Metafísica

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure.
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Nota de desambiguació.svg Desambiguació : si busqueu altres significats, consulteuMetafísica (desambiguació) .

La metafísica és aquella branca de la filosofia que, més enllà dels elements contingents de l’experiència sensible, [1] tracta els aspectes més autèntics i fonamentals de la realitat , segons la perspectiva més àmplia i universal possible. [2] Té com a objectiu l'estudi de les entitats "com a tals" en la seva totalitat, [3] a diferència de les ciències particulars que, generalment, [4] tracten les seves determinacions empíriques individuals, d'acord amb punts de vista i metodologies específiques.

Dante a l’ Imperi contempla la perfecció del paisatge metafísic celeste , contrastat amb la fugacitat del món físic . [5]

En un intent de superar els elements inestables, canviants i accidentals dels fenòmens , la metafísica centra la seva atenció en allò que considera etern , estable, necessari, absolut , per intentar copsar les estructures fonamentals de l’ ésser . Des d’aquest punt de vista, les relacions entre la metafísica i l’ ontologia són molt estretes, tant que des de l’antiguitat s’acostuma a incloure el significat de la metafísica en la recerca incessant de resposta a la qüestió metafísica fonamental «per què ser més que res? ". [6]

Problemes com la qüestió de l’ existència de Déu , de la immortalitat de l’ ànima , de l’ésser "en si mateix", [7] de l’origen i el significat del cosmos pertanyen a l’esfera de la investigació metafísica tradicional, així com a la qüestió de relació eventual entre la transcendència de l’ ésser i la immanència de les entitats materials ( diferència ontològica ).

Etimologia

El terme metafísica (en grec antic μετά τα Φυσικά, "metá ta physiká" ) derivaria de la catalogació dels llibres d' Aristòtil a l'edició d' Andrònic de Rodes ( segle I aC ), en què després del tractament de la natura, que era la física ( τὰ φυσικά ) va seguir la de "primera filosofia" o "primera filosofia" ( πρώτη φιλοσοφία ) o la teoria de "ser com a ser". [8] Atès que aquests volums havien estat col·locats després (μετά, la meitat ) dels de física, la metafísica significaria "les coses que són després de les de la física", és a dir, els llibres que segueixen els de la naturalesa. [9] El prefix meta-, però, també pren el significat de "més enllà", "per sobre", "més enllà": en aquest sentit, en el pensament àrab medieval, als objectes de la primera filosofia se'ls atribuïa un valor de transcendència i superioritat. respecte als objectes de la física sublunar . Aleshores, a partir del títol que designava els textos situats després dels de la física, el terme metafísica esdevindria el nom d’una part de la filosofia. [10]

L'historiador de la filosofia Giovanni Reale desafia la reconstrucció lògica i cronològica de l'etimologia del terme "metafísica" basada en el doble significat del prefix grec meta . Com escriu: "Des de fa un temps ha quedat clar que aquesta tesi no és vàlida i que el terme metafísica deu haver nascut en el context del primer Peripat " amb el significat dominant de la naturalesa última i absoluta de la realitat. La tesi de Reale és que entre els dos significats de meta , la relativa al concepte de "successió" (o "després") és irrellevant i secundària, ja que no s'ha tingut en compte que tota la doctrina aristotèlica es refereix a aquest principi de " unitat de l'ésser "(o Ésser com a ésser) que va" més enllà "(o" per sobre ") de la física, i aquest és l'únic significat primari que el terme meta ha d'assumir. [11] Partint d'aquesta suposició, el terme metafísica es pot entendre com "allò que va més enllà de la física" i, per tant, "allò que va més enllà de la natura".

Els fonaments de la metafísica

Metafísica , d’ Edmondo Savelli , atribuïble al corrent de la pintura homònima .

Un dels objectius d’aquesta disciplina consisteix en l’estudi dels primers principis des d’un punt de vista qualitatiu , a diferència de les matemàtiques que estudien la seva quantitat o de la física que estudia el seu aspecte natural. [12] Per tant, l'objectiu final és la veritat mateixa. [13]

Els límits de l’experiència sensible

L’assumpció de la metafísica és la investigació sobre els límits i les possibilitats d’un coneixement que no pot derivar directament de l’ experiència sensible . De fet, els cinc sentits es limiten a rebre passivament les impressions derivades de fenòmens naturals dins d’un estret rang de percepcions i, per tant, són incapaços de proporcionar una llei capaç de descriure-les, és a dir, són incapaços d’entendre la seva essència .

El propòsit de la metafísica, en aquest sentit, és l’intent de trobar i explicar l’estructura universal i objectiva que se suposa que s’amaga darrere l’aparició de fenòmens. Per tant, sorgeix la qüestió de si aquesta estructura, a més de determinar la realitat, és capaç de determinar la nostra pròpia manera de conèixer, mitjançant idees i conceptes que troben correspondència en la realitat.

Segons aquesta línia interpretativa, només en el nostre intel·lecte és possible formular aquells criteris de racionalitat i universalitat que ens permetin conèixer el món: la simple "sensació en progrés", de fet, "té com a objecte coses particulars, mentre que la ciència té com a objecte l'universal i aquests són, en cert sentit, en l'ànima mateixa ». [14] Aquí hi ha el contrast radical, propi dels grans filòsofs metafísics, des de Parmènides , Sòcrates , [15] Plató , Aristòtil , fins a Agustí , Tomàs , Cusano , Campanella , etc., entre el coneixement adquirit dels sentits, i el coneixement propi de l’intel·lecte.

Segons aquesta escola de pensament, per tant, no pot haver-hi coneixement veritable si no brolla de la intel·ligència, que, tanmateix, per activar-se, primer ha de prendre consciència de si mateixa: [16] si l'intel·lecte fos incapaç de pensar-se , ni tan sols podia prendre consciència de la veritat , ni de la consciència de poder-la arribar mai. [17] El pensament d’un mateix, per tant, s’ha pres sovint com a punt de partida, començant per la seva capacitat per fer possible el coneixement immediat, universal i absolut, perquè en ell el subjecte és immediatament idèntic a l’objecte, sent el jo que sento a si mateix. [18]

Almenys fins a Descartes , a partir del qual el tema de l’autoconsciència es tornarà a portar a una dimensió més purament subjectiva i psicològica, la intuïció cognitiva d’un mateix romandrà connectada a la qüestió ontològica preponderant d’un Ésser que es posarà a la base. de la pròpia essència íntima. [19] Fins i tot en la filosofia moderna, però, no falten casos, per exemple a Spinoza , Leibniz , Fichte , en què de tant en tant la subjectivitat està lligada a temes ontològics.

En general, la intuïció o appercepció [20] s’ha situat com l’origen i l’objectiu de tota metafísica, i s’ha considerat superior al pensament racional i al coneixement empíric: de fet, el pensament racional es basa en una forma de coneixement mediatitzada . el subjecte arriba a aprendre l' objecte només després d'un càlcul o una anàlisi racional i, per tant, on se separen; de la mateixa manera, un coneixement empíric està mediat pels sentits i, per tant, en ell, una vegada més, se separen subjecte i objecte.

