Església catòlica

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure.
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
brúixola Desambiguació : per a altres usos dels termes "Església catòlica", "catolicisme" o "catòlic" vegeu Catolicitat , Església catòlica (desambiguació) i Catolicisme (desambiguació)
La catedral de San Giovanni in Laterano de Roma és la mare i el cap de totes les esglésies catòliques de Roma i del món [1]
La basílica de Sant Pere de la ciutat del Vaticà és la basílica més gran de Roma. Va acollir els dos concilis del Vaticà, així com el funeral i les proclamacions dels darrers papes.
Francesc és l'actual papa

L' Església catòlica (del llatí eclesiàstic catholicus , al seu torn de l' antic grec καθολικός , katholikòs , que és "universal" [2] ) és l' església cristiana que reconeix la primacia de l'autoritat al bisbe de Roma , com a successor de l' apòstol Pere a la cadira de Roma . Els seus fidels s’anomenen cristians catòlics.

Format per 24 Esglésies sui iuris , l' Església llatina a Occident i 23Esglésies del ritus oriental [3] [4] , que estan en comunió amb el Pontífex , el nom recorda la universalitat de l'Església fundada en la predicació de Jesucrist. i dels seus apòstols , constituït pel " Poble de Déu " format al seu torn per " totes les nacions de la terra " [5] , que es declara que subsisteix perfectament a l'Església catòlica visiblement organitzada i a la comunió dels batejats ( no contaminada per pecats d’ heretgia o apostasia ) sense negar, però, almenys a partir del Concili Ecumènic Vaticà II , la presència d’elements de veritat en les altres esglésies cristianes separades d’ella amb les quals creu que ha de perseguir una acció ecumènica [ 6] i el reconeixement de valors espirituals presents en altres religions [7] .

La fórmula llatina subsistit in , utilitzada per Lumen gentium , va ser objecte de múltiples interpretacions i posteriorment clarificada en el seu autèntic significat pel diàleg entre la Conferència Episcopal Espanyola i la Congregació per a la Doctrina de la Fe [8] [9] [10 ] . ] , i a la declaració de Dominus Iesus . [11] Segons les estadístiques, entre les esglésies cristianes, el 2007 tenia el nombre més gran de fidels a tot el món, uns 1.200 milions, amb un percentatge elevat a Europa i Amèrica . [12]

Història

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: Història del cristianisme .

Si es presta sobretot atenció al desenvolupament de les institucions civils a Europa i a les relacions de l’Església amb elles, es distingeixen convencionalment quatre fases de la història de l’Església:

Descripció

Característiques

Imatge devocional de Jesucrist , de la qual l’Església es considera la núvia

La característica principal rau en l’anomenada primacia de Sant Pere o Petrina que la caracteritza substancialment des dels orígens de les primeres comunitats cristianes sorgides després de la mort de Jesucrist. La constitució dogmàtica de l'Església Lumen Gentium del Concili Vaticà II declara que "l'única Església de Crist , que en el Credo Apostòlic, és a dir, el Credo , professem una, santa, catòlica i apostòlica, i que el nostre Salvador, després del seu resurrecció , va donar a Pere de menjar (cf. Jn 21,17 [13] ), confiant a ell i als altres apòstols la difusió i la guia en aquest món constituït i organitzat com a societat, subsisteix a l’Església catòlica, governada pel successor de Pere i pels bisbes en comunió amb ell "( Lumen gentium , n. 8).

A l'Evangeli de Mateu hi ha l'anomenada "Confessió de Pere", que és l'acte formal amb què Crist, segons la doctrina catòlica, va donar a l'apòstol Simó el nou nom de "Cefàs" (en arameu "roca", d'on prové "Pere"), constituint així l'apòstol com a fonament sobre el qual es construiria l'estructura de l'Església i li confià les "claus del Regne del Cel" (que, segons el llenguatge rabínic, suposaria invertir-lo en altres països). poder), hauria investit el "Príncep dels Apòstols" d'autoritat judicial autèntica i plena sobre tota l'Església, com es va afirmar de manera particular durant el Concili Vaticà I. Aquesta autoritat atribueix als successors de l'apòstol Pere al tron ​​de Roma (els Papes), el títol de "Vicaris de Crist", és a dir, representants veritables i adequats de Déu a la terra.

L’Església catòlica estableix el seu dia de naixement real ja al matí de Pasqua [14] , quan el Crist ressuscitat es va manifestar davant les dones i els apòstols. Des que els apòstols van rebre l’ Esperit Sant el dia de Pentecosta, va complir l’imperatiu missioner de Jesús:

Aneu, doncs, i feu deixebles de totes les nacions, batejant-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, ensenyant-los a observar tot el que us he manat. " ( Mt 28,19-20 , a laparola.net . )

La seva difusió va ser ràpida i contínua en nombroses zones de l'Imperi Romà , fins i tot si només va ser reconeguda com a lícita al segle IV amb l' edicte de Milà per Constantí I. La seva capacitat de conversió també es va deure al fet que volia manifestar la seva religió no com una creença associada exclusivament a un poble concret (com el jueu ), sinó per presentar-se com una ecclesia , una comunitat de creients oberta a tothom , independentment de pertànyer a tothom. L'expressió d'una "religió universal", el seu ensenyament, mitjançant el qual es va convertir en l'intèrpret de la llei moral natural , va ser i s'adreça, més enllà de les divisions de classe, raça, gènere [15] i nació, a tots els homes [16] .

L'Església catòlica existeix actualment a l'Església governada pel bisbe de Roma , el papa , i per tots els bisbes en comunió amb ell; ensenya que "el poble de Déu, que queda únic, s'ha d'estendre a tot el món i a tots els segles" i per aquest motiu l '"Església catòlica [...] tendeix a recapitular tota la humanitat [...] en Crist, el cap la unitat del seu Esperit ". [17]

El Catecisme de l’Església Catòlica , l’ Anuari Pontifici , el Codi de dret canònic i el Codi de cànons de les esglésies orientals recullen els ensenyaments i els mètodes d’organització de l’Església catòlica.

Doctrina

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: Doctrina de l’Església catòlica , Trinitat (cristianisme) i Redempció (religió) .
El crucifix , la imatge de Jesús que pateix a la creu , es va estendre a l’església catòlica llatina sobretot després de l’any 1000 ( Croce di Lucca de Berlinghiero Berlinghieri , cap a 1230-1235)

L’Església catòlica afirma l’existència d’ un sol Déu en tres persones diferents i consubstancials: Pare, Fill i Esperit Sant, creador de l’univers i donador de vida i de bé. L’home, creat a imatge i semblança de Déu, està dotat de lliure albir , és a dir, és capaç d’escollir entre el i el mal . Déu es revelaria progressivament a si mateix i establiria un pacte primer amb el poble d’Israel i després a través d’Israel a tots els pobles que portessin l’aliança a complir plenament en Jesucrist el Messies , Fill de Déu de la mateixa naturalesa que el Pare; Així hauria complert l'antiga llei i hauria portat la nova salvació a tots els pobles amb una nova aliança.

La Bíblia , combinada amb la "Tradició Apostòlica", és la font de la "Revelació": una imatge de la Bíblia de Gutenberg , la primera Bíblia impresa (basada en el text de la Vulgata , la Bíblia traduïda al llatí per Sant Jeroni a segle V)

L’obra de Jesucrist continua a l’Església catòlica, guiada per l’ Esperit Sant i instituïda per Déu per a la salvació de tots els pobles.

