Alcorà

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure.
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Alcorà
Koran.JPG
Reproducció de l'Alcorà, amb comentari ( tafsīr ) al marge
Autor Diversos autors (kuttab que escoltaven Mahoma)
1a ed. original Segle VII dC
Tipus text sagrat
Idioma original Àrab
Configuració Aràbia
La Sūra al-Fātiḥa de l'Alcorà escrita a l'omòplat d'un dromedari.

L' Alcorà ( àrab : القرآن, al-Qurʾān ; literalment: "llegir" o "cantar") és el text sagrat de l' islam .

Per als musulmans, l'Alcorà, tal com es llegeix avui, representa el missatge revelat cap al 600 dC per Déu ( àrab : الله Allah ) a Mahoma ( àrab : مُـحَـمَّـد, Muḥammad ) a través d'un mitjà angelical (a partir del 22 de desembre de 609) i destinat a tots l’ésser humà a la Terra. L’obra culminant d’una Revelació que va començar amb Adam (en àrab : آدم, Ādam ) - primer home i primer profeta musulmà - i va passar per un gran nombre de profetes i missatgers de diferents contextos culturals i religiosos que incorporen l’Alcorà i la tradició islàmica. , encara que de vegades amb algunes diferències respecte a la narrativa bíblica.

Estructura

L'Alcorà es divideix en 114 capítols, anomenats sūre , al seu torn dividits en 6236 versos (sing. Āya , pl. Āyyāt ), 77.934 [1] paraules i 3.474.000 consonants. Aquest nombre, però, varia a causa de la redacció desenvolupada en alguns cercles xiïtes que de fet inclouen alguns versos sobre l'episodi de Ghadir Khumm i dos suwar sencers, anomenats "de les dues llums" ( sūrat al-nūrayn ) i "de la tinença " "( sūrat al-wilāya ). [2] Cada sura, a excepció de la novena, comença per: "En nom de Déu, el misericordiós, el misericordiós", vers que només es compta a la primera sura.

Divisions: Ḥizb o Manzil

L’Alcorà es divideix artificialment en 30 parts ( juz ʾ ), mentre que amb el terme izb (literalment "part") o manzil (literalment "casa") s'ha indicat durant més d'un segle cada seixantena part de l'Alcorà, marcada per un símbol tipogràfic especial, situat al marge de la còpia impresa.

Aquesta divisió està lligada a la pietosa pràctica de recitar el text corànic (tot un juz ʾ , possiblement dividit en dos izb) , per ser recitat en diferents moments del dia, al llarg del mes lunar de Ramadà (30 dies) en què es creu que la Revelació es va fer "descendir" de Déu al profeta Mahoma. Tanmateix, la distribució més antiga que es testifica és la de recitar l'Alcorà per juz ʾ , en lloc de per izb / manzil .

El izb o manzil resulten ser (amb l'exclusió de Sura al-fāti a , o "sura d'obertura", perquè obre la llista de 114 suwar), depenent de la diferent longitud del suwar:

 • Manzil 1 = 3 suwar, és a dir, 2—4
 • Manzil 2 = 5 suwar, és a dir, 5—9
 • Manzil 3 = 7 suwar, és a dir, 10—16
 • Manzil 4 = 9 suwar, és a dir, 17-25
 • Manzil 5 = 11 suwar, és a dir, 26—36
 • Manzil 6 = 13 suwar, és a dir, 37—49
 • Manzil 7 = 65 suwar, és a dir, 50-114

Suwar Meccane i Medinesi

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: Sura .

El Suwar es divideixen en la Meca i Medinesi, d'acord amb el període en què haurien estat d'acord amb el revelat apreses. Els primers es van revelar abans de l'emigració ( Egira ) de Mahoma de la Meca a Yathrib , després Medina , els segons són els posteriors a l'emigració. Tanmateix, aquesta divisió no identifica el lloc de la revelació, sinó el període històric. En general, els suecs de Meccan són més curts i de contingut més intens i immediat des del punt de vista emocional (es parla de conversions sobtades que només escolten la seva predicació); els suwars medinesos, en canvi, es remunten al període en què el profeta Mahoma va ser el cap de la comunitat islàmica acabada de néixer i es caracteritzen per normes i instruccions religioses relacionades amb la vida de la comunitat.

Ordre del suwar

El suwar - tot introduït, excepte la sura IX, del basmala - és a dir, per la fórmula En nom de Déu, el Climent, el Misericordiós (en àrab : بسم الله الرحمن الرحيم , Bi-sm i llāh i al-Raḥmān i al-Raḥīm i ): no estan ordenats en ordre cronològic, sinó (amb algunes excepcions, com la sura al-Fātiḥa [3] ) segons la longitud: cosa que fa que una certa comprensió del text sagrat islàmic sigui molt complicada a través d'una pressa lectura. Per als musulmans, però, s’han ordenat en l’ordre en què van ser ensenyats al profeta Mahoma per l’ àngel Gabriel (en àrab Jabrāʾīl o Jibrīl), [4] i, per tant, com el profeta els recitava més tard als fidels durant el mes de Ramadà . No obstant això, l'ordre no reflecteix la seva importància, ja que tots són igualment importants per als fidels de l'islam.

Analitzant l’ordre del suwar des d’un punt de vista històrico-sociològic, podem certificar la influència que va tenir el període històric i el context en què es van transcriure. Realitzant una anàlisi secular, es pot plantejar la hipòtesi que l’Alcorà es va fer d’aquesta manera perquè el context social exigia que estiguéssim més atents a la vessant política del carisma del profeta, és a dir, tal com es va expressar a Medina , en un temps cronològic. més a prop de qui havia pres el patrimoni religiós i polític. Segons aquesta hipòtesi, aquesta estructura correspon a un disseny precís, coherent amb les necessitats d’un poder que necessitava donar una base estable d’autoritat als nous ordres socials i polítics.

Anàlisi crítica del text

Tot i que el 1542 Martin Luther , amb un moviment que va provocar moltes discussions, va autoritzar una nova traducció de l'Alcorà al llatí (duta a terme per Bibliander [5] ) amb l'objectiu de mostrar la seva suposada "inferioritat" en comparació amb la Bíblia , [6] ] només a partir de mitjan segle XIX, el llibre va començar a examinar-se mitjançant les anàlisis historiogràfiques i filològiques modernes més acreditades, per intentar comprovar-ne la fiabilitat històrica. Malgrat això, avui en dia encara no hi ha una "edició crítica" real compilada amb criteris científics. [7]

Formació del text

Ordre cronològic i versos abrogats

Per a la teologia musulmana, l’Alcorà hauria estat dictat directament a Mahoma per Al·là, en àrab pur , a través de l’ arcàngel Gabriel . No obstant això, en la doctrina islàmica, la paraula de l'Alcorà sempre ha existit, sense crear i etern. Les obscuritats i contradiccions presents en el text sagrat han estat explicades pels musulmans amb la teoria que les revelacions més recents haurien abrogat les més antigues i, per aquest motiu, al llarg dels segles, els erudits musulmans han intentat recrear-se, de manera cada vegada més detallada. manera, la vida del profeta, per determinar l’ordre cronològic de les revelacions coràniques (el text corànic no és narratiu, té nombroses digressions i salts lògics i els capítols estan ordenats aproximadament segons la longitud). Per aquest motiu, els versos considerats com a Medinesi es consideren generalment més atents des del punt de vista jurídic positiu que els mecans.

Tenint en compte aquestes premisses, per als musulmans qualsevol anàlisi filològica dirigida a reconstruir el context històric i les influències que poden haver conduït a la formació del text corànic sembla superflu, de fet, la teologia islàmica és particularment gelosa i assertiva en reiterar la sobrenaturalitat absoluta de la la seva perfecció, la seva singularitat i la seva imitabilitat.

Redacció del text en la tradició sunnita

La descripció de la redacció de l'Alcorà, que és considerada canònica per la majoria dels musulmans, es troba a la col·lecció de hadits dels principals tradicionalistes sunnites Boukhari . Segons la seva col·lecció de tradicions, l'Alcorà va ser recitat per Mahoma a diversos testimonis, que van memoritzar alguns versos o tot el corpus , a més de diversos compiladors - anomenats kuttāb - inclòs Muʿāwiya b. Abī Sufyān , ʿAbd Allāh b. Saʿd b. Abī Sarḥ i Zayd b. Thābit . Després del kuttāb es va escriure en diversos suports (presumiblement fulles de palmera , omòplats d'animals grans després recollits i reordenats definitivament per ordre del califa ʿUthmān b. ʿAffān , que hauria fet les primeres quatre còpies manuscrites completes (que va enviar) a les quatre principals ciutats de l' Umma ) i va ordenar cremar les versions discordants.