Tenint en compte això, és comprensible que la majoria dels filòsofs metafísics postulessin una diferència no només entre la consciència i la percepció sensible, sinó també entre l’ intel·lecte i la raó. [21] L'intel·lecte és el lloc on es produeix adequadament la intuïció i, per tant, és superior a la raó perquè és el primer principi sense el qual no hi hauria coneixement de res; mentre que la raó és només una eina, un mitjà que permet comunicar-se i abordar discursivament la visió intuïtiva de l’universal.

La relació amb la teologia

Atès que la metafísica "... proposa identificar la naturalesa última i absoluta de la realitat, més enllà de les seves determinacions relatives ..." [22] , se li ha atribuït sovint un caràcter místic i religiós , de tensió cap a l'absolut, Déu i transcendència . [23]

Ja amb Aristòtil, la metafísica és la ciència de l’ésser perfecte, és a dir, l’estudi de Déu: atès que de fet buscava les causes principals de la realitat, es va convertir així en una investigació sobre Déu. L’estreta relació amb la teologia va romandre vàlida durant gairebé tota l' edat mitjana . En aquest sentit, és fonamental l’aportació de Tomàs d’Aquino , que considerava que la metafísica era conciliable amb la teologia i, per tant, considerava possible una síntesi de raó i fe .

Des d’alguns punts de vista, l’ Edat Mitjana acaba quan la intuïció se separa de la raó, quan la metafísica i la teologia tendeixen a ser vistes com a disciplines separades. Alguns filòsofs, inclosos Descartes i Hegel , intentaran construir una autonomia de la raó, fent-la independent de la intuïció.

La relació amb l’ontologia

Les relacions amb l’ ontologia també són variables. Al llarg de la història del pensament, els filòsofs han atribuït a aquesta disciplina diferents significats, caràcters i funcions de la metafísica: ara l’ontologia s’ha entès com a part de la metafísica, concebent la primera com una mena de descripció general de l’ ésser , preparatòria per a les altres. disciplines metafísiques; ara s’han fet coincidir substancialment, negant tota autonomia a la metafísica; o una nova ontologia capaç de revelar les veritables estructures de l’ésser s’ha oposat a la metafísica tradicional.

Segons Varzi , l'ontologia és primer de la metafísica: "l'ontologia seria responsable de determinar què és o elaborar una mena d'inventari de tota existència, i la metafísica seria responsable de determinar què és allò que hi ha o d'especificar la naturalesa de msgstr "els elements inclosos a l 'inventari". [24] Segons Mondin , la metafísica consisteix en una recerca de les causes finals de la realitat i, per tant, és essencialment etiologia , [25] mentre que l'ontologia és només un estudi de la "fenomenologia" de l'ésser tal com es revela. [26]

Monisme, dualisme, pluralisme

Un dels problemes clàssics de la metafísica és la diatriba entre la concepció de l’ ésser monista i la concepció dualista . Els partidaris del dualisme, dels quals Descartes és un exemple clàssic, pensen en la realitat segons una dicotomia entre el món material i el món espiritual (que en l’home correspondria a la distinció radical entre cos i ànima ). Els monistes, en canvi, en són un exemple Spinoza , argumenten que la realitat es pot remuntar a una única substància . Finalment, podem comptar amb els partidaris d’una pluralitat de plans ontològics: un exemple recent és Karl Popper amb la seva teoria del Món 1, Món 2 i Món 3.

Antecedents

De Sòcrates a Plotí

Gran part de la metafísica occidental es deriva, en formes més o menys velades, del pensament de Sòcrates , i en particular de la seva convicció de " saber que no saps ". Aquesta afirmació, tot i admetre la impossibilitat d’arribar a una veritable i certa forma de saviesa, va sorgir (segons la interpretació de Giovanni Reale ) de la consciència íntima de l’existència d’una veritat última, respecte a la qual es va reconèixer precisament com a ignorant .

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: Interpretacions del pensament de Sòcrates .

Partint del dubte socràtic, els filòsofs posteriors, Plató i Aristòtil in primis, argumentaran que la incognoscibilitat d’una realitat no es pot afirmar sense haver-la admès implícitament, encara que a un nivell purament ontològic , és a dir, de l’existència sola. Plató va identificar la realitat última, objecte de la investigació de Sòcrates, amb el terme d’ idees , distingint clarament el procés cognitiu lògic a través del qual arribar-hi ( dialèctica ), de la dimensió de l’ ésser , situat en un pla transcendent . Arribar a aquesta ciència superior significa ser capaç d’entendre el conjunt. [27] Més tard, Aristòtil va definir més clarament la metafísica com a primera filosofia , com la ciència que té com a objecte l' entitat com a tal, independentment de les seves particularitats sensibles i transitòries. [28] També segons Aristòtil, a més, no és el pensament lògic-deductiu el que dóna garantia de veritat, sinó la intuïció : ens permet copsar l’ essència de la realitat proporcionant principis vàlids i universals, dels quals s’extreurà el sil·logisme . només algunes conclusions coherents amb les premisses. Tot i reevaluar la importància inductiva dels sentits, el coneixement empíric no té un valor lògicament necessari per a Aristòtil, ja que actua només com a inici d’un procés que culmina amb la intervenció d’un intel·lecte actiu transcendent . Per tant, la intuïció suprema és per a ell el "pensament del pensament", propi de l' acte pur .

Icona de la lupa mgx2.svg Mateix tema en detall: metafísica aristotèlica .

En el període de l’ hel·lenisme tardà, Plotí accentuarà la distinció entre el nivell de realitat metafísica (situat més enllà de l’obra mediadora de la raó ), i el de la realitat sensible i terrenal. Va distingir diversos graus de ser: el discursiu-dialèctic, identificat amb l' ànima ; la intuïtiu-intel·lectual, identificada amb el Nous o Intel·lecte ; i, finalment, la de la Un , inabastable ni tan sols pel pensament intuïtiu, però només amb la mística d'èxtasi , quan la consciència està totalment naufragar a Déu . Plotí va formular així una teologia negativa , segons la qual la font del coneixement i la racionalitat no es poden racionalitzar al seu torn: només es pot abordar mitjançant aproximacions progressives, dient no què és , sinó què no , fins a eliminar tot el contingut de consciència. Així, per una banda, l’Uno és totalment incognoscible i desconegut, però per l’altra s’ha d’admetre com a objectiu i condició de filosofar-se. De fet, el pensament només té un significat si hi ha una Veritat de la qual emana. Aquesta serà la base de la teologia posterior d ' Agustí , segons la qual la veritat que "il·lumina tot home" és la seva essència.

