Parlament

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure.
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Palazzo Montecitorio , seu de la Cambra de Diputats de la República Italiana , una de les dues branques del parlament italià .
Palazzo Madama , seu del Senat de la República Italiana, l'altra branca del parlament italià .

El parlament (en alguns estats anomenat per altres noms com Diet , Congrés , Assemblea Nacional , Assemblea Federal i altres) és l’òrgan legislatiu o assemblea legislativa de l’Estat, que és un òrgan complex, essencialment format per un o més òrgans col·legials de el tipus d'assemblea ( cambres ), la funció principal de la qual, encara que no l'única [1] , és l'exercici del poder legislatiu o l'emissió de lleis segons els dictats establerts per la Constitució relativa, representant així el principal òrgan d'una democràcia representativa .

Origen del terme

Parlament deriva del substantiu francès parlement , que indica l’acció de parlar: un parlament és, per tant, un lloc on es promou, es discuteix i es debat per prendre decisions polítiques. El concepte expressat és el d’una institució col·legial intermèdia entre les persones constituents d’una comunitat i els que governen la comunitat: és, en general, una dada d’antropologia cultural que abasta els segles, tal com demostren les assemblees, anomenades diverses, de la polis grega i el Senat romà.

La paraula parlament es va utilitzar, per primera vegada, a la Chanson de Roland , però en el sentit, comuna entre els monarques de l'època, de lloc i ocasió de negociació entre delegacions estrangeres [2] . En el sentit modern, però, va ser utilitzat el 1115, exactament un segle abans de la Carta Magna , pels cistercencs : s’havien dotat d’una Charta caritatis amb la qual conferien la summa potestas del seu ordre al Parlament dels abats [ 3] .

Durant l’edat mitjana i l’edat moderna, el terme parlament també va adoptar altres significats. Així, a l'era comunal, el parlament o arengo era l'assemblea que reunia tots els ciutadans del municipi que gaudien de drets polítics [4] , o bé un òrgan judicial amb composició assembleari [5] . Segons Niccolò Maquiavel, el parlament es deia a Florència "cada vegada que la Signoria, ja fos forçada o per voluntat pròpia, amb el cor que l'estat havia de canviar, cridava la gent armada a la plaça al so de la gran campana i ho feia amunt de la barana pregunteu " [6] .

Història

La reunió del parlament anglès davant el rei, segle XIV .

Al voltant de l'any 1000 es notifiquen assises a Islàndia ( Alþing ), [7] a les Illes Fèroe ( Løgting ) i a l' illa de Man ( Tynwald ). En tots els casos es tractava d’assemblees consultives i no legislatives. El 1097 a Mazara del Vallo , convocada per Ruggero I el Gran Comte, va tenir lloc la primera assemblea d’un parlament, inicialment itinerant [8] . El Parlament sicilià , consultiu, estava format per tres branques o armes, a saber, la Feudal, l'Eclesiàstica i la Propietat de l'Estat [9] . Però va ser el 1130 amb la convocatòria de les Curiae generals per part de Roger II a Palerm, al Palau normand amb la proclamació del Regne de Sicília que podem parlar del primer parlament en el sentit modern [10] . I el 1141 es convocà l' Assize d'Ariano , que donà lloc a l'obra de reductio en volums de la legislació del Regnum que culminà amb els assises de Melfi i Messina convocats per Frederic II [11] .

El 1146 la monarquia francesa també va utilitzar el terme parlamentum per a una reunió de nobles i prelats en preparació de la croada [12] ; a partir d’aquí el terme va passar als anals del Regne de Jerusalem i del Regne de França [13] . El 1188 es van convocar les Corts de Lleó a Lleó, amb membres de la noblesa, el clergat i representants dels ciutadans i per primera vegada a Europa es van reunir les tres potències en assemblea [14] : es reconeixia la inviolabilitat de la llar i el secret de correspondència, la necessitat que el rei cridés al parlament per declarar la guerra o fer la pau, i es van garantir nombrosos altres drets individuals i col·lectius. A les Corts de Benavente (1202) es van establir els principis i els drets econòmics del Regne de Lleó i dels seus habitants. [15]

El 1248 apareix el terme "parlament" [16] a Anglaterra per designar una assemblea formada per dues branques, una eclesiàstica ( bisbes i abats amb rang de baró ) i una altra de laics (barons directes de la Corona) [17] . Es va assegurar una estructura estable a aquesta assemblea el 1254 [18] , inclosos els representants elegits dels comtats. Finalment, el 1297, sense que l’ Estatuto de tallagio concedís , es confirmà el principi que tota contribució només es podia imposar amb el consentiment comú dels «arquebisbes, bisbes i altres prelats, comtes, sobirans, homes d’armes, burgesos i altres . homes lliures del nostre regne ", així com el dret de l'assemblea electiva a comprovar la validesa de les eleccions, eliminant així aquest privilegi als agents del rei. Com es pot veure, els principis moderns de sobirania parlamentària i independència ja eren presents en poques paraules .

Institucions similars al parlament anglès però amb denominacions diferents també havien sorgit en altres monarquies europees [19] : pensem en els estats generals de França i els Països Baixos, les Corts castellanes o les Corts aragoneses . Aquests també es van dividir en diverses assemblees (tres o quatre) corresponents a les diverses ordres en què estava dividida la companyia. A França eren noblesa , clergat i tercer estat): allà, durant l’ Antic Règim , el parlament , tot i que va sorgir amb característiques no diferents del parlament anglès [20] , va acabar convertint-se en una institució no representativa amb funcions predominantment jurisdiccionals [ 21] .

La forma de l’hemicicle com a sala parlamentària es va derivar de la tradició anglosaxona medieval.

Descripció

Tipologia

Aquest òrgan legislatiu és present en totes les democràcies modernes ( democràcies representatives ), així com en determinats règims no democràtics; a les repúbliques presidencials es diu tradicionalment congrés , seguint l'exemple dels EUA . Els membres d’un parlament s’anomenen informalment com a parlamentaris .

Les federacions tenen un parlament federal i un per a cada estat federat. Els òrgans similars al parlament sovint també són presents en altres òrgans territorials , però en aquest cas se solen utilitzar noms diferents (sovint consell ). En els estats moderns, el parlament representa el principal component del poder legislatiu , que en alguns sistemes coincideix amb el parlament de l’estat central, mentre que en d’altres també inclou els parlaments dels estats federats o els òrgans anàlegs de les regions o altres organismes territorials amb autonomia legislativa.

Paper del parlament

L'existència del parlament es pot considerar una conseqüència directa del principi de sobirania popular. A Itàlia està sancionat per l’ art. 1 , segon paràgraf, de la Constitució : "La sobirania pertany al poble". Hegel ha descrit efectivament el seu paper amb l'expressió: "arcade entre l'estat i la societat civil".