En aquest sentit, s'ha fet la hipòtesi que alguns manuscrits trobats a Ṣanʿāʾ el 1972, més antics que els de ʿUthmān, [8] podrien constituir una versió inèdita de l'Alcorà, diferent de la coneguda; però, l'anàlisi dels textos va mostrar que no contenien variacions substancials i que eren manuscrits improvisats, probablement utilitzats pels musulmans als quals no arribava el text de ʿUthmān. Al cap de vint anys de la mort de Mahoma, l'Alcorà va aparèixer en la seva forma escrita i va excloure les addicions d'aproximadament mil Alif (primera lletra de l'alfabet àrab) organitzades - segons el savi alemany Gerd-Rüdiger Puin - per al-Ḥajjāj b. Yūsuf el 700; [9] hauria estat pràcticament inalterat.

La formació de l'Alcorà segons alguns estudiosos occidentals

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: Escola històrica-crítica d’estudis islàmics .

Els historiadors occidentals amb més formació crítica, entre els quals podem recordar, després del seu abanderat John Wansbrough , [10] acadèmics com Patricia Crone i Michael Cook , [11] qui es signa amb el pseudònim de Christoph Luxenberg [12] Günter Lüling , [13] o Yehuda D. Nevo [14] han desenvolupat la seva línia d’investigació, ja coberta fins a cert punt per erudits medievals no musulmans, intentant explicar la formació de l’Alcorà sense utilitzar supòsits sobrenaturals, prenent nota de la presència de nombroses referències a textos, doctrines, mites, llegendes i contes més antics generalitzats al món sirià, grecoromà i àrab de l’època de Mahoma.

De fet, a l’Alcorà hi ha referències a textos talmúdics , doctrines gnòstiques, llegendes de sants (per exemple, la llegenda dels set dorments d’Efes ), la llegenda d’ Alexandre el Gran i de Gog i Magog , himnes cristians i altres materials antics. , es va estendre pels marges de l' Imperi Romà d' Orient. Per als estudiosos moderns és més important determinar no tant la veracitat de les revelacions sobrenaturals de Mahoma, tenint en compte la poca evidència i documents antics relacionats amb la vida de Mahoma (les primeres biografies es remunten a gairebé 200 anys després de la data oficial de la seva mort), com reconstruir el context i les estratificacions dels materials que van donar lloc al nucli més antic de l'Alcorà.

L’explicació islàmica d’aquestes referències és que Déu ho sap tot, per tant també aquests punts de la literatura jueva i cristiana, i ha decidit inserir aquestes referències a l’Alcorà, per reafirmar la veracitat d’algunes nocions anteriors a l’època del Profeta i, en canvi, corregir-les. els errors de transmissió o interpretació dels altres, basant-se en fets reals dels quals Ell té una memòria infinitament millor que la dels homes.

La conservació del text al llarg dels segles

Segons els musulmans, el text de la revelació alcorànica és immutable al llarg dels segles; en conseqüència, la transmeten els musulmans paraula per paraula, lletra per lletra. No hi ha hagut pocs musulmans que a tot el món i en els darrers catorze segles i més enllà han memoritzat les nombroses pàgines en àrab que conformen el text sagrat. Aquest procés es coneix com ḥifẓ , que significa defensa, conservació . [15] Memoritzar el text de l'Alcorà seria una manera d'assegurar la seva conservació en la seva forma autèntica al llarg dels segles.

Tot i que l'Alcorà s'ha traduït a gairebé tots els idiomes, els musulmans només utilitzen aquestes traduccions com a eines auxiliars per a l'estudi i la comprensió de l'àrab original; la recitació litúrgica dels fidels musulmans sempre ha de tenir lloc i en qualsevol cas en àrab, sent l'Alcorà la "Paraula de Déu" ( kalimat Allāh ) i, per tant, no fàcilment "interpretable". [16] L' islam professa que és en aquest llenguatge que la revelació divina es va transmetre al profeta Mahoma a través de l' àngel Gabriel .

La pàgina dreta del Manuscrit binari de Stanford '07 . La capa superior són els versos 265-271 de la sura Bakara. La doble capa revela les addicions fetes al primer text de l'Alcorà i les diferències amb l'Alcorà actual.

Per a l’Islam, la Paraula de Déu és l’Alcorà, mentre que el profeta Mahoma representa l’instrument senzill mitjançant el qual es produiria la revelació de l’Alcorà a la humanitat. Segons la llegenda, durant el període d’aproximadament 610 a 632 (l’any de la mort del profeta), l’Alcorà va ser revelat a Mahoma, primer en un guerre sencer i curt i després en passatges, tenint en compte la de vegades considerable durada del guerre . El mateix profeta va procedir a indicar on s’havia de col·locar un determinat passatge, forçant així els seus fidels cada vegada més nombrosos que volien memoritzar la Paraula de Déu a fer un esforç mnemotècnic considerable.

Crítiques al text corànic durant la vida de Mahoma

Fulls de l'Alcorà, anomenats de ʿUthmān, conservats a Taixkent ( Uzbekistan )

Hi ha nombrosos episodis sobre la primera disposició provisional del material revelat, amb freqüents sol·licituds d’interpretacions de passatges considerats obscurs pels fidels i també amb alguns episodis que van generar pertorbació en alguns musulmans, en particular l’acusació d’ al-Ḥakam b. Abī l-ʿĀṣ que hauria estat condemnat a l'exili de Medina per sospitar que Mahoma havia substituït el seu pensament pel de Déu en revelar el text sagrat, o pel secretari - en el sentit de "escrivà" ( kātib ) - ʿAbd Allāh b. Saʿd b. Abī Sarḥ , que transcrivia una revelació, va afegir amb la seva pròpia mà una lloança a Déu que Mahoma va considerar revelada.

La sospita que Mahoma era un impostor va aparèixer evidentment en la ment de l’escrivà que, abjurant, va fugir a Síria per evitar la pena capital prevista pel greu pecat de l’ apostasia ( ridda ). [17] Aquesta reconstrucció, per molt utilitzada que sigui pels missioners cristians, és tanmateix qüestionada pels exegetes musulmans, ja que els versos en qüestió s'haurien revelat a la Meca abans de la conversió de ʿAbd Allāh. [18] Penedit, tornarà al profeta més tard per perdonar-lo i més tard se li reservarà en el moment del califat dels omeies Muʿāwiya b. Abī Sufyān una afalagadora carrera militar i administrativa.

La primera edició de l'Alcorà: l'Alcorà durant el califat d'Abu Bakr

La precarietat d’una banda del consonant ductus ( rasm ) de la llengua àrab escrita i, de l’altra, del mateix material utilitzat fins aleshores per escriure aproximadament els passatges de la revelació corànica [19] , així com la mort a la batalla de ʿAqrabāʾ (12 de maig de 633 / rabīʿ I 12) a Yamāma , en el context de la guerra de l'anomenada " Ridda ", d'un nombre particularment important de fidels musulmans ( qurrāʾ ) que havien memoritzat completament el text sagrat, ja va induir el primer califa Abū Bakr a confiar la transposició per escrit de l'Alcorà a un grup de persones coordinat pel principal escrivà del profeta, Zayd ibn Thābit .

El treball de recollida i classificació del material corànic evidentment es va alentir a causa de la mort d’Abu Bakr el 634 i l’inici de la fase convulsiva de les conquestes àrab-islàmiques a Síria - Palestina , Egipte , Mesopotàmia i l’Oest de l’ Iran sota el segon califa ʿUmar . .

L’Alcorà durant el califat d’Uthmān

La primera revelació de Mahoma , Al-Alaq, es va situar després en la 96a posició de la normativa alcorànica, en l’estil d’escriptura actual

Per tant, hauria estat el tercer califa ʿUthmān a dur a terme la sistematització definitiva de la redacció escrita de tot el text corànic ( muṣḥaf ).

Segons un hadith de la col·lecció Sahih al-Bukhari , [20] des que el califa Uthman estava alarmat pel fet que hi hagués diverses recitacions de l'Alcorà a Síria i l'Iraq i que això pogués conduir a divisions entre els musulmans, va encarregar a Zayd ibn Thābit i a altres dos ajuda a reescriure una versió uniforme per a tots els musulmans basada en l'Alcorà Hafsa, donant prioritat al dialecte coreiscita en cas de desacord entre els redactors. Es va fer una excepció per a Khuzayma ibn Thābit (mort en 657), la memòria i la fiabilitat excepcionals del qual li van valer de Mahoma el sobrenom honorífic de Dhū l-shahādatayn ("el dels dos testimonis"), [21] pel que va ser acceptat el principi de validesa de la seva única certificació.