D’Alberto Magno a Campanella

En el camp de l’ escolàstica , el filòsof i teòleg Albert el Gran va tractar aquests temes a la seva obra Metafísica , un comentari sobre l’obra d’Aristòtil, el pensament del qual va intentar conciliar amb les veritats de la fe cristiana .
També per al seu deixeble Tomàs d'Aquino, el contingut de la fe no pot contradir el contingut de la raó natural, que de fet és capaç de proporcionar aquells "preàmbuls" capaços d'elevar la fe. Amb raó , per exemple, es pot arribar a conèixer "el fet que Déu és" ( "De De quia est" ): [29] sense aquesta premissa no es podria creure que Jesús és el seu Fill . El mateix Aristòtil, que també ignorava la revelació cristiana , havia desenvolupat segons Tomàs un coneixement filosòfic d'acord amb ella. La gràcia de la fe, per tant, no destrueix la raó, sinó que la completa, orientant-la cap a l'objectiu final ja indicat per la metafísica aristotèlica, que és el coneixement de la veritat , el contingut fonamental de la "primera filosofia". La veritat és l’objectiu final de tot l’univers, que troba sentit i explicació en l’intel·lecte de Déu que l’ha creat. [30] La tasca de l'home savi és, doncs, recórrer a la veritat, de la mateixa manera que la mateixa saviesa divina es va encarnar "per donar testimoni de la veritat". [31]

Un cop més al segle XV, Cusano formularà una metafísica basada en el que s'havia definit la teologia negativa en les obres que es remunten al segle V atribuïda a Pseudo-Dionisio l'Areopagita , afirmant i interpretant Sòcrates segons l'escola de pensament que es remunta a Plató. , que un autèntic erudit és aquell que, sabent que no sap, posseeix, per tant, una ignorància erudita : per una banda, reconeix que Déu està més enllà de tot, fins i tot del pensament, i per tant és inabastable per la filosofia; d'altra banda, però, s'ha d'admetre Déu almenys a nivell de ser, perquè és l'objectiu al qual aspira la raó. La filosofia ha de culminar així amb la religió .

El de Cusano serà la base de la filosofia del Renaixement , durant la qual assistim a una floració del pensament platònic, els màxims exponents del qual van ser Marsilio Ficino i Giordano Bruno . Tommaso Campanella també, superant la visió sensorial de Telesio , elabora una metafísica que es remunta al neoplatònic sant Agustí , que veu en l’home la marca de la Trinitat cristiana. Segons Campanella, l’ ésser s’estructura en les tres essències principals: poder (Pare), saviesa (Esperit), amor (Fill). Es poden resumir de la següent manera:

 • tot ésser és tal perquè té el Poder, és a dir, la possibilitat de ser;
 • però el coneixement és constitutiu de l’ ésser , perquè qui no ho sap, és per si mateix com si no existís;
 • el fet de saber que ets ho demostra l'amor a un mateix, de manera que qui no ho sap no s'estima a si mateix.
Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: Metafísica (Tommaso Campanella) .

Ser conscient d’un mateix, pensar (el cogito , dirà Descartes) és, per tant, per a Campanella la primera condició de ser ( ergo sum ). Tanmateix, mentre la filosofia campanelliana es limita a indicar les condicions que porten del coneixement a l’ésser sense tenir la pretensió de produir-les per si mateixes, per Descartes, en canvi, la mateixa filosofia es convertirà en l’àrbitre de l’ésser. Campanella es manté en un context metafísic-religiós: per a ell, la manera com el coneixement esdevé constitutiu de l’ésser no està mediada per la raó filosòfica ni per cap mètode.

Descartes, Spinoza i Leibniz

Amb Descartes, però, es produirà un punt d’inflexió, en un intent de trencar precisament aquest vincle amb la religió. Descartes va intentar construir un sistema metafísic autònom, basat en la raó : assumint que havia demostrat lògicament l’ existència de Déu , l’utilitzava com a mitjà més que com a fi, per tal de fundar la lògica mateixa. D’aquesta manera, l’ ésser resultarà, en virtut del Cogito ergo sum , subjecte a la Raó, que assumeix (mitjançant el Mètode ) la tasca de distingir el veritable del fals. El resultat va ser una fractura entre la dimensió gnoseològica (és a dir, del coneixement) i l’ ontològica , entre res cogitans i res extensa . Per tant, alguns dels seus contemporanis van criticar el sistema cartesià. Posteriorment, Baruch Spinoza intentarà recompondre el dualisme cartesià recol·locant la intuïció per sobre del pensament racional. Fins i tot Gottfried Leibniz , tot i dividir l’ésser en un nombre infinit de monades , afirmarà que tots estan coordinats segons una harmonia preestablerta per Déu .

Christian Wolff

Wolff

Per a Christian Wolff (1679-1754), la filosofia teòrica està constituïda sobretot per l' ontologia , entesa com una metafísica general que té un paper preliminar respecte a les tres "metafísiques especials": psicologia racional sobre el tema de l' ànima , cosmologia racional sobre teologia mundial i racional sobre Déu . [32] [33] [34]

Les tres "ciències" són anomenades "racionals", ja que no són ni empíriques ni dependents de la revelació . Aquest esquema, que Kant reprendrà tenint en compte les objeccions de la crítica anglosaxona, és la contrapart filosòfica de la triada religiosa: Creador, creació, creat. [35]

Wolff va ser llegit pel pare de Kierkegaard, Michael Pedersen, [36] [37] i el seu fill mateix va romandre influït tant per Wolff [38] com per Kant, [39] potser fins al punt d’assumir la seva estructura tripartida i el seu contingut filosòfic per formular-ne la pròpia ". tres modalitats existencials ".

Les crítiques a la metafísica

Mentrestant, la metafísica s’havia convertit en objecte de crítica a partir del segle XVIII amb l’empirista anglès John Locke . Com el mateix filòsof relata a l’ Epístola al lector , posat com a premissa de l’ assaig sobre l’intel·lecte humà , trobant-se discutint a la seva habitació amb cinc o sis amics sobre temes de moralitat i revelant la religió, “immediatament van haver d’aturar-se perquè de les dificultats sorgides a tot arreu. Després d’haver-nos turmentat una mica, sense apropar-nos a la solució dels dubtes que ens preocupaven, se m’acut que havíem emprès un camí equivocat i que, abans d’emprendre investigacions d’aquestes característiques, calia examinar les nostres capacitats i veure quins objectes eren o no adequats per tractar les nostres intel·ligències . Ho vaig proposar als meus companys, que van acceptar-ho ràpidament; així que es va decidir que aquesta seria la nostra primera cerca ".

Per tant, és el descobriment de la impossibilitat cognitiva de la metafísica el que condueix Locke a la crítica que trobarem a la base de la filosofia kantiana i de la Il·lustració : la raó establirà una mena de tribunal i establirà quins arguments es troben dins dels seus límits i quins s’ha d’excloure i, entre aquests, qualsevol raonament relatiu a la metafísica.

Continuant pel camí traçat per John Locke, David Hume considera fal·lera no només tota la metafísica, sinó també la pròpia reivindicació de les ciències que, amb la presumpta immutabilitat de les lleis científiques, creien que anaven més enllà dels límits de la raó que revelaven la relació com no necessàriament. causal, que sempre s’havia considerat com a tal, entre una causa i un efecte.

