sue battaglie contro la schiavitù, il memoriale era stato concepito a livello ideale nel 1867 , ma l'inizio dei lavori risale ai primi decenni del Novecento. All'interno dell'edificio, disegnato da Henry Bacon , furono poste sculture e statue ideate su modello delle celebri "copie romane" (statue realizzate in epoca romana che ricalcano i bronzi perduti della Grecia classica), come nel caso della grande statua di Lincoln, posta proprio al centro dello stesso memoriale. [131][132]

Sempre nella capitale statunitense, negli anni trenta del secolo fu innalzato il maestoso Palazzo della Corte Suprema , completato nel 1935 . L'edificio, che nella facciata anteriore mostra un pronao in stile corinzio, fu progettato da Cass Gilbert , che allora era già noto a tutta la critica d'arte internazionale per il suo Woolworth Building di New York, all'epoca uno dei grattacieli più alti del mondo. [133] [134]

Campidoglio Nazionale della Colombia, Bogotá

L'ultimo edificio di questo filone è il Jefferson Memorial , inaugurato a Washington solo nel 1943 . Ideato nel 1939 da John Russell Pope , sorse ad imitazione delle ville palladiane e dei templi romani e greci . L'edificio si dipana lungo una rotonda di colonne in stile ionico che culmina in un grande pronao, affacciato al fiume Potomac ; il monumento riprende a modello anche la Rotonda che l'architetto e Presidente Thomas Jefferson, al quale è dedicato lo stesso memoriale, aveva realizzato per l'Università della Virginia.[132] [135] Si tratta però di un revival assai distante dalle nuove tendenze dell'architettura del Novecento, che già da tempo aveva visto aprirsi nuove strade, in completa rottura col passato e le sue tradizioni stilistiche (si veda ad esempio la Casa sulla cascata , che Frank Lloyd Wright aveva completato nel 1939). [136]

America Latina

In Brasile le prime reazioni al Barocco si ebbero dopo il 1815 grazie all'apporto di alcuni architetti francesi, come Auguste-Henri-Victor Grandjean de Montigny ; suoi, ad esempio, i progetti per la Praça do Comércio (costruita intorno al 1820) e l' Imperiale Accademia di Belle Arti (inaugurata 1826) in Rio de Janeiro . [137] Una delle opere di maggiore importanza, sebbene realizzata verso la metà del secolo, è il Teatro di Santa Isabella a Recife , dell'ingegnere Louis Léger Vauthier , cui fece seguito il Teatro di Nostra Signora da Paz , a Belém , dove però prevalse lo stile coloniale americano. [138]

Dopo le guerre d'indipendenza ispanoamericana il Neoclassicismo divenne lo stile ufficiale di importanti architetture di rappresentanza dell'America Latina: a titolo d'esempio si ricorda il Campidoglio di Bogotà . [139]

Influenze neoclassiche nell'architettura del Novecento

Eduskuntatalo a Helsinki ( 1927 - 1931 )

Come si è potuto osservare, lo stile neoclassico caratterizza un'epoca assai lunga, confluendo nell'eclettismo e spingendosi fino ai primi decenni del XX secolo. Nel Novecento, accanto a vere e proprie citazioni del passato, come quelle che si ritrovano nei principali monumenti di Washington, in diversi paesi si svilupparono una serie di tendenze ispirate al Classicismo e al Neoclassicismo. [140]

In Italia, dopo i fasti retorici del già citato Monumento di Vittorio Emanuele II, si assiste a una semplificazione del lessico architettonico, che però, durante il Fascismo , rimane sostanzialmente di stampo classicista; i nuovi modelli proposti in quell'epoca sono, con alcune eccezioni (vedi la Stazione di Firenze Santa Maria Novella ), ancora legati alla simmetria ea una decorazione all'antico ridotta ai suoi elementi essenziali. I risultati, sono annoverarsi in quel Neoclassicismo semplificato tipico di Marcello Piacentini e che è da inquadrare nella corrente architettonica definita più propriamente monumentalista . [141] Tali esempi, sebbene in parte rivalutati dalla critica più recente, furono spesso ritenuti grotteschi ed espressione di un provincialismo lontano dalle correnti architettoniche e di pensiero più evolute ed internazionali del Movimento Moderno ; ne è un esempio il Palazzo della Civiltà Italiana , che riprende il modello del Colosseo, spogliandolo di ogni decoro (viene infatti chiamato anche Colosseo quadrato ). [142]