La missió de l’Església s’exerceix amb els ensenyaments , l’oració, la litúrgia i l’administració dels sagraments a través dels quals Déu ofereix la gràcia com a regal. La revelació es transmet, segons l’Església catòlica, a través de les Escriptures i la Tradició [18] . Per al desenvolupament i exposició de la doctrina, es consideren autoritaris els cànons de 21 concilis ecumènics , dels quals els set primers són en comú amb les esglésies orientals, i els escrits dels pares de l’església i del magisteri ordinari, amb els quals el papa ensenya en qualitat de successor de Pere.

Una síntesi moderna de totes les doctrines catòliques es troba al Catecisme de l’Església Catòlica , l’última versió de la qual va ser elaborada el 1992 sota el Papa Joan Pau II per una comissió dirigida pel cardenal Joseph Ratzinger, papa Benet XVI des del 2005. El 2005 es va publicar el Compendi del Catecisme, amb la fórmula de preguntes i respostes per a una comprensió més àgil. La fe catòlica es resumeix en el símbol apostòlic que resumeix les principals veritats del seu credo.

Litúrgia

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: Sagrament i litúrgia de les hores .
Litúrgia del Divendres Sant

La litúrgia és l’ adoració pública de l’Església. Consisteix en els sagraments i l’ oració pública, segons les festes de l’ any litúrgic . Les formes han variat molt al llarg dels segles i, fins als anys seixanta del segle XX , a les esglésies catòliques de ritus romà i ambrosi només es celebrava en llatí , motiu pel qual l’església catòlica occidental també es deia Església llatina. A més del ritus romà, amb diferència el més estès, encara hi ha altres ritus llatins, conservats en algunes zones:

La litúrgia varia segons els ritus i les famílies litúrgiques : la més estesa, sobretot a Occident, és el ritu romà , que també és el més popular a Itàlia .

L’Església catòlica celebra l’ Eucaristia o missa (santa), especialment els diumenges i altres festius com a solemne i festiva celebració de la " resurrecció de Crist ", considerada una conseqüència directa del seu sacrifici al Calvari. Les misses dels dies feiners se celebren cada dia a part del Divendres Sant i el Dissabte Sant ( dies alitúrgics ).

Un altre pilar de la pregària litúrgica és la litúrgia de les hores (o ofici diví), que consisteix en la "consagració" de les hores canòniques durant el dia i la nit. Les hores principals són Laudes i Vespres , respectivament, les oracions del matí i de la nit. Les oracions consisteixen principalment en salms . Es poden afegir d’un a tres períodes de pregària intermedis (tercer, sisè i novè) i una altra pregària després de la posta de sol ( Completa ), i un altre període variable dedicat principalment a les lectures bíbliques i als pares de l’Església . Pel que fa a la missa , la litúrgia de les hores ha inspirat importants composicions musicals des del cant gregorià fins a la polifonia , fins a les complexes orquestracions de l’època barroca .

El ritu romà és, amb diferència, el més estès a l’Església catòlica. El 2007 Benet XVI va decretar [19] que hi ha dues formes: la forma ordinària (per a la missa, el missal romà del Concili Vaticà II publicat el 2002) [20] i la forma extraordinària (per a la missa, el missal romà del concili) de Trento , publicada el 1962) [21] Aquesta disposició va ser revocada el 2021 pel papa Francesc , que va declarar: "Els llibres litúrgics promulgats pels sants pontífexs Pau VI i Joan Pau II, d'acord amb els decrets del Concili Vaticà II, són l’única expressió de la lex orandi del ritu romà ". [22]

Culte marià

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: Mariologia .
La Mare de Déu , que sovint es veu com la mateixa imatge de l’Església que custodia Jesús per si mateixa [23]

L’Església catòlica va ser també el primer i més gran centre de culte a Maria , la Mare de Jesús. El culte a Maria ha estat present en la litúrgia de l’Església des del principi, tant com a objecte de veneració en si mateixa com com a molt poderós element d’intercessió amb Jesucrist. A més, Maria també es veu com un model d’imitació. [24]

Des del punt de vista històric, la seva obra de mediació entre la humanitat i Crist s’explica per la investidura que va rebre de Jesús a la creu, quan es va “donar” als homes perquè els sentissin més propers a ell. Sobretot després de l’ ascensió de Jesús , Maria va continuar sent el punt de referència per a la comunitat de creients acabada de néixer, preservant la seva unitat davant els nous desafiaments i les possibles discòrdies que van caracteritzar la primera era cristiana. El culte cap a la Santíssima Mare de Déu va augmentar fins a assolir una notable difusió després del Concili d’Efes ( 431 ), que la va reconèixer oficialment com a “Mare de Déu” ( Theotókos ).

En l' Exhortació Marialis Cultus del papa Pau VI de 1974 es donen les següents indicacions al culte de Maria: ha de treure el màxim possible de les Sagrades Escriptures , ha de situar-se al cicle anual de litúrgies eclesiàstiques, té un ecumenisme orientació (orientada a promoure la unitat dels cristians) i mira a Maria com a model de verge, mare i núvia. A l' Exhortació també hi ha descripcions i suggeriments sobre l'oració del Sant Rosari , un dels principals exercicis a través dels quals l'Església manifesta la seva devoció a Maria; Joan Pau II va tornar al Rosari amb la carta apostòlica Rosarium Virginis Mariae del 2002 per afegir als quinze misteris tradicionals d’alegria, dolor i glòria cinc "misteris de llum" relatius a la vida pública de Jesús ( Baptisme , noces a Cana , predicació) del Regne , Transfiguració , Institució de l’ Eucaristia ). Joan Pau II el 1986 també va publicar un nou missal que incloïa misses específiques dedicades a la Verge.

Relacions amb altres confessions cristianes

Dels 21 concilis ecumènics reconeguts per l’Església catòlica, els set primers són acceptats per les esglésies ortodoxes de tradició bizantina, la família de les esglésies ortodoxes "precalcedonianes" reconeix els tres primers i els cristians de la tradició nestoriana només els dos primers .

El diàleg va mostrar que, tot i que la separació es va produir fa molts segles, les diferències doctrinals es refereixen més sovint a fórmules i rituals que a elements substancials.

Emblemàtica és la Declaració Cristològica Comuna entre l'Església Catòlica i l'Esíria Assíria Oriental [25] signada per "Sa Santedat el Papa Joan Pau II , Bisbe de Roma i Papa de l'Església Catòlica, i Mar Dinkha IV , Patriarca de l'Església Assíria Oriental " 11 de novembre de 1994 .

La diferència entre les dues Esglésies gira al voltant de qüestions antigues com la disputa sobre la legitimitat de l’expressió "Mare de Déu" o "Mare de Crist" respecte a Maria sorgida al concili d'Efes el 431. Tot i que la tradició de l'Església Catòlica utilitza ambdues expressions, l’Església assíria es refereix a Maria com a "Mare de Crist, el nostre Déu i Salvador". La declaració afirma que ambdues esglésies reconeixen la naturalesa humana i divina de Jesús i que "totes dues reconeixem la legitimitat i la correcció d'aquestes expressions de la mateixa fe i respectem les preferències de cada església en la seva vida litúrgica".

Les principals controvèrsies es refereixen al reconeixement de la primacia papal i al temor que la unió eclesial es tradueixi en l’absorció de les esglésies més petites pel component llatí numèricament més gran de l’Església catòlica i l’abandonament o abandonament d’herències antigues i riques teològiques, litúrgiques i cultural. A més, les controvèrsies es refereixen al culte i adoració del pa consagrat, al culte als sants i a la Mare de Déu.