La necessitat de trobar un fonament teòric per al coneixement científic (vegeu Crítica de la raó pura ) va sorgir precisament de la doctrina de Hume que havia demostrat amb la seva crítica a la relació causa- efecte, com era impossible fer afirmacions sobre qualsevol realitat que anés més enllà límits de l’ experiència . [40]

A Els somnis d’un visionari explicat amb els somnis de la metafísica ( 1764 ), Immanuel Kant reconeix que està en deute amb Hume que el va treure del dogma metafísic, però rebutja el seu escepticisme segons el qual els fets empírics no són certs, sinó que es redueixen a impressions simples que després es tradueixen en idees , còpies de sensacions esvaïdes, que només conservem per a la utilitat de la vida. Per tant, Hume va concloure que el coneixement científic era impossible, un coneixement autèntic, estable i segur, que Kant es compromet a restablir precisament en l’ estètica transcendental .

La validesa de la metafísica es troba per a Kant en els " postulats de la raó pràctica ": aquelles que eren les tres idees de la Raó metafísica: l'existència de Déu, la immortalitat de l'ànima, l'infinit, que no trobava cap explicació en el transcendental. dialèctica i que demostrava la il·lusió i l’engany de la metafísica quan pretenia presentar-se com a ciència, ara aquestes mateixes idees fal·laces a nivell teòric adquireixen valor en el pla pràctic i moral, esdevenen corol·laris de la llei moral que vol assolir. el "bé més alt" entès com el bé més complet. (Vegeu Crítica a la raó pràctica )

Segle XIX

Si la reflexió kantiana sobre la incognoscibilitat metafísica de la cosa en si mateixa va ser adoptada per primera vegada per la filosofia idealista romàntica de Fichte i Schelling , que no obstant això va veure la possibilitat de definir l’ absolut negativament (és a dir, accedint-hi indirectament, definint més aviat què no ho és, a través d'un enfocament progressiu segons la neoplatònica mètode de la teologia negativa ), Hegel va proposar en canvi que racionalment restablir la metafísica, creient que podia tancar el infinit en una definició completa i definitiva:

Idealisme alemany

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: l’idealisme alemany .

La crítica de Kant, tot negant valor a la metafísica, havia tornat a obrir-se camí. El transcendental crec que com a donador de significat, unificador de l’experiència fenomenal que va ser objecte de la investigació científica en ell, es va convertir per als idealistes en objecte de la investigació metafísica. Fichte, que es considera el fundador, qüestiona els fonaments de la realitat; la resposta partirà del kantià crec , transformat, emfatitzat.

Tot i que la metafísica tradicional es basava en la correspondència entre formes d’ésser i formes de pensament, segons Kant aquesta correspondència no existia, perquè el noumenó (ésser en si mateix) és incognoscible, essent completament aliè al subjecte coneixedor. Però el pensament kantià va quedar així encallat en el doble significat de noumenó (positiu i negatiu) i és precisament d’aquesta fractura que va néixer l’idealisme. Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819) va objectar que si el noumenó era incognoscible, no es podia ni postular. Karl Leonhard Reinhold (1758-1823), aleshores, en el seu assaig sobre una nova teoria de la facultat humana de representació , va proposar unificar el fenomen i el noumenó , la matèria i la forma, ja que no els veia com a termes oposats a una contradicció, sinó que provenien de la mateixa activitat unificadora del subjecte. Segons Reinhold, la cosa en sí no és, doncs, una cosa externa al subjecte, sinó que és un concepte pur (límit) pertanyent a la seva pròpia representació , que consisteix simultàniament tant en l’espontaneïtat (activa) com en la receptivitat (passivitat dels sentits).

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), a partir de les posicions de Reinhold, va intuir que, si l’ego ja no està limitat pel noumenó en la seva activitat cognitiva, és a dir, per un límit extern que el fa finit, aleshores es tracta d’un ego infinit. . Fichte va proposar una visió completament centrada en l’ ego , concebuda no com una realitat de fet, sinó com un acte, una acció dinàmica, com una activitat de pensament. Aquesta activitat superior (inconscient) constitueix la unitat original i immediata tant del subjecte com de l'objecte, en què el noumenó, és a dir, el no-ego, que és el producte d'aquesta activitat, és posat inconscientment pel propi subjecte, respondre a una necessitat de caràcter altament ètic.

El deixeble, i inicialment el seu admirador, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854), figura cabdal de l’idealisme i amic d’exponents importants del romanticisme alemany ( Goethe , Novalis , Schlegel , Hölderlin , Hegel ) van seguir aquest camí. Schelling va reprendre de Fichte la idea de la infinitat de l’home, però també va mostrar interès per la natura i aviat va criticar l’ego fictià com a subjectivitat pura i va situar l’ Absolut , el concepte fonamental de la metafísica, al principi de la seva filosofia. com a unió immediata d’esperit i matèria, pensament i extensió , Raó i Natura. Segons Schelling, la tensió cap a la transcendència es recompon en el moment estètic de l' art , mentre que segons Fichte es recompon en l'acció ètica.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) es considerava a si mateix la culminació del corrent, en què Fichte representaria "idealisme subjectiu", Schelling "idealisme objectiu" i, per tant, Hegel "idealisme absolut", seguint l'esquema de "tesi-antítesi- síntesi "que ell mateix va elaborar. La unitat de subjecte i objecte, ésser i pensament, però, es va convertir en Hegel ja no una unitat immediata, sinó mediatitzada per la raó dialèctica . L'idealismo hegeliano segna infatti l'abbandono della logica formale di stampo parmenideo e aristotelico (detta anche logica dell'identità o di non-contraddizione ), in favore di una nuova logica cosiddetta sostanziale . L' essere non è più staticamente opposto al non-essere, ma viene fatto coincidere con quest'ultimo trapassando nel divenire.

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Pensiero di Hegel .

L'idealismo hegeliano, che risolve tutte le contraddizioni della realtà nella Ragione assoluta (e per questo sarà chiamato panlogismo ) avrà un esito immanentistico , riconoscendo in se stesso, e non più in un principio trascendente , la meta e il traguardo ultimo della Filosofia . La ragione infatti si riconcilia con il reale non (come era in Fichte e Schelling) ritornando alla sua origine indistinta, ma all'interno e alla fine del percorso dialettico stesso. Fu l'apoteosi della metafisica razionale ma anche il punto in cui questa si esaurì: portando a soluzione tutte le contraddizioni, venne risolta e vanificata quella tensione ideale del finito verso l'infinito, dell'uomo verso Dio, tipica della metafisica classica.

Critiche all'idealismo

All' idealismo hegeliano si oppose quindi, oltre allo stesso Schelling, anche Arthur Schopenhauer , il quale leggeva nella pratica accademica del tempo la mera affermazione di filosofie statali e oscurantiste, promosse e incentivate dal teismo e dalla religione cristiana.

