Museus nacionals italians

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure.
Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Els museus nacionals italians , també anomenats instituts museístics estatals o museus estatals , són organismes públics establerts amb una llei específica de l’estat aprovada pel Parlament italià i gestionada pel Ministeri de Cultura (MiC), a través de la Direcció General de Museus i les direccions regionals per als museus que operen a la zona. Els museus, galeries i jaciments arqueològics de les tres regions especials de Sicília , Trentino-Alto Adige i Valle d'Aosta es gestionen independentment.

A l'article 101 del Codi de patrimoni cultural i paisatge dels museus , es descriuen entre els llocs de cultura, com una "estructura permanent que adquireix, cataloga, conserva, ordena i exposa el patrimoni cultural amb finalitats educatives i d'estudi." Cal assenyalar que, en el mateix article 101 del Codi , les àrees arqueològiques i els parcs i conjunts monumentals també s’inclouen entre els llocs de cultura, instituts que també poden tenir valor museístic i que, en el cas de les institucions estatals, són destinats a l’ús públic i realitzar un servei públic, segons els procediments establerts per l’art. 102 del Codi. [1]

A l’art. 43 del Decret del president del Consell de Ministres de 2 de desembre de 2019, n. 169 "Els museus, parcs arqueològics, jaciments arqueològics i altres llocs de la cultura estatal són institucions permanents, sense ànim de lucre, al servei de la societat i del seu desenvolupament. Estan oberts al públic i realitzen investigacions sobre els testimonis materials i immaterials de la humanitat i el seu entorn; els adquireixen, conserven, comuniquen i exhibeixen amb finalitats d’estudi, educació i plaer, promovent el seu coneixement entre el públic i la comunitat científica ".

Hi ha informació sobre els museus estatals italians, amb dades de contacte, horaris i mètodes d’accés, a través dels motors de cerca del Ministeri i la Direcció General de Museus.

Accés a museus estatals

Els museus estatals solen estar oberts tots els dies de l’any, excepte (normalment) l’1 de gener, el 25 de desembre i altres dies establerts eventualment per l’institut museístic únic. Els dies i horaris d’obertura són comunicats pels museus a través de canals d’informació oficials. [2]

La visita als llocs culturals estatals pot ser gratuïta o de pagament i està regulada pel Decret ministerial d'11 de desembre de 1997, núm. 507 , modificada. [3]

En el cas de l’entrada de pagament, algunes categories de visitants poden tenir dret a una entrada gratuïta o reduïda. [4]

Entrada gratuïta

Entrada gratuïta prèvia presentació d’un document

Tenen dret a l'entrada gratuïta directament a les taquilles dels recintes firals, mitjançant la presentació d'un document que acrediti una de les condicions següents: [4]

 • visitants menors de 18 anys, inclosos aquells sense ciutadania europea; [5]
 • Ciutadans europeus amb discapacitat i el seu familiar o un altre cuidador que pugui acreditar la seva pertinença a serveis d'atenció sociosanitària;
 • guies turístics de la Unió Europea en l'exercici de la seva activitat professional, mitjançant la presentació d'una llicència vàlida expedida per l'autoritat competent;
 • Intèrprets turístics de la Unió Europea quan el seu treball sigui necessari al costat de la guia, mostrant una llicència vàlida expedida per l'autoritat competent;
 • empleats del Ministeri de Patrimoni i Cultura i Turisme ;
 • membres del ' International Council of Museums (ICOM);
 • grups o grups d’estudiants d’escoles públiques i privades de la Unió Europea, acompanyats dels seus professors, prèvia reserva i en la quota establerta pel cap de l’institut;
 • Estudiants de cursos d’educació superior a l’Escola del Ministeri (Institut Central de Restauració, Opificio delle Pietre Dure, Escola de Restauració de Mosaics);
 • professors i estudiants matriculats en acadèmies de belles arts o institucions corresponents de la Unió Europea, mostrant el certificat de matrícula del curs acadèmic en curs;
 • professors i estudiants de grau, especialitat o postgrau cursos d’especialització i doctorats en recerca de les següents facultats: arquitectura, conservació del patrimoni cultural, ciències de l’educació o lletres i filosofia amb orientació arqueològica o històrico-artística. Es permeten les mateixes concessions a professors i estudiants de les facultats o cursos corresponents establerts a la Unió Europea. Es permet l'entrada gratuïta als estudiants mostrant el certificat de matrícula del curs actual, als professors mostrant un document adequat;
 • professors d’història de l’art dels instituts mostrant un document adequat;
 • periodistes en bon estat amb el pagament de les quotes dels membres, mostrant un document adequat que acrediti l’activitat professional realitzada.
 • a efectes d'estudi o investigació, certificats per institucions escolars o universitàries italianes o estrangeres, acadèmies, instituts de recerca i culturals, així com per organismes del Ministeri , o per a necessitats particulars i motivades, els caps dels instituts poden permetre l'accés gratuït a els llocs d’exposició de la seva competència i per períodes específics a qui ho sol·liciti;
 • personal docent a temps complet o de durada determinada de l’escola italiana. El Ministeri s'ha adherit a la iniciativa pel que fa a l'accés als espais en què s'instal·len exposicions o exposicions temporals amb exposicions separades per la ruta turística ordinària. Com a resultat, els beneficiaris tindran accés a aquests espais de pagament, aprofitant la bona despesa que pot generar una aplicació informàtica ( cartadeldocente.istruzione.it ).

Entrada gratuïta amb targeta individual

Poden tenir entrada gratuïta emetent una targeta individual d’un any amb una fotografia sol·licitada a la Direcció General de Museus per motius d’estudi i investigació o per necessitats particulars i justificades:

 • operadors d'associacions voluntàries que operen mitjançant acords amb les oficines locals del Ministeri ;
 • als inspectors i conservadors honoraris del Ministeri;
 • els militars del nucli de protecció del patrimoni cultural ;
 • membres de l' ICCROM ;
 • a acadèmics italians i estrangers per motius d’estudi o investigació acreditats per institucions escolars o universitàries italianes o estrangeres, acadèmies, instituts de recerca i culturals, així com per organismes del Ministeri, o per necessitats particulars i justificades, el director general pot expedir a temes individuals amb abonaments anuals d’entrada gratuïta (Decret ministerial 239/2006).

Pel que fa a les categories que es beneficien de l’entrada gratuïta i en relació amb la documentació que s’exhibirà per aprofitar les concessions previstes per la legislació, el 2020 la Direcció General de Museus va publicar algunes indicacions sobre les principals i més freqüents sol·licituds d’aclariment sobre "Entrada gratuïta i entrada gratuïta". [6]

Entrada gratuïta a museus, zones i parcs arqueològics gestionats per l’Estat per a ciutadans italians residents a l’estranger (AIRE) durant els anys 2021, 2022, 2023, prèvia presentació d’un document d’identitat que acrediti la residència a l’estranger

Entrada gratuïta en cas d’iniciatives culturals

L’entrada és gratuïta fins i tot en esdeveniments i iniciatives culturals, com ara "Diumenge al museu" (primer diumenge de cada mes) o es pot promocionar amb preus especials (1 euro) en ocasions especials, com ara la inauguració especial de les jornades del Patrimoni Europeu .

Entrada facilitada

En virtut del Decret ministerial de 9 de gener de 2019, n. 13 , els ciutadans de la UE de 18 a 25 anys tenen dret a l'entrada facilitada, amb el bitllet d'entrada a un cost de 2,00 euros. Les mateixes concessions s'apliquen als ciutadans de països extracomunitaris "amb la condició de reciprocitat". [7]

Els museus estatals ubicats a regions estatutàries especials poden tenir normes parcialment diferents sobre el dret d’accés gratuït o reduït.

L’organització de museus estatals

El 2014 es va definir el Reglament del Ministeri de Patrimoni Cultural i Activitats i Turisme amb el Decret del president del Consell de Ministres del 29 d’agost de 2014, n. 171 ha començat a reformar l’organització i l’administració dels museus estatals avui, mitjançant successives modificacions del Decret del president del Consell de Ministres del 2 de desembre de 2019, n. 169 i el Decret ministerial de 28 de gener de 2020, n. 22 , identifica un sistema coordinat de la Direcció General Museus i el museu està format per 40 institucions amb una autonomia especial, i 18 direccions regionals museus que operen a la zona, que inclou el rifierimento dels altres museus.