En acabar, el califa va ordenar que s’enviessin quatre còpies, idèntiques a les que es conservaven a Medina , als quatre amṣār fins ara constituïts o existents ( al-Kūfa , al-Baṣra , La Meca i Síria , aleshores anomenats al-Shām) i que el material corànic més antic, tant en fragments com en còpies senceres d'alcorans, va ser incendiat.

Versió d'Ibn Masʿūd

Se sap que un dels primers musulmans, Ibn Masʿūd , propietari d’una còpia escrita per ell mateix i una mica diferent de la de ʿUthmān, es va negar a obeir i, per tant, va ser maltractat [22] pels guàrdies del califa [23] enviats a agafar-la. i destruir-lo que, tanmateix, sembla que va actuar més per iniciativa pròpia que per la seva autorització específica.

Ibn Masʿūd és definit per Leone Caetani com un "home incòmode i inquiet, potser molt vanitós", fins i tot si la tradició recorda els seus mèrits [24] ja que "posseïa ... una intel·ligència viva i sobretot un bon record". [25] Algunes fonts històriques, clarament vinculades a la controvèrsia que més tard va oposar als xiïtes als sunnites pel que fa al contingut del vulgate corànic de ʿUthmān, expressen dubtes sobre la seva cultura i el seu nivell d'educació, malgrat que Ibn Masʿūd pertanyia a aquells companys de a qui el profeta havia predit el paradís a la vida. De fet, se sap que a Medina defensava versions de l'Alcorà força diferents de les conegudes. Tot i presumir de la seva posició com a servent íntim del profeta, [26] acreditat per haver estat la sisena persona que va abraçar la religió islàmica, no va ser inclòs en les files dels Companys, tots decididament més cultes que ell, que després van encarregar l’elaboració del text corànic i que van ser objecte d’una protesta vibrant ( khuṭba ) a la mesquita de Kufa, per la força del fet que havien sentit de la boca del profeta més de setanta guerres coràniques. [27] La controvèrsia entre ell i el califa, però, va escandalitzar diversos vells musulmans i va ajudar a arruïnar en part la reputació i la popularitat de ʿUthmān.

Lectures de l'Alcorà

Aquestes primeres versions del text corànic s’haurien compost en l’anomenada " Scriptio defectiva ", corresponent a la paraula àrab rasm , és a dir en un alfabet que encara no incloïa tots els signes necessaris per a una pronunciació correcta, en particular de les vocals. Això donaria lloc posteriorment al problema de les diferents recitacions (quira'at), és a dir, de versions a les quals s'afegien signes i fonemes per a una pronunciació correcta, l'anomenat " Scriptio plena ".

En un esforç per fixar el text de les revelacions per escrit sense cap error, el ritme de les frases no es podia preservar sense cap mena de dubte. Això es degué al fet que la llengua àrab no coneixia els signes de puntuació i cada proposició adquiria la seva autonomia només a través de les conjuncions "wa" i "fa" (aquesta última marca el canvi de tema respecte a la proposició anterior). La bona fe dels musulmans es pot acreditar pel fet que, conscients que l’existència o no d’una pausa pot canviar el significat de la frase (s’aplica l’exemple del conegut adagi llatí: Ibis redibis non morieris in bello ), l'encarregat de redactar el text no va imposar, per manca d'unanimitat de consens, una lectura que prevalgués sobre les altres possibles.

Aquesta diversitat de "lectures" ( qirāʾāt ) segueix sent una de les característiques de les còpies impreses de l'Alcorà, que privilegiaran aquesta o la de les moltes "lectures". L'edició encarregada a Egipte pel rei Fuʾād I i feta el 1924 va decidir que per al que s'anomena "edició Fuʾadina" s'hauria d'utilitzar la lectura de Ḥafṣ b. Sulaymān b. al-Mughīra al-Asadī, rebut de ʿĀṣim b. Abī al-Najūd de Kufa.

Ibn Mujāhid va documentar set lectures diferents, a les quals Ibn al-Jazrī va afegir-ne tres més. Ells són:

 1. Ibn ʿĀmir de Damasc (m. 736), transmès per Hishām i Ibn Zakwān
 2. Ibn Kathīr de la Meca (m. 737), transmès per al-Bazzī i Qunbul
 3. ʿĀṣim de Kufa ( m . 745), transmès per Shuʿba i Ḥafṣ
 4. Abū Jaʿfar al-Makhzūmī de Medina (m. 747), transmès per Ibn Wardān i Ibn Jammāz
 5. Abū ʿAmr b. al-ʿAlāʾ de Bàssora (m. 770), transmès per al-Dūrī i al-Sūsī
 6. Ḥamza de Kufa (d. 772), transmesa per Khalaf i Khallād
 7. Nāfiʿ de Medina (m. 785), transmès per Warsh i Qalūn
 8. al-Kisāʾī de Kufa (m. 804), transmès per Abu l-Ḥārith i al-Dūrī
 9. Yaʿqūb al-Ḥaḍramī (d.820), emès per Ruways i Rawḥ
 10. Khalaf de Kufa (m. 843), transmès per Isḥāq i Idrīs

A més d’ells, es van donar la benvinguda a quatre més:

 1. al-Ḥasan al-Baṣrī de Bàssora (m. 728)
 2. Ibn Muḥaysin de la Meca (d. 740)
 3. al-Aʿmāsh de Kufa (m. 765)
 4. al-Yazīdī de Bàssora / Bagdad (d.817)

La forma moderna de l'Alcorà

La versió moderna més estesa del text corànic correspon a l’anomenada forma de recitar (Qirâʾa) Hafs, derivada del nom d’un especialista en lectura corànica que va viure al segle IX a Kufa , a l’actual Iraq, i que deu la seva difusió al fet que va ser adoptada com a versió impresa pel rei Fuad I d'Egipte el 1924, i des de llavors s'ha consolidat com un estàndard de facto al món musulmà. Una altra versió popular, estesa sobretot al nord i a l’oest d’Àfrica, és l’anomenada Coran Warsh. Les diferències entre les diferents lectures (i la conseqüent vocalització escrita) són majoritàriament de tipus morfològic i fonètic, però en alguns casos poden modificar la sintaxi i el significat d'una frase [ sense font ] .

Fonts antigues del text corànic

L’evolució del text

Tot i que la suposició teològica de la immutabilitat absoluta del text encara és àmpliament difosa, alguns estudiosos com John Wansbrough , Patricia Crone , Gerald Hawting o l’erudit darrere del pseudònim de Christoph Luxenberg , contradictori per la majoria dels islamistes , han assenyalat que l’Alcorà hauria estat objecte d’una certa evolució: la versió actual, al seu parer, apareix com a resultat de nombroses redaccions completades fins a dos segles després de la mort de Mahoma, i gran part del contingut del llibre ja hauria existit abans del seu naixement. El fet que a principis de sūra XIX una referència als evangelis apòcrifs estigui relacionada amb el problema de les fonts, on es parla del naixement miraculós de Sant Joan Baptista (en àrab Yaḥyā), [28] així com d'altres passatges de derivació talmúdica , antic testamentari , nou testamentari . [29]

L'Alcorà de Sanà

El 1972, durant les obres de restauració de la Gran Mesquita de ʿanʿāʾ , la capital del Iemen , alguns treballadors van descobrir accidentalment un buit entre el sostre intern i l'exterior de l'edifici. Era una "tomba dels papers", és a dir, un "enterrament" de textos religiosos antics en desús i que, pel seu caràcter sagrat, no es permet destruir: una pràctica també en ús al món jueu, com demostra els documents de la "Gheniza dels palestins" de Fusṭāṭ estudiats per Shlomo Dov Goitein [30] . A Ṣanʿāʾ ens vam trobar amb una quantitat considerable de pergamins i documents antics, més o menys arruïnats pel temps, la humitat, els ratolins i els insectes.