Successivamente la metafisica fu criticata dal positivismo di Auguste Comte , ed il pensiero filosofico contemporaneo ha criticato ogni filosofia che avesse la pretesa di spiegare in modo definitivo ed universale tutta la realtà. Altre critiche distruttive alla metafisica provengono dal filosofo tedesco Friedrich Nietzsche , seguendo la vena critica più indiretta, ma non meno efficace dei suoi predecessori Montaigne e Emerson . Egli individuò la genesi di ogni metafisica in Platone , ovvero nel tentativo filosofico di promulgare una duplicazione del reale, sostanziata nella creazione di una prospettiva oltremondana (l'ideale platonico), attraverso cui valutare, o meglio svalutare, la prospettiva mondana, terrena, reale. Nietzsche individua nella metafisica (e nella religione che egli chiama metafisica per il popolo ) null'altro che la proiezione verso l'esterno di incertezze connaturate al genere umano, quindi una forma di opposizione passiva alla vita, nonché una reazione fisiologica all'impossibilità di sopportare l'angoscia di un mondo che "danza sui piedi del caos" e obbliga l'uomo a cercare un senso che stia fuori dal mondo, piuttosto che in esso.

La metafisica recupera una collocazione per così dire lecita nel Pragmatismo , secondo cui idee e valori avrebbero una legittimità aprioristica fondata sul loro immediato interesse pragmatico, ovvero concretamente spendibile nell'esperienza. Quindi seppure le concezioni metafisiche non siano passibili di verificabilità empirica, avrebbero comunque il merito pratico di guidare concretamente l'azione dell'uomo, di orientare le sue decisioni.

Secolo XX

Il Novecento filosofico porterà, seppur per vie diverse e sulla base di teorizzazioni eterogenee o fra loro incompatibili, altri pesanti attacchi alla metafisica. Tra i più illustri antimetafisici va indubbiamente ricordato Ludwig Wittgenstein , che muovendo dall'elaborazione della logica di Frege e Bertrand Russell , e cercando di sancire definitivamente i limiti del linguaggio, individuò nella prassi metafisica la trascendenza dei limiti di significanza del linguaggio umano; celebre è la sua definizione di metafisica, indicata come qualcosa che sorge "quando il linguaggio fa vacanza". Tradotto in termini immediati, Wittgenstein riteneva che le questioni trattate dalla metafisica non potessero avere in nessun modo una soluzione definitiva, in quanto più che problemi filosofici esse concernevano problemi linguistici, sorti sulla base di un fraintendimento logico delle pertinenze del linguaggio stesso. Da cui la convinzione wittgensteiniana che i problemi metafisici non fossero nemmeno problemi, poiché un problema per essere posto, deve essere chiaramente e inequivocabilmente formulato.

L'antimetafisica di Wittgenstein verrà raccolta poi dal Circolo di Vienna e dal Positivismo logico , che ne approfondirà ed integrerà alcuni aspetti impliciti, nel tentativo di edificare una filosofia il più possibile fondata su teorie e pratiche della scienza formale; formulazione che si sostanzia nella teoria del verificazionismo .

In seguito alcuni filosofi tra cui principalmente Karl Popper , sconfesseranno la stessa teoria verificazionista (fondata sull'assunto che ogni enunciato filosofico dovrebbe essere passibile di verifica empirica), come pura metafisica. La verifica di tutti i casi positivi non può in nessun caso provare alcunché, né può essere praticamente applicata; molto più utile alla metodologia scientifica è la ricerca di casi falsificanti, ovvero sconfessanti la teoria originaria. Popper assumerà nei riguardi della metafisica un atteggiamento più moderato rispetto ai neopositivisti logici, sostenendo che essa può trovare cittadinanza presso la pratica filosofica, a patto che dalla speculazione filosofica sia poi possibile desumere teorie scientifiche falsificabili. Le proposizioni metafisiche per Popper hanno tra l'altro perfettamente un senso, nella misura in cui seguono il metodo rigoroso della logica formale , cioè mostrano di essere interiormente coerenti. Non hanno dunque soltanto un mero valore suggestivo o soggettivo.

Da un altro punto di vista muove la critica di Heidegger alla metafisica, che tuttavia va piuttosto considerata come una prospettiva di interpretazione storico-filosofica, piuttosto che una critica volta a negarne le ragioni e la necessità. In particolare, Heidegger concepisce la storia della metafisica come una manifestazione nel pensiero della storia dell'essere stesso: l'essere si dà, si rivela nel pensiero attraverso le definizioni che di esso hanno via via dato i vari pensatori, le varie forme culturali, concependolo ad es. come Idea , come Valore, come Ente supremo, come Monade , come Volontà di potenza , fino a ridurlo a Niente, cioè letteralmente al non-ente, a un che di ignoto e inconoscibile ( nichilismo ). La critica di Heidegger alla metafisica è quindi in realtà un tentativo di ripensare l'Essere nella sua originarietà, riportandosi al di qua di tutta la tradizione filosofica che, da Platone in poi, elaborando la metafisica ha condotto l'Essere al suo oblio: la metafisica diviene così uno dei modi entro cui si è manifestato, storicamente, l'Essere stesso, paradossalmente mediante il suo proprio nascondimento concettuale.

Una certa pertinenza con il tema delle critiche alla metafisica (e più in generale alla filosofia tradizionale) nate in ambito neopositivista, ha l'articolo di Rudolf Carnap , " Il superamento della metafisica tramite l'analisi logica del linguaggio (1931)". Carnap sostiene che in un linguaggio deve essere presente un vocabolario ed una sintassi, ovvero un gruppo di parole e delle regole che permettano la costruzione di enunciati e ne legiferino la costruzione stessa; concordemente a ciò egli sostiene che dal linguaggio è anche possibile trarre "pseudo-proposizioni" ovvero enunciati correttamente formati, ma contenenti parole prive di significato, oppure enunciati composti di parole in sé significanti, ma costruiti nella violazione delle regole sintattiche. Carnap analizza nel suo articolo un paragrafo del libro "Cos'è la metafisica?" del filosofo tedesco Martin Heidegger :

Ma allora perché ci preoccupiamo di questo niente? La scienza appunto rifiuta il niente e lo abbandona come nullità [...] La scienza non vuol saperne del niente [...] Che ne è del niente? [...] C'è il niente solo perché c'è la negazione? Oppure è vero il contrario, ossia che c'è la negazione e il non solo perché c'è il niente? Il niente è la negazione completa della totalità dell'ente. [...] L'angoscia rivela il niente.

L'analisi di Carnap sostiene che non è possibile trarre un enunciato osservativo che possa verificare le proposizioni contenute in questo paragrafo. Inoltre Carnap accusa Heidegger di utilizzare la parola "nulla" come se corrispondesse ad un oggetto, essendo invece essa la negazione di una proposizione possibile.

In linea generale la critica rivolta da Carnap alla metafisica è dunque quella di esprimersi per "pseudo-proposizioni", ovvero proposizioni solo apparentemente dotate di significato. La svalutazione della metafisica non viene tuttavia generalizzata da Carnap, il quale le riconosce un grande ruolo ad esempio nelle varie arti, ciò che le nega è la possibilità di avere una funzione conoscitiva.

Ancora, nel Novecento russo , la metafisica venne interpretata secondo i termini di una originale metafisica concreta dal pensatore e mistico Pavel Aleksandrovič Florenskij .