El parlament va néixer com un òrgan en el qual s’expressa el consentiment o no a l’activitat tributària del sobirà. És significatiu, en aquest sentit, que va néixer precisament a Anglaterra: segons la legislació germànica, de fet, els homes lliures tenen dret a l'exempció de tots els impostos, que, per tant, han de ser autoritzats per ells -o pels seus representants-. Amb el pas del temps, els parlaments han ampliat les seves competències i actualment desenvolupen funcions de garantia política, legislativa, de coordinació, control i constitucional.

L’existència d’un parlament s’associa normalment amb la democràcia , és a dir, una expressió de representació , mitjançant eleccions polítiques, de la voluntat del poble; en realitat, no falten els règims antidemocràtics que posseeixen aquest cos, amb una estructura i funcions generalment diferents de les dels parlaments democràtics. La diferència substancial amb aquest últim és que els parlaments antidemocràtics, fins i tot quan són elegits, no són elegits en el context d’una competència real entre diversos partits: en alguns casos només hi ha un partit autoritzat per presentar les candidatures, en altres casos hi ha més partits, però les condicions en què se celebren les eleccions són tals que asseguren la victòria només a un. En casos com aquests, el parlament ja no és el portaveu de la voluntat popular, sinó simplement el lloc on es ratifiquen les decisions preses pels que realment ostenten el poder (òrgans de partit únics, junta militar, etc.): la submissió d’aquestes decisions al el vot parlamentari té l'únic propòsit de mostrar una aparença de democràcia o un consentiment popular fictici a les decisions del règim.

Majoria i oposició

Si l’elecció del parlament té lloc en el context d’una competència entre partits, és probable que els representants elegits pertanyin a partits diferents, més o menys oposats. En aquest cas, per regla general, sorgeix un partit o una coalició de partits que controla la majoria de vots: la majoria parlamentària ; en oposició, la resta de partits constitueixen l' oposició . Cal assenyalar que, tot i que la majoria es caracteritza per una certa homogeneïtat i unitat d’acció entre els partits que la componen, no passa el mateix amb l’oposició, que pot estar formada per partits en un fort contrast entre si (penseu d'una majoria de centre contra la qual l'oposició està formada per partits d'esquerra i de dreta); només en sistemes bipartits o, almenys, bipolars, l'oposició presenta una homogeneïtat i unitat d'acció comparable a la de la majoria, tant que en aquests sistemes es pot configurar el paper del líder de l'oposició .

En les formes de govern en què hi ha una relació de confiança entre parlament i govern, la majoria parlamentària tendeix a coincidir amb la majoria de govern , és a dir, amb el partit o la coalició de partits que dóna suport al govern. Tot i això, això no és necessàriament cert en les formes de govern on no existeix tal relació de confiança: en aquest cas és possible, i fisiològicament, que els partits que formen la majoria parlamentària siguin diferents dels que donen suport al govern.

Si el parlament es divideix en diverses cambres, és possible que les majories parlamentàries siguin diferents. Es tracta d’un fet bastant rar i, en si mateix, font de possibles disfuncions, almenys quan les cambres tenen iguals poders superposats, i és el cas d’Itàlia.

Estructura

Habitacions

     Països amb parlaments bicamerals

     Països amb parlaments d’una sola cambra

     Països amb parlaments unicamerals dotats d’un òrgan assessor

     Països sense parlament

Un component essencial del parlament és un òrgan col·legiat del tipus assembleari anomenat cambra . Els parlaments d'una càmera , de dues càmeres i de diverses càmeres es distingeixen segons si consten d'una, dues o més de dues cambres. Els parlaments multicamerals han estat molt rars a la història i actualment cap estat no disposa de parlament [22] .

Si el parlament consta de dues cambres, una es denomina tradicionalment cambra superior i l’altra cambra inferior [23] . A la pràctica, la denominació oficial atribuïda a les cambres varia d’un sistema a un altre: per a la cambra baixa (o per a la cambra única dels parlaments d’una sola cambra) les denominacions més utilitzades són cambra de representants , cambra de diputats , assemblea legislativa , assemblea nacional , dieta, etc. i els representants o diputats són anomenats majoritàriament els seus membres; per a la cambra alta, la denominació més utilitzada és el senat , els membres del qual es diuen senadors ; en alguns sistemes federals, la cambra alta s’anomena consell d’estats i els seus consellers membres.

La cambra baixa sol tenir prop de cent membres en països amb una població d’uns tres milions d’habitants; poques vegades té més de 400-600 membres, fins i tot en països més grans. A totes les jurisdiccions, amb l’única excepció de la britànica, la cambra alta té menys membres que la cambra baixa.

En els parlaments bicamerals, algunes deliberacions poden ser preses per un col·legi format per les dues cambres reunides en sessió comuna. En particular, les cambres elegeixen en sessió conjunta el president de la república i els altres càrrecs de l'estat per als quals es preveu l'elecció parlamentària. En algunes jurisdiccions, les càmeres deliberen en sessió conjunta sobre les qüestions sobre les quals ja s'han pronunciat per separat de manera discordant.

A més de la deliberació en sessió conjunta, les disputes entre les cambres es poden resoldre de diverses maneres [24] . En algunes jurisdiccions, la qüestió es remet a una comissió bicameral per a l'elaboració d'un text de compromís, que serà sotmesa a l'aprovació de les dues cambres; en altres sistemes jurídics, inclòs l’italià, la pregunta se sotmet repetidament a la votació de les dues cambres fins que s’arriba a una resolució acordada (l’anomenat transbordador parlamentari ).

Eleccions

Als parlaments democràtics, almenys una de les sales , és a dir, la cambra baixa , es renova periòdicament mitjançant eleccions directes per part del poble: l’esdeveniment es denomina habitualment polítiques o eleccions generals .

En realitat, en els sistemes legals actuals, amb la notable excepció de la Cambra dels Lords britànica i alguns antics estats de domini britànic, com el Canadà [25] , fins i tot la cambra alta és ara electiva, tot i que de maneres diferents a la cambra baixa, exemple que proporciona una edat mínima superior per votar o ser elegit, un sistema electoral diferent, diferents circumscripcions electorals. En alguns sistemes legals (per exemple a França ) la cambra alta és elegida indirectament, pels anomenats grans electors , al seu torn elegits pel poble, mentre que en determinades federacions els membres de la cambra alta són elegits pels parlaments dels federats estats.

L’electorat actiu del Parlament és un dels principals drets polítics i amb el pas del temps s’ha estès a tots els sistemes jurídics: inicialment, al segle XIX , es limitava als ciutadans que posseïen una riquesa determinada, normalment proporcional a la quantitat d’impostos pagats ( cens sufragi ), posteriorment alguns sistemes jurídics el van estendre als ciutadans que tenien un cert nivell d’educació ( sufragi de capacitat ), finalment es va estendre, al segle XX , a tots els ciutadans, primer homes i després ambdós sexes ( sufragi universal ). Actualment, el sufragi universal s’adopta a gairebé tot arreu: el vot actiu és reconegut per a tots els ciutadans majors d’edat (la majoria d’edat o, en alguns sistemes legals, una edat lleugerament superior); si aquesta edat és diferent per a les dues cambres, la prevista per a la cambra superior és major.