Martin Luther , el teòleg alemany que va iniciar el cisma protestant

Hi ha diferències molt més grans amb les doctrines de les esglésies reformades , que els catòlics creuen que han trencat amb la tradició del passat mentre que, per la seva banda, creuen que Roma ha trencat amb els ensenyaments dels apòstols , ja que es deriven del Nou Testament . Tanmateix, fins i tot amb aquestes esglésies el diàleg va començar almenys a partir del Concili Vaticà II, mentre que algunes diferències s'han atenuat amb la simplificació del ritu de la missa, la difusió de la Bíblia , la investigació històrica comuna.

Des del 2009 l’Església catòlica, amb la constitució apostòlica Anglicanorum coetibus signada per Benet XVI , ha obert les seves portes als fidels de l’Església anglicana que desitgin entrar en comunió amb Roma , amb la creació d’ordinaris personals que preservin el patrimoni litúrgic i espiritual. de l’Església d’Anglaterra. Aquesta obertura ha estat interpretada per la majoria com un intent de restablir la unitat amb els tradicionalistes anglicans, que han fugit de l’Església d’Anglaterra, com a dissidents sobre l’obertura del sacerdoci a les dones i sobre altres qüestions controvertides. [26]

Recursos econòmics

Cal distingir entre l' Estat de la Ciutat del Vaticà i les esglésies locals individuals, els bisbes dels quals s'organitzen normalment en els sínodes de les esglésies orientals, en les conferències episcopals del ritu llatí i en organismes similars.

L'estat de la Ciutat del Vaticà està administrat per la Prefectura d'Afers Econòmics , que s'ocupa de la gestió financera de l'estat sobirà més petit del món.

Les principals fonts d’ingressos són:

Les Conferències Episcopals Nacionals gestionen de manera independent el pressupost de l’Església als diferents països, recaptant donacions dels fidels i, en alguns països, beneficiant-se del finançament estatal. A Itàlia, segons el Concordat de 1984 , tots els ciutadans poden optar per pagar el 8 per cada mil de l’ IRPF a la Conferència Episcopal Italiana (més de mil milions d’euros el 2016 ) [28] o a altres confessions religioses que hagin conclòs amb el Acords estatals que preveuen aquesta forma de finançament. [29] [30] .

La contribució del 8 per mil no s’utilitza per finançar l’Estat del Vaticà, sinó que s’utilitza per al suport del clergat i per a les despeses de culte i caritat de la Conferència Episcopal Italiana, de la qual es disposa d’un compte i de la distribució. [31] A més, actualment les regulacions fiscals preveuen concessions (com l'exempció ICI, la reducció del 50% de les concessions IRES, IRAP) per a institucions religioses, hospitalàries i educatives, incloses les dependents de l'Església catòlica. A més, hi ha situacions particulars de beneficis a causa de l' extraterritorialitat d'alguns béns del Vaticà. Molts dels ingressos de la Santa Seu es donen a les poblacions que necessiten ajuda a través del Pontifici Consell "Cor Unum" [32] .

El valor dels actius immobiliaris de l’Església catòlica, a tot el món, és d’uns 2.000 milions d’euros. A Itàlia, s’estima que al voltant del 15% del valor total dels béns immobles pertany a l’Església catòlica. [33] [34] [35]

Crítiques

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: Crítiques a l’Església catòlica .

Al llarg dels segles, l’Església catòlica ha estat acusada de diversos tipus, tant des del punt de vista religiós com polític [36] . Als primers segles del cristianisme, les acusacions provenien dels cercles populars de la religió tradicional grecoromana, d’ infanticidi i d’ incest ; a l’ edat mitjana , procedent de grups pauperistes , d’haver abandonat l’opció de Jesús a favor dels pobres; amb el protestantisme , d’haver pervertit les doctrines pures de l’antiguitat i de la Bíblia (centre de l’activitat dels reformadors); amb la il·lustració i el positivisme es van produir acusacions d’ obscurantisme , és a dir, de voler obstaculitzar primer el triomf de la raó i després de la ciència, exemplificat en institucions i episodis com la inquisició , el judici de Galileo Galilei i Giordano Bruno . El comunista rus Trotski , que citava el liberal anglès Lloyd George , va definir l'Església romana com "la potència del conservadorisme". L'Església catòlica ha estat acusada, fins i tot pels nazis, de ser una organització homosexual [37] , sobretot pel que fa a la vida monàstica; mentre que a partir de la segona meitat del segle XX entre les acusacions més freqüents hi ha les relatives a la història de la relació amb el judaisme , l' homofòbia i el masclisme masculí a les institucions catòliques.

Recentment, el descobriment d’actes de pedofília perpetrats per alguns clergues homosexuals ha provocat l’esclat de l’escàndol dels sacerdots pedòfils , als Estats Units i també a Itàlia. [38]

El papa Joan Pau II va reconèixer públicament que hi havia membres tant entre els fidels laics com entre el clergat (inclosos els bisbes i els papes) que eren culpables i van invocar el perdó de Déu i dels homes pels pecats "dels fills i de les filles de l'Església ”, Tant pel que fa a accions com a omissions. El 12 de juliol de 2008, amb motiu del seu viatge apostòlic a Austràlia, a aquells que li van preguntar si demanaria disculpes, Benet XVI va respondre [39] :

“Farem tot el possible per aclarir què és l’ensenyament de l’Església i ajudar en l’educació, en la preparació del sacerdoci, en informació i farem tot el possible per curar i reconciliar les víctimes. Crec que aquest és el sentit fonamental de “demanar perdó”. Crec que el contingut de la fórmula és millor i més important i crec que el contingut hauria d’explicar el que ha faltat al nostre comportament, què hem de fer ara mateix, com prevenir i com curar i conciliar ".

El següent 20 de juliol, el papa va celebrar missa amb un grup de víctimes, els tristos fets dels quals va escoltar amb atenció. [40] També amb motiu de la missa per a la conclusió de l'any per als sacerdots l'11 de juny de 2010, el papa Benet XVI va reiterar les seves disculpes a les víctimes [41] :

"També demanem perdó amb insistència a Déu i a les persones implicades, tot i que tenim la intenció de prometre que volem fer tot el possible perquè mai no es pugui tornar a produir aquest abús"

Finalment, hi ha crítiques recurrents sobre les relacions entre alguns estats i l’Església romana: en particular, hi ha vessants culturals, ideològiques i polítiques que contraresten la influència exercida per les jerarquies catòliques sobre els governs de diversos països en les seves decisions ètic-morals. A partir d’aquestes vessants, l’Església catòlica, com totes les associacions pro-vida o altres confessions religioses, es considera un obstacle per a algunes investigacions científiques, com les que requereixen l’ús d’embrions per obtenir cèl·lules mare embrionàries i la consideració de determinades opcions com drets civils amb un impacte ètic important, com ara el divorci , la interrupció voluntària de l’embaràs , el matrimoni homosexual , l’ adopció per parelles del mateix sexe i l’ús / difusió de mètodes anticonceptius . Altres esglésies cristianes (com algunes esglésies protestants), a Itàlia i en altres països, tenen una visió diferent sobre alguns d'aquests punts, així com sobre la separació entre l'Estat i les confessions religioses (" Secularitat de l'Estat ").

La denominació Església Catòlica

Per entendre el nom d '"Església catòlica", primer cal aclarir què s'entén per "catòlica".

El terme catòlic

Hi ha tres significats principals del terme "catòlic": etimològic, confessional, teològic.