La legislació de referència

Organització i funcionament dels museus

L’11 de desembre de 2014 entra en vigor pel Decret del president del Consell de Ministres del 29 d’agost de 2014, n. 171 Nova regulació organitzativa del Ministeri de Patrimoni Cultural i Activitats i Turisme, de les oficines de col·laboració directa del ministre i de l’òrgan independent d’avaluació del rendiment, d’acord amb l’article 16, paràgraf 4, del decret llei de 24 d’abril de 2014 , n. 66, convertit, amb modificacions, per la llei núm. 89. [8]

El 10 de març de 2015 es publica el Decret ministerial de 23 de desembre de 2014 , d'organització i funcionament dels museus estatals. [9]

El 19 de desembre de 2015 es publica el Decret ministerial de 14 d'octubre de 2015 , Esmenes al Decret de 23 de desembre de 2014 "Organització i funcionament dels museus estatals".

L'11 de març de 2016 es publica el Decret ministerial de 23 de gener de 2016, n. 43 Esmenes al Decret de 23 de desembre de 2014 pel qual s’estableix l’organització i el funcionament dels museus estatals ".

El 26 de març de 2016 entra en vigor el Decret ministerial de 23 de gener de 2016, núm. 44 Reorganització del Ministeri de Patrimoni i Activitats Culturals i Turisme d’acord amb l’article 1, paràgraf 327, de la Llei 28 de desembre de 2015, n. 208.

El 9 d'abril de 2016 consta el Decret ministerial 9 d'abril de 2016 núm. 198 , Disposicions sobre zones arqueològiques i parcs i instituts i llocs de cultura d’interès nacional en virtut de l’article 6 del Decret ministerial de 23 de gener de 2016.

El 10 de març de 2017 es publica el Decret ministerial de 12 de gener de 2017 , sobre ajustaments dels superintendents especials a les normes internacionals en matèria de museus i locals culturals. [10]

El 22 de març de 2018 entra en vigor el Decret del president del Consell de Ministres de l’1 de desembre de 2017, n. 238, Reglament de modificació del Decret del president del Consell de Ministres del 29 d’agost de 2014, n. 171, relatiu a la regulació d’organització del Ministeri de Patrimoni Cultural i Activitats i Turisme, de les oficines de col·laboració directa del ministre i de l’òrgan independent d’avaluació del rendiment, en aplicació de l’article 22, paràgraf 7-quinquies, del decret -lei 24 d’abril de 2017, núm. 50, convertit, amb modificacions, per llei 21 de juny de 2017, n. 96. [11]

El 26 de març de 2018 es publica el Decret ministerial de 7 de febrer de 2018, n. 88 , Esmenes al Decret de 23 de desembre de 2014, que conté l '"Organització i funcionament dels museus estatals". [12]

El 22 d’agost de 2019 entra en vigor el Decret del president del Consell de Ministres del 19 de juny de 2019, n. 76, del Reglament organitzatiu del Ministeri per al patrimoni i les activitats culturals, les oficines de col·laboració directa del ministre i l'òrgan independent per avaluar el rendiment. [13]

El 5 de febrer de 2020 entra en vigor el Decret del president del Consell de Ministres del 2 de desembre de 2019, n. 169 , del Reglament organitzatiu del Ministeri per al patrimoni i les activitats culturals i el turisme, les oficines de col·laboració directa del ministre i l'òrgan independent per avaluar el rendiment. [14]

El 28 de gener de 2020 es registra el Decret ministerial de 28 de gener de 2020, n. 22 , Esmenes al Decret ministerial de 23 de desembre de 2014, que conté l '"Organització i funcionament dels museus estatals i altres disposicions relatives a institucions amb autonomia especial.

Una altra legislació de referència

El 21 de setembre de 2015 entra en vigor el Decret llei 20 de setembre de 2015, núm. 146 , Mesures urgents per a l’ús del patrimoni històric i artístic de la nació. [15]

El 21 d’octubre de 2016 es publica el Decret ministerial de 30 de juny de 2016, n. 330, Criteris d’obertura al públic, supervisió i seguretat dels museus i llocs culturals estatals. [16]

El 4 d'abril de 2018 es publica el Decret ministerial de 21 de febrer de 2018, n. 113 , Adopció dels nivells mínims uniformes de qualitat per a museus i llocs de cultura pròpia pública i activació del sistema museístic nacional. [17]

El 28 de febrer de 2019 entra en vigor el Decret ministerial de 9 de gener de 2019, núm. 13, Ordre per la qual es modifica el Decret d'11 de desembre de 1997, núm. 507, que conté normes per a l'establiment del bitllet d'entrada a monuments, museus, galeries, excavacions d'antiguitats, parcs i jardins monumentals. [3]

Museus estatals amb especial autonomia

Les 20 millors institucions amb autonomia especial s’identifiquen al Decret del president del Consell de Ministres del 29 d’agost de 2014, núm. 171 , en vigor des de l’11 de desembre de 2014. A aquestes s’afegeixen 10 més amb el Decret ministerial de 23 de gener de 2016, n. 43 segueix altres fusions i canvis determinats pel Decret del president del Consell de Ministres, 19 de juny de 2019, n. 76 , a partir del 22 d’agost de 2019. Article 33 del Decret del president del Consell de Ministres de 2 de desembre de 2019, n. 169 , altres museus amb una autonomia especial són 40, inclosos "museus, jaciments arqueològics i altres llocs culturals d'interès nacional". D'aquests, 11 són oficines a nivell de gestió general i 29 oficines a nivell executiu no general.

Els museus amb una autonomia especial estan dotats d’autonomia científica, financera, comptable i organitzativa i estan formats pels següents òrgans: el director, el consell d’administració, el comitè científic i el consell d’auditors. Els màxims organismes garanteixen la realització de la missió del museu, verificen la rendibilitat, l’eficiència i l’eficàcia de les activitats i comproven la qualitat científica de l’oferta cultural i les pràctiques de conservació, ús i millora dels béns lliurats al museu. La composició dels òrgans col·legiats es determina d'acord amb l'equilibri entre gèneres.

En aquest context, es va assenyalar que, en els darrers anys, es va posar èmfasi particular en el lideratge, basat en la figura del director del museu, "fins al punt que a Itàlia, una gran part de la població i una gran quantitat d'operadors del sistema de comunicacions coneixeran els noms, només Europa, excepte potser Rússia, al món ". [18]

Les institucions amb una autonomia especial depenen funcionalment de la Direcció General de Museus . La llista de museus, parcs arqueològics i altres institucions amb especial autonomia i institucions museístiques relacionades amb ells es publica al Decret ministerial de 28 de gener de 2020, n. 22 .

