El liberalisme

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure.
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
L’ Estàtua de la Llibertat representa Libertas , la deessa romana de la llibertat , dissenyada i construïda pels francesos , que la van donar als Estats Units d’Amèrica per a la celebració de la Revolució Americana .
Monumento a la Constitución de 1812 , situat a la plaça d’Espanya a Cadis

El liberalisme és una doctrina política , desenvolupada inicialment pels filòsofs de la Il·lustració entre finals del segle XVII i XVIII [1] , que atribueix a l’ individu un valor autònom respecte al de l’ Estat i que té la intenció de limitar l’acció dels aquest darrer sobre la base d’una ferma separació entre públic i privat [2] . El terme s'utilitza amb el significat actual des del segle XX [3] .

El liberalisme, que travessa la història del món occidental des del segle XVII fins a l’actualitat, ha pres formes i característiques diferents en els diferents contextos històrics i nacionals en què s’ha desenvolupat, sense renunciar mai a la seva inspiració antiautoritària original [4]. ] [5] .

Origen del terme

El terme ja s’havia utilitzat en un sentit ideològic al segle XIX , però amb significats limitats i de vegades conflictius. Alguns exemples inclouen el Pla d' estudis de Pius IX de 1864, el terme liberalisme del qual es limita a indicar els ideals de llibertat de culte i separació entre el poder espiritual i el laic [6] .

«L'adjectiu" liberal "entra en el llenguatge polític només amb les Corts de Cadis del 1812, per connotar el partit liberal, que defensava les llibertats públiques contra el partit servil; després va ser reprès per Madame de Staël i per Sismondi per indicar una nova orientació ètic-política. D'aquí la paradoxa que alguns dels que pensem que formen part dels principals pensadors liberals ( Locke , Montesquieu , Kant ) no han utilitzat mai el nom ("liberalisme") ni l'adjectiu ("liberal") en el sentit que fem servir. ells avui "

( Giuseppe Bedeschi , " Liberalisme " a l' Enciclopèdia de les Ciències Socials , Treccani )

Un altre exemple important, així com el contrari, és el seu ús esporàdic a la Història de la llibertat de Lord Acton per indicar genèricament les posicions a favor de la llibertat individual (en particular, referint-se a les escriptures sagrades i als autors catòlics Tomàs d’Aquino , Marsili de Pàdua i Ugo). Grotius ), en què, tanmateix, especifica que tant John Locke com la doctrina Whig eren mals intèrprets, ja que estaven massa lligats al concepte de propietat privada [7] .

Segons Corrado Ocone [8] , el primer exemple d’ús segons el significat modern s’ha d’associar a la publicació el 1911 de Liberalism , del sociòleg Leonard Trelawny Hobhouse [3] . El terme fou cristal·litzat posteriorment per altres autors, inclosos Guido de Ruggiero (a History of European Liberalism de 1925) [3] , Ludwig von Mises (a Liberalism de 1927) i a l’assaig Liberalism de Friedrich Von Hayek de 1973, iniciat com una entrada encarregada per l’enciclopèdia italiana Treccani [9] .

Característiques

Formes de liberalisme

El terme liberal - en sentit polític - es va establir a principis del Regne Unit amb l'arribada delPartit Liberal , nascut de la fusió entre els whigs i els radicals [10] ; com a conseqüència d'això, es va adoptar l'ús del terme vell whig o liberalisme clàssic per diferenciar la doctrina de John Locke i Adam Smith de les orientacions menys ortodoxes del nou partit [10] , com les dels utilitaristes i els radicals com John Stuart Mill [11] .

Per tant, l’enfocament del liberalisme clàssic ha evolucionat i transformat amb el pas del temps, en els diversos contextos històrics i nacionals en què s’ha desenvolupat posteriorment, sense abandonar mai la inspiració antiautoritària original [4] . Les transformacions teòriques afavorides per l’evolució de la filosofia moderna han portat a superar –en alguns casos– el concepte de dret natural pur [12] i a donar suport a la defensa dels drets polítics amb la dels drets civils i els drets socials [5] , donant lloc a noves formes de liberalisme, amb diferents enfocaments dels temes de la democràcia , l’ igualitarisme , l’ estat del benestar i la intervenció de l’estat en l’economia [13] .

Liberalisme clàssic

El liberalisme clàssic - fill directe del pensament de pensadors de la Il·lustració com Locke , Montesquieu i Kant [1] - és una doctrina política basada en la defensa dels drets i llibertats individuals, identificada com a natural i indicada com l’única justificació de l’existència d’un autoritat pública . La base ideològica, establerta amb rigor lògic pel contractista i filòsof de dret natural John Locke (en particular, al seu segon tractat sobre govern ), proposa una estructura institucional caracteritzada per dos aspectes fonamentals [14] :

 • modelització de tot el sistema polític i jurídic exclusivament sobre la defensa dels drets individuals (descrits a les llistes anomenades Carta de Drets o Declaració de drets ), i els derivats d’ells de manera deductiva;
 • escepticisme cap al poder polític, del qual es desprèn la necessitat d’oposar-se a l’arbitrarietat política (és a dir, la violació dels drets individuals per part dels poders públics) mitjançant eines institucionals, com ara una llista escrita de drets inalienables ( Declaració de drets ) i la separació de poders (per a la propòsits de vigilància mútua, no de voluntat autònoma, com sovint s’entén malament), així com la responsabilitat directa estricta del funcionari públic [15] .

Radicalisme i liberalisme social

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: Radicalisme i social liberalisme .

El terme radicalisme va néixer a Anglaterra a finals del segle XVIII per indicar els partidaris de la reforma parlamentària [16] , i representava l’evolució democràtica del liberalisme clàssic , constituint l’ala esquerra dels partits liberals [17] . En particular, el radicalisme filosòfic es va convertir en la visió dominant en el context de la batalla pel projecte de llei de reforma , que abordava el conjunt de problemes polítics i econòmics del Regne Unit, en lloc de ser una mera modificació del funcionament de les cambres [17] .

El seu èxit es va produir entre finals del segle XVIII i principis del XIX , sobretot gràcies al treball de Jeremy Bentham i John Stuart Mill ; aquest darrer, aplicant els principis de l' utilitarisme , va proposar un programa de reformes, amb l'objectiu d'augmentar la participació popular en la vida política , la distribució de la riquesa i la llibertat d'empresa i d'intercanvi [17] . El caràcter democràtic del radicalisme, però, no ha negat mai el seu origen en el liberalisme, mantenint la fe amb la seva inspiració individualista i oposant-se tant al conservadorisme com al socialisme [17] .

Després de la Segona Guerra Mundial, aquesta forma de liberalisme en un sentit social va assolir el seu punt àlgid amb el pla del diputat liberal William Beveridge , un projecte –que va entrar en vigor el 1948– d’ assistència sanitària universal i seguretat social (per a casos d’atur, viduïtat). , vellesa i mort), definit amb el terme explícit " del bressol a la tomba " [18] . El 1988, el Partit Liberal Britànic es va fusionar amb el Partit Socialdemòcrata , donant a llum els Demòcrates Liberals , que van recollir aquest llegat polític [19] .

Aquest corrent de liberalisme també s'ha definit com a continental , ja que s'ha prevalgut en altres països europeus [10] . Els partits que representen aquesta tradició política s’identifiquen avui amb el terme liberal liberalisme (també anomenat nou liberalisme ), que, tot i no negar els beneficis del sistema de mercat , admet un cert grau d’intervenció estatal per garantir els beneficis socials bàsics i en la regulació de cicles econòmics (sota la influència del pensament keynesià ) [20] .

El liberalisme social és el corrent principal del Partit Demòcrata Americà i del Partit Liberal del Canadà ; a Europa s’hi identifiquen diversos partits nacionals (entre els més coneguts: Demòcrates liberals britànics , Democraten holandesa 66 , Radikale Venstre danesa , Venstre noruega , Mouvement radical francès, Più Europa / Radicali Italiani ), la majoria afiliats al partit centrist europeu de l' Aliança de liberals i demòcrates per Europa [21] .

Liberalisme econòmic (liberalisme)

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: Liberalisme i Neoliberalisme .

El terme liberalisme , existent només en italià, va ser encunyat per Benedetto Croce (el 1930), que va atribuir a aquesta paraula la interpretació econòmica del liberalisme clàssic i que va teoritzar la separabilitat de la doctrina institucional i jurídica [22] . Croce argumenta que " la idea liberal pot tenir un vincle contingent i transitori, però no té cap vincle necessari i perpetu amb la propietat privada de la terra i les indústries " [23] .

Els principals representants del liberalisme del segle XX han criticat la definició de liberalisme de Croc (tant com una teoria econòmica que es pot associar amb el liberalisme polític, com com la possibilitat de separar la teoria política de les seves conseqüències econòmiques); entre aquests, l’economista i filòsof Luigi Einaudi [24] i els premis Nobel d’economia Milton Friedman (1976) [25] i Friedrich von Hayek (1974) [26] . Les diferències entre el concepte econòmic de liberalisme [27] i les conseqüències econòmiques del liberalisme clàssic [28] [29] es destaquen en la definició del mercat expressada al segle XIX per l'economista liberal austríac Eugen von Böhm-Bawerk : " A el mercat és un sistema legal. A falta d’això, l’única economia possible és el robatori al carrer " [30] .

El concepte de liberalisme s’adiu més amb el llibertarisme , si no fos perquè el liberal és un adjectiu que s’utilitza sobretot de manera despectiva; la connotació negativa, però, ja havia estat atribuïda al terme pel seu creador Benedetto Croce, que pretenia separar les bases filosòfiques del liberalisme, que compartia, del que creia que eren els seus corol·laris econòmics independents, que al contrari no compartia [ 22] .

El terme neoliberalisme , en canvi, va néixer com un terme despectiu italià per indicar la política recolzada per Margaret Thatcher i Ronald Reagan (com a primer ministre a favor d’una política de desregulació , en el sentit d’eliminar els frens de l’estat a la lliure empresa) sobre les capacitats d’equilibri intern del mercat) a les dues darreres dècades del segle XX . A principis del segle XXI , es converteix en un terme despectiu que s’utilitza amb més freqüència que el simple liberal .

El liberalisme americà

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: el liberalisme americà .

El terme liberal ha estat utilitzat habitualment als Estats Units d'Amèrica des dels anys trenta per indicar una política d'expansió de les garanties d'assistència social i de redistribució dels ingressos [31] [32] , i avui indica posicions polítiques socialdemòcrates [33] , o més genèricament progressista [33] en termes de drets civils (en termes més extrems, segons Friedrich von Hayek , el que s’entén actualment a Europa per socialista [9] ).