El 1979, a petició de Qāḍī Ismāʿīl al-Akwāʾ, aleshores president de l'Autoritat per a les antiguitats iemenites, un erudit alemany, Gerd-Rüdiger Puin , de la Universitat Saar, va començar a treballar en el material trobat. Va descobrir que alguns rotlles, que es remuntaven cap al 680, semblaven fragments de l'Alcorà més antic existent. A partir d’anàlisis més profundes, van començar a sorgir alguns elements interessants: a més de les desviacions de la versió estàndard de l’Alcorà ("A cada pàgina les diferències amb el vulgate corànic són aproximadament deu", argumenta Puin) i un ordre no convencional del versos, es pot veure amb claredat la presència de noves versions, reescrites sobre les anteriors. Tanmateix, amb el temps, el crit contra els manuscrits Ṣan'ā ' s'indenta: excepte algunes diferències menors, com ara un ordre diferent d'alguns suwar (que a l'Alcorà no estan ordenats en ordre cronològic, sinó aproximadament en longitud), variacions menors de la text i adorns estilístics, els manuscrits de Ṣanʿāʾ concorden substancialment amb l'Alcorà que ha arribat als nostres dies. [31] [32]

L'Alcorà a la llum ultraviolada, Manuscrits de San'a , mitjançant raigs UV i X, és possible revelar subtextos i canvis fets al text que no es poden veure a simple vista.

Els treballs de restauració dels manuscrits van provocar l’arranjament de més de 15.000 fulls a la Dār al-Makhṭūṭāt (Casa dels Manuscrits) al Iemen: l’erudit, ajudat pel seu company HC Graf von Bothmer, es va limitar a catalogar i classificar els fragments. , publicant només algunes breus observacions de contingut crític sobre el valor del descobriment, per por que les autoritats iemenites prohibissin qualsevol altre accés. De fet, a altres estudiosos no se'ls ha concedit els permisos necessaris per veure els manuscrits. [33] Les afirmacions de Puin, però, van ser negades per l’erudit italià Sergio Noja Noseda i l’arqueòleg francès Christian Robin, que afirmaven haver tingut ple accés al lloc i haver fet nombroses fotos. Ursula Dreibholz, cap del projecte de restauració, també va confirmar el suport garantit de les autoritats iemenites. [34] També es fa notar que el lloc va ser visitat per no arabistes com François Mitterrand , Gerhard Schröder , el príncep Claus d’Holanda i per delegacions estrangeres i autoritats religioses. Van ser alguns erudits alemanys els qui van convèncer el president de l'Alemanya federal per finançar el projecte de restauració.

Aquest descobriment, si per una banda invalida el concepte d’immutabilitat de l’Alcorà, postulat pels musulmans després de les contribucions d’ Aḥmad b. Ḥanbal al segle IX i imposat com a dogma només després de l'inici del califat abasida d' Al-Mutawakkil (847-861), en canvi, va contribuir a minar una mica la hipòtesi plantejada a finals dels anys setanta del segle XX per l’erudit britànic John Wansbrough . Va ser el líder d’una sèrie d’erudits per als quals el text corànic i, de fet, les estructures jurídico-religioses de l’ islam en general s’haurien concebut i dut a terme en una etapa molt més avançada que al segle VII i, més exactament, no abans del segon segle del calendari islàmic, equivalent al segle vuitè / novè de la nostra era.

Altri studiosi fanno però notare che, stante la sostanziale aderenza dei manoscritti di Ṣanʿā al testo coranico, l'assunto riguardante l'immutabilità dello stesso non solo rimane valido, ma si rafforza, per via della consapevolezza che testi più antichi di quelli di ʿUthmān non abbiano in realtà differenze sostanziali con quelli moderni. [35] L'ipotesi si basava sull'oggettiva tarda comparsa della produzione scritta, attestata solo a partire dal II secolo islamico, al quale risale il primo manoscritto, pervenutoci in uno standard compiuto della lingua araba , fino a quel momento rimasta a uno stadio di rudimentalità, pur in presenza di una estrema raffinatezza della lingua parlata, specialmente poetica . Ciò era stato causato dal protratto permanere di irrisolte storture morfologiche della scrittura che, tra l'altro, non era stata a lungo in grado di distinguere fra loro interi gruppi di grafemi, fin quando infine si poté ovviare (probabilmente grazie al contributo di convertiti provenienti dalla cultura siriaca, ebraica e persiana mazdea ), col ricorso a una distinta puntuazione delle consonanti, tale da consentire infine una comprensione senza incertezze da parte del lettore.

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Storia dell'alfabeto arabo .

Traduzioni del Corano

Malgrado i musulmani ritengano che qualsiasi traduzione dal testo arabo del Corano non possa evitare d'introdurre - proprio in quanto traduzione - elementi di ambiguità se non di vero e proprio travisamento semantico, e siano pertanto tendenzialmente sfavorevoli a qualsiasi versione del loro testo sacro in idioma diverso da quello originale, l'estrema esiguità dei musulmani arabofoni (all'incirca il 10% dell'intera popolazione islamica mondiale) ha condotto ad approntare traduzioni nelle più diverse lingue del mondo anche islamico: dal persiano al turco , dall' urdu all' indonesiano , dall' hindi al berbero . La prima traduzione completa del Corano fu completata nell'884 ad Alwar (Sind, oggi Pakistan ) per disposizione di ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz, [36] su richiesta del Raja hindu Mehruk. Non si sa tuttavia se detta traduzione fosse in hindi, sanscrito o nel locale linguaggio del Sind , dal momento che l'opera non ci è pervenuta. [37]

La sura Aprente nella prima edizione comparsa in Italia (a Venezia) nel 1537

Famosa è invece la traduzione in lingua latina commissionata da Pietro il Venerabile , abate di Cluny , a Roberto di Ketton (o Robertus Ratenensis) ea Ermanno Dalmata , cui partecipò anche l'ebreo convertito al Cristianesimo Petrus Alfonsi . Il lavoro fu completato nel 1143 [38] ed ebbe duratura fortuna perché su di esso fu costruita la traduzione approntata da Bibliander e pubblicata a Basilea nel 1543 .

Quattrocento anni dopo la traduzione cluniacense, giunse nel 1537-38 il lavoro stampato a Venezia (presso la stamperia Ad signum putei ) da Paganino de Paganini da Brescia. Quest'ultima impresa traduttoria è di particolare interesse per le complesse vicende ad essa connesse. Non sappiamo se essa fosse stata commissionata dagli Ottomani o se (ancora una volta) il Corano dovesse servire ai sacerdoti nella loro opera missionaria o comunque per la confutazione del libro sacro dell' Islam , ma si accertò che la traduzione latina era talmente zeppa di errori e di grossolani travisamenti, da essere probabilmente ritirata e fatta bruciare per disposizione di papa Paolo III . [39] Più tardo, a lungo rimasto un classico, è il lavoro di Ludovico Marracci (Padova, 1691-1698), che dette alle stampe la sua traduzione a Padova solo nel 1698 , dopo quarant'anni di studio solerte e approfondito del Corano e di molte fonti arabe.

Per quanto riguarda la lingua italiana , il Corano fu per la prima volta proposto in italiano nel 1547 a Venezia dal fiorentino Andrea Arrivabene , [40] anche se l'opera fu preceduta da quella allestita da un certo Marco, canonico della Cattedrale di Toledo , che la curò tra il 1210 e il 1213. Di essa rimane un lacerto, scoperto, studiato ed edito da Luciano Formisano, dell'Università di Bologna [41] , che l'ha rinvenuto all'interno del fiorentino codice Riccardiano 1910: autografo di Pietro Vaglienti figlio di Giovanni (Firenze, 1438- post 15-7-1514).

Al XX secolo vanno invece riferite le versioni di studiosi di vaglia quali Luigi Bonelli , Martino Mario Moreno , Alessandro Bausani e, da ultimo, Ida Zilio Grandi, che si è avvalsa della competenza di Alberto Ventura (un allievo di Bausani) e di Mohammad Ali Amir-Moezzi . La traduzione di Bausani, considerato tra i massimi islamisti italiani, è tuttora quella più diffusa tra gli studiosi non musulmani, malgrado la prima edizione risalga al 1955, oltre mezzo secolo prima cioè di quella, senz'altro molto soddisfacente, curata da Alberto Ventura nel 2010. Se ne contano numerose altre, di diversa qualità scientifica, spesso tradotte da musulmani che sono stati mossi all'impresa dalla loro convinzione che le traduzioni scientifiche anzidette fossero comunque tendenzialmente fuorvianti, proprio perché curate da orientalisti non musulmani, senza peraltro poter sfuggire anch'essi alle critiche di fondo di chi sostiene l'inevitabilità dell'adagio "traduttore traditore".

In particolare la traduzione di Hamza Roberto Piccardo , editore italiano convertito all'Islam, è di gran lunga la più diffusa nelle moschee e nei centri islamici italiani, essendo promossa e revisionata dall' UCOII .