Llista d’institucions amb especial autonomia

Institut autònom Llocs assignats Ubicació Imatge Autònom des de
Biblioteca i Girolami Monumental Nàpols
Biblioteca Girolamini. 1265.jpg
2019 [19]
Conjunt monumental de la Pilotta Parma
Parma, palau pilotta 01.jpg
2016 [20]
Galeria Borghese Roma
Galeria Borghese facade.jpg
2014 [21]
Galeria Nacional d'Art Modern i Contemporani Roma
Villa Borghese - Galeria Nacional d'Art Modern - panoramio.jpg
2014 [21]
Galeria Nacional de les Marques Urbino
Urbino-EntrancePalazzoDucale.jpg
2014 [21]
Galeria Nacional d’Úmbria Perusa
2014 [21]
Galeries Uffizi Florència 2014 [21]
Galeria de l'Acadèmia Florència 2014 [21]
Galeries de l'Acadèmia Venècia
Accademia (Venècia) .jpg
2014 [21]
Galeries Estensi Mòdena
Palazzo dei Musei-MO.jpg
2014 [21]
Sassuolo (MO)
Palazzo Ducale (Sassuolo) 14.jpg
Ferrara
Galeria d'imatges nacionals de ferrara, nova sala bastianino.jpg
Galeries nacionals d'art antic Roma 2014 [21]
Museus Bargello Florència 2014 [21]
Museus Reials Torí 2014 [21]
Museu Arqueològic Nacional de Càller Càller 2019 [19]
Museu Arqueològic Nacional de Nàpols Nàpols
Museu Arqueològic Nacional de Nàpols - panoramio (1) .jpg
2014 [21]
Museu Arqueològic Nacional de Reggio Calàbria Reggio Calàbria
Reggio calàbria, museu arqueològic nacional, exterior 00.jpg
2014 [21]
Museu Arqueològic Nacional de Tàrent Tàrent
Museu Arqueològic Nacional de Tàrent - MARTA.jpg
2014 [21]
Museu de les Civilitzacions Roma
Museu de les Civilitzacions - 30-11-2019.jpg
2016 [20]
Museu de Capodimonte i Royal Wood Nàpols 2014 [21]
Museu Nacional dels Abruços L'Aquila
L'aquila, seu temporal del museu nacional dels abruços 04.jpg
2019 [19]
Museu Nacional de Matera Matera 2019 [19]
Museu nacional etrusc de Villa Giulia Roma
Museu nacional etrusc de Villa Giulia - Entrance.jpg
2016 [20]
Museu Nacional Romà Roma 2016 [20]
Museu Històric i el Parc del Castell de Miramare
 • Museu Històric del Castell de Miramare,
 • Parc del castell de Miramare
Trieste 2016 [20]
Palau Ducal de Màntua Màntua 2014 [21]
Palau Reial de Gènova Gènova 2014 [21]
Palau Reial de Nàpols Nàpols
Palau Reial de Nàpols.jpg
2019 [19]
Parc Arqueològic de Campi Flegrei Bacoli (NA) 2016 [20]
 • Amfiteatre i Parc Arqueològic Liternum
Giugliano in Campania (NA)
Liternum vist des de fora.jpg
 • Necròpolis de Cappella
Monte di Procida (NA) -
Pozzuoli (NA)
Parc Arqueològic del Coliseu Roma 2017 [22]
Parc Arqueològic Appia Antica Roma 2016 [20]
Parc Arqueològic de Cerveteri i Tarquinia Cerveteri (RM) 2021 [23]
Tarquinia (VT)
Parc Arqueològic d'Herculà Herculà (NA)
Herculà - Ercolano - Campània - Itàlia - 9 de juliol de 2013 - 27.jpg
2016 [20]
Parc Arqueològic Ostia Antica Ostia (Roma) 2016 [20]
Fiumicino (RM)
Parc Arqueològic de Paestum i Velia Capaccio Paestum (SA) 2014 [21]
Ascea (SA)
Interior de la porta rosa de Velia P1170084.JPG
Parc arqueològic de Pompeia Pompeia (NA)
Pompeia i Vesuvi.JPG
2017 [22]
Boscoreale (NA)
Castellammare di Stabia (NA)
Cartes (NA)
Castello di Lettere vist des de l'accés a la zona.jpg
Poggiomarino (NA)
Longola (2018) -1.jpg
Torre Annunziata (NA)
Jardí Villa Poppaea 04.JPG
Torre del Grec (NA) -
 • Antiga fàbrica de pols de Borbó
Scafati (SA) -
Parc Arqueològic Sepino Sepino (CB) 2021 [23]
Parc Arqueològic de Sybaris Cassano all'Ionio (CS)
Sybaris archeological park 6.jpg
2019 [19]
Amendolara (CS)
Pinacoteca nazionale di Bologna Bologna
Pinacoteca nazionale di bologna 01.JPG
2019 [19]
Pinacoteca di Brera Milano 2014 [21]
Pinacoteca nazionale di Siena Siena
Pinacoteca nazionale di siena, una sala sul quattrocento.JPG
2021 [23]
Reggia di Caserta Caserta 2014 [21]
Villa Adriana e Villa d'Este Tivoli (RM) 2016 [20]
Vittoriano e Palazzo Venezia Roma 2019 [19]

Musei fondazione

Sono tre le fondazioni museali alle quali si applicano analoghe normative a quelle dei musei statali dotati di autonomia speciale:

Direzioni regionali Musei

Le Direzioni regionali Musei traggono origine dai Poli museali regionali, istituiti in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 , in vigore dall'11 dicembre 2014, per la gestione di musei, istituti e aree archeologiche che in precedenza erano competenza di altri uffici. I Poli museali vengono sostituiti dalle Direzioni territoriali delle reti museali, istituite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 , in vigore dal 22 agosto 2019, le quali a loro volta sono confluite nelle Direzioni regionali musei, istituite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 , in vigore dal 5 febbraio 2020.

Le Direzioni regionali Musei sono un'articolazione periferica della Direzione generale musei , con il compito di assicurare sul territorio di competenza "l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli Istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione" [24] . Nell'espletare tali funzioni la Direzione definisce le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione, promuove l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il Segretario regionale, dei conseguenti itinerari turistico-culturali. Nel 2016 tale modello è stato recepito anche dalla Regione Siciliana .

Rientra ed è parte importante del suo mandato anche la promozione del cosiddetto art bonus , ovvero un modello di defiscalizzazione in favore delle opere d'arte introdotto dalla riforma Franceschini del 2014 [25] .

Le Direzioni regionali Musei sono 17, una per regione (eccetto le regioni a statuto autonomo Sicilia , Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ), cui si aggiunge la Direzione Musei statali della città di Roma , istituita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169

Direzione regionale Musei Abruzzo

Ha il compito di gestire direttamente i seguenti istituti a carattere museale: [26]

Sito Comune Provincia Immagine
Museo archeologico nazionale di Campli Campli TE
Museo archeologico di Campli (TE) - ingresso.jpg
Chiesa di San Pietro ad Oratorium Capestrano AQ
Capestrano (AQ) - San Pietro ad Oratorium 01.jpg
Chiesa di San Bartolomeo Carpineto della Nora PE
Carpineto della Nora PE - Abbazia di San Bartolomeo 07.JPG
Abbazia di San Clemente a Casauria Castiglione a Casauria PE
Abbazia di San Clemente a Casauria 2013 by-RaBoe 016.jpg
Castello Piccolomini - Collezione Torlonia e Museo d'Arte Sacra della Marsica Celano AQ
Celano Castello FoNo.jpg
MUSE' - Nuovo museo Paludi di Celano - Centro di restauro
Celano Paludi 2016a.jpg
Chiesa di San Domenico al Corso Chieti CH
Museo archeologico nazionale "La Civitella "
ChietiAnfiteatro.jpg
Museo archeologico nazionale d'Abruzzo - Villa Frigerj
Abbazia di San Giovanni in Venere Fossacesia CH
Abbazia di San Giovanni in Venere 2.JPG
Chiesa di San Bernardino L'Aquila AQ
Facciata della basilica di San Bernardino.jpg
Chiesa di San Pietro in Albe Massa d'Albe AQ
100819 Alba Fucens San Pietro.jpg
Museo casa natale Gabriele D'Annunzio Pescara PE
Pescara 2007 -Casa natale di Gabriele D'Annunzio- by-RaBoe 05.jpg
Taverna ducale Popoli PE
Popoli -Taverna Ducale- 2007 by-RaBoe 05.jpg
Abbazia di Santo Spirito al Morrone Sulmona AQ
Sulmona 2008 -Badia Morronese- by-RaBoe 151.jpg

Direzione regionale Musei Basilicata

Ha il compito di gestire direttamente i seguenti istituti a carattere museale: [27]

Sito Comune Provincia Immagine
Castello di Lagopesole Avigliano PZ
Castello di Lagopesole 01.JPG
Museo archeologico nazionale di Metaponto Bernalda MT
Museo archeologico nazionale (Metaponto).jpg
Parco archeologico dell'area urbana di Metaponto
Metapontum theater AvL.JPG
Tempio delle Tavole Palatine
Tavole Palatine in estate.jpg
Museo archeologico nazionale dell'Alta Val d'Agri Grumento Nova PZ
Grumentum-museo-archeologico-val-d-agri.jpg
Teatro romano di Grumentum
Grumentum-teatro-d.jpg
Palazzo De Lieto - Pinacoteca Angelo Brando Maratea PZ
MarateaPalazzoDeLieto.JPG
Ex ospedale di San Rocco con annessa Chiesa di Cristo Flagellato Matera MT
Ex ospedale di San Rocco Matera.jpg
Museo archeologico nazionale del Melfese "Massimo Pallottino" - Castello di Melfi Melfi PZ
Museo archeologico nazionale del Melfese Massimo Pallottino - reperti archeologici.jpg
Museo archeologico nazionale di Muro Lucano Muro Lucano PZ
Museo archeologico nazionale della Siritide Policoro PZ
Herakleia Museo Nazionale Della Siritide Pottery2.jpg
Parco archeologico di Herakleia
Parco Archeologico Herakleia.jpg
Biblioteca nazionale e galleria espositiva Potenza PZ
Museo archeologico nazionale della Basilicata "Dinu Adameşteanu"
Palazzo Loffredo.jpg
Palazzo Ducale Tricarico MT
Complesso del Palazzo Ducale con arcate.jpg
Area archeologica di Rossano di Vaglio Vaglio Basilicata PZ
Area archeologica di Serra di Vaglio
Museo archeologico nazionale di Venosa - Castello Aragonese Venosa PZ
Museo archeologico nazionale di Venosa ( ingresso del Castello).jpg
Parco archeologico di Venosa
ParcoArcheologico Venosa.jpg