Probablement, la negativitat associada al terme socialista als Estats Units ha conduït a la cerca d’un eufemisme o un terme alternatiu per al mateix significat. El comentari de l'economista austríac Joseph Schumpeter va ser que " com a compliment suprem, encara que no intencionat, els enemics de la lliure empresa s'han apropiat de l'etiqueta " [34] .

No obstant això, al món britànic el terme liberal continua sent sinònim de liberal italià [33] , mantenint el significat històric i europeu del terme i diferenciant-se del terme nord-americà anàleg.

Llibertarisme, anarco-capitalisme, miniarquisme

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: llibertarisme dret , anarco-capitalisme i minarquisme .

Aquestes doctrines es distingeixen d'altres formes de liberalisme en no reconèixer la necessitat d'una autoritat pública (en el cas de l' anarcocapitalisme ) o en reconèixer-ne una, però reduïda al mínim (en el cas del llibertarisme i el minarquisme ) per a la defensa dels drets. individual. En comú amb el liberalisme clàssic, però, tenen la identificabilitat d’una ètica natural universal, és a dir, l’existència de drets moralment reconeguts i compartits per totes les comunitats ( llei natural ) [35] [36] .

Teories antitètiques

Des del punt de vista de les teories polítiques , en contrast amb el liberalisme i els seus dos principis fonamentals, es destaquen els següents:

 • els que donen suport a l’alienació dels drets individuals en benefici de la col·lectivitat ( col·lectivisme ) o de la nació ( nacionalisme );
 • aquells que ignoren la necessitat de controlar i frenar el poder polític (teories totalitàries ).

Des del punt de vista de la filosofia del dret , el liberalisme jurídic s’oposa exactament al positivisme i al normativisme .

Des del punt de vista de les teories de la política econòmica , s'oposa al liberalisme:

 • a les teories que exigeixen un major paper de l'autoritat pública com a operador de mercat actiu, que perjudica la competència i, per tant, la lliure iniciativa, i com a precursor dels "valors tradicionals" contra el multiculturalisme ;
 • aquells que defensen barreres fiscals al comerç, com ara drets o impostos sobre les compres, el valor afegit o la propietat, i altres barreres com certes lleis sobre drets d'autor i patents ;
 • a teories com l’ anarco-capitalisme que, al contrari, consideren inútil la defensa, per llei i autoritat pública, de la competència, l’accés al mercat, la llibertat dels operadors, la llibertat d’elecció dels consumidors i la seva correcta informació [35] .

En les diverses disciplines

Liberalisme i dret

L’origen natural del liberalisme el contrasta amb el positivisme jurídic , a favor de la tradició jurisprudencial ( common law ).

Von Savigny , el fundador del segle XIX de l’escola pandetto , també va arribar a les mateixes conclusions, però partint de suposicions historicistes / evolucionistes en lloc d’advocats naturals. Exactament en la tradició de Hume del segle XVIII, que havia arribat per camins evolucionistes fins a les mateixes conclusions de la llei natural que Locke sobre els drets individuals.

Al segle XX, a més de Hayek [14] , el filòsof que més es va ocupar de la correspondència entre liberalisme i dret comú era Bruno Leoni [37] .

En conclusió, aquestes són les principals antítesis entre l'enfocament legal del liberalisme i el positivista:

 • De la mateixa manera que el principal teòric del normativisme positivista ( Kelsen ) teoritza la independència del dret positiu respecte del valor moral de la conseqüent activitat judicial (a favor de l’ eficàcia de la norma), el dret natural liberalista vol que la norma fonamental prevalgui sobre el dret ordinari, i justice moral (en anglès: right ) coincideixen amb la llei (en anglès: always right ).
 • Tot i que el normativisme interpreta la prevalença de la norma més recent, el liberalisme teoritza el contrari, fent referència a la història de les frases i a la prevalença de la norma fonamental.
 • Quan el positivisme jurídic considera inútil el problema de la interpretació normativa, el dret comú imposa la isonomia jurídica a través del judici.
 • Tot i que el normativisme exclou el recurs al jurat popular , la confiança del liberalisme de la llei natural en la instintivitat i universalitat del sentit de la justícia en teoritza l’ús [38] .

Liberalisme i religió

En qualsevol cas, es pot dir que el que distingeix el liberalisme polític en totes les èpoques històriques és la creença en l’existència de drets fonamentals i inviolables que pertanyen a l’individu i la igualtat dels ciutadans davant la llei ( igualtat formal). El punt de vista de l'individu i el gaudi de la llibertat individual es considera el paràmetre vàlid per jutjar la bondat d'un ordre polític / social. Des d’aquest punt de vista, els poders de l’Estat han de complir uns límits molt específics per no perjudicar els drets i les llibertats dels ciutadans. De tant en tant, en pot derivar el rebuig de l’ absolutisme monàrquic , el clericalisme , el totalitarisme i, en general, qualsevol doctrina que proclame el sacrifici de l’individu en nom de fins externs.

La implicació del liberalisme en qüestions religioses és el laïcisme i la separació entre Estat i Església :

"Església lliure en un estat lliure"

( Camillo Benso comte de Cavour )

En conseqüència, la doctrina liberal s’ha d’entendre tan laica, ja que demana a l’Estat que no interfereixi en decisions específicament morals, de fet aquestes s’atribueixen al lliure albir de l’individu:

"Ningú no em pot obligar a ser feliç a la seva manera (és a dir, com imagina el benestar d'altres homes), però tothom pot buscar la felicitat pel camí que li sembli bo, sempre que no perjudiqui la llibertat dels altres d’esforçar-se amb el mateix propòsit ".

( Immanuel Kant )

Liberalisme i cristianisme

El liberalisme comparteix l'enfocament de la llei natural amb el cristianisme . No és casualitat que la referència bibliogràfica més utilitzada en el tractat de Locke sigui la Bíblia .

Però els textos cristians que expressen amb més claredat els fonaments del dret natural són precisament els dels seus principals teòlegs [39] : Agustí d’Hipona en el període patrístic , [40] [41] Albert el Gran [42] i Tomàs d’Aquino [43] [ 44] [45] per a l’escolar.

Ugo Grozio, pintat per Van Mierevelt

En el període següent, el de la Contrareforma, l'holandès Ugo Grotius es va distingir [46] .

A diferència de l’opinió comuna, aquesta similitud és més gran precisament amb el catolicisme (de katà olos = universal), amb el qual es comparteix clarament la reivindicació de la universalitat de la tensió moral i els principis ètics.

D'altra banda, la relació del cristianisme amb el segon pilar del liberalisme, que és l'enfocament contractualista, és més controvertida, a la qual es relaciona l'escepticisme envers la classe política i la necessitat de controlar i limitar la seva acció. Aquesta dificultat depèn de la controvèrsia, dins del cristianisme, de la interpretació de la relació entre religió i política. De "Donar a Cèsar el que pertany a Cèsar", que expressa clarament el desinterès del pensament cristià sobre la política, al contrari de la seva aplicació, és a dir, el poder temporal del papat. En altres paraules, la pregunta seria: s’absté el cristianisme d’especular sobre l’origen del poder polític i la seva gestió o, al contrari, com el judaisme i l’islam, donaria suport al seu origen diví i al seu consegüent absolutisme polític? La resposta és múltiple, en funció de les èpoques històriques i de les diferents sectes i corrents.

William Penn , líder dels pelegrins quàquers que van colonitzar Pennsilvània

Entre les diverses branques del pensament cristià relacionades amb aquesta interpretació, la més semblant al contractualisme liberalista és probablement la del " quàquer ". No debades, la ciutat fundada pels quàquers, Filadèlfia (= Ciutat dels amics ), va ser el bressol ideològic de la Revolució Americana, aquella en què es va escriure la famosa Declaració d’Independència , en la qual tant els principis de la llei natural com els contractualistes. es van exposar clarament els principis del liberalisme il·lustrat.

Cal assenyalar que, pel que fa al catolicisme, seria erroni confondre el seu pensament teològic amb les accions dels papes [47] , que durant molt de temps van ser reis, generals i polítics en lloc de teòlegs [48]. . Què equivocat seria confondre els principis del liberalisme amb l’acció dels partits liberals i dels seus líders. En aquesta perspectiva, però, seria igualment erroni negar els esforços polítics cap a una liberalització de la producció agrícola dels estats eclesiàstics a partir del regnat de Pius VII (amb el motu proprio Els més cultes ), per tal de millorar la el benestar de l’Estat, sobre la base del que va passar en altres nacions europees.

Liberalisme i informació

La llibertat d’elecció es dedueix del dret a la llibertat individual, que condueix al dret a la informació. L'abús d'aquest dret s'anomena de manera diferent en funció del context:

- estafa , en el cas de transaccions comercials. En aquest cas, l'abús es materialitza en el defecte o error de la informació;

- plagi , definit com " subjugació psicològica d'una persona a una altra, a causa del diferent nivell de personalitat i tècniques de persuasió ". Exemples d'ensenyament ( [49] ), en la inducció de donacions econòmiques a serveis sexuals. En el cas escolar adopta una forma concreta amb l’ensenyament d’opinions com si fossin dades de fet, o amb judicis de mèrit tant sobre el primer com sobre el segon. En el segon, sobretot amb defecte i error d'informació, en el tercer es poden associar amenaces. El delicte de plagi (article 603 del Codi penal) va ser abolit a Itàlia el 1981. Al contrari, hi ha un "dret a l'educació" original a la Constitució (article 36).

- propaganda , en el cas d’informació política, o en qualsevol cas d’actes administratius públics i els seus resultats, per part d’organismes oficials d’informació pública. Això també es materialitza tant en la propagació d’opinions com si es tractés de dades fets, o simplement en el defecte o error d’informació (tant de dades com d’opinions).

Liberalisme i democràcia

El liberalisme, a diferència de les Teories de l’Estat per dret diví o per dret de conquesta , és una teoria contractualista , segons la qual el ciutadà delega el poder a un propòsit específic i vinculat (la defensa dels drets individuals). Per tant, les relacions polítiques només es poden expressar per delegació democràtica. No hi ha cap altre mode compatible.

Aquest contracte, però, és de tipus unívoc, és a dir, delegat per la gent a l’autoritat, no bi-unívoc. D'acord amb el liberalisme, per tant, només són formes de democràcia directa i no representativa [50] .