 • Etimològicament, el terme "catòlic" prové del grec καθολικός , que significa adequadament "complet", "tot junt". Aquest és el primer significat del terme, ja que es fa explícit al Credo Niceno : "Crec que l’ Església santa, santa, catòlica , apostòlica ...". Amb això, tots els cristians creuen que l'Església és "universal" , és a dir, cridada pel seu fundador a la difusió universal del missatge.
 • Amb les separacions dins de l’església cristiana original, que van tenir lloc ja en els primers segles, però que van empitjorar amb la separació de l’Orient cristià (1054) i amb la reforma protestant del segle XVI, el terme "catòlic" va adoptar un " significat confessional ", per indicar aquella part de l'Església cristiana, fidel al bisbe i al papa de Roma, i que reconeix en ell l'autoritat suprema de l'Església.
 • Això no vol dir que moltes confessions cristianes utilitzin el terme "catòlic" per referir-se a elles mateixes en relació amb l'Església universal, tot donant al terme diferents significats teològics.

El terme apareix per primera vegada amb Ignasi d’Antioquia (segle I), que es dirigeix ​​a la comunitat d’Esmirna: “On és Jesucrist, hi ha l’Església catòlica” ( Ad Smyrnaeos , 8).

Història del nom d’ Església catòlica

Antigament, l’Església catòlica significava tots els cristians la doctrina dels quals era considerada ortodoxa; Agostino d'Ippona scrisse nel 397 riguardo ad alcune Chiese che considerava eretiche [42] :

«[...] lo stesso nome di Cattolica, che, non senza un motivo, solo questa Chiesa ha ottenuto in mezzo a numerosissime eresie, per cui, benché tutti gli eretici vogliano dirsi cattolici, tuttavia se uno domanda a qualche straniero dove si riunisca la Cattolica, nessuno degli eretici ha l'ardire di mostrare la sua basilica o la sua casa.»

( Agostino d'Ippona, Contro la lettera di Mani , verso 4 )

Fino all' anno Mille , prima dello scisma d'Oriente ( 1054 ), con il termine Chiesa cattolica si identificava l'intera Chiesa orientale e occidentale, e prima della Riforma protestante il termine "cattolico" non aveva assunto anche il significato confessionale che ha avuto dal concilio di Trento , che può essere considerato l'evento che ha formato la fisionomia moderna della Chiesa, anche in rapporto alle altre confessioni cristiane.

Oggi, in verità, tutte le Chiese cristiane che riconoscono il simbolo niceno-costantinopolitano si professano parte dell' una, santa, cattolica ed apostolica chiesa , non intendendo con questo la chiesa cattolica come confessione. In conseguenza del significato odierno del termine cattolico alcune chiese protestanti preferiscono la dizione Chiesa universale e aggiungono l'attributo romana alla dizione della Chiesa cattolica.

Uso della denominazione romana

La Chiesa cattolica venne reputata romana riguardo alla dimensione unitaria e direttiva della Chiesa di Roma per tutte le chiese particolari che compongono la Chiesa cattolica genericamente intesa. Fu cioè denominata "romana cattolica" essendo concepita come fondazione di una dimensione ecclesiale in cui essa si svelava madre e maestra delle chiese particolari.

Secondariamente poi il nome di Chiesa cattolica romana appare nel linguaggio ecclesiale definito e stabilito della chiesa romana medesima anche per identificare la chiesa cattolica nel suo rapportarsi alle chiese separate. Così il termine di Chiesa cattolica romana si diffonde ulteriormente dopo delle divisioni causate dagli scismi irrisolti nella compagine della grande Chiesa del millennio precedente, anche per ribadire un senso e una direzione dell'unità da ritrovare.

Cupola della Basilica di San Pietro , uno dei simboli della Chiesa di Roma

Recentemente si è pure diffuso l' anglicismo Chiesa cattolica romana , derivato dall'inglese Roman Catholic Church . Questa denominazione aveva originariamente un significato polemico ed era intesa come un ossimoro dichiarante la limitazione geografica alla pretesa di universalità della Chiesa cattolica, oltre che essere analoga alla denominazione geografica di alcune chiese di stato protestanti. In realtà il termine vi risulta sottostimato, poiché la Chiesa cattolica romana è formata dalla Chiesa di Roma insieme a tutte le chiese particolari, orientali e occidentali.

L' Oxford English Dictionary , autorità in fatto di lingua inglese , dava la seguente spiegazione della locuzione «Roman Catholic» nel suo contesto culturale protestante, nella sua versione dell'inizio del XX secolo [43] :

«L'uso di questo termine composto in luogo di Romano, Romanista o Romista, che hanno acquisito un significato spregiativo, sembra essere comparsa nei primi anni del XVII secolo . Per ragioni diplomatiche è stato usato nei negoziati con Spanish Match ( 1618 - 1624 ) e appare in documenti formali legati a questo stampati da Rushworth (I, 85-89). Dopo quella data fu adottato generalmente come un termine non controverso ed è stato riconosciuto legalmente anche in designazioni ufficiali, sebbene nell'uso ordinario il singolo termine "Cattolico" sia utilizzato molto di frequente.»

( New Oxford Dict., VIII, 766 )

L'uso della re-interpretazione anglicana del termine "cattolici romani" ha in realtà un'origine più antica; uno scrittore di simpatie puritane, Percival Wiburn , usò il termine « Roman Catholic » ripetutamente nel suo articolo Checke or Reproofe of M. Howlet (in risposta a un gesuita che aveva scritto sotto lo pseudonimo di Howlet); scrisse ad esempio «voi cattolici romani che chiedete tolleranza» (p. 140), «parlous dilemma or streicht in cui voi cattolici romani siete stati portati» (p. 44).

Robert Crowley , anglicano, nel suo libro A Deliberat Answere , pubblicato nel 1588 , pur adottando in preferenza termini quali «cattolici romisti» o «cattolici papisti», scrisse anche al riguardo: « who wander with the Romane Catholiques in the uncertayne hypathes of Popish devises » (p. 86).

Altri scritti simili risalenti al periodo poco successivo alla riforma protestante mostrano come termini quali «romano» fossero usati indifferentemente insieme a «papista» da parte di protestanti che rifiutavano l'uso del termine «cattolico» per definire i soli cristiani che riconoscevano l'autorità del papa.

Alcune Chiese cristiane utilizzano comunque il nome Chiesa cattolica anche in discorsi formali e in documenti da esse sottoscritti, ad esempio i documenti scritti in comune dalla Chiesa cattolica e dalla Federazione Mondiale delle Chiese Luterane [44] e nelle "Comuni dichiarazioni cristologiche tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa assira orientale " [45]

Altre Chiese cattoliche

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Chiesa cattolica (disambigua) .

Molte altre chiese cristiane si definiscono «Chiesa cattolica» o una sua parte, tra queste la Chiesa ortodossa d'oriente , la Chiesa ortodossa d'occidente, le Chiese anglicane , la Chiesa cattolica tradizionalista e altre chiese cristiane.

Fra queste vi è la Chiesa vetero-cattolica che, pur riconoscendo il primato del papa, come successore di Pietro, non ne riconosce l' infallibilità e non è dunque in piena comunione con Roma. Le Chiese vetero-cattoliche si separarono infatti da Roma a seguito del concilio Vaticano I .

Sono da annoverare inoltre le comunità cattoliche in dissenso verso la Santa Sede come la Fraternità Sacerdotale San Pio X , che si rifà al patrimonio ecclesiale liturgico e teologico cattolico fino al Concilio Vaticano II.