Direzione regionale Musei Calabria

Ha il compito di gestire direttamente i seguenti istituti a carattere museale: [28]

Sito Comune Provincia Immagine
Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium Borgia CZ
Scolacium Amphithéâtre2.JPG
Museo e Parco archeologico "Archeoderi" Bova Marina RC
Galleria nazionale di Cosenza Cosenza CS
Palazzo Arnone - panoramio.jpg
Museo archeologico nazionale di Crotone Crotone KR
Museo Archeologico Nazionale di Crotone (2).jpg
Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna
Capo Colonna2 retouched.png
Chiesa di San Francesco d'Assisi Gerace RC
Gerace San Francesco Portal.jpg
Museo archeologico Metauros Gioia Tauro RC
Le Castella Isola di Capo Rizzuto KR
Fortezza Aragonese Le Castella (KR).jpg
Museo archeologico lametino Lamezia Terme CZ
Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Locri RC
Museo statale di Mileto Mileto VV
Museo e Parco archeologico dell'antica Kaulon Monasterace RC
Kaulon 2009 tempio.JPG
La Cattolica Stilo RC
La cattolica di stilo, esterno 06.jpg
Museo archeologico nazionale "Vito Capialbi" Vibo Valentia VV
Castello di Vibo.JPG

Direzione regionale Musei Campania

Ha il compito di gestire direttamente i seguenti istituti a carattere museale: [29]

Sito Comune Provincia Immagine
Museo archeologico dell'antica Allifae Alife CE
Museo Archeologico dell'antica Alliphae.jpg
Grotta Azzurra Anacapri NA
Blue Grotto.jpg
Villa Damecuta
Museo archeologico di Ariano Irpino Ariano Irpino AV
La Starza ceramica.jpeg
Museo archeologico di Atena Lucana Atena Lucana SA
Area archeologica dell'antica Abellinum Atripalda AV
Abellinum.jpg
Museo del Palazzo della Dogana dei Grani
Antiquarium di Avella Avella AV
Anfiteatro romano di Avella
Anfiteatro romano di Avella.jpg
Area archeologica della necropoli monumentale di Avella
Tombe Romane Avella (AV).jpg
Carcere Borbonico Avellino AV
Avellino - Carcere borbonico - interno.jpg
Arco di Traiano Benevento BN
Arco di Traiano (Benevento) 02.jpg
Teatro romano di Benevento
Roman Theater terraces and stage.jpg
Museo archeologico nazionale di Volcei "Marcello Gigante" Buccino SA
Museo Archeologico Nazionale di Volcei.JPG
Parco archeologico urbano dell'antica Volcei
Mosaicobuccino.jpg
Area archeologica di Cales Calvi Risorta CE
Area Archeologica di Cales 1.JPG
Certosa di San Giacomo Capri NA
Villa Jovis
Villa Jovis - panoramio (1).jpg
Area archeologica del tempio italico di Casalbore Casalbore AV
Area archeologica di Compsa Conza della Campania AV
Compsa foro.jpg
Area archeologica di Eboli Eboli SA
Museo archeologico nazionale di Eboli e della media valle del Sele
Museo Eboli.jpg
Villa romana di San Giovanni in Palco Lauro AV
Villa Romana,Ninfeo particolare mosaici-Elisa Prisco.jpg
Museo archeologico di Calatia Maddaloni CE
Villa romana di Minori Minori SA
Roman villa (Minori) (3).jpg
Parco archeologico dell'antica Aeclanum Mirabella Eclano AV
Aeclanum (Thermae-01).jpg
Museo di San Francesco a Folloni Montella AV
SanFrancescoaFolloni.JPG
Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino - Castello di Montesarchio Montesarchio BN
Montesarchio (BN), ingresso al Castello.jpg
Area archeologica di Carminiello ai Mannesi Napoli NA
Carminiello Mannesi2.JPG
Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento
4433 SantElmo.jpg
Certosa e Museo di San Martino
Napoli s Martino QDP 1050019.JPG
Complesso termale di Via Terracina
Crypta Neapolitana
Crypta Neapolitana – Parco Vergiliano a Napoli.jpg
Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana
Villa Floridiana, Napoli 100 5956.jpg
Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés e Museo delle carrozze a Villa Pignatelli
Napoli - Villa Pignatelli9.jpg
Parco archeologico sommerso di Gaiola
Isoletta della Gaiola (Napoli) 04.jpg
Parco e Tomba di Virgilio
Parco della Grotta di Posillipo.jpg
Villa di Vedio Pollione
Napoli - Parco archeologico del Pausilypon9.jpg
Museo storico archeologico di Nola Nola NA
Certosa di San Lorenzo Padula SA
Certosa di Padula - chiostro.jpg
Museo archeologico territoriale della penisola sorrentina "Georges Vallet " Piano di Sorrento NA
Villa Fondi De Sangro 1.JPG
Museo archeologico nazionale di Pontecagnano Pontecagnano Faiano SA
Museo archeologico nazionale Pontecagnano.jpg
Parco archeologico urbano dell'antica Picentia
Picentia 4.JPG
Complesso monumentale San Pietro a Corte - ipogeo e Chiesa S.Anna Salerno SA
Paz frusc.JPG
Museo virtuale della scuola medica salernitana
Museo Virtuale Salerno.JPG
Real sito di Carditello San Tammaro CE
Reale tenuta di Carditello - 37758620511.jpg
Anfiteatro campano Santa Maria Capua Vetere CE
The Amphitheatre of Santa Maria Capua Vetere 003.jpg
Mausoleo cd delle Carceri Vecchie
Museo dei gladiatori
S.M. Capua Vetere - Museo dell'Anfiteatro Romano.jpg
Museo archeologico dell'antica Capua e Mitreo
Ingresso Museo.jpg
Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno Sarno SA
01072011-01072011-IMG 4363.jpg
Teatro ellenistico-romano di Sarno
Teatro ellenistico-romano di Sarno 28.JPG
Sala espositiva presso il Castello ducale di Sessa Aurunca Sessa Aurunca CE
Matidia Minore - Sessa Aurunca.jpg
Museo archeologico dell'agro Atellano Succivo CE
Modellino di carro con auriga, IX-VIII secolo ac, da gricigliano (m. a. dell'agro tellano, succivo).jpg
Museo archeologico di Teanum Sidicinum Teano CE
Teatro romano di Teanum Sidicinum

Direzione regionale Musei Emilia-Romagna

Ha il compito di gestire direttamente i seguenti istituti a carattere museale: [30]