D’altra banda, el liberalisme també és una teoria de la limitació del poder (a la defensa dels drets individuals), per tant, l’extensió del poder mitjançant la democràcia és limitada. Per aquest motiu, el filòsof Hayek va proposar el terme "demarquia", en què l'etimologia kratos (dominar, manar) és substituïda per arcos (administrar, administrar), més correcte per a un sistema liberalista de relacions polítiques. Aquest detall ha provocat debats intel·lectuals sobre la compatibilitat entre liberalisme i democràcia.

Des del punt de vista de la vigilància del poder (l’altra branca del pensament liberalista), però, el dret a la informació és vital per a la gestió política directa, és a dir, la defensa contra aquelles formes particulars de frau individual com la demagògia, el plagi, la propaganda. Es poden implementar simplement amb la distinció, en llocs d'informació institucional, entre fet i opinió, garantida per sancions i sistemes de vigilància independents (separació de poders).

Una altra controvèrsia sobre la compatibilitat entre liberalisme i democràcia sorgeix de l'extensió del dret a vot. El liberalisme, com a teoria contractualista, veu el ciutadà com qui paga l'autoritat amb la finalitat d'un servei (només la defensa dels drets de tots els homes i dels ciutadans). D’això se’n derivaria que només els que paguen els impostos relacionats tindrien dret a vot. Cap imposició sense representació també era vàlida a la inversa: la representació només dels que pagaven els impostos. No és que aquest privilegi fos molt buscat en temps de John Locke. De fet, Carles I va intentar imposar un impost a aquells que es negaven a la cavalleria, però el parlament s’hi va oposar. En resum: la controvèrsia sobre la compatibilitat entre liberalisme i democràcia depèn de la concepció d’aquest últim terme. En particular, si es creu que l’extensió de l’ electorat o la dels seus poders adquireixen més importància.

Però fins i tot un segle després, als EUA, l’enfocament dels pares fundadors era idèntic. Thomas Jefferson, el 1816, va escriure: " Assegureu-vos que tot home que serveixi a la milícia o pagui impostos pugui exercir el seu dret de vot just i igual " [51] .

Finalment, pel que fa a l’ extensió de la democràcia, observem que els estats democràtics moderns limiten la intervenció de l’electorat a la selecció dels candidats escollits pels partits per formar part del poder legislatiu. En alguns, fins i tot va al cap de l’executiu. Als EUA, també arriba al poder judicial. Aclarim que per al liberalisme tots els poders haurien de ser seleccionats directament i, finalment, pels ciutadans.

El «cas italià» mereix certament un estudi en profunditat, atès que el corrent liberal –que brolla del liberalisme– constitueix, juntament amb el catòlic i el socialista, una part important de la modernització política de tot el segle XX, i precisament amb l’aparició del sistema de partits polítics democràtics després del feixisme. La tradició secular del liberalisme persisteix en la política d’aquest país, fins i tot si es manté dèbilment representada a les majories del govern, fins al llindar dels anys 1980-1990 i, amb alts i baixos, fins a la dissolució del liberal italià. Party in 1994 (Vegeu Guglielmo Rinzivillo, Els liberals després del liberalisme. La crisi italiana en els processos europeus de modernització , Roma, SEAM, 2003, ISBN 8881794993 ).

Liberalisme i federalisme

El federalisme és una d’aquestes eines institucionals pròpies del liberalisme, basades en la separació de poders, dissenyades per evitar l’arbitrarietat de la classe política.

Aquestes són les tres característiques de la fragmentació territorial del poder polític que permetrien tant l'optimització de l'eficiència administrativa com la vigilància per part dels ciutadans de l'activitat política:

1) Distribució piramidal de funcions públiques: la major part de l’activitat administrativa s’encarrega a aquelles fraccions apicals de la branca de poder, materialment més properes al ciutadà. És a dir, els de la divisió territorial més petita. Tan:

- es maximitzaria la quota de ciutadans directament implicats en la majoria de decisions;

- els administradors dels afers públics s’identificarien més i es trobarien amb més freqüència en contacte directe amb ells. [52] .

Thomas Jefferson (by Rembrandt Peale, 1800

I vantaggi di questa impostazione furono sostenuti con forza dall'illuminista americano Thomas Jefferson, le cui parole contribuirono a mantenere gli Stati Uniti una Confederazione: di Stati. Tra i suoi scritti sull'argomento:

1798: Le risoluzioni del Kentucky [53]

2 febbraio 1816, lettera a Joseph C. Cabell [54]

12 luglio 1816, lettera a Samuel Kercheval [55]

2) Attraverso la libertà di movimento e scelta del cittadino [56] , che decidendo di trasferirsi nella località amministrativa che più gli aggrada, attuerebbe la cosiddetta "democrazia coi piedi".

3) L'inevitabile confronto tra soluzioni istituzionali/amministrative differenti, ancorché adiacenti (federalismo concorrenziale) [57] , indurrebbe a copiare l'esempio migliore, e perciò all'ottimizzazione amministrativa e successivamente all'involontaria uniformità tra le autonome frazioni territoriali.

Liberalismo ed economia

Adam Smith , filosofo scozzese e padre dell' economia politica , è il teorizzatore del liberalismo economico

Per Economia si intende qui l' Economia Politica , la cui definizione è esattamente il titolo del saggio più famoso del filosofo moralista Adam Smith , ovvero Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni . Per questo Smith è considerato il padre di tale branca di studio ( [58] ).

Smith non si discostava dal pensiero politico generale di Locke, secondo cui la funzione dello Stato era da limitarsi a quello di difendere i diritti naturali dell'individuo. Smith si concentrò sulla libertà individuale, nella fattispecie di quella economica. In condizioni di libertà, l'insieme degli individui di una nazione si organizzerebbe naturalmente in un ordine spontaneo di separazione dei compiti che conseguirebbe risultati straordinari e illimitati. L'esempio più famoso utilizzato da Smith per provare tale asserto è il paradosso dello spillo , e la metafora più nota è quella della mano invisibile .

La risposta al quesito del titolo del suo saggio, quindi è questa: il segreto della ricchezza delle nazioni è la divisione del lavoro , che la libertà individuale riesce ad organizzare in modo ottimale , anche se inintenzionale .

Si è spesso tentato di attribuire a Smith la teorizzazione di un'economia anarchica, del tutto priva di regole, sintetizzata dall'espressione francese "laissez faire". Sebbene Smith si esprimesse con forza a favore di un commercio privo di dazi, in opposizione al mercantilismo imperante, egli non utilizzò mai questo termine; anzi, pose in evidenza il pericolo dell'emergere di pratiche collusive tra commercianti in un mercato non regolamentato. Lo stesso impianto teorico della concorrenza perfetta, su cui si basa la costruzione dell'equilibrio competitivo, dei teoremi del benessere e la formalizzazione della mano invisibile di Smith, riguarda un mercato ideale ma non privo di regolamentazione; al contrario, la numerosità delle imprese, la libertà di ingresso nel mercato e la perfetta informazione di compratori e venditori assicura che le imprese non abbiano alcun potere di mercato, soprattutto nella determinazione dei prezzi (Cit. Matteo Pignatti [59] )

Nel XVIII secolo, tra gli altri economisti italiani sulla stessa linea il più importante fu Pietro Verri Altri economisti si sono succeduti nei secoli successivi a sostegno di tali tesi. I principali furono probabilmente:

- nel XIX: il francese Frédéric Bastiat , gli austriaci Carl Menger e Eugen Böhm von Bawerk , gli italiani Vilfredo Pareto e Maffeo Pantaleoni

- nel XX: l'intera scuola Austriaca (oltre ai già citati: Joseph Schumpeter , Ludwig von Mises , Friedrich von Hayek ), per gli USA l'intera scuola di Chicago (citando solo i premi nobel: Milton e Rose Friedman , George Stigler , Gary Becker , Lars Peter Hansen , James Buchanan ) gli italiani Luigi Einaudi , Bruno Leoni , Sergio Ricossa , Antonio Martino .

Altri economisti sono stati invece associati termine liberale , in coerenza con i partiti o movimenti politici che appoggiavano ma in contraddizione con il pensiero liberale classico (o illuminista o liberalista). Tra questi, l'economista settecentesco Thomas Robert Malthus , l'ottocentesco inglese John Stuart Mill e l'economista del Novecento John Maynard Keynes .

È però in uso la fuorviante definizione di economista classico per indicare qualunque economista operante tra il XVIII secolo e la prima metà del XIX secolo.

Liberalismo e moneta

La difesa della proprietà privata impone il gemellaggio tra liberalismo e monetarismo (dal motto " money matter "),

ovvero quell'approccio alla gestione della moneta che punta al mantenimento del valore della stessa, mediante la ricerca dell'equilibrio tra quantità di moneta e PIL.

Per precisione, il monetarismo originale ( Milton Friedman ) riteneva insufficienti i mezzi per la misura delle variazione reale dell'offerta di beni e di servizi, e suggeriva, in base ad analisi storiche, che nei mercati in cui fosse difesa la libertà di iniziativa la crescita si aggirasse mediamente sul 3% annuo. Da qui il noto suggerimento di un aumento equivalente di quantità di moneta ( aggregato M1 ).

Indipendentemente dal metodo proposto per mantenere inalterato l'equilibrio tra domanda e offerta di moneta, il concetto è che il liberalismo è antitetico alle teorie che sostengono l'utilizzo delle cosiddette leve monetarie al fine di stimolo dell'economia (o, al contrario, a quello di rallentarne la crescita) in quanto incuranti dell'alterazione del valore della quota monetaria della proprietà privata (teorie keynesiane e neokeynesiane, secondo cui " money doesn't matter ").

Ma altrettanto distanti dal liberalismo sono quelle teorie ( libertarie ) che ritengono "inutile" l'opera delle banche centrali al fine di mantenere costante il valore della moneta. [60]

Liberalismo e fisco

In virtù del diritto alla vita, il liberalismo si oppone a che le imposte sul reddito pregiudichino la sopravvivenza e la salute di tutti coloro che dipendono da quel reddito. Concetto che si tradurrebbe nella deducibilità dal reddito imponibile delle quote per le spese abitative e di sussistenza proporzionali al nucleo familiare (allargato anche a componenti di diversa residenza), nonché tutte quelle inerenti alla salute, le spese rese obbligatorie al cittadino quali quelle scolastiche, e le tasse inevitabili quali quelle locali legate alla residenza e alle utilities [61] .

Contrariamente a quanto si crede, quindi, il liberalismo non pretende aliquote genericamente basse , ma è incompatibile con modalità di calcolo degli imponibili che pregiudichino i diritti fondamentali.

Dalla difesa della libertà individuale discende poi quella economica, che è antitetica ad ostacoli di tipo fiscale, quali:

Infine, dal diritto alla proprietà privata discende l'incompatibilità con le imposte sulla stessa o sulla sua acquisizione.