Altre definizioni

Per indicare l'uno o l'altro aspetto della propria dottrina, la Chiesa cattolica dà di sé stessa anche altre definizioni, non esaustive, come ad esempio gli appellativi Corpo mistico di Cristo , Popolo di Dio , Sacramento universale di salvezza (cf. Catechismo della Chiesa cattolica , 748-810).

Organizzazione ecclesiastica

Suddivisioni territoriali

La Chiesa cattolica è composta da tutti i suoi battezzati , e da un punto di vista territoriale è suddivisa in sedi chiamate diocesi nella Chiesa latina ed eparchie nelle Chiese orientali .

Alla fine del 2011 il numero delle circoscrizioni ecclesiastiche era di 2.966 ( Annuario Pontificio del 2012). [46] Alle diocesi si affiancano altre forme di chiesa particolare come le prelature (sia territoriali sia personali ) gli ordinariati o le amministrazioni apostoliche .

Le diocesi e normalmente anche le altre circoscrizioni sono affidate a un vescovo ( eparca per le eparchie), che è considerato successore degli apostoli . A capo del collegio dei vescovi sta il vescovo di Roma, il papa , che è considerato il successore dell'apostolo Pietro .

Ogni diocesi è suddivisa in parrocchie , rette da un parroco o da un amministratore parrocchiale . Con il concilio di Trento ( XVI secolo ) venne data grande importanza anche alle parrocchie rurali, mentre più anticamente erano state le pievi , raggruppamenti di paesi intorno al centro più grande della zona, a segnare la divisione delle diocesi.

Chiese e riti cattolici

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Chiesa particolare , Diocesi e Chiesa sui iuris .
Il patriarca Elias Boutros Hoayek ei vescovi della Chiesa maronita riuniti a Roma, 1906

La Chiesa cattolica è costituita dalla comunione di diverse Chiese sui iuris (distinte per forme di culto liturgico e pietà popolare, disciplina sacramentale e canonica, terminologia e tradizione teologica):

Diversamente dalle "famiglie" o "federazioni" di Chiese formate dal riconoscimento mutuo di corpi ecclesiali distinti, la Chiesa cattolica si considera un'unica chiesa incarnata in una pluralità di chiese locali o particolari, in quanto «realtà ontologicamente e temporalmente preesistente a ogni chiesa individuale particolare». [48]

La Chiesa cattolica riconosce grande importanza alle chiese particolari, la cui importanza teologica è stata evidenziata dal Concilio Vaticano II; il termine Chiesa particolare ha due usi distinti:

 • può riferirsi a una diocesi , che nel Decreto sulla pastorale dei vescovi Christus Dominus viene descritta come: «una porzione del popolo di Dio affidata alle cure pastorali del vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore, e da questi radunata nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e dell'eucaristia, costituisca una Chiesa particolare nella quale è presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica»; [49]
 • oppure a una chiesa sui iuris che si differenzia per una maggiore autonomia come riconosciuto dal concilio Vaticano II nel decreto sulle chiese cattoliche orientali Orientalium Ecclesiarum [50] che riconosce le chiese o riti particolari .

Circoscrizioni ecclesiastiche

Vi sono le seguenti circoscrizioni ecclesiastiche:

L'Ordine sacro

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Ordine sacro e Ordini minori .
Preti cattolici a Roma

La struttura ecclesiastica cattolica è organizzata secondo tre gradi del sacramento dell' ordine sacro . In ordine crescente di pienezza essi sono:

 • Diacono , collabora con il vescovo e con i presbiteri nella modalità del servizio.

Questi ordini (insieme, in passato, agli ordini minori ) costituiscono nel complesso il clero ;

 • Presbitero (o prete, o sacerdote), collabora con il vescovo come suo sostituto;
 • Vescovo , che rappresenta la successione degli apostoli .

A coloro che hanno ricevuto il sacramento dell'ordine possono poi essere conferiti altri titoli e cariche che non hanno valore sacramentale, ma onorifico o inerente all'ufficio come, ad esempio: cardinale , arcivescovo, monsignore. Lo stesso si può dire del papa che è, dal punto di vista sacramentale, un vescovo.

Ai tre gradi dell'ordine sacro corrispondono diversi munera ossia poteri quanto alla celebrazione, alla potestà di governo e all'annuncio del Vangelo.

Il diacono svolge eminentemente funzioni di servizio nel ministero dell'altare, della parola e della carità. Può celebrare il sacramento del battesimo e del matrimonio nonché i sacramentali quali la benedizione o il rito delle esequie.

Il presbitero coopera al ministero del vescovo e ne assume alcune potestà quali la celebrazione dei sacramenti (esclusi l'ordine e la confermazione), dei sacramentali, la presidenza delle celebrazioni liturgiche, l'annuncio della parola e la potestà di governo secondo le indicazioni date dal vescovo. Tra queste la più comune è la responsabilità di una parrocchia.

Il vescovo, infine, ha la pienezza dell'ordine sacro. Amministra in prima persona tutti i sacramenti e sacramentali o può delegare altri vescovi o presbiteri, come nel caso della cresima o dell' esorcismo .

Il papa

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Papa , Primato di Pietro e Primato papale .
San Pietro , considerato il primo papa dalla Chiesa Cattolica, in un ritratto di Rubens

La Chiesa cattolica afferma che Gesù conferì all' apostolo Pietro l'autorità ultima su tutta la comunità dei suoi discepoli : secondo l'interpretazione cattolica Cristo conferì a Pietro nei pressi di Cesarea di Filippo il primato sugli altri apostoli e su tutta la Chiesa ( Matteo 16,13-20 [51] ) e lo riconfermò dopo la resurrezione nell'apparizione presso il lago di Tiberiade ( Giovanni 21,15-19 [52] ).

Il contesto del primo episodio è quello della domanda di Gesù ai discepoli riguardo alla sua identità. Alla risposta di Pietro «Tu sei il Cristo , il Figlio del Dio vivente», Gesù replica: «Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli . E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei Cieli , e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».

Nel secondo episodio invece Gesù chiede per tre volte a Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami?», e ogni volta alla sua risposta affermativa replica: «Pasci le mie pecorelle.»

Tali passi sono interpretati dalla Chiesa cattolica nel senso forte di un primato di insegnamento e giurisdizione su tutta la Chiesa, e sono anche interpretati a fondamento della dottrina del primato papale . Essendo stato Pietro il primo vescovo della Chiesa di Roma, il suo primato si trasmette al suo successore nella stessa sede, quindi al vescovo di Roma.

Il ruolo del papa è andato crescendo nel II millennio , fino a raggiungere il suo apice nel XIX secolo con la dichiarazione sull' infallibilità papale del Concilio Vaticano I .

Secondo tale dichiarazione il papa può esercitare il diritto di dare insegnamenti riguardo alla fede e alla morale, da ritenere parte del deposito della fede, quando parla ex cathedra , cioè quando esercita il «suo supremo ufficio di Pastore e di Dottore di tutti i cristiani», e quando «definisce una dottrina circa la fede ei costumi».

A partire dalla definizione dell'infallibilità del 1870 , quest'ultima è stata esercitata formalmente una sola volta dai pontefici, e questo con la promulgazione del dogma dell' Assunzione di Maria da parte di papa Pio XII nel 1950 . Tutti gli altri insegnamenti impartiti dai Papi negli ultimi 150 anni non sono stati formalmente definiti "dogmi".