En general, l'electorat passiu es reconeix a aquells que tenen dret a l'electorat actiu, tot i que preveu una edat mínima més alta.

Mandat

Els membres del parlament són elegits per un període limitat de temps, sovint cinc anys, que es denomina legislatura . Tanmateix, la dissolució anticipada de la cambra, que es va produir abans d’aquest termini, determina la seva confiscació i la convocatòria de noves eleccions . En alguns sistemes, el poder de dissoldre les cambres (o fins i tot una d'elles) correspon al primer ministre ; en d'altres, és responsabilitat del consell de ministres o, més sovint, del cap d'estat , a proposta del primer ministre o per iniciativa pròpia; també hi ha sistemes legals en què la dissolució es Deliberat per la mateixa càmera (dissolució acte). En qualsevol cas, la dissolució és una institució específica de les formes de govern en què hi ha una relació de confiança entre parlament i govern : parlamentària i semi-presidencial ; no existeix en altres formes de govern i, en particular, en el presidencial .

La dissolució de les cambres pot tenir dos propòsits diferents: si hi ha una majoria estable al parlament que dóna suport al govern (com sol passar en sistemes de dos partits), es pot decidir anar a les eleccions en un moment de conjuntura política favorable a el propi govern, que pot no repetir-se en l'expiració natural del mandat. D’altra banda, si al parlament no és possible formar una majoria capaç de donar suport al govern (com pot passar en sistemes multipartidaris), la dissolució és una manera de superar l’atzucac sorgit, sotmetent les forces polítiques. a judici de l'electorat, amb l'esperança que sortirà una majoria de les eleccions.

Un cas particular de dissolució del parlament és el previst a les constitucions que van adoptar l'elecció popular directa del primer ministre, segons la variant de la forma de govern parlamentària que alguns autors han anomenat neoparlamentari . En aquest cas, el vot de censura del parlament cap al govern, si determina la renúncia d’aquest, també determina la dissolució automàtica del mateix parlament; d'altra banda, l'elecció simultània del primer ministre i del parlament hauria d'assegurar una certa alineació política entre els dos òrgans i evitar crisis governamentals.

Estructura interna de les habitacions

Dins de cada cambra s’organitzen alguns òrgans per al seu funcionament, en particular:

 • La Presidència;
 • comissions;
 • els grups .

Presidència

Cada cambra elegeix un president d' entre els seus membres [26] ; als parlaments dels països anglosaxons, especialment a les cambres inferiors, se li sol anomenar orador (portaveu). Normalment es requereix una majoria qualificada per a l’elecció del president, per subratllar la imparcialitat que caracteritza el seu paper. En moltes jurisdiccions, però no en les anglosaxones, el president està flanquejat per vicepresidents i possiblement per secretaris i, en algunes jurisdiccions, incloses les franceses i italianes, per qüestors , elegits també per la cambra entre els seus propis membres, que junts al president constitueixen un òrgan col·legiat, el bureau o el praesidium .

A les cambres no electives, el president no sol ser elegit pels membres, sinó designat pel cap de l'Estat. Als Estats Units , així com en altres repúbliques presidencials, especialment llatinoamericanes , que han seguit el model americà, el president per la dreta de la cambra alta és el vicepresident de la república o, a nivell estatal, el tinent governador .

El president convoca les sessions de la cambra i les dirigeix, també amb facultats disciplinàries [27] i policials, assegurant, en particular, la realització ordenada dels debats i vots, dels quals proclama el resultat. Aquestes funcions s’han de dur a terme de manera imparcial cap a la majoria i l’oposició, independentment del partit polític en què el president es reconegui; de fet, mentre que en alguns sistemes (per exemple el britànic) es requereix una imparcialitat rigorosa del president, en d'altres (com el dels EUA) se li concedeix un paper més partidari.

Les oficines que donen suport al funcionament de la cambra depenen del president, separat de l’administració pública i dirigit per un alt funcionari que als països anglosaxons se sol anomenar secretari mentre que en altres llocs se l’anomena principalment secretari general .

En diverses jurisdiccions, el president, a més de les seves funcions com a òrgan intern de la cambra, té altres funcions pròpies, per exemple la de nomenar els propietaris de determinats organismes la imparcialitat dels quals s’ha de garantir (com ara les autoritats independents ). En els sistemes republicans, els presidents de les cambres tenen funcions vicàries del president de la república en absència del vicepresident; en aquest cas, si el parlament és bicameral, primer per ordre de successió sol ser el president de la cambra alta.

Comissions

Entre les funcions atribuïdes a les Comissions, és habitual distingir:

 • aprovació de resolucions específiques destinades a expressar normes i directrius sobre temes específics.
 • de control, mitjançant el qual fer valer les responsabilitats polítiques del Govern.
 • de caràcter consultiu, exercit sempre que sigui necessari obtenir l’opinió d’una Comissió sobre els aspectes d’una competència específica.
 • de tipus cognitiu, exercit mitjançant la promoció d’enquestes específiques.

Les comissions tenen una organització interna similar a la de la cambra, amb un president propi, possiblement recolzat per un càrrec de presidència , i al seu torn es poden dividir en subcomitès .

Grups

Cada cambra es divideix en grups segons la pertinença al partit dels seus membres: normalment tots els parlamentaris que pertanyen a un partit en particular formen un grup, de manera que aquesta és la projecció del partit al parlament (l’anomenat partit parlamentari dels Sistemes saxons). També pot passar que diversos partits formin un grup únic, normalment com a part d'una coalició o com a pas cap a la fusió, o que un partit tingui diversos grups, generalment un preludi d'una divisió.

En molts parlaments, els grups tenen disciplina oficial; una excepció la representen els parlaments anglosaxons, on els grups, tot i que tenen una importància política no inferior a la d'altres parlaments, no estan previstos oficialment per les normes que regulen l'organització i el funcionament de les cambres. Quan els grups tenen un paper oficial, normalment es requereix un nombre mínim de membres per a la seva constitució; els parlamentaris que, per aquest motiu, no poden formar un grup o que, en qualsevol cas, no pertanyen a cap grup, formen el grup mixt .

En alguns països, inclosos els anglosaxons i els escandinaus, el paper del líder del partit coincideix amb el de líder del seu grup parlamentari (de la cambra baixa, si el parlament és bicameral), tant que, sovint, és elegit per aquesta última. En qualsevol altre lloc, però, el grup parlamentari tria el seu propi líder ( líder del grup o president ) diferent del líder del partit.