È però da notare come John Locke ( [63] ) teorizzasse l'esclusione dalla proprietà privata della proprietà fondiaria, giustificata solo dal permanere di un efficiente sfruttamento economico del fondo. In questa ottica, il liberalismo lockiano giustificherebbe imposte sui fondi agrari, al fine di garantirne lo sfruttamento economico. Un'ottica simile a quella delle partecipanze agrarie .

Un terzo mito da sfatare è l'antitesi tra liberalismo e tasse . [64] Al contrario, i principi contrattualisti del liberalismo rendono coerente la preferenza delle tasse (cioè il corrispettivo per un servizio reso) rispetto alle più generiche imposte . L'equivoco nasce dal fatto che la traduzione in italiano dell'inglese tax sarebbe imposta , non tassa (in inglese: fee ). E anche dal fatto che in Italia vengono emessi tributi denominati tassa ma che sono impropriamente gestiti e quantificati come se fossero imposte .

Liberalismo ed assistenza sociale

La solidarietà è un sentimento morale istintivo, naturale, quindi fa parte dell'approccio giusnaturalista tipico del liberalismo.

Non è un caso che all'affermarsi delle idee whigh, nel 'settecento inglese, nascevano anche le prime disposizioni giuridiche di assistenza sociale ( [65] )

Ciò che però il liberalismo rifiuta sono le modalità di aiuto estranee all'etica naturale e quelle che permettono all'autorità pubblica di eseguire attività economiche in proprio anziché fungere da sorvegliante. In altre parole, non elargizioni ma prestiti. Non "Stato Dottore", non "Stato Immobiliarista", bensì autorità pubblica che finanzia le necessità individuali collegate per chi ne necessitasse, mantenendo il suo ruolo di sorvegliante, sia nei confornti delle attività economiche che nei confronti dei beneficiari dei prestiti assistenziali.

Un esempio pratico è l'assistenza sociale svizzera, descritta qui .

Un maggiore approfondimento teorico sull'assistenza sociale secondo il liberalismo si trova invece qui [ collegamento interrotto ] .

Liberalismo e globalizzazione

Gaetano Martino , Ministro degli Esteri e promotore della conferenza di Messina del 1955, attraverso la quale sei paesi europei enunciavano una serie di principi e di intenti volti alla creazione della Comunità europea dell'energia atomica (o Euratom) e di quello che diverrà, nel volgere di due anni, il Mercato Europeo Comune (MEC), istituito insieme alla CEE, poi CE e infine UE

La facilitazione degli scambi tra i diversi Stati nazionali (o globalizzazione economica) e la maggior libertà economica sono coerenti con il liberalismo. L'espressione laissez faire , associata spesso alle deduzioni del liberalismo in materia economica, è paradigmatica.

Per quanto concerne l'integrazione politica (o globalizzazione giuridica) possono risultare incompatibili quegli aspetti che favoriscono l'arbitrio della classe politica e ne ampliano il ventaglio di azione. In particolare, pregiudicando i diritti individuali, quali quelli:

 • alla vita (attraverso le imposte sul reddito, qualora non rispettino i minimi per la sopravvivenza di tutti coloro che dipendono da quel reddito);
 • alla libertà (col diritto positivo , con la burocrazia e con le politiche economiche di incentivazione che compromettono la libera concorrenza);
 • alla proprietà (attraverso le imposte sula proprietà e sugli acquisti, nonché con politiche monetarie anticicliche ).
 • ad ogni diritto in generale, attraverso l'arbitrio politico ovvero il sopruso impunito dei potenti, qualora le istituzioni non siano organizzate a farvi fronte.

Secondo i liberali classici , infatti, i diritti alla vita, alla proprietà e alla libertà appartengono solo all'uomo. Non alla collettività.

Storia del liberalismo

Nonostante l'origine novecentesca del termine, le radici del liberalismo sono molto più antiche.

Se la filosofia unitaria può ricondursi alle dottrine giusnaturalistiche di John Locke , alle teorie dei filosofi scozzesi David Hume e Adam Smith e nell' illuminismo europeo ( Montesquieu , Voltaire , Kant , Verri , Beccaria ) e statunitense ( Thomas Jefferson , George Mason ), le sue radici giusnaturaliste risalgono tradizionalmente all'Antigone di Sofocle [66] (400 aC) e all'opera dei filosofi greci [67] , mentre quelle contrattualiste al Critone di Platone (IV sec. aC). Tra gli ispiratori della necessità di separare i poteri uno dei più noti antesignani fu Marsilio da Padova [68] .

Ma sin dalle origini [69] , il liberalismo è oggetto di elaborazioni e approfondimenti sia in senso epistemologico (il dibattito sull'oggettività/arbitrarietà del diritto naturale sembra privo di soluzione di continuità) che applicativo (deduzioni giuridiche ed economiche) che teorico (la scoperta di nuovi diritti non avrebbe fine, secondo F. Von Hayek [14] , che definisce il liberalismo una teoria evoluzionista , sulle orme di David Hume).

John Locke e la Gloriosa Rivoluzione inglese

John Locke , filosofo inglese , è uno dei fondatori del liberalismo politico

Il filosofo inglese John Locke può essere considerato a tutti gli effetti il precursore del liberalismo, così come la Seconda Rivoluzione inglese ( Gloriosa Rivoluzione inglese ) può essere vista come l'antecedente delle rivoluzioni Liberali dell'inizio del XIX secolo . In Inghilterra l'imposizione di limiti al potere del sovrano avviene, a differenza che negli altri paesi europei, attraverso un processo storico graduale che viene fatto iniziare addirittura nel Medioevo con la concessione della Magna Charta . Il passaggio dal feudalesimo allo Stato liberale avviene senza la mediazione dell' assolutismo monarchico , se si esclude il periodo di regno dei Tudor , caratterizzato da un notevole accentramento dei poteri nelle mani dei sovrani.

Il tentativo della successiva dinastia degli Stuart di prolungare il sistema assolutistico con minore abilità portò allo scoppio della prima rivoluzione inglese , guidata dal leader anti-monarchico , ma non liberale, Oliver Cromwell . Dopo numerosi sconvolgimenti politici nel 1689 il Parlamento inglese riuscì a portare sul trono Guglielmo III d'Orange , che si impegnava a garantire al Parlamento stesso e ai cittadini inglesi una serie di diritti e libertà solennemente proclamati nel Bill of Rights . L'Inghilterra fu così il primo Stato al mondo ad essere governato da una monarchia costituzionale , la tipica forma di governo a cui si riferivano i primi filosofi del liberalismo classico.

Nel 1690 Locke, che apparteneva al Partito Whig (più tardi chiamato Partito Liberale), pubblicò anonimo Due Trattati sul Governo , che contenevano i principi fondamentali del liberalismo classico. Il filosofo britannico sviluppa il proprio pensiero partendo dalla teoria del contrattualismo (già avanzata da Thomas Hobbes e ripresa poi, con esiti opposti da quelli del filosofo inglese, da Jean-Jacques Rousseau nel Contratto sociale ). Secondo Locke, nello stato di natura tutti gli uomini di una certa comunità percepiscono allo stesso modo i propri diritti di natura (vita, libertà, proprietà e salute); diversamente da Hobbes egli ritiene che lo Stato di natura non sia una condizione di continua belligeranza ma di convivenza pacifica, in cui la difesa dei diritti naturali è affidata al diritto punitivo esercitato discrezionalmente da ogni individuo. Perciò, nell'atto dell'istituire lo Stato civile , gli uomini non cedono al corpo politico alcun diritto, ma lo rendono tutore dei diritti di natura, delegando al Parlamento il potere di emanare leggi positive che regolino l'esercizio della forza a difesa d'ognuno. Le funzioni fondamentali dello Stato liberale divengono quindi quelle di tutelare in modo eguale in tutti i cittadini la loro vita, libertà individuale e proprietà privata [70] .

Inoltre, il pensiero liberale di Locke definisce una giustificazione etica della rivoluzione, il diritto di resistenza che ciascun individuo può e deve esercitare quando lo Stato agisce in contrasto con la volontà popolare in contraddizione con i principi costituzionali. [71]

Liberalismo e illuminismo

David Hume, 1711 - 1776 filosofo empirista

Il liberalismo è di solito considerato, insieme alla democrazia moderna, una filiazione dell' Illuminismo . Infatti esso si ispira agli ideali di tolleranza, libertà ed eguaglianza propri del movimento illuminista, contesta i privilegi dell' aristocrazia e del clero e l'origine divina del potere del sovrano.

Durante il "secolo dei lumi", il dibattito filosofico politico resta coerente con i principi di fondo della proposta lockiana, articolandosi però in modo diverso su tre aspetti: l'approccio epistemologico, la definizione di "eguale libertà" e la definizione dei poteri.

L'approccio epistemologico della tradizione moralista scozzese (l' evoluzionista Mandeville e l'utilitarista Ferguson ) viene riassunta in senso empirista dal connazionale David Hume , che sostenne la deducibilità dei diritti individuali e dell'unilateralità dei rapporti politici attraverso una logica utilitaristico-evoluzionista , anziché giusnaturalista e contrattualista.

Successivamente, il tedesco Immanuel Kant espresse il suo credo liberale parlando di "libertà, uguaglianza e indipendenza" come dei principi che devono reggere uno Stato civile, e approfondisce nelle sue rinomate "critiche" [72] l'aspetto epistemologico del pensiero illuminista in senso criticista .

Anche la definizione di uguale libertà degli individui è oggetto di successive rivisitazioni, da Locke [73] a Kant [74] , per confluire nel secolo successivo in quella di Spencer [75] .

Infine, è rimarchevole il contributo di Montesquieu ( 1689 - 1755 ), che nella sua opera Lo Spirito delle Leggi riprende il secondo punto fondamentale della dottrina Lockiana, ovvero la separazione dei poteri , ma inglobando il potere " federativo " [76] di Locke nell' esecutivo , e separando da quest'ultimo il potere giudiziario . La garanzia contro l'arbitrio del potere statale stava nella sorveglianza reciproca operata dai tre poteri, efficace solo se separati.

Bisogna osservare comunque come l'illuminismo francese si distinguesse alquanto da quello inglese e statunitense. Voltaire ad esempio, pur avendo contribuito allo sviluppo filosofico e politico della quota giusnaturalista del liberalismo, non è interessato alla questione della rappresentanza politica e della divisione dei poteri: per lui l'ideale resta quello di un dispotismo illuminato retto da un re-filosofo saggio e tollerante.