L'infallibilità papale ha portato alla formale accusa di eresia da parte della Chiesa cristiana ortodossa che, nel 1848, e nella figura dei Patriarchi di Costantinopoli , Alessandria e Gerusalemme , unitamente ai loro Sinodi , inviò un' enciclica a papa Pio IX dove condannava tale dottrina come "eresia" [53] e coloro che la sostenevano come "eretici", sulla base della convinzione che il vescovo di Roma e la sua Chiesa avessero abbandonato la conciliarità in favore della monarchia e del monopolio dei doni dello Spirito Santo [54] .

La procedura per l'elezione del papa e la nomina dei vescovi ha subito numerosi cambiamenti nel corso dei secoli: dal basso medioevo ( Viterbo , 1271 ), il papa viene eletto in conclave dai cardinali, i Principi della Chiesa ; a lui compete invece di nominare direttamente i membri del clero di gerarchia più elevata di rito latino , a partire dai vescovi (normalmente dopo consultazione con gli altri prelati). Nelle Chiese cattoliche orientali i vescovi vengono nominati dai rispettivi patriarchi, secondo gli usi locali.

Il papa è assistito nei suoi compiti dai cardinali . Tutti i membri della gerarchia ecclesiastica rispondono a lui e alla Curia romana nel suo insieme. Ogni papa continua il suo servizio fino alla morte (ciò valeva anche per gli altri vescovi fino al pontificato di Paolo VI [55] ) o rinuncia (che è avvenuta otto volte, con i papi Clemente , Ponziano , Silverio , Benedetto IX , Gregorio VI , Celestino V , Gregorio XII e Benedetto XVI ).

Il papa risiede attualmente nella Città del Vaticano , un piccolo Stato indipendente situato nel centro di Roma , del quale egli è monarca assoluto, e riconosciuto dalla maggioranza della diplomazia internazionale come ambito di sovranità della Santa Sede .

Vita consacrata

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Ordine religioso cattolico .
Suora in clausura

Nel corso dei secoli si sono sviluppate esperienze comunitarie al di fuori della diocesi, chiamati ordini religiosi , soprattutto configurate in monachesimo , ordini mendicanti fino alla nascita della prima congregazione religiosa che diventeranno via via le nuove realtà comunitarie della chiesa.

I primi, a cui si può dare la nascita in occidente con la Regola benedettina , si svilupparono in un momento di crisi ( VIII - XII secolo ) come tentativo di instaurare un particolare e più intimo legame con Dio . I secondi, nati durante la riforma del XII secolo si caratterizzano nelle loro diversità per la ricerca di attualizzare il messaggio cristiano nella società: tra questi i carmelitani , i francescani ei domenicani . Non sono mancate, dal XIX secolo , le Congregazioni religiose maggiormente attente ai bisogni dei giovani, degli anziani e di altre categorie sociali svantaggiate. Tra esse spiccano le comunità missionarie , con lo scopo precipuo di diffondere la fede cattolica in tutto il mondo.

Dal IV secolo in poi si ha la nascita dei vari ordini religiosi così divisi:

Mentre per arrivare a una congregazione religiosa si deve aspettare il XVII secolo , tra le più diffuse:

Le due realtà degli ordini e delle congregazioni religiose si differenziano per l'emissione dei voti : per i primi essa avviene in forma solenne, per i secondi in forma semplice; formalmente non ci sono differenze rilevanti.

Movimenti e associazioni

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Associazioni e movimenti cattolici .

Nel XX secolo ha preso avvio il fenomeno dei movimenti ecclesiali: questi sono associazioni di fedeli ispirate da un carisma particolare e che si organizzano autonomamente dalla normale gerarchia (vescovi e parroci). La differenza fra i movimenti e le associazioni è che queste ultime non sono organizzate autonomamente dalla gerarchia (come invece avviene per i movimenti), ma collaborano con essa in modo integrato e coordinato, partecipando attivamente in pressoché tutti i momenti della vita parrocchiale e diocesana.

Diffusione nel mondo

Diffusione del Cattolicesimo per percentuale di popolazione (per cifre assolute)

Africa : diffuso prevalentemente in Angola , nell' Africa francofona (ad esempio in Congo ), in Uganda , Ruanda , nel Burundi , Capo Verde , Guinea Equatoriale , Madagascar e nei territori d'oltremare francesi .

America : diffuso in America Latina (ad esempio in Brasile e in Messico ), in Canada e negli Stati Uniti (ad esempio in California e Nuovo Messico ). Negli USA negli ultimi anni il numero dei cattolici ha superato quello dei protestanti , non solo per le colonizzazioni spagnole , inglesi e francesi avvenute in passato, ma anche per le numerose ondate migratorie dai paesi cattolici (ad esempio dall'Europa Latina tipo in Spagna, Portogallo, Francia e Italia, ma anche dalla Germania, Irlanda, Polonia, Filippine, Vietnam, Messico e America Latina).

Asia : diffuso prevalentemente nelle Filippine , in Vietnam , Timor Est , India , Singapore , Corea del Sud , Sri Lanka e in alcune isole dell' Indonesia , ma anche in Cina e Giappone .

Europa : diffuso prevalentemente nei paesi latini, Francia , Spagna , Portogallo , Belgio e Italia , in Austria , in alcuni cantoni della Svizzera , Germania (soprattutto nel sud e in Franconia-Renania ma anche in Turingia), Irlanda , Paesi Bassi e in alcuni paesi orientali: Polonia , Lituania , Lettonia , Repubblica Ceca , Slovacchia , Ungheria , Slovenia , Croazia e in alcune zone della Bielorussia , della Romania e dell' Ucraina .

Oceania : diffuso prevalentemente in Australia , Nuova Zelanda , Papua Nuova Guinea e nei territori d'oltremare francesi.

Numero di appartenenti

L' Annuario pontificio del 2017 , basato sui dati forniti dalle diocesi cattoliche, testimonia che appartengono alla Chiesa cattolica oltre 1.285.000.000 persone [56] , e rappresentano il 17,7% della popolazione mondiale. Il dato non include i cattolici in Cina e in alcuni altri paesi in cui sussistono ostacoli a contatti regolari con Roma. I Cattolici costituiscono più della metà dei 2,4 miliardi di cristiani nel mondo. Secondo la legge canonica sono considerati membri tutti coloro che sono stati battezzati o ricevuti all'interno della Chiesa cattolica avendo fatto una professione di fede, esclusi coloro che hanno formalmente rinunciato a essere membri [57] [58] . Il numero dei battezzati non corrisponde necessariamente al numero dei fedeli praticanti, specialmente per quel che riguarda i paesi occidentali , maggiormente soggetti alla secolarizzazione rispetto agli altri.

Tendenze

Esaminando la situazione per singolo continente, il 2015 evidenzia la crescita robusta dei cattolici in Africa. In Asia e in America la crescita è consistente. Diversa la situazione in Europa e Oceania dove la percentuale dei fedeli in rapporto alla popolazione è costante. Il numero dei cattolici rispetto alla popolazione totale è molto differente tra i Continenti. In America il numero di fedeli della Chiesa Cattolica rappresenta il 63,7% della popolazione totale, in Europa il 39,9%, in Oceania il 26,4%, in Africa il 19,4%, in Asia il 3,2%.