Funcions

Funcions reguladores

Lleis ordinàries

La funció legislativa és la que s’associa més tradicionalment al parlament i consisteix en la producció de normes jurídiques generals i abstractes , que van a constituir l’ ordre jurídic , mitjançant un acte normatiu específic, la llei . Tanmateix, en alguns casos el parlament exerceix funcions no normatives (per exemple, administratives) amb actes que tenen forma de llei: ens trobem llavors amb lleis merament formals , ja que aquests actes de la llei tenen la forma (i la força) però no el contingut (un exemple típic d’una llei purament formal és, en molts sistemes legals, inclòs l’italià, la llei que aprova els pressupostos de l’Estat).

En tots els sistemes jurídics, les lleis poden ser proposades per membres individuals de la cambra o, en alguns casos, per un nombre determinat d'ells. En moltes jurisdiccions - amb la notable excepció dels Estats Units i altres repúbliques presidencials - les lleis també poden ser proposades pel govern (en algunes jurisdiccions, inclosa la italiana, amb l'autorització del cap d'estat): de fet, on la majoria el parlament dóna suport al govern, com és necessàriament el cas dels sistemes parlamentaris, la majoria de les lleis aprovades pel parlament són iniciades pel govern [28] . A més dels esmentats, hi pot haver altres temes als quals s’atribueix la iniciativa legislativa, segons opcions una mica variables d’un sistema a un altre: un nombre determinat de votants ( iniciativa popular ), estats o regions o un nombre determinat d’ells a la federació o sistemes regionals, òrgans representatius de les forces econòmiques i socials (com la CNEL italiana), etc.

Els parlaments d’una sola cambra no triguen a formular una llei i a aprovar-la, ja que tot té lloc dins d’una mateixa cambra. En els parlaments amb un bicameralisme perfecte, en canvi, el projecte de llei està sotmès a canvis i votacions a les dues cambres que, si no troben un acord, solen convocar una comissió paritària amb membres d’ambdues cambres per debatre la llei per trobar un acord. El text de la Comissió es presenta a una de les dues cambres per votar i s’envia a la segona cambra.

Pel que fa als parlaments amb bicameralisme imperfecte, la situació varia d'un sistema a un altre: a França, l' Assemblea Nacional té el poder de decidir definitivament sobre un text de llei, fins i tot sense l'aprovació del Senat. A Alemanya, en canvi, el Bundestag té més o menys les funcions de la Cambra dels Comuns britànica. De fet, el Bundestag té gairebé tot el poder legislatiu, que, a diferència del sistema britànic, pot ser obstaculitzat pel Bundesrat. A més, certs tipus de lleis (administració de terres, control de determinats rius, etc.) necessiten l’aprovació d’ambdues cambres. Les lleis passen pel president, que pot decidir tornar-les al Parlament per a una nova discussió. En els sistemes parlamentaris, si la llei no s’ha modificat, el president està obligat a signar-la; en els sistemes presidencials que segueixen el model americà, el president està obligat a signar-la només si té una majoria de dos terços a les dues cambres.

Lleis constitucionals i orgàniques

En sistemes amb una constitució rígida, les lleis estan subordinades, en la jerarquia de les fonts del dret , a la constitució i a les lleis que la modifiquen o complementen ( lleis constitucionals ). Tot i que la constitució és generalment adoptada per un òrgan ad hoc, l’ assemblea constituent, les lleis constitucionals solen ser aprovades pel parlament amb un procediment agreujat que el que preveuen les lleis ordinàries. En els sistemes amb una constitució flexible , en canvi, la constitució se situa al mateix rang que les lleis, de manera que sempre es pot modificar o complementar amb elles.

En algunes jurisdiccions (per exemple a França i Espanya) també hi ha una font legislativa ( llei orgànica ) adoptada pel parlament amb un procediment agreujat que té un rang jeràrquic superior a la llei però subordinat a la llei constitucional i constitucional, a la qual determinades qüestions són estan reservats.

Les lleis constitucionals i orgàniques s’adopten segons procediments similars als de les lleis ordinàries, llevat dels agreujaments previstos per la constitució que poden consistir, per exemple, en la necessitat d’una majoria qualificada (com ara el 2/3 o el 3 / 4) per a l'aprovació o doble aprovació.

Cal assenyalar que, fins i tot en sistemes amb bicameralisme imperfecte, a les dues cambres se’ls reconeix en general igualtat de poders a l’hora d’aprovar lleis constitucionals o orgàniques.

Normativa parlamentària

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: Normes parlamentàries .

Cada cambra aprova el seu propi reglament , un acte legislatiu pel qual regula la seva organització interna i el seu funcionament [29] . Tali regolamenti, a differenza degli omonimi atti adottati dal potere esecutivo, non sono, nella maggioranza degli ordinamenti, subordinati alle leggi nella gerarchia delle fonti del diritto ma posti sullo stesso piano: i rapporti tra legge e regolamento parlamentare non sono, quindi, regolati dal principio di gerarchia ma da quello di competenza, nel senso che la legge non può invadere la sfera di competenza specificamente attribuita al regolamento e quest'ultimo non può disciplinare materie che fuoriescano da tale sfera. In alcuni ordinamenti, ad esempio quello francese, i regolamenti parlamentari sono invece subordinati alla legge.

Generalmente le Camere hanno specifiche commissioni incaricate di sottoporre all'assemblea i regolamenti da approvare e le eventuali modifiche agli stessi, nonché della loro interpretazione. Negli ordinamenti anglosassoni , l'elaborazione regolamentare è prevalentemente di tipo consuetudinario [30] , secondo precedenti [31] raccolti in codici e compilazioni private, sia pure dotate di grande autorevolezza [32] .

Funzioni di indirizzo politico

In tutti i sistemi democratici il parlamento svolge funzioni di indirizzo politico la cui incisività, tuttavia, varia con la forma di governo adottata: i sistemi parlamentari e semi-presidenziali , infatti, sono caratterizzati dal rapporto fiduciario esistente tra governo e parlamento, mentre nella repubblica presidenziale e nella monarchia costituzionale tale rapporto non sussiste. Oltre al rapporto fiduciario con il governo in tutti i sistemi, compresi quelli presidenziali, il parlamento dispone di una serie di strumenti per incidere sull'indirizzo politico: tra questi rientra la stessa funzione legislativa, visto che la legge, nello Stato di diritto, ispirato al principio di legalità , può vincolare l'attività degli altri poteri dello Stato. È però dubbia, e non solo nel sistema parlamentare italiano, l'efficacia di norme di leggi ordinarie che abbiano ad oggetto adempimenti posti in capo al Governo, che verosimilmente è sanzionabile unicamente col voto di sfiducia [33] , strumento in alcuni casi giudicato vistosamente sproporzionato [34] .