Jean-Jacques Rousseau , da parte sua, teorizza una specie di dispotismo della democrazia diretta . La sua concezione della volontà generale alla quale i cittadini devono sottomettersi non sembra prevedere la tutela delle minoranze. Non a caso, molti considerano Rousseau estraneo a qualunque tradizione del pensiero illuminista [77] classificandolo come autore preromantico.

Diritti civili, Stato di diritto e costituzionalismo

John Locke coniò, come abbiamo visto, l'espressione che riassume la concezione liberale classica (giusnaturalista) dei diritti individuali: "vita, libertà personale, proprietà privata, salute". Da tali diritti ne discenderebbero deduttivamente una quantità non finita. Tra questi, quelli che oggi vengono chiamati diritti civili : la libertà di parola , di religione , l' habeas corpus , il diritto a un equo processo ea non subire punizioni crudeli o degradanti. La libertà di un individuo incontra un limite nella libertà di un altro individuo ma non può essere ristretta in nome di valori morali o religiosi in ciò che riguarda la sfera privata dell'individuo. A questi diritti si aggiungono le garanzie a tutela della proprietà privata, riassunte nel detto inglese no taxation without representation (solo le assemblee legislative hanno il diritto di tassare i sudditi).

Un altro punto irrinunciabile del liberalismo è infatti lo Stato di diritto : la legge emanata dalle assemblee legislative è l'unica deputata a stabilire i limiti della libertà individuale. Per John Locke , David Hume , Adam Smith e Immanuel Kant le caratteristiche che le leggi dovevano avere per poter essere rispettose della libertà erano:

 • l'essere norme generali applicabili a tutti (isonomiche), in un numero indefinito di circostanze future;
 • l'essere norme atte a circoscrivere la sfera protetta dell'azione individuale, assumendo con ciò il carattere di divieti piuttosto che di prescrizioni;
 • l'essere norme inseparabili dall'istituto della proprietà individuale.

Si sviluppa la consuetudine di fissare in un documento solenne questi diritti, sull'esempio del Bill of Rights inglese: le Carte dei diritti dei nuovi Stati americani indipendenti ei primi emendamenti alla Costituzione degli Stati Uniti d'America sono gli antenati degli elenchi di diritti previsti dalle Costituzioni ottocentesche e da quelle attuali.

Rivoluzioni "liberali"

La presa della Bastiglia segna l'inizio della Rivoluzione francese , prototipo delle rivoluzioni liberali in Europa

Fatta salva l'applicabilità dell'aggettivo "liberale" al liberalismo (discussa negli approfondimenti), la rivoluzione francese del 1789 e la maggioranza delle rivoluzioni della prima metà del XIX secolo sono dette rivoluzioni liberali . Queste avevano generalmente lo scopo di ridurre il potere monarchico a favore di quello del parlamento, nonché la concessione di una Costituzione che limitasse i poteri del monarca. Di solito furono guidate da una borghesia benestante (per questo sono anche dette rivoluzioni borghesi ).

I pareri sull'associazione di tali avvenimenti al liberalismo non sono però concordi; pensatori come Karl Popper , Hannah Arendt , Marcello Pera , Lucio Colletti , hanno evidenziato come la rivoluzione francese (sia nel suo sostrato culturale prodotto dal pensiero di Voltaire e Rousseau , sia nelle sue elaborazioni successive in Marx e Engels ) segni di fatto l'origine dei totalitarismi del Novecento.

Le colonie che daranno origine agli Stati Uniti d'America si trovavano invece in un differente contesto politico. Il potere contro il quale insorsero non era una monarchia nazionale ma la Corona inglese. Inoltre la popolazione bianca degli Stati Uniti non era stratificata socialmente come quella europea: non esisteva un' aristocrazia in contrapposizione ad una classe borghese, né un clero organizzato (i coloni statunitensi erano protestanti), né una classe di veri e propri nullatenenti ( proletariato ) a causa dell'abbondanza di terreni. Anche la guerra d'indipendenza americana può essere vista come una rivoluzione liberale, ma facendo per queste ragioni le dovute distinzioni: essa non porta all'instaurazione di una monarchia costituzionale ma di una Confederazione diRepubbliche .

Tra i documenti più celebri dell'epoca delle rivoluzioni liberali è necessario menzionare la Dichiarazione di Indipendenza Americana (che sostituisce il terzo diritto naturale Lockiano "proprietà privata" con la "ricerca della felicità" - salvo la discussione secolare sull'equiparabilità semantica delle due locuzioni) e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino , (che separa in due tipologie i diritti individuali - salvo mancare di citare quello alla vita) emanata durante la Rivoluzione francese .

Stato liberale e Stato democratico

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Stato liberale .
1846 : raduno dell'Anti-Corn Law League nell' Exeter Hall

Lo Stato liberale classico che si instaura a seguito di queste rivoluzioni è lo Stato minimo , le cui funzioni sono limitate a compiti di difesa e ordine pubblico. Per lo più il diritto di voto era ristretto a coloro che hanno un certo livello di reddito ( suffragio censitario ) e che sapevano leggere e scrivere. La costituzione dello Stato liberale è tipicamente breve e flessibile. (La Costituzione degli Stati Uniti d'America ancora una volta si differenzia, perché prevede un'elaborata procedura di revisione).

Lo Stato liberale si trasforma in alcuni paesi ( Inghilterra ) in Stato democratico attraverso un processo graduale. In altri paesi (Francia) la resistenza delle classi dominanti porta a scontri violenti ( moti del '48 , repressione della Comune di Parigi ). Gli Stati Uniti costituiscono un caso a parte: i problemi che devono affrontare sono diversi da quelli dei paesi europei (più che una lotta tra classi sociali perché gli USA diventino una vera democrazia si pone la questione, che sarà risolta solo molto tempo dopo, di includere nel sistema politico gruppi discriminati come gli afroamericani e gli indiani d'America ).

Critiche ottocentesche

Hegel , ritratto da Schelesinger, 1831

A partire dalla seconda metà del XIX secolo , si sviluppano altre teorie politiche che prenderanno il sopravvento nel secolo seguente. Il rigore epistemologico dell'illuminismo viene abbandonato, e viene appassionatamente sostenuta l'alienabilità dei diritti individuali in favore di generici diritti sociali . Il bene (non meglio identificato) della collettività (teorie collettiviste) o della nazione (nazionaliste) diventa l'obiettivo della politica. La necessità di sorvegliare l'autorità pubblica viene dimenticata completamente, perciò le nuove teorie sono tutte massimaliste.

Un primo gruppo di critiche proviene dal nascente movimento socialista . Filosofi come Karl Marx ritengono che i diritti dell'uomo sostenuti dai liberali non sarebbero universali ma esprimerebbero le esigenze di una determinata classe sociale (la borghesia ) in un determinato momento storico (il passaggio dal feudalesimo al capitalismo ). Perciò le classi dominanti non riconoscerebbero a tutti i diritti politici e sarebbero pronte anche a rifiutare la libertà di parola e di espressione a chi va contro i loro interessi. L' eguaglianza formale proclamata dai liberali non sarebbe sufficiente al permanere delle disuguaglianze economiche: " la libertà politica senza eguaglianza economica è un inganno, una frode, una bugia: ei lavoratori non vogliono bugi e" nelle parole del celebre rivoluzionario, l'anarchico Michail Bakunin . Marx nutre scarsa fiducia nella possibilità di strappare alla borghesia il potere economico utilizzando le istituzioni che essa stessa ha creato (i parlamenti, le elezioni) e sostiene la necessità di un rivolgimento rivoluzionario, da cui emergerebbe un sistema economico che garantirebbe la piena emancipazione di tutti gli individui.

Il romanticismo , con la sua reazione contro l'illuminismo, critica l'universalismo liberale e mette al centro della politica l'idea di nazione . Gli uomini non sarebbero più "uguali" ma segnati dalle differenti identità culturali e dall'appartenenza al corpo nazionale. In alcune versioni la dottrina nazionalista non mette in crisi l'idea di un'uguaglianza di diritti fra gli esseri umani. Spesso però è presente l'idea della superiorità di un popolo sugli altri (ad esempio nel nazionalismo tedesco) mentre le idee razziste , avanzate in Francia da Joseph Arthur de Gobineau , vengono usate come giustificazione per l'espansione imperialista europea.

La visione quasi sacrale dello Stato , inteso come espressione dell'eticità ("Stato etico") presente nella filosofia di Hegel , ripresa da numerosi filosofi storicisti , viene anch'essa spesso usata contro il liberalismo, per dare una nuova giustificazione alla subordinazione dell'individuo al potere politico. Questo nonostante Hegel fosse stato personalmente favorevole alla rivoluzione francese e ai suoi principi di libertà.

Critiche novecentesche

La critica maggiore al giusnaturalismo è stata, nel corso del XX secolo, quella della supposta arbitrarietà ( Kelsen , e poi Bobbio ) nella definizione dei diritti naturali, che in Locke erano individuati, in ordine gerarchico, in vita, libertà personale, proprietà privata e salute.

Immanuel Kant nella sua critica della ragion pratica ricondusse con logica criticista la filosofia giuridica all'etica

In realtà, la trattazione di Locke è così rigorosa dal punto di vista epistemologico da essere considerata fondatrice dell'epoca illuminista, così definita perché caratterizzata dalla razionalità e dal rigore logico. In particolare, l'individuazione di un'etica istintiva nell'uomo come animale sociale consegue simultaneamente da quattro distinti tipi di trattazione: l'iniziale intuizionismo eidetico è immediatamente supportato empiricamente dall'osservazione sperimentale (un esempio è l'immediato utilizzo da parte dell'infante dell'aggettivo mio=proprietà privata), a cui si aggiunge la trattazione razionalista-utilitaristica (già in Locke, poi in Hume , ma soprattutto in Kant), ancora verificata empiricamente dall'analisi storico-giuridica (del Diritto Romano e delle parti prescrittive della Bibbia).

Il normativismo di Hans Kelsen [78] fu a sua volta oggetto di critiche dai filosofi liberalisti Karl Popper [79] , Bruno Leoni [80] [81] [82] e Friedrich Hayek [83]

Continua poi a mantenere una certa ostilità verso il liberalismo, anche se in maniera via via più sfumata, la Chiesa cattolica . Anche quando accettano le regole del sistema liberale i primi partiti cattolici, che nascono all'inizio del XX secolo , si fanno portatori di una visione del mondo molto differente. Essi contrappongono all'individualismo liberale la visione di una società articolata in " corpi intermedi " e rapporti solidaristici. In materia economica, infatti, i suddetti partiti presentano programmi spesso socialmente avanzati, ripresi in parte da quelli socialisti e continuano a opporsi all'estensione delle libertà individuali , soprattutto nella sfera del diritto familiare .