AT&T Building a New York

Anche in Germania i piani di Adolf Hitler avrebbero dovuto cambiare il volto della capitale, trasformandola in una città monumentale. Autore dei progetti, che però non saranno mai concretizzati, fu Albert Speer , amico personale del Führer . La poderosa cupola a cassettoni della Große Halle , basata sul modello del Pantheon di Roma, avrebbe rappresentato, con i suoi oltre 200 metri di diametro, il fulcro della nuova Berlino; all'esterno, i disegni mostrano un poderoso colonnato classicheggiante aperto su una vasta piazza per le adunate, il tutto in scala colossale. [143] Esempi analoghi si ritrovano anche in Russia e nei paesi direttamente influenzati dall' Unione Sovietica , quali Polonia e Cina .

Il Neoclassicismo semplificato si può rinvenire anche nelle opere tarde di Auguste Perret e persino nel crematorio di Stoccolma , di Gunnar Asplund ("Neoclassicismo scandinavo"). Alcuni critici hanno definito neoclassico anche il Movimento Moderno (includendovi anche Ludwig Mies van der Rohe ) quando ha perseguito monumentalità e simmetria. [140]

Il repertorio classico troverà un periodo di intensa fortuna a partire dalla fine degli anni settanta , nell'ambito del Postmoderno (e nella cosiddetta nuova architettura classica ), movimento che esprime una libertà stilistica sgombra dai vincoli modernisti. [144] Frontoni, colonne ed altri elementi della tradizione torneranno quindi in auge: un celebre esempio viene offerto dal frontone classicheggiante del grattacielo AT&T Building (ora Sony Building ), che Philip Johnson costruirà a New York nel 1984 .