Anche i poteri di controllo sul governo, di cui dispongono tutti i parlamenti democratici, possono essere considerati uno strumento attraverso il quale il parlamento partecipa alla definizione dell'indirizzo politico.

Rapporto fiduciario con il governo

Nei sistemi parlamentari e semipresidenziali il governo deve avere la fiducia del parlamento. In alcuni ordinamenti (tra cui quello italiano) questo comporta che il primo ministro , nominato dal capo dello stato , deve sottoporre il proprio programma di governo al voto di fiducia del parlamento e, nel caso non lo ottenga, si deve dimettere. In molti altri ordinamenti, invece, la fiducia al momento della nomina è presunta, sicché non è necessario un voto di fiducia preliminare; in altri ancora, infine, il voto di fiducia è sostituito da un voto d'investitura del parlamento prima della nomina da parte del capo dello Stato o, addirittura, è prevista l'elezione del primo ministro da parte del parlamento.

In tutti i sistemi parlamentari e semi-presidenziali il venir meno della fiducia del parlamento, che si manifesta nel voto di sfiducia (o, più esattamente, nel voto favorevole su una mozione di sfiducia proposta da membri del parlamento [35] o nel voto sfavorevole su una questione di fiducia posta dallo stesso governo) comporta l'obbligo di dimissioni del governo (la cosiddetta crisi di governo ). Va aggiunto che di solito il governo si dimette già nel momento in cui, essendo venuto a mancare l'appoggio di uno o più partiti della sua coalizione, ritiene di aver perso la maggioranza in parlamento, evitando così di sottoporsi al voto di sfiducia (si parla, in questo caso, di crisi di governo extraparlamentare ).

In alcuni ordinamenti (ad esempio quello tedesco ), il rapporto di fiducia intercorre tra primo ministro e parlamento mentre in altri, più numerosi (ad esempio quello italiano), intercorre tra l'intero governo e il parlamento: la prima soluzione, ovviamente, tende ad accentuare la posizione di preminenza del primo ministro, poiché in questo modo i ministri dipendono direttamente solo da lui; la seconda soluzione, invece, accentua la collegialità del governo. Un'altra variabile riguarda quali camere nei parlamenti bicamerali sono coinvolte nel rapporto fiduciario: in alcuni ordinamenti (ad esempio quello britannico) è richiesta la fiducia della sola camera bassa , in altri (ad esempio quello italiano) la fiducia di entrambe le camere.

La necessità che il primo ministro abbia la fiducia del parlamento limita considerevolmente l'effettivo margine di scelta del capo dello Stato al momento della nomina. In particolare, nei sistemi bipartitici o bipolari il capo dello Stato non può far altro che nominare primo ministro il leader del partito o della coalizione che, avendo vinto le elezioni, ha la maggioranza in parlamento. Nei sistemi multipartitici, invece, il capo dello Stato mantiene un più ampio margine di scelta, soprattutto quando non si delinea in parlamento una coalizione di maggioranza in grado di sostenere il governo.

In alcuni sistemi (tipicamente quelli che seguono il cosiddetto sistema Westminster ) il primo ministro, come del resto gli altri ministri, deve essere membro del parlamento; in altri (tra i quali quello italiano) può esserlo o meno, ma di fatto normalmente lo è; infine, in alcuni sistemi (tra i quali quello francese e molte altre repubbliche semi-presidenziali) il primo ministro non può essere membro del parlamento e, se lo è, deve dimettersi al momento della nomina.

Funzioni di controllo

Approvazione del bilancio dello stato

Lo strumento a disposizione del Parlamento per controllare l'attività di spesa e di entrata del Governo è l'approvazione del bilancio preventivo che il Governo stesso redige (entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo l'art. 81 della Costituzione italiana).

Tutte le spese e le entrate debbono essere infatti preventivamente autorizzate dal Parlamento, in base al principio no taxation without representation .

Altre funzioni di controllo

L'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali compete in buona parte ai Parlamenti, quando non si tratti di accordi stipulati dall'Esecutivo in forma semplificata per la loro rilevanza minore. Storicamente, lo scopo della previsione era evitare che si eludesse il potere legislativo negoziando tra Esecutivi materie rientranti nelle competenze dei rispettivi Legislativi, per poi darvi ingresso nei rispettivi ordinamenti giuridici senza passare per il voto parlamentare.

In molti Parlamenti s'è estesa la previsione dello svolgimento di uno hearing , nelle sedi consultive su atti del governo, originariamente prevista al Senato statunitense per le nomine di componenti dell' Esecutivo e alti funzionari pubblici (ambasciatori, ecc.).

Alle funzioni di controllo o ispettive si riconducono le indagini conoscitive [36] .

Funzioni giurisdizionali

In alcuni ordinamenti costituzionali è prevista la natura giudicante del Parlamento, che svolge un ruolo (di propulsione dell'accusa o addirittura di decisione finale) in ordine ai processi nei confronti delle altre cariche dello Stato (es. impeachment nei regimi anglosassoni ovvero messa in istato d'accusa del Capo dello Stato in quelli continentali).

Una diversa forma di giurisdizione è quella - riservata alle Camere in alcuni ordinamenti, come quello italiano (art. 66 della locale Costituzione) - di verifica dei poteri , per accertare la legittimità delle proclamazioni operate dagli uffici elettorali: la sua sopravvivenza è oggetto di contestazioni in dottrina, mantenendo in una "zona d'ombra" la tutela giurisdizionale dei ricorrenti che non possono ottenere il mezzo per impugnare la legge in via incidentale alla Corte costituzionale [37] .

Rilevanza mediatica

Al centro della vita istituzionale sia delle monarchie costituzionali che delle repubbliche presidenziali - oltre, ovviamente, alle repubbliche parlamentari - il Parlamento è anche il luogo in cui la conflittualità politica incontra la sua massima visibilità: "nelle società moderne il parlamento è diventato forse il luogo più tipico dell'interazione pubblica" [38] .

Dimostrazioni dalle tribune

La violazione della tranquillità decisionale dell'organismo rappresentativo della sovranità popolare costituisce il motivo della disciplina dell'ordine e del silenzio per coloro che sono ammessi nelle tribune aperte al pubblico. Tra le dimostrazioni di tipo simbolico, che nella storia si sono verificate dalle tribune, si annoverano:

 • 17 giugno 1958: mentre era in corso alla Camera la discussione sulla decisione del governo ungherese di fucilare Imre Nagy ed altri dirigenti comunisti, Giulio Seniga fu protagonista, assieme ad Anita Galliussi, del lancio in Aula a Montecitorio “di decine di volantini che denunciavano la complicità del gruppo dirigente del PCI con il partito comunista ungherese” [39] .