Contenuto

Versetti che riguardano l'emigrazione

«In verità coloro che hanno creduto e sono emigrati, e hanno lottato con i loro beni e le loro vite per la causa di Allah e quelli che hanno dato loro asilo e soccorso, sono alleati gli uni agli altri. Non potrete allearvi con quelli che hanno creduto, ma che non sono emigrati, fino a che non emigrino. Se vi chiedono aiuto in nome della religione, prestateglielo pure, ma non contro genti con le quali avete stretto un patto. Allah ben osserva quel che fate.»

( Corano , VIII:72 [42] )

«Coloro che hanno creduto, sono emigrati e hanno combattuto sulla via di Allah; quelli che hanno dato loro asilo e soccorso, loro sono i veri credenti: avranno il perdono e generosa ricompensa.»

( Corano , VIII:74 [42] )

«Coloro che in seguito hanno creduto e sono emigrati e hanno lottato insieme con voi, sono anch'essi dei vostri, ma nel Libro di Allah, i parenti hanno legami prioritari gli uni verso gli altri. In verità Allah è onnisciente!»

( Corano , VIII:75 [42] )

Versetti riferiti a pagani, cristiani ed ebrei

«Guidaci per la retta via, / la via di coloro sui quali hai effuso la Tua grazia, la via di coloro coi quali non sei adirato, la via di quelli che non vagolano nell'errore!»

( Corano , I:6-7 [43] )

«Uccidete dunque chiunque vi combatte dovunque li troviate e scacciateli di dove hanno scacciato voi, ché lo scandalo è peggiore dell'uccidere ; ma non combatteteli presso il Sacro Tempio, a meno che non siano essi ad attaccarvi colà: in tal caso uccideteli. Tale è la ricompensa dei Negatori.»

( Corano , II:191 )

«Ma quelli che credono, siano essi ebrei, cristiani o sabei , quelli che credono cioè in Dio e nell' Ultimo Giorno Ie operano il bene, avranno la loro mercede presso il Signore, e nulla avran da temere né li coglierà tristezza.»

( Corano , II:62 )

«Vi diranno ancora: "Diventate ebrei o cristiani e sarete ben guidati!" Ma tu rispondi: "No, noi siamo della nazione di Abramo , ch'era un ḥanīf e non già un pagano".»

( Corano , II:135 )

«E in verità, presso Dio, Gesù è come Adamo: Egli lo creò dalla terra, gli disse "Sii!" ed egli fu.»

( Corano , III:59 )

«E chiunque desideri una religione diversa dall'Islàm, non gli sarà accettata da Dio, ed egli nell'altra vita sarà tra i perdenti.»

( Corano , III:85 )

«e per aver detto: "Abbiamo ucciso il Cristo, Gesù figlio di Maria, Messaggero di Dio", mentre né lo uccisero né lo crocifissero, bensì qualcuno fu reso ai loro occhi simile a Lui (e in verità coloro la cui opinione è divergente a questo proposito, son certo in dubbio né hanno di questo scienza alcuna, bensì seguono una congettura, ché, per certo, essi non lo uccisero / ma Iddio lo innalzò a sé, e Dio è potente e saggio.»

( Corano , IV:157-158 )

«In verità Noi abbiamo rivelato la Tōrāh , che contiene retta guida e luce, con la quale giudicavano i Profeti tutti dati a Dio tra i giudei, ei maestri ei dottori con il Libro di Dio, di cui era stata loro affidata la custodia, e di cui erano testimoni. Non temete dunque questa gente, ma temete Me e non vendete i Miei Segni a vil prezzo! Coloro che non giudicano con la Rivelazione di Dio, son quelli i negatori.»

( Corano , V:44 )

«E facemmo seguir loro Gesù, figlio di Maria, a conferma della Tōrāh rivelata prima di lui, e gli demmo il Vangelo pieno di retta guida e di luce, confermante la Tōrāh rivelata prima di esso, retta guida e ammonimento ai timorati di Dio. / Giudichi dunque la gente del Vangelo secondo quel che Iddio ha ivi rivelato, ché coloro che non giudicano secondo la Rivelazione di Dio, sono i perversi. / E a te abbiamo rivelato il Libro secondo Verità, a conferma delle Scritture rivelate prima, ea loro protezione. Giudica dunque fra loro secondo quel che Dio ha rivelato non seguire i loro desideri a preferenza di quella Verità, che t'è giunta. A ognuno di voi abbiamo assegnato una regola e una via, mentre, se Iddio avesse voluto, avrebbe fatto di voi una Comunità Unica, ma ciò non ha fatto, per provarvi in quel che vi ha dato. Gareggiate dunque nelle opere buone, ché a Dio tutti tornerete, e allora Egli vi informerà di quelle cose per le quali ora siete in discordia.»

( Corano , V:46-48 )

«Ma coloro che credono, ei giudei, ei sabei ei cristiani (quelli che credono in Dio e nell'Ultimo Giorno e che operano il bene) nulla han essi da temere,e non saranno rattristati.»

( Corano , V:69 )

«Certo sono empi quelli che dicono: "Il Cristo, figlio di Maria, è Dio" mentre il Cristo disse: "O figli di Israele! Adorate Dio, mio e vostro Signore". E certo chi a Dio dà compagni, Dio gli chiude le porte del paradiso : la sua dimora è il Fuoco, e gli ingiusti non avranno alleati.»

( Corano , V:72 )

Controversa è l'interpretazione di chi sarebbero gli "incorsi nell'ira di Dio" e gli "sviati", nel versetto 7 della prima sura, ( al-Fātiḥa , "l'Aprente" . [44] ) Piccardo, nel suo commento, sostiene come " tutta l'esegesi classica, ricollegandosi fedelmente alla tradizione, afferma che con questa espressione Allah indica gli ebrei ( yahūd ) " [45] . Quindi gli ebrei sarebbero "coloro che sono incorsi nella Tua ira", non avendo riconosciuto come profeta ʿĪsā ( Gesù ); i cristiani sarebbero invece "gli sviati", in quanto trasgrediscono il Primo Pilastro dell'Islam (vedi:Cinque pilastri dell'Islam ), quello dell'unicità di Allāh, poiché adorano la Trinità .

Studiosi occidentali invece si oppongono a un'interpretazione così "personalizzante" del versetto, giacché riferendosi esplicitamente a ebrei e cristiani sminuirebbe il valore universale del Libro. Si preferisce quindi riferirsi a due possibili errori nel seguire la Via, concettualmente opposti: uno, quello riconducibile alla maggior parte degli ebrei, sarebbe quello di perdersi in un astratto ed eccessivo formalismo nell'ubbidire al Messaggio Divino, l'altro, quello riconducibile alla maggior parte dei cristiani, sarebbe quello al contrario di seguire troppo lo spirito della Legge e non il suo dettato formale ( antinomismo ) e di fatto perdere la Via.

In particolare Bausani, nel suo commento, sostiene che " tali interpretazioni, oltre a diminuire il valore universalistico della bella preghiera […] sono anche difficilmente accettabili sintatticamente, data la forma negativa nella quale le espressioni suddette appaiono nel testo " [7] . Da altre parti del Corano risulterebbe inoltre che ebrei e cristiani avrebbero corrotto (cioè modificato volontariamente) le Rivelazioni precedenti, nascondendo alcune parti, modificandone altre (ad esempio, secondo il Corano, la frase evangelica "Verrà il Consolatore" nel Vangelo di Giovanni profetizzerebbe la venuta di Maometto). [46] Non esistono versetti che esortino a uccidere oa convertire con la forza i politeisti ( mushrikūn ), un cui sinonimo nel Corano è "idolatri". [47] Per tutti costoro si reitera più volte la minaccia di tremendi castighi, riservati però loro da Allah solo nell' Aldilà . Le uniche esortazioni a combattere gli "associatori", i "negatori" ei politeisti ea ucciderli, come si può esemplarmente leggere nei versetti 190 e 191 della Sūra II,

«Combattete per la causa di Allah contro coloro che vi combattono, ma senza eccessi, ché Allah non ama coloro che eccedono. Uccideteli ovunque li incontriate, e scacciateli da dove vi hanno scacciati: la persecuzione è peggiore dell'omicidio. Ma non attaccateli vicino alla Santa Moschea, fino a che essi non vi abbiano aggredito. Se vi assalgono, uccideteli. Questa è la ricompensa dei miscredenti.»

( Corano, II:190-191 )

si trovano di fatto solo nei consimili passaggi riguardanti il " jihād minore", che storicamente il testo sacro sembra riferire alle azioni ostili che, fin dall'inizio della vita della Comunità organizzata da Maometto a Medina , contrapposero i nemici pagani della Umma islamica ai musulmani . [48] Fra i miscredenti non sono in ogni caso da annoverare gli appartenenti alla "Gente del libro" ( Ahl al-Kitab ), ovvero i cristiani, gli ebrei ei sabei , che sono considerati custodi di una tradizione divina precedente al Corano che, per quanto alterata da tempo e uomini, è ritenuta comunque basilarmente valida, anche se per difetto.