Note

 1. ^ a b Leonardo Benevolo , Storia dell'architettura moderna , Bari, Laterza, 1973, p. 59.
 2. ^ Sigfried Giedion , Spazio, tempo, architettura , Milano 1984, p. 203.
 3. ^ Mostra Scamozzi - Museo Palladio - Vicenza Archiviato il 22 ottobre 2008 in Internet Archive .
 4. ^ S. Ticozzi (a cura di), L'idea di architettura universale di Vincenzo Scamozzi , Milano 1838
 5. ^ Copplestone, p. 252
 6. ^ a b c d e Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Neoclassicismo .
 7. ^ De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , p. 410 .
 8. ^ a b De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , p. 412 .
 9. ^ De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , pp. 412-416 .
 10. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Laugier, Marc-Antonie .
 11. ^ a b De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , pp. 416-417 .
 12. ^ De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , pp. 418 .
 13. ^ Opere di Johann Joachim Winckelmann. Prima edizione italiana completa , tomo VI, Prato 1831, p. 339.
 14. ^ L. Beschi, Architettura: una disputa tra Roma e Atene , in Memoria dell'antico nell'arte italiana , vol. III, "Dalla tradizione all'archeologia", Einaudi, Torino, 1986, p. 355.
 15. ^ L. Bechi, Architettura , cit.
 16. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Piranesi, Giovanni Battista .
 17. ^ G. Piranesi, Antichità Romane de' tempo della prima Repubblica e dei primi imperatori , 1784 e Differents vues de Pesto , completate e pubblicate dal figlio Francesco nel 1778.
 18. ^ D. Watkin, Storia dell'architettura occidentale , Bologna, 1990, p. 337.
 19. ^ a b De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , pp. 483 .
 20. ^ De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , pp. 461 .
 21. ^ C. Maltese, Storia dell'arte italiana 1785-1943 , Torino, Einaudi, 1960, pp. 11-12.
 22. ^ GC Argan, L'arte italiana 1770-1970 , Firenze, Sansoni, 1970, p. 19.
 23. ^ a b De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , p. 421 .
 24. ^ De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , p. 422 .
 25. ^ J. Summerson, Architettura del Settecento , Milano, Rusconi, 1990, pp. 105-106.
 26. ^ De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , pp. 483-484 .
 27. ^ De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , pp. 497-498 .
 28. ^ a b c d De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , p. 454 .
 29. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 5 .
 30. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 114 .
 31. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 123 .
 32. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 126 .
 33. ^ Quatremère de Quincy, Recueil de notices historiques , 1834, p. 201.
 34. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Gondouin, Jacques .
 35. ^ Sulla scia di Boullée e Ledoux si inserisce anche l'opera visionaria di Jean-Jacques Lequeu , la cui fama è legata a disegni che testimoniano una notevole fantasia che sfiora il nevrotico.
 36. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Boullée, Étienne-Louis .
 37. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Durand, Jean-Nicolas-Louis .
 38. ^ Storia dell'architettura occidentale. David Watkin .
 39. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 185 .
 40. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Servandoni, Giovanni Niccolò .
 41. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 22 .
 42. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Chalgrin, Jean .
 43. ^ De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , pp. 521 .
 44. ^ a b Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 211 .
 45. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 218 .
 46. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Jones, Inigo .
 47. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Adam, Robert .
 48. ^ a b Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 81 .
 49. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 84 .
 50. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Stuart, James .
 51. ^ De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , pp. 477 .
 52. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , pp. 33-61 .
 53. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 34 .
 54. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , pp. 34-38 .
 55. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 158 .
 56. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Bonomi, Joseph .
 57. ^ a b Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 89 .
 58. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , pp. 164-168 .
 59. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , pp. 171-172 .
 60. ^ a b c De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , p. 519 .
 61. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 253 .
 62. ^ Ezio Bonfanti, Nuovo e moderno in architettura , 2001, p. 30.
 63. ^ Pevsner, Storia dell'architettura europea , p. 248 .
 64. ^ De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , p. 456 .
 65. ^ De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , pp. 521-524 .
 66. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , pp. 253-257 .
 67. ^ HR Hitchcock, L'architettura dell'Ottocento e del Novecento , Torino, Einaudi, 1971, pp. 35-36.
 68. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 91 .
 69. ^ Pevsner, Storia dell'architettura europea , pp. 249-250 .
 70. ^ Pevsner, Storia dell'architettura europea , p. 251 .
 71. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Schinkel, Karl Friedrich .
 72. ^ De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , p. 516 .
 73. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Germania .
 74. ^ De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , p. 513 .
 75. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Vanvitelli, Luigi .
 76. ^ a b c d e Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 282 .
 77. ^ De Fusco, L'architettura dell'Ottocento , p. 13 .