Una nota obiezione sulle conseguenze della libertà economica fu proposta dal Premio Nobel per l'economia Amartya Sen , il quale nel 1970 tentò di dimostrare matematicamente l'impossibilità del rispetto contemporaneo della libertà economica e dell' efficienza paretiana (vedere Paradosso di Sen ).

Citazioni

Altri filosofi e uomini politici hanno tuttavia continuato a sostenere che liberalismo e liberismo fossero inseparabili, in opposizione in particolare al socialismo [ senza fonte ] . Possiamo citare Luigi Einaudi che ne Il Buongoverno (pubblicato nel 1954 , pag. 118) scrisse:

«La libertà economica è la condizione necessaria delle credenze (leggi: perché ciascuno possa abbracciare liberamente una fede). La libertà economica è la condizione necessaria della libertà politica.»

«Il commercio è un atto sociale. Chi porta avanti la vendita di beni alla collettività va a toccare gli interessi di altre persone e della società in generale; e perciò nel suo operato, in linea di principio, è sottoposto alla giurisdizione della società; [...] Le restrizioni del commercio o della produzione destinata al commercio, sono in effetti restrizioni; e in sé una restrizione è un male: ma le restrizioni in questione riguardano solo la parte della condotta umana che la società è competente a limitare, e sono sbagliate solo perché non producono in realtà i risultati che era loro obiettivo ottenere»

( Mill, dal saggio Sulla libertà . )

«Liberty for wolves is death to the lambs / La libertà per i lupi è la morte degli agnelli»

( Isaiah Berlin )

«Per limitare la coercizione dello Stato bisogna separarne i poteri organizzati (legislativo, esecutivo e giudiziario). Inoltre, bisogna limitare le loro funzioni a quelle sole azioni che posseggano caratteri di ordine generale. Il liberalismo chiede che lo Stato, nel determinare le condizioni entro cui gli individui agiscono, fissi le medesime norme formali per tutti. In relazione a quest'ultima definizione sorge il problema del rapporto (e delle interferenze) tra la sfera della libertà e il settore del diritto. Le norme legislative tendono a limitare, nella loro rilevanza precettiva, il carattere di assolutezza della libertà. Esiste una categoria di norme, chiamata “minimo etico”, indispensabile per regolamentare gli interessi individuali e quelli di rango generale. Il diritto inoltre attribuisce allo Stato dei poteri per garantire a tutti la civile convivenza nella pace e nella sicurezza (“minimo del minimo etico”). D'altra parte il concetto di libertà non può essere identificato unicamente con quello di liceità giuridica, fissandone i confini con tutti i comportamenti umani che non siano contra legem. Sarebbe infatti troppo comodo limitarsi a rispettare le leggi per poi fare tutto quello che non è espressamente proibito.»

( Dal saggio “Liberalismo” scritto nel 1973 da Friedrich von Hayek per l' Enciclopedia Treccani . )

«Non bisogna dimenticare che il liberalismo disgiunto dalla democrazia inclina sensibilmente verso il conservatorismo, e che la democrazia, smarrendo la severità dell'idea liberale, trapassa nella demagogia e, di là, nella dittatura.»

( Benedetto Croce )

«La libertà dell'economia è di importanza decisiva per la libertà nel suo complesso per due ragioni:

 • perché rappresenta essa stessa un importante settore della libertà. Se nelle attività economiche, le quali occupano grande parte della nostra vita quotidiana, ci dobbiamo adeguare non già alle leggi, ma agli ordini di funzionari autorizzati a comminare sanzioni, allora la somma complessiva della libertà in questa società ne risulterebbe diminuita;
 • perché, venendo meno la libertà economica, la quale si sostanzia non solo nella libertà dei mercati, ma anche nella proprietà privata, la libertà spirituale e politica perde le sue basi. L'uomo che soggiace alla costrizione da parte dello Stato e della sua burocrazia nelle sue attività quotidiane e nelle condizioni della sua esistenza materiale, rimanendo alle dipendenze di un monopolista onnipotente cioè dello Stato, quell'uomo perde la sua libertà sotto tutti i punti di vista.»
( Wilhelm Röpke , 1947 )

«La libertà non può essere "concessa" da nessuno ma semmai riconosciuta. La massima forma di libertà consiste nello sviluppare iniziative, nella possibilità di organizzarsi […]. La libertà religiosa è la base di ogni altra forma di libertà, cominciando da quella politica ed economica. […] Le sto descrivendo una parte del pensiero di Sturzo e del suo Partito popolare

( Michael Novak , intervista del 2004 )

«Essere liberale oggi significa saper essere conservatore, quando si tratta di difendere libertà già acquisite, e radicale, quando si tratta di conquistare spazi di libertà ancora negati. Reazionario per recuperare libertà che sono andate smarrite, rivoluzionario quando la conquista della libertà non lascia spazio ad altrettante alternative. E progressista sempre, perché senza libertà non c'è progresso.»

( Antonio Martino )