Rapporti tra scienza e metafisica

Sin dalle origini la metafisica è stata sostanzialmente identificata con l' episteme , termine greco che oggi traduciamo con scienza . Per Platone tuttavia la metafisica riguardava un tipo di riflessione umana che precede la speculazione scientifica stessa, tenendo egli in scarsa considerazione la ricerca naturalistica in quanto "volgare" e inessenziale, mirando piuttosto a vedere l'invisibile.

Non era così per Aristotele per il quale la metafisica, o meglio la filosofia, la scienza prima, si assumeva il compito di fornire alle scienze che trattavano dell'essere particolare, la necessaria definizione dell'essere in quanto essere: non era possibile definire l'essere particolare, punto di partenza di ogni scienza particolare se prima non si definiva l'essere in generale. La metafisica quindi nasceva come pretesa di fondamento "scientifico" di tutte le scienze particolari.

Dopo che l' empirismo anglosassone ebbe alquanto svalutato il contributo dato dalla metafisica al sapere scientifico, riconducendo quest'ultimo all'ambito esclusivo dell'esperienza, Kant capovolse il modo di intendere la scienza: non è l'osservazione dei fenomeni a plasmare le nostre conoscenze, ma sono le nostre categorie mentali a plasmare la visione che abbiamo del mondo. Fu così in parte rivalutato l'apporto della metafisica, al punto che l'idealista Fichte titolò la sua opera fondamentale Dottrina della scienza .

Con l'avvento del positivismo la metafisica venne di nuovo estromessa dal dibattito scientifico, anche se nel primo Novecento Einstein ripropose un modello di conoscenza in cui le leggi di causa-effetto della fisica non erano più intese in senso meccanico , ma come specchio delle leggi razionali del pensiero , secondo l'ottica tipicamente spinoziana .

Popper

Karl Popper intravedeva nella falsificabilità , cioè nella possibilità di essere contraddetta dall' esperienza sensibile , il criterio di demarcazione tra scienza e metafisica. Egli tuttavia, nel suo itinerario filosofico, andò sempre più rivalutando il ruolo della metafisica, attribuendole kantianamente una funzione di stimolo al progresso della scienza stessa [41] .

Tutte le teorie , scientifiche e non, partono secondo Popper da assunti metafisici: non scaturiscono cioè da procedimenti induttivi originati dalla sperimentazione della realtà , ma nascono da processi mentali intuitivi espressi in forma deduttiva . Il controllo empirico, che per Popper resta comunque fondamentale, ha valore non in quanto conferma la teoria, ma viceversa per la possibilità di smentirla. La sperimentazione svolge dunque una funzione importante, ma unicamente negativa : non costruisce, bensì demolisce. Il compito di costruire è affidato invece al pensiero , all'immaginazione, ovvero alla metafisica.

Popper giunse a queste conclusioni soprattutto dopo essere stato impressionato dalla formulazione della teoria della relatività da parte di Albert Einstein : questi l'aveva elaborata non a seguito di esperimenti pratici, ma sulla base di calcoli fatti unicamente a tavolino, i quali successivamente non furono smentiti dagli eventi.

Popper si spinse persino ad affermare che le stesse osservazioni empiriche sono impregnate di teoria, e dunque l'elemento metafisico è un aspetto ineliminabile anche di ogni approccio presunto “ empirico ”; ad esempio, di fronte al tramonto del sole, due pensatori opposti come Tolomeo e Niccolò Copernico , pur avendo la stessa visione oculare, avrebbero due percezioni diverse: il primo, sostenitore del geocentrismo , vedrebbe il sole muoversi fino a scendere giù e sparire dietro la terra, il secondo invece (sostenitore dell' eliocentrismo ) vedrebbe l'orizzonte salire pian piano fino a coprire il sole.

Lakatos

Imre Lakatos , allievo di Popper, da cui riprende il nucleo del suo pensiero, rivalutò ulteriormente il ruolo della metafisica nella scienza, evidenziando come le teorie scientifiche siano costituite da nuclei fondamentali non sperimentabili, né tantomeno falsificabili.

Egli cioè distinse nettamente una teoria dalle sue implicazioni empiriche. Esempi di ipotesi metafisiche sono per Lakatos la teoria meccanica di Newton , o la teoria della relatività di Einstein.

Queste furono elaborate solo per la capacità di spiegare meglio la realtà, ma i fatti in sé non furono per Lakatos determinanti nel produrre tali formulazioni nella mente di quegli scienziati.

Il progresso scientifico è dovuto invece all'inventiva dell'uomo, grazie a cui una nuova ipotesi può prendere il posto di un'altra. Neppure i singoli fatti empirici sono ritenuti determinanti per causare l'abbandono di una teoria, perché la messa in discussione della verità scientifica riguarderebbe solo un aspetto marginale di essa, non il suo nucleo centrale, che pur risultando indebolito nella sua certezza complessiva, continuerebbe ad essere accettato per vero.

Fintanto che un programma anticipa i fatti, allora è progressivo e razionale; quando invece gli scienziati cercano di adeguarlo a certe anomalie riscontrate modificando le ipotesi ausiliarie, esso diventa degenerativo e potrà facilmente essere superato da un programma di ricerca migliore (più progressivo).

È necessario quindi, secondo Lakatos, affinché una teoria generale sia abbandonata, che si progetti un nuovo programma complessivo di ricerca scientifico che sappia meglio rendere ragione degli eventi al fine di sostituire una teoria precedente da cui si traevano conclusioni rivelatesi incoerenti coi fatti. Così ad esempio il meccanicismo di Newton fu abbandonato non quando ci si accorse della sua incapacità a spiegare certi fenomeni, ma solo quando si poté sostituirlo con la teoria generale della relatività di Einstein, in grado di rendere meglio ragione dei fatti.

Ferma restando l'importanza dei controlli sperimentali, scienza e metafisica sono in un certo senso per Lakatos un tutt'uno poiché la scienza non si limiterebbe a recepire l'evidenza fisica dei fenomeni , ma tenderebbe a ricercarne la causa prima in un tentativo che l'accosterebbe alla ricerca metafisica.

Quanto sostiene Lakatos nell'assimilare la scienza alla metafisica può essere interpretato secondo l'insegnamento kantiano , ripreso anche da Popper, nel senso che quando la ricerca scientifica si propone di raggiungere obiettivi finali "metafisici", si serve di essi come stimolo per spingere sempre più lontano l'obiettivo di ottenere conoscenze via via più approfondite. Ciò è possibile solo se siamo guidati dalla convinzione di poter veramente conseguire una corrispondenza tra teoria e realtà, [42] anticipando la sperimentazione e non lasciandoci guidare da essa.

La metafisica contemporanea

Oggi alla metafisica è spesso attribuito un significato spregiativo, essendo considerata come una forma di conoscenza astratta e slegata dalla realtà. Si può vedere in questo giudizio l'eco delle filosofie empiriste , marxiste , positiviste , ma anche post-moderniste, venute alla ribalta nei secoli scorsi, che vi hanno visto l'esercizio di una pratica oscurantista che ottunderebbe le coscienze.