 78. ^ M. Tomei, Architettura. Schemi riassuntivi, quadri di approfondimento , Novara 2010, p. 193.
 79. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , pp. 282-285 .
 80. ^ a b c Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 285 .
 81. ^ a b c Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 288 .
 82. ^ De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , pp. 528 .
 83. ^ D'Aquino, Niccolò (Feb. 2001). "Capitals: Rome". Europe (403): 36-38. Retrieved on 2007-02-26.
 84. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , pp. 291-292 .
 85. ^ a b c d Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 291 .
 86. ^ a b Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 292 .
 87. ^ De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , p. 505 .
 88. ^ L. Dufour, G. Pagnano, La Sicilia del '700 nell'opera di Léon Dufourny: l'Orto Botanico di Palermo , 1996.
 89. ^ Rita Cedrini, Giovanni Tortorici Monteaperto, Repertorio delle dimore nobili e notabili nella Sicilia del XVIII secolo , Palermo, Regione Siciliana, BBCCAA, 2003, p. 186.
 90. ^ Maria Giuffrè, Schinkel e la Sicilia in "The time of Schinkel and the age of Neoclassicism between Palermo and Berlin", 2006, ISBN 8887669481
 91. ^ Giuseppe Manetti progettò il Giardino Corsi Annalena , ritenuto il primo parco "romantico" di Firenze.
 92. ^ Architettura del classicismo illuministico in Toscana , su itinerarilorenesi.it . URL consultato il 3 luglio 2009 (archiviato dall' url originale il 28 dicembre 2011) .
 93. ^ D. Matteoni, Pasquale Poccianti e l'acquedotto di Livorno , Roma - Bari 1992.
 94. ^ C. Cresti, L. Zangheri, Architetti e ingegneri nella Toscana dell'Ottocento , Firenze 1978.
 95. ^ Architettura del classicismo della Restaurazione in Toscana , su itinerarilorenesi.it . URL consultato il 30 giugno 2009 (archiviato dall' url originale il 28 dicembre 2011) .
 96. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , pp. 288-291 .
 97. ^ Mazzocca , p. 53 .
 98. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 295 .
 99. ^ Petitot fu chiamato alla guida dell'Accademia nel 1753 e introdusse a Parma i gusti francesi derivati dallo stile di Ange-Jacques Gabriel. Nella sua scia si inserisce l'attività di Nicolò Bettoli , la cui maggiore creazione è il Teatro Regio di Parma ( 1821 -1829).
 100. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 298 .
 101. ^ E. Olivero, L'architettura in Torino durante la prima metà dell'Ottocento , in "Torino", 1935, n. 6.
 102. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , pp. 272-279 .
 103. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Quarenghi, Giacomo .
 104. ^ Treccani, Quarénghi, Giacomo , su treccani.it . URL consultato il 5 marzo 2012 .
 105. ^ Mario Praz , Gusto neoclassico , Milano, 1974-2003, p. 208.
 106. ^ a b c d e Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 273 .
 107. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 275 .
 108. ^ Mario Praz , p. 207 .
 109. ^ ( EN ) Dmitry Shvidkovsky, Russian Architecture and the West , New Haven, Yale University Press, 2007, p. 297.
 110. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Unione Sovietica .
 111. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce "Stasov, Vasilij Petrovič" .
 112. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Scandinavia .
 113. ^ S. Eriksen, Early Neoclassicism in France , 1974, p. 57.
 114. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Hansen, Christian Frederik .
 115. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 281 .
 116. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Spagna .
 117. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Austria .
 118. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Polonia .
 119. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Cecoslovacchia .
 120. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Ungheria .
 121. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Belgio .
 122. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Olanda .
 123. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , pp. 302-304 .
 124. ^ Luigi Vagnetti , L'architetto nella storia di Occidente , 1974, p. 492.
 125. ^ a b c Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 305 .
 126. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 306 .
 127. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p. 308 .
 128. ^ a b c Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , pp. 308-309 .
 129. ^ Middleton e Watkins, Architettura dell'Ottocento , p 310 .
 130. ^ De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , pp. 484 . Si vedano anche i giudizi espressi, contro la dittatura della linea retta e l'involuzione dell'architettura, da Bruno Zevi , Il Linguaggio Moderno dell'Architettura , Torino, 1973.
 131. ^ "Abitare annual", volume 5, p. 124.
 132. ^ a b G. Ciucci, Classicismo, classicismi: architettura Europa/America 1920-1940 , 1995.
 133. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Gilbert, Cass .
 134. ^ "Abitare annual", volume 5, p. 154.
 135. ^ S. Bedford, John Russell Pope: Architect of Empire , 1998.
 136. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Razionalismo .
 137. ^ Zilsa Maria Pinto Santiago, The influence of Neoclassicism in Brazilian Architecture from the French Mission ( PDF ), su estudosculturais.com . URL consultato il 27 marzo 2019 .
 138. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Brasile .
 139. ^ Álvaro Jaramillo Contreras, Andrés Borda Villegas, El Capitolio Nacional como un claro ejemplo del estilo neoclásico en Colombia , Bogotá, 1991.
 140. ^ a b Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Monumentalismo .
 141. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Italia .
 142. ^ B. Zevi, Il Linguaggio Moderno dell'Architettura , cit., p. 34.
 143. ^ S. Scarrocchia, Albert Speer e Marcello Piacentini: l'architettura del totalitarismo negli anni trenta , 1999.
 144. ^ Pevsner, Fleming e Honour, Dizionario di architettura , voce Post-Modernism .