Irruzioni di estranei

Poiché l'accesso all'aula è vietato agli estranei [40] all'istituzione parlamentare [41] , alcuni degli eventi più traumatici per le democrazie sono passati per l'ingresso di armati nell' emiciclo o nelle sue vicinanze. Tra questi episodi si annoverano:

 • 5 gennaio 1918 : la Guardia rossa Železnjakov entra nella sede dell' Assemblea costituente russa e ne fa cessare i lavori pronunciando le parole: "la guardia è stanca";
 • 5 giugno 1947: pestaggio dei deputati del partito agrario bulgaro che cercavano di difendere Nikola Petkov dall'arresto deciso dal governo comunista;
 • 23 febbraio 1981 : il colonnello Tejero entra nella sede delle Cortes spagnole con la pistola in pugno iniziando un tentativo di colpo di Stato ;
 • 27 ottobre 1999 : sparatoria nella sede del parlamento armeno , guidata da Nairi Hunanyan e quattro suoi seguaci armati che fanno irruzione durante i lavori uccidendo otto persone, tra cui il primo ministro Vazgen Sargsyan e il presidente della Camera Karen Demirchyan;
 • l'ingresso di manifestanti sciiti il 30 aprile 2016 nella sede del parlamento iracheno, sito nella zona verde di Baghdad , per protestare contro la mancata approvazione della legge anticorruzione;
 • l'ingresso il 30 marzo 2017 di manifestanti contro la revisione costituzionale - che consentirebbe la ricandidatura del Capo dello Stato del Paraguay in carica - nella sede del Parlamento ad Asunción , con incendio della sala delle riunioni bicamerali [42] ;
 • l'ingresso di manifestanti nell'edificio del Parlamento macedone il 27 aprile 2017 per contestare l'elezione del nuovo presidente dell'Assemblea [43] , con dieci parlamentari ricoverati in ospedale per ferite [44] ;
 • ingresso nell'aula della Camera ugandese di agenti in borghese il 27 settembre 2017, per arrestare deputati dell'opposizione nel corso dell'ostruzionismo contro l'abolizione dei limiti d'età per i candidati alle elezioni presidenziali [45] ;
 • l'asportazione dall'Aula dello scettro dell'autorità dello Speaker nel Senato nigeriano , il 18 aprile 2018 [46] ;
 • l'ingresso dei manifestanti contro la legge per l'estradizione degli abitanti di Hong Kong nella Cina continentale, avvenuta il 1º luglio 2019 nell'aula del Consiglio legislativo di Hong Kong con esposizione sui banchi della Presidenza della bandiera coloniale britannica [47] ;
 • l'ingresso di manifestanti contro il caro-vita nell'edificio dell' Asamblea nacional dell' Ecuador , l'8 ottobre 2019 [48] ;
 • l'ingresso di militari armati nel Parlamento del Salvador il 9 febbraio 2020 per sostenere la richiesta di un incremento salariale [49] ;
 • l'ingresso di manifestanti nel Parlamento della Kirghizia a Bishkek il 5 ottobre 2020, per protestare contro le presunte falsificazioni dell'esito elettorale [50] ;
 • l'ingresso nel Parlamento, a Erevan il 9 novembre 2020, di dimostranti contro l'accordo di tregua in Nagorno Karabakh , stipulato dal governo armeno con l' Azerbajan ; nella stessa circostanza è stato aggredito il presidente del Parlamento Ararat Mirzoyan mentre si allontanava dall'edificio.

Tumulti e proteste

Anche i tumulti in aula e gli scontri non solo verbali [51] tra parlamentari fanno spesso parte della storia di un Paese, e senz'altro appartengono alla cronaca eventi come:

 • gli incidenti nella Duma russa sui risultati elettorali, il 30 marzo 2005 [52] ;
 • gli incidenti nel Parlamento georgiano del 1º luglio 2005 sull'arresto di alcuni campioni sportivi per estorsione [53] ;
 • gli incidenti nel Parlamento di Taiwan il 18 marzo 2006 (oratore schiaffeggiato alla tribuna) e 19 gennaio 2007 (lancio di scarpa contro la Presidenza);
 • gli scontri nel Parlamento boliviano il 28 agosto 2007 sulla nomina dei giudici costituzionali;
 • l'alterco Cusumano - Barbato e l'esultanza dei senatori Gramazio e Strano nel Senato italiano in occasione della caduta del governo Prodi il 25 gennaio 2008 ;
 • gli incidenti nel Parlamento ucraino ( Verkhovna Rada ) il 26 aprile 2008 in occasione dell'elezione del presidente dell'assemblea;
 • gli incidenti nel Parlamento sud-coreano il 22 luglio 2009 quando la maggioranza cercò con la forza di concludere l'ostruzionismo sulla legge sulla stampa;
 • gli incidenti nel Parlamento ucraino ( Verkhovna Rada ) in occasione della proroga della concessione dell'utilizzo della base navale di Sebastopoli alla Russia, il 26 aprile 2010 [54] ;
 • gli incidenti nel Parlamento ucraino (Verkhovna Rada) l'8 aprile 2014 , in occasione dell'inasprimento delle pene per chi promuove il separatismo, con l'intervento di alcuni deputati di Svoboda contro il leader del partito comunista Petro Symonenko;
 • gli incidenti nel Parlamento ucraino ( Verkhovna Rada ) il 12 febbraio 2015 , quando i deputati Yegor Sobolev e Vladim Ivchenko si sono presi a pugni in faccia per divergenze su un disegno di legge anti-corruzione.
 • gli incidenti nel Parlamento ucraino ( Verkhovna Rada ) l'11 dicembre 2015 , quando Oleg Barna, deputato del partito del presidente Petro Poroshenko , ha consegnato un mazzo di rose al primo ministro Arsenij Jacenjuk , impegnato in un discorso, e poi ha cercato di rimuoverlo a forza dal podio. A questo punto è scoppiata la rissa con decine di parlamentari, tra urla e spintoni;
 • gli incidenti nella Camera del Kosovo , il 14 dicembre 2015 a Pristina , in cui alcuni deputati dell'opposizione hanno tentato di bloccare - con il lancio di candelotti lacrimogeni in Aula - le intese con Serbia e Montenegro su poteri delle etnie e confini del Kosovo ;
 • gli incidenti - durante la seduta sulla revisione della Costituzione voluta dal presidente della Repubblica Recep Tayyip Erdoğan - che tra l'altro hanno visto, il 19 gennaio 2017 , la vicepresidente del Parlamento della Turchia , Buldan (filocurda del Partito Democratico dei Popoli ), presa a calci al petto.