Note

 1. ^ a b Stefano De Luca (a cura di), Liberalismo , su Enciclopedia dei ragazzi , Treccani.
  «Di qui il paradosso che pensatori come Locke, Montesquieu e Kant, vissuti tra 17º e 18º secolo e considerati i padri del liberalismo moderno, non conoscevano questo significato della parola e pertanto non si sarebbero definiti liberali» .
 2. ^ Liberalismo , su Enciclopedia on line , Treccani.
 3. ^ a b c Corrado Ocone, Liberalismo: cos'è ( PDF ), su corradoocone.com .
  «L'autocoscienza storico-teorica del liberalismo è molto tarda e risale probabilmente ai primi del Novecento (del 1911 è, ad esempio, Liberalism di Thomas L. Hobhouse; mentre nel 1925 esce la Storia del liberalismo europeo di Guido de Ruggiero)» .
 4. ^ a b Stefano De Luca (a cura di), Liberalismo , su Enciclopedia dei ragazzi , Treccani, 2006.
  «Avendo accompagnato lo sviluppo della civiltà occidentale dal Seicento a oggi e in contesti nazionali molto diversi tra loro, il liberalismo ha assunto varie fisionomie, senza però abbandonare mai la sua vocazione antiautoritaria» .
 5. ^ a b Corrado Ocone, Liberalismo: cos'è ( PDF ), su corradoocone.com .
  «La questione dell'identità e definizione del liberalismo si complica poi ulteriormente se si pensa che la stessa dottrina è andata trasformandosi e evolvendosi nel tempo, sia da un punto di vista teorico (seguendo in qualche modo le vicende della filosofia moderna) sia da quello pratico (alla difesa dei diritti politici si è aggiunta quella dei diritti civili e sociali). Fra l'altro, c'è anche chi individuato la particolarità del liberalismo nel fatto di essere una dottrina che ha necessità di ri-definirsi continuamente, a seconda delle esigenze storiche: ai problemi e sfide di libertà sempre diversi devono corrispondere risposte liberali sempre nuove e ugualmente diverse: non esiste infatti il liberalismo ma la continua lotta umana per la libertà (cfr. Nicola Matteucci, Il liberalismo in un mondo in trasformazione , 1969)» .
 6. ^ Ernesto Rossi (a cura di), Sillabo, gli errori del secolo ( PDF ), su critlib.it , Fondazione Critica Liberale, 1957.
 7. ^ John Emerich Edward Dalberg-Acton, Storia della libertà , 1897-1910.
 8. ^ Autore di libri, saggi ed articoli in ambito filosofico e liberale, anche in collaborazione con Dario Antiseri , membro dei comitati scientifici di diversi istituti tra cui l'ateneo privato Luiss e direttore scientifico della Fondazione Luigi Einaudi .
 9. ^ a b Friedrich von Hayek (a cura di), Liberalismo , su Enciclopedia del Novecento , Treccani.
 10. ^ a b c Friedrich von Hayek (a cura di), Liberalismo , su Enciclopedia del Novecento , Treccani , 1978.
  «In Inghilterra quest'uso del termine liberalismo comparve soltanto dopo l'unificazione di whigs e radicali in un unico partito, che dagli inizi degli anni quaranta divenne noto come Partito Liberale. E poiché i radicali si ispiravano in buona parte a quella che abbiamo designato come tradizione continentale, anche il Partito Liberale inglese all'epoca della sua massima influenza fece sue entrambe le tradizioni sopra menzionate. Stanti questi fatti, sarebbe scorretto qualificare come ‛liberale' esclusivamente l'una o l'altra delle due distinte tradizioni. Esse sono state talvolta designate come tipo ‛inglese', ‛classico' o ‛evoluzionistico', oppure come tipo ‛continentale' o ‛costruttivistico'» .
 11. ^ Mill, John Stuart , su Enciclopedia on line , Treccani .
 12. ^ Giuseppe Bedeschi (a cura di), Liberalismo , su Enciclopedia delle scienze sociali , Treccani.
  «A ciò si deve aggiungere che nel pensiero liberale si ritrovano ispirazioni e strumenti teorici non solo diversi, ma addirittura opposti fra loro: i pensatori liberali del Seicento e del Settecento hanno fondato le loro concezioni su presupposti giusnaturalistici, mentre quelli di parte dell'Ottocento e del Novecento si sono fondati su concezioni o utilitaristiche o storicistiche, e comunque non giusnaturalistiche o addirittura antigiusnaturalistiche» .
 13. ^ Stefano De Luca (a cura di), Liberalismo , su Enciclopedia dei ragazzi , Treccani, 2006.
  « Una grande famiglia politica. A ciò va aggiunto il fatto che il pensiero liberale ha accompagnato l'evoluzione della civiltà occidentale per un arco di tempo così lungo (dal 17º secolo in avanti) e in paesi così diversi tra loro (come l'Inghilterra, gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, l'Italia) che esso non poteva non assumere fisionomie differenti a seconda dei contesti nei quali si è sviluppato e dei problemi che ha dovuto fronteggiare. Abbiamo avuto così liberalismi diversi nell'ispirazione filosofica (quelli sei-settecenteschi fondati sul giusnaturalismo, quelli otto-novecenteschi sullo storicismo o sull'utilitarismo), negli orientamenti politici (alcuni ostili, altri aperti verso le istanze egualitarie della democrazia e del socialismo) e nelle concezioni economiche (alcuni nettamente contrari, altri favorevoli all'intervento dello Stato nell'economia)» .
 14. ^ a b c Friedrich von Hayek, Liberalismo , 1973.
 15. ^ Esempio storico più eclatante, che i trattati di Locke tendevano a giustificare: la condanna di Lord Strafford col Bill of attainder
 16. ^ John Cartwright, The people's barrier against undue influence , 1780.
 17. ^ a b c d Radicalismo , su Dizionario di storia , Treccani .
  «Con riferimento alla storia parlamentare europea, il r. è la tendenza «democratica» del liberalismo europeo che nello schieramento parlamentare dei partiti liberali ha tenuto sempre la sinistra. Il termine radical nacque in Inghilterra intorno alla fine del 18° sec. per designare formazioni politiche democratiche, in partic. i sostenitori più accesi della riforma parlamentare ( radical reform ): tra i primissimi a usarlo fu J. Cartwright ( The people's barrier against undue influence , 1780). L'esperienza della Rivoluzione francese decretò la crisi del r. inglese di stampo giacobino (T. Paine) screditando il termine. Ma il «r. filosofico» diventò la concezione dominante del liberalismo avanzato, nel contesto della battaglia per il Reform bill , che non era più una semplice richiesta di correzioni nel funzionamento delle Camere ma investiva tutti i problemi politico-economici della nazione. Si sviluppò tra la fine del sec. 18° e la prima metà del 19° per opera soprattutto di J. Bentham e J. Stuart Mill, che sostenne, applicando alla politica e all'economia i principi dell'utilitarismo, un programma di riforme sociali dirette all'allargamento della partecipazione popolare alla vita politica, una più equa distribuzione delle ricchezze e la libertà d'industria e di commercio. L'intonazione democratica del r. inglese non ne ha però mai tradito l'originario carattere liberale: nell'opposizione congiunta al conservatorismo e ai movimenti socialisti – clamorosa fu soprattutto la campagna dei radicali contro il cartismo negli anni intorno al 1830 – esso si è mantenuto fedele al credo individualistico; e se ha accettato, e in parte anche favorito, la formazione di organismi sindacali, l'ha indirizzata tuttavia verso quella concezione di rapporti autonomi fra trade unions e partito politico che definisce tuttora le relazioni tra la potente organizzazione sindacale ei laburisti. L'avvento del laburismo ha comportato anche la scomparsa del r. tradizionale, i cui postulati teorici sono però ancora alla base della visione politico-sociale dei laburisti moderati» .
 18. ^ Beveridge of Tuggal, William Henry , su Dizionario di Economia e Finanza , Treccani , 2012.
  «Beveridge of Tuggal, William Henry. - Economista e uomo politico inglese (Rangpur, Bengala, 1879 - Oxford 1963); rettore della London School of Economics dal 1919 al 1937, e dell'University College di Oxford (1937-45), ideò (1942) il complesso piano di assicurazione sanitaria obbligatoria e gratuita per tutti (indipendentemente dal loro reddito) e di previdenza per il caso di disoccupazione, vedovanza, vecchiaia e morte che è detto appunto from the cradle to the grave (dalla culla alla tomba) ed entrò in vigore nel 1948 col nome di piano B. Deputato liberale di Berwick-on-Tweed nel 1944, cadde alle elezioni del 1945, e, creato barone (1946), entrò a far parte della camera dei Lord» .
 19. ^ Partito liberale , su Dizionario di Storia , Treccani , 2011.
  «Nei decenni del dopoguerra, schiacciati tra conservatori e laburisti nell'ambito di un sistema maggioritario e tendenzialmente bipartitico come quello britannico, i liberali furono ridotti a un ruolo poco più che testimoniale, impegnandosi perlopiù sul terreno dei diritti civili. Solo nel 1979 il partito cominciò a riguadagnare consensi, giungendo al 13% dei voti, e alle elezioni del 1981, allorché esso si alleò col piccolo Partito socialdemocratico, addirittura al 25% (conquistando però pochi seggi per via del sistema elettorale). Nel 1988 l'alleanza coi socialdemocratici divenne organica e il partito assunse il nome di Partito liberaldemocratico» .
 20. ^ Liberalism >> New Liberalism , su Stanford Encyclopedia of Philosophy .
 21. ^ Emilie van Haute e Caroline Close, Liberal parties in Europe , Routledge, 2019.
 22. ^ a b Pietro Moroni, Le due facce della medaglia neoliberale - Pandora Rivista , in Pandora Rivista , 25 aprile 2015. URL consultato il 22 ottobre 2018 .
 23. ^ (Croce-Einaudi, 1988, p.139)
 24. ^ Marcello Montanari, Croce ed Einaudi: un confronto su liberalismo e liberismo , in Treccani.it – Enciclopedie on line , Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2016. URL consultato il 22 ottobre 2018 .
 25. ^ Friedrich von Hayek , Liberalismo , Ideazione, 1997, p. 62.
  «Ciò comporta anche il rifiuto della distinzione tra liberalismo politico e liberalismo economico /elaborata in particolare da Croce come distinzione tra liberismo e liberalismo) Per la tradizione inglese, i due concetti sono inseparabili. Infatti, il principio fondamentale per cui l'intervento coercitivo dell'autorità statale deve limitarsi ad imporre il rispetto delle norme generali di mera condotta priva il governo del potere di dirigere e controllare le attività economiche degli individui» .
 26. ^ Dario Antiseri, Liberalismo politico e liberalismo economico , Rubettino.
 27. ^ I sostenitori dell'esistenza di una dottrina liberista la attribuiscono ad Adam Smith e al suo saggio La Ricchezza delle Nazioni , laddove questi utilizzò il termine "liberal policy" un paio di volte per indicare il commercio privo di dazi. Smith non vedeva di buon occhio l'assenza di regolamentazione statale, infatti dichiarò: « Raramente la gente dello stesso mestiere si ritrova insieme, anche se per motivi di svago e di divertimento, senza che la conversazione risulti in una cospirazione contro i profani o in un qualche espediente per far alzare i prezzi » .
 28. ^ La lingua francese parla di libéralisme politique e libéralisme économique (quest'ultimo chiamato anche laissez-faire , lett. lasciate fare ), lo spagnolo di liberalismo social e liberalismo económico . La lingua inglese parla di free trade (libero commercio) ma usa il termine liberalism anche per riferirsi al liberismo economico.
 29. ^ Carlo Scogniamiglio Pasini, Liberismo e liberalismo nella polemica fra Croce ed Einaudi ( PDF ), su fondazioneluigieinaudi.it . URL consultato il 22 ottobre 2018 (archiviato dall' url originale il 28 dicembre 2016) .
 30. ^ Boehm-Bawerk, Potere o legge economica? , Rubbettino, 1999, p. 67.
 31. ^ According to the Encyclopædia Britannica: «In the United States, liberalism is associated with the welfare-state policies of the New Deal programme of the Democratic administration of Pres. Franklin D. Roosevelt»
 32. ^ What Exactly Is a 'Liberal'? , su merriam-webster.com .
 33. ^ a b c Liberal , su wordreference.com .
 34. ^ Frase che si trova citata in italiano nel saggio Il liberalismo di F. von Hayek e che viene spesso citata correntemente dall'economista A. Martino - esempi qui e qui e da altri saggisti - qui Archiviato il 13 marzo 2017 in Internet Archive .
 35. ^ a b Dalla pagina ufficiale del movimento libertario italiano : In una società anarco-capitalista, l'applicazione della legge e tutti gli altri servizi compresi quelli difensivi e di sicurezza possono essere forniti dai concorrenti finanziati su base volontaria come le agenzie di difesa privata piuttosto che attraverso l'imposizione fiscale, attraverso la gestione privata e competitiva fornita in un mercato aperto anche a livello monetario .
 36. ^ a "Anarchopedia": l'ANARCO CAPITALISMO apparse sulla scena americana nel corso degli anni "Sessanta", questa teoria politica propone l'instaurazione di una società basata esclusivamente sul libero mercato e nella quale sia eliminato ogni ricorso alla coercizione attraverso il superamento dello Stato