Sito Comune Provincia Immagine
Castello Malaspina Bobbio PC
Bobbio-castello malaspiniano1.jpg
Ex chiesa di San Barbaziano Bologna BO
Quartiere Saragozza, Bologna, Italy - panoramio (10).jpg
Ex chiesa di San Mattia
Casa Vignoli, ex chiesa di San Mattia, via Sant'Isaia nn. 18 e 20.jpg
Castello di Canossa e Museo nazionale "Naborre Campanini" Canossa RE
Castello di Canossa 80.jpg
Torre Jussi Castel d'Aiano BO
Abbazia di Pomposa e Museo pomposiano Codigoro FE
Facciata della basilica di Pomposa - panoramio.jpg
Museo dell'età neoclassica in Romagna - Palazzo Milzetti Faenza RA
Palazzo Milzetti (entrata).jpg
Museo archeologico nazionale di Ferrara Ferrara FE
FRAME.jpg
Casa Romei
Casa romei, cortile, 08.JPG
Castello di Torrechiara Langhirano PR
Castello di Torrechiara.PNG
Area archeologica e Antiquarium di Velleia Lugagnano Val d'Arda PC
Velleia-Scavi archeologici.JPG
Museo nazionale etrusco "Pompeo Aria" e Area archeologica di Kainua Marzabotto BO
Marzabotto città etrusca nei pressi della plateia D.jpg
Antica Spezieria di San Giovanni Parma PR
Parma, Antica Spezieria di San Giovanni (8).jpg
Camera di San Paolo e Cella di Santa Caterina
Correggio 013.jpg
Basilica di Sant'Apollinare in Classe Ravenna RA
2012 ravenna 134.jpg
Battistero degli Ariani
Battistero degli Ariani da Via degli Ariani.JPG
Mausoleo di Teodorico
Mausoleum of Theodoric (Ravenna)11.JPG
Museo nazionale di Ravenna
Ravenna, Museo nazionale (03).jpg
Palazzo di Teodorico
Palace of Theodoric - Ravenna 2016 (2).jpg
Villa romana di Russi Russi RA
Pavimento a mosaico 3.JPG
Fortezza di San Leo San Leo RN
2012 romagna marche 151.jpg
Museo archeologico nazionale di Sarsina Sarsina FC
Museo Archeologico Sarsinate Mosaico 1.jpg

Direzione regionale Musei Friuli-Venezia Giulia

Ha il compito di gestire direttamente i seguenti istituti a carattere museale: [31]

Sito Comune Provincia Immagine
Museo archeologico nazionale di Aquileia Aquileia UD
Museo archeologico (Aquileia).jpg
Museo paleocristiano di Aquileia
Museo palecristiano di Monastero (Aquileia).jpg
Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli Cividale del Friuli UD
Il museo visto dalla piazza.jpg

Direzione regionale Musei Lazio

Ha il compito di gestire direttamente i seguenti istituti a carattere museale: [32]

Sito Comune Provincia Immagine
Casa di San Tommaso Aquino FR
Museo Giacomo Manzù Ardea RM
Torre di Cicerone Arpino FR
Torre di Cicerone.jpg
Villa Giustiniani Bassano Romano VT
Palazzo Giustiniani-Odescalchi (Bassano Romano) 1.JPG
Museo archeologico nazionale di Vulci - Castello dell'Abbadia Canino VT
Palazzo Farnese Caprarola VT
Palazzo Farnese (Caprarola).jpg
Abbazia di Montecassino Cassino FR
Monte Cassino abbey from cemetery.JPG
Museo archeologico nazionale "Gianfilippo Carettoni" e Area archeologica di Casinum
Mausoleum at Casinum.jpg
Museo archeologico dell'Agro Falisco - Forte Sangallo Civita Castellana VT
Civita Castellana - Forte Sangallo 2.JPG
Museo archeologico nazionale di Civitavecchia Civitavecchia RM
Museo Civitavecchia.jpeg
Certosa di Trisulti Collepardo FR
Certosa di Trisulti.jpg
Cappella dell'Annunziata Cori LT
Museo archeologico nazionale di Formia Formia LT
Formia - Museo archeologico nazionale.jpg
Abbazia greca di San Nilo e Museo Grottaferrata RM
Grottaferrata-abbazia01.jpg
Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae Minturno LT
Overview of Minturnae, Minturno, Italy (14864658617).jpg
Museo delle navi romane di Nemi Nemi RM
Nemi 036 museo delle Navi.jpg
Palazzo Altieri Oriolo Romano VT
OrioloRomano PiazzaUmbertoI 1.jpg
Museo archeologico nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia Palestrina RM
Palais Barberini de Palestrina.JPG
Abbazia di Fossanova Priverno LT
Abbazia di Fossanova (2008).jpg
Museo archeologico nazionale e Area archeologica di Sperlonga Sperlonga LT
Villa of Tiberius, Sperlonga (14971149050).jpg
Monastero di San Benedetto Sacro Speco Subiaco RM
San Benedetto Subiaco Front.JPG
Monastero di Santa Scolastica
Entrée Abbaye de Subiaco.JPG
Chiesa di Santa Maria Maggiore Tuscania VT
Tuscania -Sant Maria Maggiore- 2014 by-RaBoe 004.jpg
Chiesa di San Pietro
Tuscania San Pietro 002 retouched.jpg
Museo archeologico nazionale di Tuscania
Museo Archeologico Nazionale di Tuscania 09.jpg
Abbazia di Casamari Veroli FR
Veroli, Abbazia di Casamari 001.JPG
Basilica di San Francesco Viterbo VT
Museo nazionale etrusco Rocca Albornoz
Santuario Madonna della Quercia
Villa Lante di Bagnaia

Direzione Musei statali della città di Roma

Nel territorio del comune di Roma le funzioni della Direzione regionale Musei sono svolte dalla Direzione Musei statali della città di Roma, cui sono affidati i seguenti siti: [33]

Direzione regionale Musei Liguria

Ha il compito di gestire direttamente i seguenti istituti a carattere museale: [34]

Sito Comune Provincia Immagine
Villa Rosa - Museo dell'arte vetraria altarese Altare SV
Altare (SV)-IMG 0874.JPG
Museo archeologico di Chiavari - Palazzo Rocca Chiavari GE
Museo Archeologico di Chiavari – Palazzo Rocca.jpg
Castel San Giovanni Finale Ligure SV
Castel San Giovanni. In primo piano la Porta della Mezzaluna lungo la Strada Beretta.jpg
Castello di San Terenzo Lerici SP
Lerici-castello san terenzo-complesso2.jpg
Museo archeologico nazionale e Zona archeologica di Luni Luni SP
Luna Lunatempel 1.jpg
Villa romana del Varignano Porto Venere SP
Villa romana del Varignano.jpg
Forte Santa Tecla Sanremo IM
Forte di Santa Tecla.jpg
Fortezza di Castruccio Castracani - Castello di Sarzanello Sarzana SP
Fortezza di Sarzana.jpg
Fortezza Firmafede
Forteresse de Firmafede à Sarzana.JPG
Area archeologica di Nervia Ventimiglia IM
Teatro di Ventimiglia 2.JPG
Museo preistorico e Zona archeologica dei Balzi Rossi
Le caverne.jpg

Direzione regionale Musei Lombardia

Ha il compito di gestire direttamente i seguenti istituti a carattere museale: [35]

Sito Comune Provincia Immagine
Museo nazionale della preistoria della Valle Camonica Capo di Ponte BS
Parco archeologico nazionale dei Massi di Cemmo
Cemmo stone.jpg
Parco nazionale delle incisioni rupestri di Naquane
Ingresso - Parco di Naquane (Foto Luca Giarelli).jpg
Museo della Certosa di Pavia Certosa di Pavia PV
9573 - Cortile della Certosa di Pavia - Foto Giovanni Dall'Orto, 25-April-2008.jpg
Museo archeologico nazionale della Valle Camonica Cividate Camuno BS
Salone interno Museo Archeologico Nazionale di Valle Camonica - Cividate Camuno (Foto Luca Giarelli).jpg
Villa romana e Antiquarium Desenzano del Garda BS
Villa romana Desenzano 9.jpg
Museo del Cenacolo Vinciano Milano MI
Leonardo da Vinci - The Last Supper high resFXD.jpg
Cappella Espiatoria Monza MB
Decorazione della volta della Cappella Espiatoria.jpg
Castello Scaligero Sirmione BS
SirmioneCastle.jpg
Grotte di Catullo e Museo archeologico
Grotte di Catullo - Sirmione.jpg
Palazzo Besta Teglio SO
Teglio palazzo Besta 037.jpg
Museo archeologico nazionale della Lomellina Vigevano PV

Direzione regionale Musei Marche

Ha il compito di gestire direttamente i seguenti istituti a carattere museale: [36]