Note

 1. ^ La funzione di scelta del governo è propria soltanto della forma di governo parlamentare (Nicola Lupo, La funzione di controllo parlamentare nell'ordinamento italiano , Amministrazione in cammino, 2008), ma in tutte le democrazie vi è comunque nell'assemblea elettiva nazionale una qualche attività di relazione con il potere esecutivo , in primis per l'approvazione del documento che autorizza le spese dell'amministrazione al cui vertice il governo è posto: G. RIVOSECCHI, Forma di governo e 'funzione finanziaria' del Parlamento: da Walter Bagehot alle moderne procedure di bilancio , Giuffrè, 2001.
 2. ^ HG Richardson, The Origins of Parliament , Transactions of the Royal Historical Society, Vol. 11 (1928), pp. 137-139.
 3. ^ Filippo Di Giacomo, Le radici Cristiane dell'Europa , in Il Mulino , Numero 6, novembre-dicembre 2003, p. 1007
 4. ^ Pertile, Storia del Diritto Italiano , II, i, 50 f. 2, 168 ff. e VI, 53.
 5. ^ Sul caso della Repubblica di Ragusa nel 1272, v. R. Dareste, DU DROIT DE REPRÉSAILLES, PRINCIPALEMENT CHEZ LES ANCIENS GRECS , Revue des Études Grecques, Vol. 2, No. 8 (1889), p. 315.
 6. ^ Cesare Guasti, UNA SCRITTURA DI NICCOLÒ MACHIAVELLI SINORA INEDITA , Archivio Storico Italiano, SERIE TERZA, Vol. 7, No. 1 (49) (1868), p. 182.
 7. ^ Hurstwic: Viking-age Laws and Legal Procedures , su hurstwic.org . URL consultato il 20 marzo 2011 (archiviato dall' url originale il 12 maggio 2015) .
 8. ^ Enzo Gancitano, Mazara dopo i Musulmani fino alle Signorie - Dal Vescovado all'Inquisizione , 1ª ed., Castelvetrano, Angelo Mazzotta Editore, 2001, p. 30, ISBN non esistente.
 9. ^ Il ramo feudale era costituito dai 56 nobili che rappresentavano contee e baronie, il ramo ecclesiastico era formato da 63 arcivescovi, vescovi, abati e archimandriti, mentre il ramo demaniale era costituito dai rappresentanti delle 42 città demaniali della Sicilia (fra cui le attuali Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Agrigento, Trapani, Patti, Mazara, Sciacca, Noto, Caltagirone, Troina, Termini Imerese, Marsala, Lentini, Enna, Naro, Nicosia, Licata, Polizzi, Piazza Armerina, Randazzo, Caltanissetta, Ragusa, Alcamo, Partinico, Monreale, Erice, Salemi, Corleone, Sutera, Castronovo, Augusta, Mineo, Vizzini, Agira, Calascibetta, Acireale, Taormina, Rometta, Milazzo, Mistretta, Tortorici, Castroreale, Cefalù, Santa Lucia del Mela, Linguaglossa): v. Carlo Piazza, Il Parlamento siciliano dal secolo XII al secolo XIX , Flaccovio, 1974.
 10. ^ Salvo Di Matteo, Storia della Sicilia, 2007, Palermo, pag.134 ISBN 88-86325-32-0
 11. ^ A M. Muta, In capitulis Regni Siciliae. Capitulorum Regni Siciliae incliti Regis Ioannis commentariorum tomus sextus [...], Panhormi 1627, si deve "l'ambiguità" dell'identificazione "nelle curie provinciali istituite nelle Assise di Messina dei parlamenti, in ciò seguito da quella storiografia sicilianista che ha voluto riportare a Federico l'introduzione nel Regnum del sistema parlamentare", considerando - nell'accesso parziale accordato anche alla società civile - la premessa per cui il Regno di Sicilia andrebbe considerato il primo stato moderno della storia d'Europa: Andrea Romano, ASSISE DI MESSINA , Federiciana (2005) .
 12. ^ Peter N. Miller, Peiresc's "History of Provence": Antiquarianism and the Discovery of a Medievel Mediterranean , Transactions of the American Philosophical Society, New Series, Vol. 101, No. 3 (2011), pp. 80-81.
 13. ^ Thomas N. Bisso, Consultative Functions in the King's Parlements (1250-1314) , Speculum, Vol. 44, No. 3 (Jul., 1969), pp. 353-373.
 14. ^ The Decreta of León of 1188 - The oldest documentary manifestation of the European parliamentary system , su unesco.org , UNESCO Memory of the World, 2013. URL consultato il 21 maggio 2016 .
 15. ^ John Keane: The Life and Death of Democracy , London 2009, 169-176.
 16. ^ Fa retrocedere la prima apparizione della parola parliamentum al 1242 Albert Beebe White, Early Uses of "Parliamentum" , The Modern Language Review, Vol. 9, No. 1 (Jan., 1914), pp. 92-93.
 17. ^ "1258: Magnum parlamentum baronum apud Oxoniam ": v. CW Previté-Orton, Annales Radingenses Posteriores, 1135-1264 , The English Historical Review, Vol. 37, No. 147 (Jul., 1922), p. 403.
 18. ^ 1265: The first English Parliament met at Westminster Hall . South Wales Evening Post (Swansea, Wales) [serial online]. 2015:Available from: InfoTrac Newsstand, Ipswich, MA. Accessed November 5, 2015; sui suoi precedenti, v. HM Cam, EF Jacob, Notes on an English Cluniac Chronicle , The English Historical Review, Vol. 44, No. 173 (Jan., 1929), pp. 94-104.
 19. ^ v. Francesco Palermo e Matteo Nicolini: Il bicameralismo - Edizioni scientifiche italiane, 2014, capitolo I.
 20. ^ Dove “i diritti dei parlamenti procedono addirittura dalle origini della storia monarchica, ossia dalle assemblee franche e successivamente dalla curia regis medievale, e che pertanto non sono delle semplici corti di giustizia, ma un unico corpo depositario delle leggi fondamentali del regno, con potere legislativo; il rifiuto di registrazione una legge equivarrebbe a bocciatura della legge stessa” (F. Furet, La rivoluzione francese , Mondadori, Milano, 2010, 46).
 21. ^ Tale carattere era presente anche nel Parlamento inglese, sia pure in misura sempre minore: v. RK Hannay, On 'Parliament' and 'General Council' , The Scottish Historical Review, Vol. 18, No. 71 (Apr., 1921), p. 158.
 22. ^ Il più recente esempio di parlamento multicamerale è quello tricamerale previsto dalla costituzione sudafricana del 1983 , esistito dal 1984 al 1994 quando, con l'approvazione della nuova costituzione ebbe fine il regime dell' apartheid
 23. ^ Le seconde Camere nel diritto comparato , su Aracne editrice . URL consultato il 15 dicembre 2015 .
 24. ^ Relations entre les deux chambres du Parlement: decisions des presidents Guy Charbonneau... (et) John Fraser. Revue Parlementaire Canadienne [serial on the Internet](1988).
 25. ^ In questi stati i senatori sono nominati dal governatore generale, in parte (maggioritaria) su proposta del primo ministro, in parte su proposta del leader dell'opposizione e in parte di propria iniziativa