Ponendosi come Terza Rivelazione dopo la Torah ei Vangeli ( Injīl ), ovvero come completamento del Messaggio trasmesso a ebrei e cristiani, il Corano contiene diversi riferimenti ai personaggi della Bibbia ea tradizioni ebraiche e cristiane. Sulla figura di Gesù in particolare il Corano ricorda dottrine gnostiche e docetiste , sostenendo che sulla croce sarebbe stato sostituito con un sosia o con un simulacro, solo apparentemente dotato di vita.

Versetti che esortano a soccorrere i disperati

«Per la luce del mattino, per la notte quando si addensa: il tuo Signore non ti ha abbandonato e non ti disprezza e per te l'altra vita sarà migliore della precedente. Il tuo Signore ti darà in abbondanza e ne sarai soddisfatto. Non ti ha trovato orfano e ti ha dato rifugio? Non ti ha trovato smarrito e ti ha dato la guida? Non ti ha trovato povero e ti ha arricchito? Dunque non opprimere l'orfano, non respingere il mendicante, e proclama la grazia del tuo Signore»

( Corano , XCIII )

Contenuto culturale

Il Corano trasmette di alcuni elementi fondamentali dell'Islam: rigoroso monoteismo senza termini mediani fra Dio creatore e l'universo creato; una provvidenza divina che si estende ai singoli individui; un'immortalità personale con un'eternità di felicità o di dolore a seconda della condotta tenuta nella vita terrena. La filosofia greca , che i musulmani conobbero dai siriaci e dai persiani , presentava invece un sistema dottrinario caratterizzato da una complessa tematica scientifica e dal razionalismo aristotelico , aspetti estranei alla precettistica coranica. Le correnti filosofiche musulmane, nate almeno un secolo prima della Scolastica occidentale, si divisero nell'accordo, spesso difficile, tra Corano e approccio filosofico razionalizzante. I mutakallimūn ("coloro che disputano", i "dialettici") erano fedeli all'approccio coranico e sostenevano l'eternità del kālam ( Parola ) divino; i Mu'taziliti ("coloro che si allontanano"), pur con un preciso intento religioso, rappresentavano nei fatti una sorta di razionalismo e affermavano l'espressione nel tempo umano della Parola divina. I Fratelli della Purità elaborarono in una poderosa "Enciclopedia" (secolo X) tutti i motivi fondamentali della metafisica che erano trattati negli scritti pseudo-aristotelici Liber de causis , Theologia Aristotelis ; i sufi attinsero al pensiero del Neoplatonismo , elaborando una dottrina caratterizzata da un preciso afflato mistico. Grandi filosofi e scienziati furono poi al-Kindi , Avicenna , Averroè e grandi filosofi e teologi al-Farabi ed al-Ghazali . [49] L'interpretazione chiusa del Corano si è sviluppata solo dal IV secolo dopo l'Egira, proprio con la diffusione delle convinzioni di al-Ghazali, che cercava di conciliare ortodossia islamica e sufismo (col suo L'incoerenza dei filosofi - Tahāfut al-Falāsifa ). Nei quattro secoli precedenti infatti l'interpretazione coranica era aperta (il Bab al- Ijtihad era aperto, la porta dell'interpretazione era aperta) e vennero sviluppate le quattro scuole (madhhab) sunnite, lo sciismo e l'ibadismo. Dopodiché quando apparentemente tutti i casi logici sono stati coperti dalla teologia (kalam) si è assunto che ormai le interpretazioni successive non avrebbero avuto alcun valore né rilevanza giuridica. Questo cambio di atteggiamento iniziò con al-Ghazali, che conciliò il sufismo con l'ortodossia espellendo l'aristotelismo, e Averroè cercò invano di fermarlo (col suo Incoerenza della Incoerenza , ossia Tahafut al-Tahafut ). In realtà al-Ghazali criticava l'interpretazione di Avicenna di Aristotele, non Aristotele che diceva cose diverse, secondo Averroè. Si veda, a questo proposito, la sezione "Opere" nella voce al-Ghazali .

Edizioni

L'edizione più voluminosa venne pubblicata da DeaPrinting Officine Grafiche di Novara (ex gruppo De Agostini ) per il presidente del Tatarstan ( Russia ), Rustam Minnichanov . Il volume è alto due metri e pesa cinque quintali, di cui 120 chili di sola copertina [50] e sarà esposto in una moschea appositamente costruita a Kazan' ( Russia ).