Chiesa cattolica per continente

Note

 1. ^ Card. Agostino Vallini , Arcibasilica Papale di San Giovanni in Laterano , su vatican.va , 9 novembre 2009. URL consultato il 26 novembre 2016 ( archiviato il 10 dicembre 2016) .
 2. ^ Dalla locuzione kath'hólu ("nell'insieme", "nel totale") a sua volta formata dalla preposizione katá ("su", "in") e hólos ("tutto").
 3. ^ ¿Sabías que la Iglesia católica está constituida por 24 Iglesias autónomas? , su es.aleteia.org , Aleteia, 8 agosto 2016. URL consultato il 7 novembre 2016 ( archiviato il 7 novembre 2016) .
 4. ^ August Monzon, Joan Alfred Martínez e Emilia Bea, Colligite Fragmenta. Repensar la tradició crisitiana en el món postmodern , Universitat de Valencia, 23 febbraio 2015, pp. 199–200, ISBN 978-84-370-9703-9 . URL consultato il 21 ottobre 2018 ( archiviato il 22 aprile 2020) .
 5. ^ Lumen gentium XIII.
 6. ^ Cfr. a titolo esemplificativo il documento Charta oecumenica siglato nel 2001 da tutte le Chiese cristiane europee.
 7. ^

  «La Chiesa cattolica non rifiuta niente di ciò che è vero e santo nelle religioni. Ella considera con un rispetto sincero questi modi di agire e di vivere, queste regole, queste dottrine che, benché siano diverse in molti dei punti che Ella osserva e propone, tuttavia apportano spesso un raggio di verità che illumina tutti gli uomini»

  ( Nostra aetate , 2 )
  Cfr. anche Paolo VI Ecclesiam suam 67.
 8. ^ ( ES ) Congregazione per la dottrina e per la dottrina della fede , Respuestas a algunas preguntas acerca de ciertos aspectos de la doctrina sobre la Iglesia , su vatican.va , 29 giugno 2007. URL consultato il 17 gennaio 2017 ( archiviato il 12 luglio 2007) . . Non è disponibile la traduzione del documento in altre lingue.
 9. ^ José Rico Pavés, Comentarios al Documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, «Subsistit in Ecclesia Catholica (LG 8). Precisiones sobre la eclesiología del Concilio Vaticano II» , su almudi.org , Madrid, 2007. URL consultato il 17 gennaio 2017 ( archiviato il 18 gennaio 2017) .
 10. ^ Fernando Ocáriz, Iglesia de Cristo, Iglesia Católica e Iglesias que no están en plena comunión con la Iglesia Católica , su Romana.org , n. 41, 1º dicembre 2005, p. 348. URL consultato il 17 gennaio 2017 ( archiviato il 18 gennaio 2017) .
 11. ^ Dichiarazione "Dominus Iesus" circa l'unicità e l'universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa , su vatican.va . URL consultato il 29 marzo 2019 ( archiviato il 21 febbraio 2002) . , n. 16 e note 54 e 56
 12. ^ Dati stimati al 2007. ( EN ) World , in The World Factbook , CIA . URL consultato il 29 giugno 2010 ( archiviato il 5 gennaio 2010) .
 13. ^ Gv 21,17 , su laparola.net .
 14. ^ J. Comby, Per leggere la storia della Chiesa , Edizioni Borla , Torino 1989
 15. ^ A tal proposito lo storico del Cristianesimo Giovanni Filoramo evidenzia come il ruolo religioso della donna emerga fin dal Medioevo quando

  «grazie all'imporsi del culto di Maria , si è giunti a riconoscere, ad esempio nel campo della mistica, il ruolo centrale delle donne. L' anacoreta Giuliana di Norwich parla di "maternità di Dio", sottolineando la dimensione divina della misericordia , e di Cristo come madre, che col sangue nutre i fedeli. Il suo pensiero è stato ripreso e approfondito dalla recente teologia femminista

  ( Giovanni Filoramo . Cristianesimo . Milano, Mondadori/Electa, 2007, p. 275 )
 16. ^
  ( EL )

  «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»

  ( IT )

  «Non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù»

  ( Lettera ai Galati III, 28 )
 17. ^ Lumen Gentium, 13
 18. ^ § 81-82 Catechismo della Chiesa Cattolica Archiviato il 1º giugno 2013 in Internet Archive .. Per approfondimenti sul dibattito e sull'evoluzione in relazione alle Fonti della Rivelazione nel cattolicesimo, cfr. Avery Dulles . Fonts of revelation , in The New Catholic Encyclopedia vol.12. 2003, Gale, New York, pp.190 e sgg.
 19. ^ Motu proprio Summorum Pontificum
 20. ^ Titolo del Messale: Missale Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum
 21. ^ Titolo del Messale: Missale Romanum ex decreto ss. Concilii Tridentini restitutum
 22. ^ Motu proprio Traditionis custodes , articolo 1
 23. ^ Lumen gentium Archiviato il 4 luglio 2013 in Internet Archive . 68; Sacrosanctum Concilium Archiviato il 12 maggio 2013 in Internet Archive . 103; Catechismo della Chiesa cattolica Archiviato il 4 giugno 2013 in Internet Archive . 972.
 24. ^ Il concilio Vaticano II riconosce a Maria un culto speciale detto " iperdulia ", distinto dalla semplice venerazione o " dulia " solitamente tributata ai santi , evidenziando come esso confluisca nel culto a Dio, e abbia una particolare funzione di promozione nelle anime dell' adorazione e della glorificazione di Cristo:

  «Maria, perché Madre santissima di Dio, che prese parte ai misteri di Cristo, per grazia di Dio esaltata, dopo il Figlio , sopra tutti gli angeli e gli uomini, viene dalla Chiesa giustamente onorata con culto speciale.[...] Questo culto, quale sempre fu nella Chiesa, sebbene del tutto singolare, differisce essenzialmente dal culto di adorazione, prestato al Verbo incarnato così come al Padre e allo Spirito Santo , e singolarmente lo promuove.»