 26. ^ N. Lupo, voce Presidente di Assemblea , in Digesto delle Discipline Pubblicistiche. Aggiornamento. Vol. IV, Utet Giuridica, Torino, 2010.
 27. ^ ( ES ) G. Buonomo, Sanciones disciplinarias y policía interna en el ordenamiento parlamentario italiano , in Derecho parlamentario sancionador , Vitoria-Gasteiz, 2005.
 28. ^ In Italia le proposte di legge d'iniziativa governativa sono tradizionalmente denominate disegni di legge , differenziandole così dai progetti di legge di diversa iniziativa
 29. ^ GARCIA PECHUAN, Mariano. 2000. "Potestad de organizacion y autonomia reglamentaria de las Cameras parlamentarias." Revista Espanola De Derecho Constitucional 58, 71-104.
 30. ^ James Lochrie, Meeting Procedures: Parliamentary Law and Rules of Order for the 21st Century , 0810844230, 9780810844230, 9780585459868, 2003.
 31. ^ N. Lupo (a cura di), Il precedente parlamentare tra diritto e politica , Bologna, Il Mulino , 2013.
 32. ^ Per un caso eccezionale, di nuova regola votata dal Senato USA ad inizio Novecento, v. Derek Hawkins. The silencing of Elizabeth Warren and an old Senate rule prompted by a fistfight , Washington Post, 8 febbraio 2017 .
 33. ^ Ad esempio si sono verificati, senza alcuna conseguenza sanzionatoria, casi in cui un governo non ha attuato una legge di delegazione legislativa o non ha ottemperato a leggi che prevedevano di notiziare le Camere entro una data scadenza; oppure ancora si sono verificati, senza alcuna conseguenza sanzionatoria, casi in cui ministri non hanno emanato dei decreti ministeriali attuativi nei termini prefissati da una legge: v. Silvano Bonini, Dalla Web Tax al debito di Roma: i decreti attuativi mai andati in porto , firstonline 18 settembre 2019 .
 34. ^ Gabriella Crepaldi, La potestà regolamentare nell'esperienza regionale , Giuffrè, 2009, pp. 97-98.
 35. ^ Certe costituzioni, ad esempio quella tedesca e quella spagnola, prevedono che la mozione di sfiducia indichi anche il nome di chi viene proposto come primo ministro al posto di quello in carica (cosiddetta sfiducia costruttiva ): è questa una soluzione finalizzata a rafforzare la stabilità della funzione di governo.
 36. ^ MASSA P, VENTURINI F. 1971-1992: venti anni di indagini conoscitive delle due Camere. Rivista Trimestrale Di Diritto Pubblico [serial online]. January 1, 1993;(2):347-400.
 37. ^ V. http://www.mondoperaio.net/legge-elettorale-litalicum-e-la-corte/ Archiviato il 14 febbraio 2016 in Internet Archive .
 38. ^ R. Bertolotti, Lo spazio del parlamento è un teatro? L'aula di Montecitorio come luogo fisico e come oggetto di discorso , λeússein, 3/2015.
 39. ^ Prefazione all'inventario dell'Archivio Seniga, p. 10 .
 40. ^ Tanto da richiedere decisioni ad hoc quando vi sono esigenze di accesso di estranei, addotte dai parlamentari stessi, imposte da necessità di assistenza a sé stessi ( Camera dei deputati , XVI legislatura, Resoconto stenografico dell'Assemblea, seduta n. 456 di giovedì 31 marzo 2011, pp. 9-10, intervento on. Argentin) o ad altri ( Karina Gould applauded for breastfeeding son in House of Commons , CTVnews, 21 giugno 2018): si tratta di decisioni che vengono assunte dalla Presidenza dell'Assemblea e non sempre sono adesive alla richiesta del parlamentare ( Danish MP told baby 'not welcome' in parliament chamber , BBC news, 20 marzo 2019).
 41. ^ Tanto da paragonarlo al temenos dei templi, entro i quali l'accesso era consentito solo ai sacerdoti del culto praticatovi: G. Maestri, "Interno Montecitorio": passi perduti, persone e pagine "simboliche" , I simboli della discordia, 19 gennaio 2021 .
 42. ^ Il Paraguay insorge contro il presidente. Fiamme al Congresso: un morto e 30 feriti
 43. ^ Blitz dei conservatori nel Parlamento macedone. Riesplode la tensione etnica , La Stampa, 27 aprile 2017 .
 44. ^ https://www.bbc.com/news/world-europe-39738865
 45. ^ https://www.bbc.com/news/av/world-africa-41421506/parliamentary-punch-ups-in-uganda-and-elsewhere
 46. ^ Moment mace is stolen in Nigerian Senate , BBC news, 19 aprile 2018 .
 47. ^ https://www.lemonde.fr/international/live/2019/07/01/manifestations-a-hongkong-en-direct-le-parlement-envahi-la-police-menace-d-intervenir_5483899_3210.html
 48. ^ Ecuador protesters storm parliament as unrest worsens , BBC news, 9 ottobre 2019 .
 49. ^ Heavily-armed police and soldiers enter El Salvador parliament , BBC news, 10 febbraio 2020 .
 50. ^ Kyrgyzstan election: Protesters storm parliament over vote-rigging claims , BBC news, 5 ottobre 2020 .
 51. ^ Per i gesti di tipo meramente simbolico, v. Giampiero Buonomo, Lo scudo di cartone , Rubbettino Editore, 2015, p. 209, nota 44, ISBN 978-88-498-4440-5 ; si ricorda come, in proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha consentito l'esperibilità del mezzo di ricorso contro l'inflizione di sanzioni disciplinari.
 52. ^ (( Copia archiviata , su spike.com . URL consultato il 19 maggio 2010 (archiviato dall' url originale il 16 dicembre 2010) . ))
 53. ^ (( http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=705816n ))
 54. ^ (( http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8645847.stm ))

Bibliografia

 • Elsyng, Judicature in Parlement , 1852850388, 9781852850388, Hambledon Continuum, 2003.
 • GL Harris, King, Parliament, and public finance in medieval England to 1369 [1St Edition], 0198224354, 9780198224358, 9780585211503, Oxford University Press , 1975
 • Il Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati , Camera dei deputati, Roma, vol. 3, 2013.
 • Sabino Cassese , Decadenza e vitalità del parlamento , in «Il Parlamento: 1993-2003», Atti del Seminario organizzato in collaborazione con il Centro di Studi sul Parlamento della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Luiss (Roma, 20 ottobre 2003), Collana Seminari della Biblioteca del Senato, 2004, Roma, pp. 21–23.
 • Philip Giddings, The Future of Parliament: Issues for a New Century [annotated edition], 1403995273, 9781403995278, 9780230523142, Palsgrave Macmillan, 2005.

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 5562 · GND ( DE ) 4044685-2 · NDL ( EN , JA ) 00562442