Note

 1. ^ Questa cifra è stata fornita da Jalāl al-Dīn Suyūṭī nel suo al-Itqān fī ʿulūm al-Qurʾān (L'esattezza nelle scienze coraniche) ma, a seconda del modo di contare alcune parole, il numero può calare a 77.437 oa 77.277.
 2. ^ Il Corano , intr., trad. e note di Alessandro Bausani , Firenze, Sansoni, 1961 (e succ. ediz.), Introduzione, p. XLVIII. Peraltro non solo il Corano sciita differisce dalla vulgata di ʿUthmān , ma dobbiamo dedurre lo fossero le copie difformi, possedute da Compagni quali Zayd b. Thābit , Ibn ʿAbbās , Ubayy b. Kaʿb e Ibn Masʿūd , e distrutte per ordine del terzo califfo "ortodosso".
 3. ^ Che ha un valore che si potrebbe definire giaculatorio e che fu posta proprio per questo in apertura del Corano ( fātiḥa significa infatti "aprente").
 4. ^ L'Islam non parla mai di arcangeli .
 5. ^ "Le Coran en latin" di Théodore Bibliander
 6. ^ Vittorio Messori , Ipotesi su Gesù , SEI Editrice, Torino 1976, p. 253.
 7. ^ a b Il Corano , traduzione di Alessandro Bausani , collana Biblioteca Universale Rizzoli , Milano, 1988, p. LV.
 8. ^ Il radiocarbonio li data al 99% prima del 671 dC, con una probabilità del 95,5% di essere più antichi del 661 e con un 75% di probabilità di risalire a prima del 646.
 9. ^ "Querying the Koran" Abul Taher, 8 August 2000, The Guardian
 10. ^ Quranic Studies. Sources and methods of scriptural interpretation , Oxford, Oxford University Press, 1977; e The Sectarian Milieu: content and composition of Islamic salvation history , Oxford University Press, Oxford 1978.
 11. ^ Hagarism. The Making of the Islamic World , Cambridge University Press, Cambridge-New York, 1977.
 12. ^ The Syro-Aramaic Reading of the Koran: A Contribution to the Decoding of the Language of the Koran , Berlino, Hans Shiler, 2000.
 13. ^ Über den Urkoran. Ansätze zu Rekonstruktion der vorislamisch-christlichen Strophenlieder im Koran , Erlangen, Lüling, 2004, 3ª ed. corretta.
 14. ^ (con Judith Koren), Crossroads to Islam: the origins of the Arab religion and the Arab state , Amherst, NY, Prometheus Books, 2003.
 15. ^ Una persona che ha memorizzato l'intero Corano si chiama pertanto ḥāfiẓ (masch.), ḥāfiẓa (femm.) e ḥuffāẓ (plurale).
 16. ^ La questione è assai dibattuta. A chi crede che Dio parli in "arabo chiaro" ( ʿarab mubīn ), come dice esplicitamente il Corano, si contrappone chi ricorda come Dio parli per sua stessa ammissione per «parabole agli uomini» ( Sūra XXIV:35), non facilmente sottoponibili a puntuale esegesi. La complessa e non canonizzata interpretabilità del testo coranico è tipica del Sunnismo , mentre lo Sciismo crede che esso sia interpretato correttamente grazie agli Imam, dal primo ( ʿAlī b. Abī Ṭālib all'ultimo Imam "nascosto", che agisce ineffabilmente attraverso i dotti religiosi che, non a caso, sono definiti mujtahid , ossia interpreti autentici della Parola divina.
 17. ^ A. Guillaume , The Life of Muhammad , trad. della al-Sīrat al-nabawiyya di Ibn Isḥāq / Ibn Hishām , Oxford, Oxford University Press 1955, p. 550.
 18. ^ Abdullah Ibn Sad Ibn Abi Sarh: Where Is the Truth?
 19. ^ Il testo coranico - come ricorda PK Hitti nella History of the Arabs , p. 136 - fu «fissato dai due visir [abbasidi] Ibn Muqla e Ibn ʿĪsā nel 933 con l'aiuto del dotto Mujāhid».
 20. ^ https://muflihun.com/bukhari/61/510
 21. ^ Nel diritto islamico, la testimonianza (per essere valida) deve essere resa da almeno due persone adulte, di sesso maschile, di sano intelletto e di buona nomea. Nel caso di testimonianza resa da una donna varrà lo stesso principio della pubertà, sano intendimento e affidabilità, ma essa potrà surrogare solo la metà di una testimonianza maschile. Quindi saranno ammesse le testimonianze di due uomini, di quattro donne e di un uomo e due donne.
 22. ^ Yaʿqūbī ( Taʾrīkh , ed. MT Houtsma , 2 voll., Leida, Brill, 1883, II, p. 170) parla di "fustigazione".
 23. ^ Claudio Lo Jacono , Storia del mondo islamico (VII-XVI secolo . I. Il Vicino Oriente , Torino, Einaudi 2003, p. 59.
 24. ^ Leone Caetani , Annali dell'Islām , vol. VII, Milano, Hoepli, 1914, sub anno 32 aH, "Necrologio di ʿAbdallah b. Masʿūd", p. 569.
 25. ^ Ibidem. Il futuro secondo califfo , ʿUmar b. al-Khaṭṭāb , lo definì "un sacchetto ( kunayf ) pieno di scienza" e migliore di lui nella sua veste di "maestro" ( muʿallim ) quando lo destinò alla gestione finanziaria del miṣr di Kūfa , mentre Abū l-Dardā si spinse a dire che "lui morto, nessuno gli è uguale".
 26. ^ Bukhari lo definisce nel suo Ṣaḥīḥ come "il più vicino a Maometto".
 27. ^ Leone Caetani, op. cit. , p. 564.
 28. ^ Alessandro Bausani , Introduzione alla sua traduzione del Corano, Firenze, Sansoni 1955, p. LXII.
 29. ^ A. Bausani, Il Corano , Introduzione, p. LXII.
 30. ^ Una società mediterranea , Milano, Bompiani, 2002.
 31. ^ Response to the article "What is the Koran?" "Si può ricordare che il tono allarmistico riguardante la scoperta dei manoscritti yemeniti sembra totalmente fuori luogo". Toby Lester (direttore esecutivo del sito web The Atlantic Monthly ), nel citare l'intervista concessagli da Puig, prosegue: "Fino ad ora i manoscritti mostrano alcuni ordinamenti di versi non convenzionali, variazioni testuali minori e stili ortografici e abbellimenti artistici rari. Tuttavia, l'esistenza passata di tali manoscritti è ben nota ai musulmani e quelli che non sono completamente in accordo col testo di ʿUthmān sono stati eliminati in vari modi. Il recupero di un antico manoscritto che risale alla storia del primo Islam, che si differenzia in maniera minore dal testo di ʿUthmān e che è stato eliminato dalla circolazione, difficilmente provocherà nei musulmani il bisogno di riscrivere la loro storia: semmai esso, ai loro occhi, la confermerà".
 32. ^ Allen Jones ( lecturer di "Studi coranici" nell' Università di Oxford ) ammette che vi sono stati cambiamenti 'insignificanti' fatti sulla recensione di ʿUthmān. Khalidi afferma che il racconto tradizionale dello sviluppo del Corano è tuttora più o meno veritiero. 'Non ho ancora sentito contrastare radicalmente la mia opinione'. [Allen Jones] crede che il Corano di Ṣanʿāʾ potrebbe essere una cattiva copia che è stata usata dalla gente alla quale non era ancora giunto il testo di ʿUthmān. 'Non è inconcepibile che dopo la promulgazione del testo di ʿUthmān, ci sia voluto un lungo periodo di tempo per filtrarlo'. Tarif Khalidi e Allen Jones intervistati dal The Guardian , 2000
 33. ^ Gerd-Rüdiger Puin , "Observations on Early Qurʾān Manuscripts in Ṣanʿāʾ", in: The Qur'an as Text , a cura di S. Wild, Leida, Brill, 1966.
 34. ^ Sadeghi, Behnam; Goudarzi, Mohsen (March 2012). "Ṣanʿāʾ 1 and the Origins of the Qurʾān" . Der Islam 87 (1-2), pp. 1–129
 35. ^ Mohammad Ali Amir-Moezzi , Le Coran silencieux, le Coran parlant , Paris, CNRS Editions, 2011, ISBN 978-22-71071-8-80 (trad. italiana Il Corano silente. Il Corano parlante - Le fonti scritturali dell'Islam tra storia e fervore , trad. di Carmela Baffioni, Roma, 218 pp., Roma, Istituto per l'Oriente CA Nallino , 2018, ISBN 88-97622-40-2 EAN 9788897622406
 36. ^ Figlio del califfo omayyade 'Umar II
 37. ^ History and Development
 38. ^ Ivo Tagliaventi , La cattedrale gotica: spirito e struttura della più grande opera d'arte della città occidentale , Alinea editrice, 2009, p. 457.
 39. ^ Una copia però scampò al rogo ed è stata rinvenuta nell'ultimo scorcio del XX secolo nella Biblioteca dei Frati Minori di San Michele in Isola, a Venezia . Si veda "Un principe arabo a Venezia per il primo Corano" di Manuela Lamberti
 40. ^ Su cui si veda Tommasino, PM The Venetian Qurʾan. A Renaissance Companion to Islam . Transl. by Sylvia Notini, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2018, xix + 297 p.
 41. ^ Iddio ci dia buon viaggio e guadagno , Firenze, Ed. Polistampa, 2006.
 42. ^ a b c Tutti i versetti sono desunti dalla traduzione a cura del Centro di Cultura Islamica - Moschea An-Nûr (La luce)
 43. ^ Tutti i versetti sono desunti dalla traduzione commentata di Alessandro Bausani .
 44. ^ Nella traduzione mondadoriana di Zilio Grandi, si propone l'inusuale traduzione "L'Esordio"
 45. ^ Magdi Cristiano Allam , Grazie Gesù , Mondadori , Milano, 2008
 46. ^ Carlo Alfonso Nallino , Vita di Maometto , Roma, Istituto per l'Oriente , 1946, p. 26.
 47. ^ Si veda la lunga lista sotto la voce «idolatria», che comprende anche la voce «pagani», nell'Indice della traduzione di A. Bausani (pp. 759-60).
 48. ^ Cfr. WM Watt , Mahomet à Médine , Parigi, Payot, 1978, p. 377. ISBN 2-228-50160-3 e Claudio Lo Jacono , Maometto , Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 83.
 49. ^ Giuseppe Faggin , Storia della filosofia , vol. 1, pp. 245-246, Milano, Principato 1983.
 50. ^ Corano da Guinnes fatto a Novara