 37. ^ Bruno Leoni, La libertà e la Legge , Rubettino.
 38. ^ In realtà, il ricorso alla giuria popolare, in quei paesi che attualmente la adottano, non è coerente con i principi del liberalismo. È infatti riservata a certe tipologie di reato, anziché, al contrario, ai casi non ancora classificati (cioè privi delle giurisprudenza necessaria alla garanzia dell' isonomia giudiziaria ). Inoltre, le giurie popolari sono spesso criticate per essere costituite da personalità deboli, soggette al plagio degli avvocati. Anche in questo caso, il motivo è legato al difetto di difesa della qualità dell'informazione in aula (vedere sezione Liberalismo e informazione ). Per quanto concerne la selezione dei giurati, è essenziale il principio che il senso morale istintivo, base del giusnaturalismo, è relativo ai soli membri della stessa comunità. L'individuo che non si sente parte di una comunità, non sente obblighi morali nei confronti dei suoi membri. È questo il senso del "judicio inter pares", che però dovrebbe riguardare la comunità comprendente sia il giudicando che la parte lesa.
 39. ^ Francesco Petrillo ( PDF ), su vm3942.cloud.seeweb.it . URL consultato il 7 aprile 2017 (archiviato dall' url originale il 7 aprile 2017) .
 40. ^ Giuseppe Bailone , su homolaicus.com .
 41. ^ Franco Todescan ( PDF ), su openstarts.units.it .
 42. ^ Todescan: Giusnaturalismo in età Scolastica
 43. ^ Naturale est homini ut sit animale sociale et politicum - De Regime Principum
 44. ^ La Scolastica di Tommaso , su okpedia.it .
 45. ^ Il Tomismo nella Scolastica , su webcache.googleusercontent.com .
 46. ^ UGO GROZIO , su www.filosofico.net . URL consultato il 22 ottobre 2018 .
 47. ^ Anche se a volte troviamo nell'amministrazione dello Stato Pontificio alcune manifestazioni tipiche del pensiero liberalista, come l'intensa autonomia amministrativa di cui godevano le su province e città. Interessante è l'istituzione delle partecipanza agrarie, ovvero la concessione gratuita di terreni a famiglie la cui unica prerogativa per mantenerla era (ed è tuttora) di abitarvi. In completa coerenza con il pensiero lockiano di giustificazione dell'occupazione dei fondi solo col lavoro diretto dell'occupante. E in completa antitesi con l'esempio fallimentare della gestione del latifondo nel contemporaneo regno delle due Sicilie, in cui i proprietari di immense distese coltivabili le lasciavano andare in malora mentre questi vivevano nella mondana Napoli
 48. ^ Infatti, tra il non expedit di Pio IX e la Pascendi Dominici gregis di Pio X, cresceva e s'imponeva nel pensiero cattolico il modernismo teologico.
 49. ^ Guido Cacciari, " Insegnamento e plagio "
 50. ^ Ad esempio, per ogni decisione legislativa. Per quelle attività intermedie che necessitano di rappresentanza, ad esempio quelle parlamentari, l'affidamento diretto significa che le candidature per la rappresentatività non possono essere affidate ai partiti, che le votazioni siano di tipo nominale e non partitico, che il loro esito non sia modificato con premi o esclusioni per partito
 51. ^ Thomas Jefferson, Lettera a Samuel Kercheval , Philadelphia, 1816, pp. 4, 12.
 52. ^ Come sostiene il Prof. di Storia delle Dottrine Politiche Marco Bassani , uno dei più eminenti sostenitori del federalismo in Italia, la democrazia più efficiente si attua quando il capo del governo abita ad un tiro di schioppo dall'abitante più lontano.
 53. ^ Jefferson scrisse il testo del veto del Kentucky ai poteri eccezionali da attribuire al presidente John Adams al fine di far fronte al rischio di estensione in USA della Rivoluzione Francese.
 54. ^ Come Catone, ai suoi tempi, concludeva ogni suo discorso con le parole, Carthago delenda est, così io concludo sempre con l'esortazione, “dividete le contee in comunità”. Cominciate con l'istituirle per una sola funzione; dimostreranno ben presto per quali altre esse siano lo strumento migliore .
 55. ^ Il vero fondamento di un governo repubblicano è il pari diritto di ogni cittadino al possesso e all'autogoverno della sua persona e della sua proprietà. Usate questo, come metro di giudizio, per valutare le disposizioni della nostra costituzione, per verificare se essa discende direttamente dalla volontà del popolo. Riducete perciò la vostra legislatura ad un numero di componenti sufficiente ad un discussione approfondita, ma ordinata. L'organizzazione amministrativa delle nostre contee può apparire più ardua, ma è sufficiente seguire lo stesso principio, e il nodo si scioglie da sé. Si dividano le contee in ward (distretti) di dimensioni tali da permettere ad ogni cittadino di partecipare, quando viene il momento, e di agire di persona. Si assegni ai cittadini il governo di questi ward in ogni cosa che li riguardi direttamente: la scelta, in ciascuno di essi, di un giudice di pace, una guardia, una compagnia della milizia e una ronda, la gestione di una scuola, dell'assistenza ai poveri e della loro parte delle strade pubbliche, la scelta di uno o più giurati per il tribunale e infine la possibilità di votare nei propri ward per tutti gli incarichi elettivi del livello superiore. Tutto questo solleverà l'amministrazione di contea da quasi tutti i suoi compiti, li farà eseguire meglio e, facendo di ogni cittadino un membro attivo del governo del suo paese, facendogli sentire la responsabilità degli uffici che gli sono più vicini e che più lo interessano, farà sì ch'egli si senta legato nel modo più profondo all'indipendenza del suo paese e alla sua costituzione repubblicana. Dovremmo quindi strutturare il nostro governo come segue: 1. La repubblica federale, per tutte le questioni estere e tra gli Stati; 2. lo Stato, per tutte ciò che riguarda esclusivamente i nostri cittadini; 3. le repubbliche di contea, per i compiti e le questioni di contea; 4. le repubbliche di ward, per le necessità, piccole ma numerose e appassionanti, della loro regione. Nel governo, come in ogni altra cosa della vita, è soltanto con la divisione e la suddivisione dei compiti che tutte le questioni, grandi e piccole, possono essere affrontate nel migliore dei modi. Il tutto è cementato dal fatto di dare ad ogni cittadino, individualmente, una parte nell'amministrazione degli affari pubblici.
 56. ^ Articolo sul tema dell'intellettuale liberalista Guglielmo Piombini: link
 57. ^ tema trattato estesamente da François Garçon Conoscere la Svizzera. Il segreto del suo successo (Armando Dadò Editore, 2013 - 344 pagine)
 58. ^ da " Impariamo l'economia ", di Sergio Ricossa , ed. Rubettino
 59. ^ laisser faire (laisser faire, laisser passer) in "Dizionario di Economia e Finanza" , su www.treccani.it . URL consultato il 16 marzo 2017 .
 60. ^ Ad esempio, Hayek propose l'ipotesi di un mercato concorrenziale di valute private. Nel suo trattato, però, le regole a cui avrebbero dovuto sottostare tali banche private sembrano abbastanza complicate, e nessun riferimento viene fatto al problema della valuta scelta per pagare le imposte. Altri ( Murray Rothbard ) ritengono che la massa monetaria dovrebbe semplicemente restare della quantità attuale, non associando alle conseguenze deflattive alcun rischio economico né danno al sistema creditizio.
 61. ^ "Adottando parzialmente questo approccio, in certi paesi, come gli USA, le persone che pagano l'imposta sulle persone fisiche sono relativamente poche.
 62. ^ Michele Boldrin , Against Intellectual Monopoly (con David K. Levine), Cambridge University Press, 2008
 63. ^ "John Locke, "Secondo trattato sul governo"".
 64. ^ Paolo Silvestri, "Libertà e fisco. Come ripensare il patto fiscale?", in D. Velo Dalbrenta (a cura di), Imposizione fiscale e libertà: sottrarre e ridistribuire risorse nella società contemporanea, IBL Libri, Torino 2018, pp. 169-198. , 2018.
 65. ^ The Workhouse Test Act through parliament in 1723; The “Gilbert's Act (1782)”; The Speenhamland system; The Removal Act in 1795; 1817 also saw the passing of the Poor Employment Act, “to authorise the issue of Exchequer Bills and the Advance of Money out of the Consolidated Fund, to a limited Amount, for the carrying on of Public Works and Fisheries in the United Kingdom and Employment of the Poor in Great Britain”. By 1820, before the passing of the Poor Law Amendment Act, workhouses were already being built to reduce the spiraling cost of poor relief. 1832 Royal Commission into the Operation of the Poor Laws ecc. ect., by Nassau William Senior and others; The "English Poor Laws"
 66. ^ "CREONTE: E pur la legge violare osasti? ANTIGONE: Non Giove a me lanciò simile bando, né la Giustizia, che dimora insieme coi Dèmoni d'Averno, onde altre leggi furono imposte agli uomini; ei tuoi bandi io non credei che tanta forza avessero da far sí che le leggi dei Celesti, non scritte, e incrollabili, potesse soverchiare un mortal: ché non adesso furon sancite, o ieri: eterne vivono esse; e niuno conosce il dí che nacquero".
 67. ^ Giuseppe Bailone:"A partire dall'Antigone di Sofocle, che rappresenta il conflitto tra la volontà del sovrano e le leggi “non scritte”, divine e assolute, la filosofia greca elabora coi Sofisti, con Platone, con i Cinici, ma, soprattutto, con gli Stoici la teoria del diritto naturale, dell'esistenza, cioè, di una legge di giustizia non scritta ma ben presente nella coscienza degli uomini dotati di ragione. Cicerone offre alla teoria una splendida veste letteraria, la rende convincente con una chiarezza espositiva esemplare e con la semplicità delle argomentazioni. Grazie a Cicerone la teoria del diritto naturale esercita un'influenza grandissima nel processo di formazione delle cultura giuridica cristiana." FONTE: AGOSTINO D'IPPONA (354-430): la legge naturale , su www.homolaicus.com . URL consultato il 22 ottobre 2018 .
 68. ^ Gaetano Mosca, Storia delle Dottrine Politiche, Ed Laterza, 1962
 69. ^ Steven E. Aschheim, At the Edges of Liberalism: Junctions of European, German, and Jewish History , [1 ed.] 978-1-137-00228-0, 978-1-137-00229-7, Palgrave Macmillan US, 2012.
 70. ^ John Locke, Il secondo trattato sul governo , Milano, BUR, 2007, capitoli II-IX.
 71. ^ Locke , capitolo XIX.
 72. ^ ( ragion pura , ragion pratica e giudizio )
 73. ^ "Gli uomini sono uguali per natura" nel senso che le diseguaglianze "si accordano con l'eguaglianza di tutti di fronte alla giurisdizione", "essendo quell'eguale diritto che ogni uomo ha di non essere soggetto alla volontà o all'autorità di un altro".
 74. ^ Per il Kant giusnaturalista (“L'uomo obbedisce ad una legge che egli stesso liberamente si è dato”, con diritto, libertà ed etica definite contemporaneamente nella nota frase “Devo, dunque posso”), il diritto deve interpretare l'imperativo categorico dell'etica: “Agisci in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere nello stesso tempo come principio di legislazione universale”(Metaphysics of Morals). Ma anche: “ognuno può ricercare la sua felicità per la via che a lui sembra buona, purché non rechi pregiudizio alla libertà degli altri di tendere allo stesso scopo, in guisa che la sua libertà possa coesistere con la libertà di ogni altro secondo una possibile legge universale (cioè non leda questo diritto degli altri). (cit. da “Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto). O anche: Il diritto è [...] l'insieme delle condizioni per mezzo delle quali l'arbitrio dell'uno può accordarsi con l'arbitrio di un altro secondo una legge universale della libertà (cit. da “Stato di diritto e società civile”).
 75. ^ Legge di eguale libertà di Spencer: “ogni uomo è libero di fare ciò che vuole, purché non violi l'eguale libertà di ogni altro uomo”
 76. ^ Cioè la politica estera e militare
 77. ^ Lorenzo Infantino in A proposito di Russeau , Rubettino, 2016
 78. ^ Giacomo Gavazzi, KELSEN: DALLA LIBERTÀ ANARCHICA ALLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE , Il Politico, Vol. 46, No. 3 (sett. 1981), pp. 337-360.
 79. ^ Karl Popper, partendo dalla filosofia della scienza (principio di indeterminismo) criticò aspramente il positivismo razionalista nella filosofia giuridica
 80. ^ Bruno Leoni, Lezioni di filosofia del diritto, raccolte da M. Bagni, Pavia, Viscontea, 1959 (nuova edizione, a cura di Carlo Lottieri: Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003)
 81. ^ Bruno Leoni, Freedom and the Law, New York, Nostrand, 1961; trad. it. La libertà e la legge, Introduzione di Raimondo Cubeddu, Macerata, Liberilibri, 1995
 82. ^ Bruno Leoni, Il diritto come pretesa individuale , 1964.
 83. ^ Leoni ed Hayek anteposero al diritto positivo la common law, ovvero la supremazia della giurisprudenza.

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 7757 · LCCN ( EN ) sh85076443 · GND ( DE ) 4035582-2 · BNF ( FR ) cb119542174 (data) · NDL ( EN , JA ) 00574910