  ( Tratto dal concilio Vaticano II , Lumen Gentium , I,66 )
 25. ^ ( EN , FR ) Pontificio consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, Dichiarazione cristologica comune tra Papa Giovanni Paolo II ed il Catholicos Patriarca della Chiesa assira dell'Oriente, Khanania Mar Dinkha IV , su vatican.va , 1994. URL consultato il 23 dicembre 2006 ( archiviato l'11 marzo 2007) .
 26. ^ Il Papa apre le porte agli anglicani. «Sì al sacerdozio dei chierici sposati» , in Corriere della Sera . URL consultato il 20 ottobre 2009 ( archiviato il 23 ottobre 2009) .
 27. ^ La «carità del Papa». Abbraccio agli ultimi , su avvenire.it . URL consultato il 30 giugno 2015 ( archiviato il 14 novembre 2017) .
 28. ^ Cei, torna sopra al miliardo la quota di otto per mille. Archiviato il 25 giugno 2016 in Internet Archive . la Repubblica
 29. ^ La maggior parte dei cittadini (circa due su tre) sceglie di non barrare alcuna opzione, ma la ripartizione dell' 8 per mille avviene in base non alle singole dichiarazioni, bensì spartendo l'intera somma disponibile in base alla percentuale di scelte. Vale a dire che la Chiesa cattolica, a fronte di una maggioranza relativa ai contribuenti che hanno barrato almeno una scelta, con il 35% di preferenze sul totale (85% di coloro che hanno espresso una scelta) incassa circa l'85% dell'intera somma. In questo senso Mario Patuzzo. «La tassa dell'8 per mille» dalla rivista L'Ateo, n. 0/1996.
 30. ^ Sergio Lariccia. «Esigenze di laicità della società italiana» in Manifesto Laico, pp. 59-65. Laterza, Bari, 1999. È come avviene nelle elezioni, in cui tutti i seggi disponibili vengono distribuiti in base ai voti espressi, senza lasciare posti vuoti in corrispondenza ai voti non espressi.
 31. ^ Rendiconto 8xmille relativo all'utilizzazione delle somme pervenute nell'anno 2015 all'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e alla Conferenza Episcopale Italiana , su 8xmille.it . URL consultato il 14 novembre 2017 ( archiviato il 28 marzo 2017) .
 32. ^ Il Pontificio consiglio "Cor Unum" «esprime la sollecitudine della Chiesa cattolica verso i bisognosi perché sia favorita la fratellanza umana e si manifesti la Carità di Cristo», dal profilo istituzionale Archiviato il 3 marzo 2013 in Internet Archive . URL consultato il 5 aprile 2013
 33. ^ Chiesa, 2mila miliardi di immobili nel mondo. Archiviato il 24 giugno 2016 in Internet Archive . Il sole 24 ore
 34. ^ Vaticano Spa, gli immobili della Chiesa valgono 2mila miliardi Archiviato il 21 maggio 2016 in Internet Archive . QuiFinanza
 35. ^ In Italia patrimonio «cedibile» di almeno 6 miliardi. Archiviato il 25 giugno 2016 in Internet Archive . Il sole 24 ore
 36. ^ si veda, ad esempio, Storia criminale del cristianesimo
 37. ^ Testo del discorso segreto tenuto da Heinrich Himmler il 17-18 febbraio 1937 ai generali delle SS in relazione ai "pericoli razziali e biologici dell'omosessualità " , su culturagay.it . URL consultato l'11 novembre 2017 ( archiviato l'11 novembre 2017) .
 38. ^ ( EN ) Sex crimes and the Vatican , su news.bbc.co.uk , BBC News, 1º ottobre 2006. URL consultato il 20 aprile 2012 ( archiviato il 4 febbraio 2012) .
 39. ^ Viaggio Apostolico a Sydney - Intervista concessa ai giornalisti durante il volo , su vatican.va . URL consultato il 20 aprile 2012 ( archiviato il 2 gennaio 2012) .
 40. ^ Viaggio Apostolico a Sydney - Comunicato Stampa , su vatican.va . URL consultato il 20 aprile 2012 ( archiviato il 2 gennaio 2012) .
 41. ^ Santa Messa in occasione della conclusione dell'Anno Sacerdotale, 11 giugno 2010 , su w2.vatican.va . URL consultato il 14 novembre 2017 ( archiviato il 16 dicembre 2017) .
 42. ^ Contro la lettera di Mani detta del fondamento , su sant-agostino.it . URL consultato il 6 febbraio 2006 (archiviato dall' url originale il 20 febbraio 2006) .
 43. ^ Su "Roman Catholic", vedi Catholic Encyclopedia [1] Archiviato il 1º aprile 2019 in Internet Archive .
 44. ^ ( IT , EN , DE , ES , PT ) Last published documents of the Joint International Commission between representatives of the Catholic Church and the Lutheran World Federation Archiviato il 25 dicembre 2005 in Internet Archive .
 45. ^ ( EN ) Common christological declaration between the Catholic Church and the Assyrian Church of the East Archiviato il 4 gennaio 2009 in Internet Archive .
 46. ^ Cf. Presentazione dell'Annuario Pontificio 2012 Archiviato il 14 gennaio 2013 in Internet Archive ..
 47. ^ Jemi, Chiesa Italo-Albanese , su jemi.it . URL consultato il 14 novembre 2017 (archiviato dall' url originale il 15 novembre 2017) .
 48. ^ Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica su alcuni aspetti della Chiesa vista come comunione del 28 maggio 1992 da parte della Congregazione per la dottrina della fede Su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione Archiviato il 6 novembre 2005 in Internet Archive .
 49. ^ Decreto Christus Dominus sull'ufficio pastorale dei vescovi , su vatican.va . URL consultato il 6 febbraio 2006 ( archiviato il 6 febbraio 2006) .
 50. ^ Decreto Orientalium Ecclesiarum sulle Chiese orientali cattoliche , su vatican.va . URL consultato il 6 febbraio 2006 ( archiviato il 3 febbraio 2006) .
 51. ^ Mt 16,13-20 , su laparola.net .
 52. ^ Gv 21,15-19 , su laparola.net .
 53. ^ L'enciclica di condanna della Chiesa ortodossa fu promulgata a seguito della missiva di papa Pio IX che, nello stesso anno, invitava queste Chiese a tornare in seno al "recinto del Signore" ovvero al "Santo Trono di Pietro". Cfr. Patrick Barnes. The Non-Orthodox - The Orthodox Teaching on the Cristhians Outside of the Church . Salisbury, Regina Orthodox Press, 1999, p. 18.
 54. ^ Patrick Barnes. The Non-Orthodox - The Orthodox Teaching on the Cristhians Outside of the Church . Salisbury, Regina Orthodox Press, 1999, p. 18.
 55. ^ Con il motu proprio Ingravescentem Aetatem Archiviato il 15 agosto 2017 in Internet Archive . stabilì che all'età di 75 anni i vescovi devono presentare le proprie dimissioni
 56. ^ Secondo i dati della Santa Sede nell' Annuario pontificio , il cattolicesimo è passato da poco più di 1098 milioni di battezzati nel gennaio 2005 a 1115 milioni nel dicembre 2006. I dati relativi al 2009, parlano di 1181 milioni di cattolici; per il 2010 viene riportata la cifra di 1196 milioni.
 57. ^ Pontificio consiglio per i testi legislativi, actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica , su vatican.va . URL consultato il 24 giugno 2012 ( archiviato il 26 marzo 2012) .
 58. ^ "L'abbandono della Chiesa cattolica perché possa essere validamente configurato come un vero actus formalis defectionis ab Ecclesia, anche agli effetti delle eccezioni previste nei predetti canoni, deve concretizzarsi nella a) decisione interna di uscire dalla Chiesa cattolica; b) attuazione e manifestazione esterna di questa decisione;c) recezione da parte dell'autorità ecclesiastica competente di tale decisione. [...] L'atto giuridico-amministrativo dell'abbandono della Chiesa di per sé non può costituire un atto formale di defezione [...] D'altra parte l'eresia formale o (ancor meno) materiale, lo scisma e l'apostasia non costituiscono da soli un atto formale di defezione [...] soltanto la coincidenza dei due elementi – il profilo teologico dell'atto interiore e la sua manifestazione nel modo così definito – costituisce l'actus formalis [...] la stessa autorità ecclesiastica competente provvederà perché nel libro dei battezzati (cfr. can. 535, § 2) venga fatta l'annotazione con la dicitura esplicita di avvenuta “ defectio ab Ecclesia catholica actu formali . Nonostante ciò, secondo la Chiesa cattolica rimane comunque il legame sacramentale di appartenenza al Corpo di Cristo (che, secondo la Chiesa, è rappresentato dalla Chiesa stessa) dato dal carattere battesimale; quest'ultimo per la Chiesa (e soltanto per essa) è un legame ontologico permanente e non viene meno a motivo di nessun atto o fatto di defezione.

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità VIAF ( EN ) 130782063 · ISNI ( EN ) 0000 0001 2157 7632 · SBN IT\ICCU\CFIV\009063 · Thesaurus BNCF 8294 · LCCN ( EN ) n79041716 · GND ( DE ) 2009545-4 · BNF ( FR ) cb118691560 (data) · BNE ( ES ) XX244723 (data) · ULAN ( EN ) 500241849 · NLA ( EN ) 35026602 · BAV ( EN ) 494/20059 · NDL ( EN , JA ) 00537972 · WorldCat Identities ( EN ) lccn-n79041716