Bibliografia

 • Giulio Carlo Argan , L'arte italiana 1770-1970 , Firenze, Sansoni, 1970.
 • Carlo Cresti (a cura di), Agostino Fantastici architetto senese 1782 - 1845. In occasione della mostra tenutasi a Siena nei magazzini del sale di Palazzo Pubblico 25 settembre 15 novembre 1992 , Torino, Allemandi, 1992.
 • Renato De Fusco , L'architettura dell'Ottocento , Torino, Garzanti, 1980, ISBN 978-600-150-056-5 .
 • Renato De Fusco, Mille anni d'architettura in Europa , Bari, Laterza, 1999, ISBN 978-88-420-4295-2 .
 • M. Giuffrè, P. Barbera e G. Cianciolo Cosentino (a cura di), The time of Schinkel and the age of Neoclassicism between Palermo and Berlin , 2006, ISBN 88-87669-48-1 .
 • HR Hitchcock, L'architettura dell'Ottocento e del Novecento , Torino, Einaudi, 1971.
 • H. Honour, Neoclassicismo , traduzione di Federici, Torino, Einaudi, 1980.
 • Emil Kaufmann , Architecture in the Age of Reason. Baroque e Post Baroque in England, Italy, France , Cambridge, 1955. traduzione italiana L'architettura dell'illuminismo , Torino, 1966.
 • Emilio Lavagnino , L'arte moderna dai neoclassicisti ai contemporanei , Torino, UTET, 1956.
 • P. Lavedan, L'Histoire de l'urbanisme: Renaissance et temps modernes , Parigi, 1941.
 • Corrado Maltese , Storia dell'arte italiana 1785-1943 , Torino, Einaudi, 1960.
 • Fernando Mazzocca, Alessandro Morandotti e Enrico Colle, Milano Neoclassica , Milano, Longanesi & C., 2001.
 • C. Meeks, Italian Architecture 1750 - 1914 , New Haven, London, 1966.
 • Robin Middleton e David Watkin , Architettura dell'Ottocento , Milano, Electa, 2001, ISBN 88-435-2465-8 .
 • Werner Muller, Gunter Vogel, Atlante d'architettura. Storia dell'architettura dalle origini all'età contemporanea. Tavole e testi , Rozzano, Hoepli, 1997, ISBN 88-203-1977-2 .
 • Luciano Patetta, L'architettura dell'Eclettismo. Fonti, teorie, modelli 1750 - 1900 , Milano, Magotta, 1975.
 • Nikolaus Pevsner , Storia dell'architettura europea , Bari, Laterza, 1998, ISBN 88-420-3930-6 .
 • Nikolaus Pevsner, John Fleming e Hugh Honour, Dizionario di architettura , Torino, Einaudi, 2005, ISBN 978-88-06-18055-3 .
 • Mario Praz , Gusto neoclassico , Milano, 2003 [1974] , ISBN 88-17-10058-7 .
 • The Age of Neoclassicism (catalogo della mostra), Londra, 1972.
 • J. Summerson, Architettura del Settecento , Milano, Rusconi, 1990.
 • N. Tarchiani, L'architettura italiana dell'Ottocento , Firenze, 1937.
 • V. Vercelloni, Dizionario enciclopedico di architettura e urbanistica , Roma, 1969.
 • D. Watkin, Storia dell'architettura occidentale , Bologna, 1990.

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 22582 · LCCN ( EN ) sh85090747 · GND ( DE ) 4171565-2 · BNE ( ES ) XX558784 (data)
Wikimedaglia
Questa è una voce in vetrina , identificata come una delle migliori voci prodotte dalla comunità .
È stata riconosciuta come tale il giorno 14 luglio 2007 — vai alla segnalazione .
Naturalmente sono ben accetti suggerimenti e modifiche che migliorino ulteriormente il lavoro svolto.

Segnalazioni · Criteri di ammissione · Voci in vetrina in altre lingue · Voci in vetrina in altre lingue senza equivalente su it.wiki