Sito Comune Provincia Immagine
Museo archeologico nazionale delle Marche Ancona AN
Museo Archeologico Marche da alto.jpg
Museo tattile statale Omero
Sala Rinascimentale del Museo Tattile Statale Omero.jpg
Museo archeologico statale di Arcevia Arcevia AN
Museo archeologico statale di Arcevia - 3.JPG
Museo archeologico statale di Ascoli Piceno Ascoli Piceno AP
Ascoli Piceno 2015 by-RaBoe 218.jpg
Museo archeologico statale di Cingoli Cingoli MC
Cingoli municipio.jpg
Rocca demaniale di Gradara Gradara PU
Gradara.jpg
Antiquarium statale di Numana Numana AN
Numana-Antiquarium.jpg
Rocca Roveresca di Senigallia Senigallia AN
Senigallia.jpg
Museo archeologico statale di Urbisaglia Urbisaglia MC
Urbisaglia Museo archeologico 02.jpg

Direzione regionale Musei Molise

Ha il compito di gestire direttamente i seguenti istituti a carattere museale: [37]

Sito Comune Provincia Immagine
Museo Palazzo Pistilli Campobasso CB
Museo sannitico
Campobasso-Museo sannitico.JPG
Complesso monumentale di San Vincenzo a Volturno Castel San Vincenzo IS
Abbazia di san vincenzo al volturno, esterno 02.jpg
Castello di Civitacampomarano Civitacampomarano CB
Castello di Civitacampomarano.jpg
Castello di Capua Gambatesa CB
Gambatesa prospetto.JPG
Museo archeologico di Santa Maria delle Monache Isernia IS
Monastero delle Monache (Isernia).JPG
Museo nazionale del paleolitico di Isernia
Santuario italico Pietrabbondante IS
Sito archelogico sannita di Pietrabondante (IS) - panoramio.jpg
Museo archeologico di Venafro Venafro IS
Venafro, ex monastero di Santa Chiara - Facciata e chiesa.jpg
Museo nazionale di Castello Pandone
Castello Pandone.jpg

Direzione regionale Musei Piemonte

Ha il compito di gestire direttamente i seguenti istituti a carattere museale: [38]

Sito Comune Provincia Immagine
Castello di Agliè Agliè TO
Agliè castello.JPG
Abbazia di Vezzolano Albugnano AT
Albugnano-Santa Maria di Vezzolano.jpg
Forte di Gavi Gavi AL
Forte di Gavi - panoramio.jpg
Castello di Moncalieri Moncalieri TO
Moncalieri, il castello (04).jpg
Castello di Racconigi Racconigi CN
Castello di Racconigi.jpg
Abbazia di Fruttuaria San Benigno Canavese TO
San Benigno Canavese Torino - Chiostro Fruttuaria-bis.jpg
Castello di Serralunga Serralunga d'Alba TO
Castello di Serralunga 5.jpg
Palazzo Carignano Torino TO
Museum of the Risorgimento in Turin (8870673413).jpg
Villa della Regina
Maggi, Giovanni Battista (183..-18...) - n. 28 - Torino - Villa della Regina.jpg

Direzione regionale Musei Puglia

Ha il compito di gestire direttamente i seguenti istituti a carattere museale: [39]

Sito Comune Provincia Immagine
Museo archeologico nazionale di Altamura Altamura BA
Altamura, museo archeologico nazionale.jpg
Castel del Monte Andria BT
Castel del Monte BW 2016-10-14 12-26-11 r.jpg
Castello svevo di Bari Bari BA
Bari BW 2016-10-19 12-32-30.jpg
Antiquarium e Parco archeologico di Canne della Battaglia Barletta BT
Canne della Battaglia.jpg
Galleria nazionale della Puglia "Girolamo e Rosaria Devanna " Bitonto BA
Palazzocalò.JPG
Museo archeologico nazionale - Palazzo Sinesi Canosa di Puglia BT
Palazzo Sinesi.png
Castello di Copertino Copertino LE
Copertino castello.jpg
Museo archeologico nazionale "Giuseppe Andreassi" e Parco archeologico di Egnazia Fasano BR
Egnazia from the sky.jpg
Museo archeologico nazionale e Castello di Gioia del Colle Gioia del Colle BA
Castello di gioia del colle, esterno, cortile 05.jpg
Parco archeologico di Monte Sannace
Gioia del Colle - Monte Sannace.jpg
Anfiteatro romano di Lecce Lecce LE
Anfiteatro romano dall'alto.jpg
Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia Manfredonia FG
Manfredonia, Province of Foggia, Italy - panoramio - trolvag (5).jpg
Parco archeologico di Siponto
Il Parco Archeologico di Siponto.jpg
Museo archeologico nazionale Jatta Ruvo di Puglia BA
Palazzo Jatta Ruvo di Puglia.JPG
Castello svevo di Trani Trani BT
Trani-Castle01.jpg

Direzione regionale Musei Sardegna

Ha il compito di gestire direttamente i seguenti istituti a carattere museale: [40]

Sito Comune Provincia Immagine
Area archeologica " Su Nuraxi " Barumini SU
Site nuragique de Barumini Su Nuraxi en Sardaigne, Italie -046.JPG
Area archeologica di Tharros Cabras OR
Tharros 01.JPG
Basilica di San Saturnino Cagliari CA
Visione frontale della Basilica di San Saturnino.JPG
Compendio garibaldino e Museo nazionale memoriale Giuseppe Garibaldi La Maddalena SS
Museo Garibaldino di Caprera 3.jpg
Museo archeologico nazionale "Giorgio Asproni" Nuoro NU
Museo MAN, Nuoro.JPG
Antiquarium Turritano e Area archeologica Porto Torres SS
The "Central Baths" of Turris Libisonis, 3rd century - 4th century AD, Porto Torres, Sardinia (16589454860).jpg
Area archeologica di Nora Pula CA
Sardegna Cagliari Pula area archeologica di Nora.jpg
Altare prenuragico di Monte d'Accoddi Sassari SS
Sassari - Complesso prenuragico di Monte d'Accoddi (04).JPG
Museo nazionale archeologico ed etnografico “Giovanni Antonio Sanna”
Museo sanna, ingresso 01.JPG
Pinacoteca nazionale di Sassari
Sassari - Piazza Santa Caterina (02).JPG

Direzione regionale Musei Toscana

Ha il compito di gestire direttamente i seguenti istituti a carattere museale: [41]