Bibliografia

Traduzioni recenti
 • Alberto Ventura (a cura di), Il Corano ( PDF ), su Università Ca' Foscari Venezia , traduzione di Ida Zilio-Grandi, Islamica, 1ª ed., Arnaldo Mondadori Editore, ottobre 1010, p. 984, ISBN 978-88-04-60454-9 , OCLC ì799989107 . URL consultato il 26 giugno 2019 ( archiviato il 26 giugno 2019) . (commento di Mohyddin Yahia, Ida Zilio-Grandi e Mohammad Ali Amir-Moezzi)
 • Il Corano , a cura di Martino Pillitteri, Milano, Edizioni di via Murgia, 2010.
 • Il Corano , a cura di Gabriel Mandel, 2 voll., Novara, De Agostini, 2003; Torino, UTET libreria, 2004. (con testo arabo a fronte)
 • Il Corano , a cura di Antonio Ravasio, traduzione di Laura Monti, Milano, Rusconi, 2003.
 • Il Corano , a cura di Francesco Aniballi, Roma-Reggio Calabria, Gangemi, 2002.
 • Il Corano , a cura di Hamza Roberto Piccardo , Roma, Grandi tascabili economici Newton, 1996.
 • Il Corano , a cura di Cherubino Mario Guzzetti, Leumann, Elle Di Ci, 1989.
 • Il Corano , a cura di Angelo Terenzoni, Genova, I Dioscuri, 1989; La Spezia, Fratelli Melita, 1989.
 • Il Corano , a cura di Martino Mario Moreno , Torino, UTET, 1967
 • Il Corano , a cura di Alessandro Bausani , Firenze, Sansoni, 1955; Milano, Biblioteca universale Rizzoli, 1988.
Traduzioni meno recenti
 • L'Alcorano di Macometto, nel qual si contiene la dottrina, la vita, i costumi, et le leggi sue. Tradotto nuouamente dall'arabo in lingua italiana , a cura di Andrea Arrivabene , Venezia, 1547.
 • Il Corano , versione italiana del Cav. Commend. Vincenzo Calza, Bastia, Fabiani, 1847. [traduzione della versione francese di Albert Kazimirski de Biberstein del 1840]
 • Il Corano . Nuova traduzione italiana dall'arabo con note dei migliori commentatori orientali, Milano Panzeri, 1882; Milano, Bruciati, 1912. [traduzione della versione francese di Claude-Étienne Savary del 1783]
 • Il Corano . Prima versione italiana dall'arabo, Milano, Sonzogno, 1912.
 • Il Corano . Versione tolta direttamente dal testo arabo da Eugenio Camillo Branchi, Roma, Carra, 1913. [traduzione della versione francese di Albert Kazimirski de Biberstein]
 • Il Corano . Versione letterale italiana del prof. Aquilio Fracassi, Milano, Hoepli, 1914; Catania, Brancato, 1989.
 • Il Corano , versione italiana di Silvio Frojo, Bari, Laterza, 1927.
 • Il Corano. Nuova versione letterale italiana , a cura di L. Bonelli , Milano, Hoepli, 1929.
Bibliografie e dizionari
 • Ramin Khanbagi, Interkulturelle Koran-Bibliographie , Nordhausen, Traugott Bautz. 2014. (Bibliografia delle traduzioni e degli studi, 998 pagine; prefazione in tedesco e testo in inglese).
 • Mohammad Ali Amir-Moezzi, Ida Zilio-Grandi, Dizionario del Corano , Milano, Mondadori, 2007.
Studi
 • Mohammed Arkoun , Lectures du Coran , Parigi, Maisonneuve et Larose, 1982
 • Hai Bar-Zeev, Une lecture juive du Coran , Berg, 2005, ISBN 2-911289-81-1 riassunto dell'opera
 • Régis Blachère, Le Coran , Parigi, PUF (Que sais-je? nº 1245), 1966.
 • Régis Blachère , Introduction au Coran , Parigi, Maisonneuve et Larose, 1977.
 • Issa Boullata, Literary Structures of Religious Meaning in the Qurʾân , Richmond, 2000.
 • Maurice Bucaille, La Bible, le Coran et la science: Les écritures saintes examinées à la lumière des connaissances modernes , Seghers, 1976.
 • Massimo Campanini, Il Corano e la sua interpretazione , Bari, Laterza 2008.
 • Olivier Carré, Mystique et politique: le Coran des islamistes, Commentaire coranique de Sayyid Qutb (1906-1966) , Collection «Patrimoines - Islam», Parigi, Editions du Cerf, 2004.
 • Patricia Crone - Michel Cook , Hagarism. The Making of the Islamic World , Cambridge, 1977.
 • Kenneth Cragg, The Event of the Qurʾan. Islam in its Scripture , Oxford, 1971.
 • Fred McGraw Donner , Narratives of Islamic Origins: the Beginning of Islamic Historical Writing , Princeton University Press, 1998.
 • Edouard-Marie Gallez, Le Messie et son prophète. Aux origines de l'Islam 2 tomi, Tomo 1. De Qumran à Muhammad , Tomo 2. Du Muhammad des Califes au Muhammad de l'histoire , Versailles, Éditions de Paris Indice . (Tesi di Dottorato di ricerca in Teologia / Storia delle religioni, Université de Strasbourg II, 2004.
 • Claude Gilliot, Un verset manquant du Coran ou réputé tel , in CMarie-Thérèse Urvoy,(a cura di), En hommage au Père Jomier, OP , Collection «Patrimoines - Islam», Parigi, Ed. du Cerf 2002.
 • Asmaa Godin, Les sciences du Coran , Al-Qalam, 1992.
 • M. ʿAbdel Haleem, Understanding the Qurʾan. Themes and Style , Londra e New York, 1999.
 • Philip K. Hitti , History of the Arabs , Londra, Macmillan & Co. Ltd, 1964 8 (trad. ital. Storia degli Arabi , Firenze, La Nuova Italia editrice, 1966).
 • Arthur Jeffery , The Qurʾān as Scripture , New York, 1952
 • Jacques Jomier, Les grands thèmes du Coran , Ed. Le Centurion (pubbl. gennaio 1978).
 • Jacques Jomier, Dieu et l'homme dans le Coran, L'aspect religieux de la nature humaine joint à l'obéissance au Prophète de l'islam , Collection «Patrimoines - Islam», Parigi, Ed. du Cerf, 1996.
 • Mohammad Ali Amir-Moezzi , Il Corano silente, il Corano parlante , Roma, Istituto per l'Oriente Carlo Alfonso Nallino , 2018 (trad. di C. Baffioni dell'originale Le Coran silencieux, le Coran parlant , Parigi, CNRS Editions, 2001)
 • Jean-Luc Monneret, Les grands thèmes du Coran , Classement thématique, préface du Docteur Dalil Boubaker, Éditions Dervy 2003 ISBN|978-2-84454-241-0.
 • Theodor Nöldeke , Friedrich Schwally ,Geschichte des Qorans , Leipzig, 1919 (trad. inglese The History of the Qurʾān , ed. e trad. di Wolfgang H. Behn, Leida, Brill, 2013)
 • Alfred-Louis de Prémare, L'histoire du Coran comme document écrit , Université de Provence, Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman (CNRS), Aix-en-Provence, Le Coran et la Bible, 1998, no 115.
 • Gerd-Rüdiger Puin , "Observations on Early Qur'an Manuscripts in Sana'a", in: The Qurʾan as Text , ed. Stefan Wild, Leiden, Brill, 1996.
 • Sayyid Qutb , In the Shade of the Qurʾan , Leicester, 1999.
 • Fazlur Rahman, Major Themes in the Qurʾan , Minneapolis, 1980.
 • Andrew Rippin , The Qurʾan and its Interpretative Tradition , Ashgate, 2001.
 • Carlo Saccone, Allah, Il Dio del Terzo Testamento. Letture coraniche , Medusa, Milano 2005
 • Carlo Saccone, Iblis, Il Satana del Terzo Testamento. Santità e perdizione nell'Islam. Letture coraniche II , Centro Essad Bey-CreateSpace IPP, Charleston 2016
 • Youssef Seddik, Nous n'avons jamais lu le Coran , Les éditions de l'Aube, 2004
 • Youssef Seddik, Le Coran, autre lecture, autre traduction , coédition éditions Barzakh /les éditions de l'Aube, recensione dell'opera .
 • Mondher Sfar, Le Coran, la Bible et l'Orient ancien , Parigi, Editions Sfar, 2e édition 1998 https://journals.openedition.org/assr/20925 recensione] e critiche dell'opera
 • Mondher Sfar, Le Coran est-il authentique? , Ed. Sfar, Diffusion Ed. du Cerf, 2000.
 • Abdallâh Shihâtah, Introduction aux sciences du Coran , islamophile.org.
 • Muḥammad Ibn Jarīr al-Ṭabarī , Vita di Muhammad , a cura di S. Noja, Milano, Rizzoli (BUR), 1985 - ISBN 88-17-16860-2 (in realtà il lavoro non è quello di Ṭabarī ma il rifacimento, interpolato da varie aggiunte e modifiche, scritto da Balʿamī ).
 • Suha Taji-Farouki (a cura di), Modern Muslim Intellectuals and the Qurʾan , Londra, 2004.
 • Mohamed Talbi et Maurice Bucaille, Réflexions sur le Coran , Seghers, 1989.
 • Alberto Ventura , "L'Islām sunnita nel periodo classico (VII-XVI secolo)", in (a cura di G. Filoramo), Islam , Storia delle religioni, Roma-Bari, Ed. Laterza, 1999 (edizione rinnovata), pp. 88–100.
 • John E. Wansbrough , Quranic Studies. Sources and methods of scriptural interpretation , Oxford University Press, Oxford, 1977.
 • John E. Wansbrough, The Sectarian Milieu: content and composition of Islamic salvation history , Oxford University Press, Oxford, 1978.
 • William Montgomery Watt , Richard Bell , Bell's Introduction to the Qurʾan , edizione aggiornata, Edimburgh University Press, 1970.
 • Stefan Wild (a cura di), The Qurʾân as text , Leida, Brill, 1996.

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Enciclopedie
Controllo di autorità VIAF ( EN ) 175382719 · LCCN ( EN ) n79046204 · GND ( DE ) 4032444-8 · BNF ( FR ) cb12008272s (data) · BNE ( ES ) XX3569490 (data) · NDL ( EN , JA ) 00566624