Metafisica e neo-scolastica

Ma non mancano casi, soprattutto all'interno della Chiesa cattolica , in cui ancora oggi la metafisica (intesa nel senso tradizionale) non è vista del tutto come negativa, e ciò soprattutto a seguito della nascita, agli inizi del Novecento, di un movimento di pensiero neoscolastico volto a riscoprirla e rivalutarla. [43] Anche recentemente, papa Giovanni Paolo II con l'enciclica Fides et Ratio ha invitato il mondo cattolico a riscoprire il valore della filosofia in generale, e in particolare quella di San Tommaso d'Aquino . Esempi di tale ripresa sono Jean-Louis Bruguès , Olivier-Thomas Venard, Giuseppe Barzaghi [44] [45] e Antonio Olmi. [46] Anche il teologo anglicano John Milbank può essere fatto rientrare in questa rivitalizzazione del pensiero di Tommaso . [46] Papa Benedetto XVI , inoltre, ha più volte messo in guardia dai pericoli dello scientismo , cioè di un abito culturale che rifiuta a priori tutto ciò che non sia sperimentabile o razionalizzabile positivamente. E ha esortato quindi a non smettere di indagare il mistero, ea tenere verso di esso un atteggiamento che non sia di semplice indifferenza o di banale riduzionismo . [47]

La ripresa della metafisica nella filosofia analitica

Da notare che, specialmente in ambito anglo-sassone, vi è stata negli ultimi decenni una ripresa significativa della metafisica su basi analitiche , tanto da far configurare questa tradizione filosofica come la più "metafisica" (sebbene in un'accezione assai differente da quella tradizionale, e questo è un punto decisivo) oggi presente sulla scena filosofica.

Note

 1. ^ Battista Mondin , Ontologia, metafisica , ESD, 1999: «Si dà metafisica ogniqualvolta si realizza un superamento assoluto del mondo dell'esperienza: quando si compie il salto del metà » (pag. 9).
 2. ^ Achille Varzi , Metafisica
 3. ^ B. Mondin, op. cit. , pag. 8.
 4. ^ Fa eccezione ad esempio la cosmologia scientifica.
 5. ^ Apoteosi di Dante Alighieri a Firenze: l' Amor che move il sole e l'altre stelle , grattage su graphia dell'artista Giovanni Guida.
 6. ^ Martin Heidegger , che contestava la metafisica tradizionale in nome di una "nuova" ontologia più fondamentale, nell' incipit di Introduzione alla metafisica del 1953 rifletteva così:

  «La domanda: «Perché vi è, in generale, l'essente e non il nulla?» reclama il primo posto anzitutto perché è la più vasta, in secondo luogo perché è la più profonda, infine perché è la più originaria.....per il fatto che questa domanda è la più vasta è anche la più profonda. «Perché in generale vi è l'essente ...?» Chiedere perché è come chiedere: quale ne è la ragione, il fondamento [ Grund ]? Da quale fondamento l'essente proviene? Su quale fondamento si basa? A quale fondamento risale?»

  ( Martin Heidegger, Introduzione alla metafisica , Mursia 1966, pag.14 )
 7. ^ Ciò che Kant chiama noumeno , in opposizione al fenomeno .
 8. ^ In greco, ὂν ᾗ ὄν ; in latino, ens qua ens .
 9. ^ Lemma metafisica , Vocabolario on line Treccani.
 10. ^ Mutò anche genere, da neutro plurale (così, ad esempio, il latino metaphysica in Boezio ) a femminile singolare, come nella versione di Averroè e nella successiva terminologia scolastica (voce Metafisica nel Vocabolario Treccani ).
 11. ^ Giovanni Reale, La filosofia antica, Jaca Book 1992, pagg. 19-20
 12. ^ Varzi, op. cit.
 13. ^ «Il fine della scienza teoretica è la verità» (Aristotele, Metafisica , A, 1, 993 b).
 14. ^ Aristotele, Sull'anima II, V, 417b.
 15. ^ Secondo un'interpretazione risalente a Guido Calogero e Gabriele Giannantoni , Socrate non può essere annoverato tra questi (vedi Interpretazioni del pensiero di Socrate ), mentre secondo quella di Battista Mondin Socrate è un metafisico perché «il suo studio sull'uomo si spinge ben oltre il campo della scienza e penetra nelle radici più profonde dell'essere e dell'agire umano» (vedi Storia della metafisica , I, pag. 120, ESD, Bologna 1998).
 16. ^ «Infatti la verità è conosciuta dall'intelletto dopo che esso riflette e ritorna sul proprio atto cognitivo, [...] che a sua volta non può essere conosciuto se prima non si conosce la natura del principio attivo che è l'intelletto stesso» (Tommaso d'Aquino, De veritate , q. 1, a. 9).
 17. ^ Giorgia Salatiello, L'autocoscienza come riflessione originaria del soggetto su di sé in San Tommaso d'Aquino , Pontificia Università Gregoriana, Roma 1996.
 18. ^ «È un'intima e perfetta conoscenza il nostro sapere di vivere», sosteneva Agostino d'Ippona ( De trinitate , XV).
 19. ^ Antonino Stagnitta, Laicità nel Medioevo italiano: Tommaso d'Aquino e il pensiero moderno , pag. 47, Armando editore, 1999 ISBN 88-7144-801-4 .
 20. ^ Termine scolastico ripreso da Leibniz in Monadologia (§ 14).
 21. ^ Il termine "intelletto" fu adoperato per la prima volta dalla scolastica medioevale per tradurre l'espressione nous che i greci contrapponevano alla dianoia , la ragione. Di Nous si parla per la prima volta nella filosofia greca antica con Anassagora che lo riferisce ad un Pensiero, una divinità ordinatrice che interviene a trasformare il caos iniziale in cosmo , l'universo ordinato. Sarà Platone poi a definire per la prima volta il nous , come intuizione delle forme ideali , seguito da Aristotele.
 22. ^ metafisica , in Treccani.it – Enciclopedie on line , Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
 23. ^ Come fa René Guénon , in Caratteri essenziali della metafisica riferendola ad un'attività "sovra-razionale".
 24. ^ Achille C. Varzi , Sul confine tra ontologia e metafisica , in «Giornale di metafisica» n. 29 (2007), pag. 285.
 25. ^ Battista Mondin, op. cit. , pag. 8.
 26. ^ Ivi , pag. 22.
 27. ^ «Chi riesce a vedere l'intero è filosofo, chi no non lo è» (Platone, Repubblica , VII, 537 c).
 28. ^ «Esiste una scienza che studia ciò che è in quanto è, e le proprietà che gli appartengono per la sua stessa natura. Questa scienza non si identifica con nessuna delle cosiddette scienze particolari, infatti nessuna delle altre ha come suo oggetto di indagine ciò che è in quanto è universalmente, ma ognuna per proprio conto ne delimita una parte di essere per studiare le caratteristiche di questa» (Aristotele, Metafisica , IV, 1003 a).
 29. ^ Tommaso d'Aquino, citazione in Summa contra Gentiles , I, 3.
 30. ^ Tommaso d'Aquino, Summa contra gentiles , I, 1.
 31. ^ Vangelo di Giovanni , XVII, 37.
 32. ^ Dizionari Edizioni Simone .
 33. ^ Ricorrenze su Google Libri .
 34. ^ Enrico Berti , Introduzione alla metafisica , Torino, Utet, 1993, 2007.
 35. ^ Ignazio Sanna , L'antropologia cristiana tra modernità e postmodernità , Brescia, Queriniana, 2001, 2ª ed.: 2002, pp. 254-255.
 36. ^ ( EN ) Joakim Garff, Soren Kierkegaard. A Biography , trad. Bruce H. Kirmmse. Princeton, Princeton University Press, 2004 , p. 13 .
 37. ^ ( EN ) Gary Dorrien, Kantian Reason and Hegelian Spirit. The Idealistic Logic of Modern Theology , Hoboken (New Jersey), John Wiley & Sons, 5ª ed.: 2012 , p. 262 .
 38. ^ ( EN ) Sven Hroar Klempe, Kierkegaard and the Rise of Modern Psychology , Abingdon-on-Thames , Routledge , 2017 [ 2014 ] , p. 74 , ISBN 1-35151022-3 , ISBN 978-1-351-51022-6 .
 39. ^ ( EN ) Craig Cambell (21 dicembre 2011), Kierkegaard's Challenge. A short introduction to his challenge , WordPress.com . Url consultato il 30 dicembre 2016.
 40. ^ Il rapporto causa-effetto infatti si riduceva per Hume ad una serie di constatazioni per cui se ad ogni causa simile seguiva un effetto simile, nasceva in noi un'aspettativa per la quale, verificandosi ancora una volta una causa simile alle precedenti ci si aspettava che si presentasse necessariamente l'effetto corrispondente. Ma in effetti nulla ci garantisce che questo debba necessariamente verificarsi. Il rapporto causa-effetto quindi si riduce ad uno stato d'animo d'attesa, soggettivo , che nulla ci assicura che debba essere soddisfatto. La validità delle leggi scientifiche , basate sul rapporto causa-effetto non era più quindi garantita per l' avvenire ma era tale solo per il passato . Questo accadeva per un' antitesi inconciliabile tra la ragione umana che aspira a leggi universali e l'osservazione empirica che fornisce solo casi singoli.
 41. ^ «Non penso più come un tempo che ci sia una differenza fra scienza e metafisica, e ritengo che una teoria scientifica sia simile a una metafisica; ... nella misura in cui una teoria metafisica può essere razionalmente criticata sarei disposto a prendere sul serio la sua rivendicazione ad essere considerata vera», Karl Popper , Poscritto alla logica della scoperta scientifica , Milano, !l Saggiatore, 1984, p. 203.
 42. ^ Qui Popper non condivide l'assunto kantiano che la verità oggettiva noumenica sia irraggiungibile. Egli la paragona alla vetta di una montagna: lo scienziato può essere benissimo capace di approdarvi, pur non avendone certezza:

  «Lo status della verità intesa in senso oggettivo, come corrispondenza ai fatti, con il suo ruolo di principio regolativo, può paragonarsi a quello di una cima montuosa, normalmente avvolta fra le nuvole. Uno scalatore può, non solo avere difficoltà a raggiungerla, ma anche non accorgersene quando vi giunge, poiché può non riuscire a distinguere, nelle nuvole, fra la vetta principale e un picco secondario. Questo tuttavia non mette in discussione l'esistenza oggettiva della vetta; e se lo scalatore dice «dubito di aver raggiunto la vera vetta», egli riconosce, implicitamente, l'esistenza oggettiva di questa.»

  ( Popper, Congetture e confutazioni , Il Mulino, Bologna 1972, p. 338 )
  La verità quindi può essere raggiunta e descritta esaurientemente, pur non avendone noi alcuna consapevolezza.
  Ad esempio le scoperte di Einstein potrebbero effettivamente corrispondere in tutto e per tutto al vero, solo che non potremo mai esserne sicuri.
 43. ^ I principali pensatori neoscolastici che si proposero di rivalutare la metafisica tomista sono stati Jacques Maritain e Gustavo Bontadini .
 44. ^ La sua filosofia è chiamata tomismo anagogico : cfr. Antonino Postorino, La scienza di Dio - Il tomismo anagogico di Giuseppe Barzaghi op come testa di ponte verso una teologia per il terzo millennio , in: "Sacra Doctrina" 2018/2.
 45. ^ Giuseppe Barzaghi , Lo sguardo di Dio. Saggi di teologia anagogica , Bologna, ESD, 2003/2012 (introduzione del card. Giacomo Biffi ).
 46. ^ a b Marco Salvioli, Tomismo creativo. Letture contemporanee del Doctor communis , Sacra Doctrina, 2015
 47. ^ Avvenire , art. di Fiorenzo Facchini sul discorso di Benedetto XVI all'Università Lateranense del 21/10/2006

Bibliografia

 • Francesco Barone, Metafisica: il mondo nascosto , Laterza, 1997, ISBN 9788842051466 .
 • Giuseppe Barzaghi, Diario di metafisica. Concetti e digressioni sul senso dell'essere , 2ª ed., Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 2016, ISBN 9788870949254 .
 • Enrico Berti, Introduzione alla metafisica , Torino, UTET università, 2017, ISBN 9788860085016 .
 • Simona Chiodo e Paolo Valore (a cura di), Questioni di metafisica contemporanea , Milano, Il castoro, 2007, ISBN 9788880333944 .
 • Michael Dummett, Le basi logiche della metafisica , Bologna, Il Mulino, 1996, ISBN 9788815056696 .
 • Hans Joachim Kramer, Platone ei fondamenti della metafisica. Saggio sulla teoria dei principi e sulle dottrine non scritte di Platone , traduzione di G. Reale, Vita e Pensiero, 2001 [1982] , ISBN 9788834307311 .
 • Battista Mondin , Storia della metafisica , ESD, 1998, ISBN 978-88-7094-313-9
 • Giancarlo Movia (a cura di), Metafisica e antimetafisica , Vita e Pensiero, 2003, ISBN 9788834310403 .
 • Karl Popper , Logica della scoperta scientifica , Einaudi, Torino 1970.
 • Peter F. Strawson , Individui. Saggio di metafisica descrittiva , Feltrinelli-Bocca, Milano 1978.
 • Paolo Valore , L'inventario del mondo. Guida allo studio dell'ontologia , UTET Università, Torino, 2008, ISBN 978-88-6008-214-5
 • Achille C. Varzi (a cura di), Metafisica. Classici contemporanei , Laterza, 9 marzo 2018, ISBN 9788858131381 .
 • Achille C. Varzi, Ontologia , Editori Laterza, 3 ottobre 2019, ISBN 9788858140161 .
 • Achille C. Varzi, Parole, oggetti, eventi e altri argomenti di metafisica , Carrocci, 2001, ISBN 9788843019892 .

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 7780 · LCCN ( EN ) sh85084286 · GND ( DE ) 4038936-4 · BNF ( FR ) cb11934604g (data) · BNE ( ES ) XX525256 (data) · NDL ( EN , JA ) 00565479
Filosofia Portale Filosofia : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di filosofia