Sito Comune Provincia Immagine
Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell'Alta Valle del Tevere - Palazzo Taglieschi Anghiari AR
Anghiari, palazzo taglieschi, esterno 01.JPG
Basilica di San Francesco Arezzo AR
5923ArezzoSFrancesco.JPG
Museo archeologico nazionale Gaio Cilnio Mecenate
Museo archeologico di arezzo, ext. 01.JPG
Museo di Casa Vasari
Museu e casa vasari.jpg
Museo nazionale d'arte medievale e moderna
Museo statale d'arte medievale e moderna, giardino pensile 02.JPG
Museo nazionale della Certosa monumentale di Calci Calci PI
Certosa di pisa 103.JPG
Area archeologica di Comeana - Tumulo di Montefortini e Tomba di Boschetti Carmignano PO
Abbazia di San Salvatore a Soffena Castelfranco Piandiscò AR
Abbazia di san salvatore a soffena, 05.JPG
Area archeologica di Vetulonia Castiglione della Pescaia GR
Tomba del Diavolino II Vetulonia.jpg
Villa medicea e Museo storico della caccia e del territorio Cerreto Guidi F I
Villa di cerreto, veduta 05.JPG
Museo archeologico nazionale di Chiusi Chiusi SI
Necropoli di Poggio Renzo e Tomba del Colle
Area archeologica del Sodo e Tomba di Camucia Cortona AR
Cenacolo di Andrea del Sarto Firenze FI
Cenacolo di san salvi, int., refettorio 01.JPG
Cenacolo del Fuligno
Pietro Perugino, ultima cena, 1493-96, 01.JPG
Cenacolo di Ognissanti
Domenico ghirlandaio, cenacolo di ognissanti 01.jpg
Cenacolo di Sant'Apollonia
Andrea del castagno, sant'apollonia 00.jpg
Chiostro dello Scalzo
View of the frescoes.jpg
Museo archeologico nazionale di Firenze
Palazzo della crocetta, museo archeologico.JPG
Museo di San Marco
Firenze, san marco, facciata 01.jpg
Museo e galleria Mozzi Bardini
Museo bardini, esterno.JPG
Sala del Perugino
The Pazzi Crucifixion.jpg
Villa Carducci-Pandolfini a Legnaia
Villa Carducci (Florence) 05.jpg
Villa Corsini a Castello
Villa corsini, a castello, facciata 01.JPG
Villa Il Ventaglio - Parco
Parco di Villa il Ventaglio, veduta.JPG
Villa medicea della Petraia
La petraia, veduta 02.JPG
Villa medicea di Castello - Parco
Giardino della villa medicea di castello, veduta 12.JPG
Area archeologica di Roselle Grosseto GR
The Italic temple, Rusellae, Etruria, Italy (30227155778).jpg
Museo di palazzo Mansi Lucca LU
Palazzo mansi, cortile 02.JPG
Museo nazionale di Villa Guinigi
690LuccaVillaGuinigi.JPG
Museo nazionale di casa Giusti Monsummano Terme PT
Facciatacasagiusti.jpg
Eremo di San Leonardo al Lago Monteriggioni SI
Eremo di San Leonardo al Lago, esterno 03.jpg
Museo archeologico nazionale e Antica città di Cosa Orbetello GR
Cosa, arce (acropoli), tempio di giove 01.jpg
Museo nazionale di palazzo Reale Pisa PI
Palazzo reale pisa 02.JPG
Museo nazionale di San Matteo
Pisa - Museo Nazionale di san Matteo.jpg
Ex chiesa del Tau Pistoia PT
Pistoia, oratorio del tau, esterno 01.jpg
Fortezza di Santa Barbara
Entrata principale. Dopo una guardiola e un cancello si accede al ponte che ci porta all'ingresso della fortezza.JPG
Oratorio di San Desiderio
Pistoia, san desiderio, 00.jpg
Villa medicea di Poggio a Caiano e Museo della natura morta Poggio a Caiano PO
Villa Medicea di Poggio.jpg
Museo nazionale delle residenze napoleoniche - Palazzina dei Mulini Portoferraio LI
Villa dei Mulini, Portoferraio (LI) - Facciata.jpg
Museo nazionale delle residenze napoleoniche - Villa di San Martino
Elba VillaSanMartino.jpg
Museo archeologico nazionale di Castiglioncello Rosignano Marittimo LI
Castiglioncello, museo archeologico nazionale, interno 06.jpg
Museo Richard-Ginori della manifattura di Doccia Sesto Fiorentino FI
Museo della Porcellana di Doccia, sesto fiorentino, Richard-Ginori.JPG
Cappella del Taja nel Palazzo ex Barabesi Siena SI
Chiesa del Santuccio
Siena, chiesa del santuccio.JPG
Chiesa di Santa Maria delle Nevi
SienaSantaMariaDelleNevi4.jpg
Museo archeologico nazionale di Siena
Siena, s.maria della scala 02.JPG
Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla
PalazzoChigiPiccolominiAllaPostierlaSiena2.jpg
Villa Brandi

Direzione regionale Musei Umbria

Ha il compito di gestire direttamente i seguenti istituti a carattere museale: [42]

Sito Comune Provincia Immagine
Tempietto del Clitunno Campello sul Clitunno PG
Paolo Monti - Servizio fotografico (Campello sul Clitunno, 1967) - BEIC 6366067.jpg
Teatro romano e Antiquarium Gubbio PG
Teatro romano di Gubbio 02.jpg
Palazzo Ducale
131GubbioPalazzoDucale.JPG
Museo archeologico nazionale di Orvieto Orvieto TR
2018 orvieto 149.jpg
Necropoli del Crocifisso del Tufo
Necropoli crocifisso del tufo 3.jpg
Museo archeologico nazionale dell'Umbria Perugia PG
Il chiostro dell'ex convento di San Domenico.jpg
Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone
Ipogeo dei volumni, esterno 01.jpg
Villa del Colle del Cardinale
La Villa del Colle del Cardinale.jpg
Castello Bufalini San Giustino PG
Castello Bufalini, San Giustino Umbro.jpg
Museo archeologico nazionale di Spoleto Spoleto PG
Museo archeologico di Spoleto. Sant'Agata.jpg
Museo nazionale del Ducato di Spoleto - Rocca Albornoziana
Rocca Albornoziana, Spoleto.jpg
Area archeologica di Carsulae Terni TR
Carsulae view.jpg

Direzione regionale Musei Veneto

Ha il compito di gestire direttamente i seguenti istituti a carattere museale, [43] oltre al mausoleo di Cesare Battisti a Trento in Trentino e al monumento alla Vittoria a Bolzano in Alto Adige :

Sito Comune Provincia Immagine
Museo archeologico nazionale di Adria Adria RO
Museo archeologico nazionale (Adria) 07.jpg
Museo nazionale di archeologia del mare Caorle VE
Anfore al Museo nazionale di archeologia del mare.jpg
Area archeologica di Concordia Sagittaria Concordia Sagittaria VE
Colonneromane.jpg
Villa Del Bene Dolcè VR
Villa Del Bene, Volargne (verona). Lato ovest 4.jpg
Museo nazionale atestino Este PD
Museo Nazionale Atestino - Este.jpg
Museo archeologico nazionale di Fratta Polesine Fratta Polesine RO
Villa Badoer Fratta Polesine barchesse by Marcok 2009-08-16 n01.jpg
Museo archeologico nazionale concordiese Portogruaro VE
Museo Archeologico Concordiese sala piano terra vista dall'alto.jpg
Museo archeologico nazionale e Area archeologica di Altino Quarto d'Altino VE
Nuovo Museo Archeologico Nazionale di Altino 2.jpg
Museo nazionale di Villa Pisani Stra VE
Città di Stra - Villa Pisani - Facciata 45.407738,12.013244.jpg
Museo nazionale collezione Salce Treviso TV
Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro Venezia VE
Ca d Oro Venezia facciata Canal Grande.jpg
Museo archeologico nazionale di Venezia
Museo Archeologico Nazionale IMG 9065.jpg
Museo archeologico nazionale della Laguna di Venezia
Isola Lazzaretto Vecchio from the air.jpg
Museo di Palazzo Grimani
Pal grimani a san severo.jpg
Museo d'arte orientale
Ca' Pesaro (Venezia).jpg
Museo archeologico nazionale di Verona Verona VR

Musei delle regioni a statuto speciale

Nelle tre regioni a statuto speciale Sicilia , Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige , il sistema museale non dipende dal Ministero per i beni e le attività culturali , ma è ad autonomia speciale.

Sicilia

Nel 1977 le competenze dei beni culturali statali furono trasferite dallo Stato alla Regione Siciliana . Contestualmente il Museo archeologico nazionale di Palermo , il Museo archeologico nazionale di Siracusa e il Museo nazionale di Trapani divennero musei regionali .

La regione gestisce i propri beni culturali attraverso il Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana. [44] Nel 2016 la Sicilia ha recepito con legge regionale il modello dei poli museali regionali previsto dal DPCM 29 agosto 2014, n. 171. L'organizzazione è stata riformata con DPRS 27 giugno 2019, n. 12, con 14 parchi archeologici, dotati di autonomia. [45]

Parchi archeologici

Acropoli di Selinunte : ruderi dei Templi O e A in primo piano e sullo sfondo fila di colonne del Tempio C

Musei regionali

Chiostro maggiore del museo "Salinas" di Palermo

Valle d'Aosta

Il forte di Bard in Valle d'Aosta.

In Valle d'Aosta sono gestiti dal Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali della Regione [47] .

Trentino-Alto Adige

In Trentino-Alto Adige dipendono direttamente dalle due province autonome.

Provincia autonoma di Bolzano

Nella Provincia autonoma di Bolzano sono gestiti attraverso l'Azienda musei provinciali [48] .

Museo del Castello Buonconsiglio a Trento

Provincia autonoma di Trento

Nella Provincia autonoma di Trento sono gestiti attraverso la Soprintendenza per i beni culturali della Provincia [49] .

Storia dei musei archeologici nazionali in Italia

Una prima tipologia di musei nazionali italiani è rappresentata dalle collezioni archeologiche, gestite dalla Direzione generale per le antichità del Ministero per i beni e le attività culturali. Nel 1861 , all'indomani dell'Unità d'Italia i musei archeologici nazionali italiani erano solo otto: i tre di Roma ( Museo nazionale romano , Museo nazionale preistorico , Museo nazionale etrusco ) e quelli di Napoli , Firenze , Cagliari , Taranto eParma .

Nel 1866 fu istituito il Museo archeologico nazionale di Palermo [50] e nel 1878 vi fu la nascita del Museo archeologico nazionale di Siracusa . [51] Il XIX secolo si concluse quindi con l'esistenza di dieci musei archeologici nazionali in Italia.

Nel 1908 il museo archeologico di Ancona divenne Museo archeologico nazionale delle Marche e nel 1911 fu inaugurato il Museo archeologico nazionale di Matera . Il numero dei musei archeologici nazionali arrivò così a dodici e tale situazione rimase invariata sino al secondo dopoguerra.

Dal secondo dopoguerra ci fu un'esplosione di nuove aperture, fino ad arrivare alla situazione attuale, in cui i musei nazionali archeologici sono diffusi in tutte le regioni italiane, escluse tre regioni a statuto speciale . [52]

Nel 2014 sono stati istituiti i "poli museali regionali". Con la riorganizzazione del ministero del dicembre 2019 altri sette musei sono diventati autonomi, mentre i poli museali sono stati trasformati in Direzioni regionali Musei. [53]

Note

 1. ^ https://www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/beniCulturali
 2. ^ Ricerca musei , su Direzione generale Musei . URL consultato il 15 maggio 2020 .
 3. ^ a b Decreto ministeriale 9 gennaio 2019, n. 13, Regolamento di modifica al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali , su www.gazzettaufficiale.it . URL consultato il 15 maggio 2020 .
 4. ^ a b Agevolazioni per l'ingresso agli istituti museali statali , su beniculturali.it . URL consultato il 2 maggio 2016 .
 5. ^ Bray: musei gratis per i minori extracomunitari , su beniculturali.it , 28 maggio 2013.
 6. ^ http://musei.beniculturali.it/faq
 7. ^ Faq , su Direzione generale Musei . URL consultato il 15 maggio 2020 .
 8. ^ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 , su www.gazzettaufficiale.it . URL consultato il 15 maggio 2020 .
 9. ^ Decreto ministeriale 23 dicembre 2014 , su www.gazzettaufficiale.it . URL consultato il 15 maggio 2020 .
 10. ^ Decreto Ministeriale 12 gennaio 2017 , su www.gazzettaufficiale.it . URL consultato il 15 maggio 2020 .
 11. ^ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2017, n. 238 , su www.gazzettaufficiale.it . URL consultato il 15 maggio 2020 .
 12. ^ Decreto ministeriale 7 febbraio 2018 , su www.gazzettaufficiale.it . URL consultato il 15 maggio 2020 .
 13. ^ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76, , su www.gazzettaufficiale.it . URL consultato il 15 maggio 2020 .
 14. ^ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 , su www.gazzettaufficiale.it . URL consultato il 15 maggio 2020 .
 15. ^ Decreto Legge 20 settembre 2015, n. 146 , su www.gazzettaufficiale.it . URL consultato il 15 maggio 2020 .
 16. ^ Decreto Ministeriale 30 giugno 2016, n. 330 , su www.gazzettaufficiale.it . URL consultato il 15 maggio 2020 .
 17. ^ Decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 , su www.gazzettaufficiale.it . URL consultato il 15 maggio 2020 .
 18. ^ Museo , su Treccani, l'Enciclopedia italiana . URL consultato il 16 maggio 2020 .
 19. ^ a b c d e f g h DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 .
 20. ^ a b c d e f g h i j DM 23 gennaio 2016, n. 43 .
 21. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t DPCM 29 agosto 2014, n. 171 .
 22. ^ a b DM 12 gennaio 2017, n. 15.
 23. ^ a b c Giulia Ronchi, Nascono Soprintendenza speciale PNRR e 4 istituti autonomi , in Artribune , 25 giugno 2021. URL consultato il 1º luglio 2021 .
 24. ^ DPCM 169/2019, art. 42 , su www.gazzettaufficiale.it . URL consultato il 16 maggio 2020 .
 25. ^ Il decreto cultura è legge
  Franceschini: è arrivato il momento di investire in cultura e turismo
 26. ^ Polo Museale dell'Abruzzo , su beniculturali.it . URL consultato il 15 luglio 2020 .
 27. ^ Polo Museale della Basilicata , su beniculturali.it . URL consultato il 15 luglio 2020 .
 28. ^ Polo Museale della Calabria , su beniculturali.it . URL consultato il 15 luglio 2020 .
 29. ^ Polo Museale della Campania , su beniculturali.it . URL consultato il 15 luglio 2020 .
 30. ^ Polo Museale dell'Emilia-Romagna , su beniculturali.it . URL consultato il 15 luglio 2020 .
 31. ^ Polo Museale del Friuli-Venezia Giulia , su beniculturali.it . URL consultato il 15 luglio 2020 .
 32. ^ Polo Museale del Lazio , su beniculturali.it . URL consultato il 15 luglio 2020 .
 33. ^ Direzione Musei statali della città di Roma , su beniculturali.it . URL consultato il 12 gennaio 2021 .
 34. ^ Polo Museale della Liguria , su beniculturali.it . URL consultato il 15 luglio 2020 .
 35. ^ Polo Museale della Lombardia , su beniculturali.it . URL consultato il 15 luglio 2020 .
 36. ^ Polo Museale delle Marche , su beniculturali.it . URL consultato il 15 luglio 2020 .
 37. ^ Polo Museale del Molise , su beniculturali.it . URL consultato il 15 luglio 2020 .
 38. ^ Polo Museale del Piemonte , su beniculturali.it . URL consultato il 15 luglio 2020 .
 39. ^ Polo Museale della Puglia , su beniculturali.it . URL consultato il 15 luglio 2020 .
 40. ^ Polo Museale della Sardegna , su beniculturali.it . URL consultato il 15 luglio 2020 .
 41. ^ Polo Museale della Toscana , su beniculturali.it . URL consultato il 15 luglio 2020 .
 42. ^ Polo Museale dell'Umbria , su beniculturali.it . URL consultato il 15 luglio 2020 .
 43. ^ Polo Museale del Veneto , su beniculturali.it . URL consultato il 15 luglio 2020 .
 44. ^ Regione Siciliana - Il sistema museale
 45. ^ DPRS 27 giugno 2019, n. 12
 46. ^ Admaioramedia Sicilia
 47. ^ http://www.regione.vda.it/amministrazione/struttura/infomappa_i.asp?codmap=75
 48. ^ http://www.provinz.bz.it/musei/azienda-musei-provinciali.asp
 49. ^ https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Soprintendenza-per-i-beni-culturali
 50. ^ http://www.arte.it/guida-arte/palermo/da-vedere/museo/museo-regionale-archeologico-antonio-salinas-3232
 51. ^ Documentario RAI sui reperti del vecchio museo archeologico
 52. ^ Le notizie sui musei archeologici nazionali esistenti nel 1906 (e negli anni successivi) sono tratte consultando tutti i siti ufficiali dei Musei Archeologici Nazionali attuali (2021) e cercando la data in cui essi sono stati dichiarati nazionali. Da queste ricerche risulta che l'esplosione di aperture, che ha portato all'alto numero di musei archeologici nazionali esistenti oggi in nel Paese e specie nell'Italia meridionale, è iniziata dagli anni '70 in poi.
 53. ^ MiBact , su beniculturali.it . URL consultato il 9 aprile 2020 (archiviato dall' url originale il 2 maggio 2020) .

Bibliografia

 • Ministero per i beni e le attività culturali, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei ( PDF ), 10 maggio 2001. URL consultato il 2 maggio 2016 (archiviato dall' url originale il 17 ottobre 2015) .
 • Lorenzo Casini, Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani , Aedon 3, 2014: http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/casini.htm (consultato il 5 maggio 2020).
 • Direzione generale Musei, Vademecum per i Direttori dei musei : http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2020/01/Vademecum-per-i-direttori-dei-Poli-museali-e-dei-Musei-autonomi-Direzione-generale-Musei.pdf (consultato il 10 maggio 2020).
 • Antonio Lampis, voce “Museo” , Treccani magazine, 15 aprile 2020: http://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/Museo.html (consultato il 16 maggio 2020).

Voci correlate

Collegamenti esterni

 • Sistema Informativo Integrato Musei , su imuseiitaliani.beniculturali.it , Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
 • MuseiD , su culturaitalia.it , Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT).