Domini públic

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure.
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Nota de desambiguació.svg Desambiguació - Si vostè està buscant la figura jurídica de l' Estat- propietat actius i rendes, veure estat de la propietat .
Un dels símbols que s’utilitzen per indicar obres de domini públic.

El terme domini públic generalment indica el complex i la totalitat de les obres (i en particular de la informació ) que, un cop transcorregut el termini de protecció legal , es poden utilitzar lliurement, sense sol·licitar autoritzacions ni pagar cap remuneració [1] .

Història

L’evolució del concepte es va produir a Europa a partir de finals del segle XVIII , quan cada vegada més països van començar a desenvolupar normes per protegir els creadors d’obres d’art i d’enginy; la qüestió del domini públic és de fet important no només en matèria de propietat literària i, per tant, de drets d' autor en el sentit estricte de la paraula, sinó també en relació amb els drets sobre dissenys i invencions (amb el desenvolupament de la legislació sobre marques comercials) i patents ). Si abans d’aquesta fase el terme "domini públic" indicava principalment allò que ara es pot reconèixer més fàcilment en la noció de propietat estatal, és a dir, un complex de béns i ingressos patrimonials pertanyents a l’estat, amb l’articulació progressiva de les proteccions garantides per la sistemes jurídics per a autors, inventors i altres creadors d’obres, al significat original de la frase se li sumava, doncs, el vigent actual.

Cap al 1860 , el Dictionnaire de l'Académie française proporcionava la següent definició:

"Estar en el domini públic, caure en el domini públic, es diu de les obres literàries i altres produccions de l'esperit o de l'art, que, després d'un temps determinat per la llei, deixen de ser propietat dels autors o de ' els seus hereus ".

( Dictionnaire de l'Académie française , traducció literal d' Alessandro Manzoni [2] )

Alguns dels passatges més importants sobre el tema es van produir tal com es va esmentar des de finals del segle XVIII ; en aquella època, la normativa generalment proporcionava protecció als autors només per a les infraccions més greus i evidents, com ara el plagi , i totes les proteccions tenien en compte, juntament amb les dels autors, els drets dels impressors , precursors de la figura moderna de editor [3] .

Tanmateix, a Itàlia , ja el 1536 s’havia escrit una de les obres jurídico-literàries que més va contribuir al desenvolupament de normes similars [4] , l’assaig De rebus et dispositionibus dubiis [5] ( De les coses i del dubtós provisions ) d’ Alberto Bruno d’Asti [6] ; aquest jurista, en referència a la ja "florent" activitat de la reimpressió no autoritzada de les obres d'altres, va suggerir que no se li permetia beneficiar - se dels danys d'altres [7] , subratllant el risc que per la por d'abús i reimpressions [8] , els escriptors no estaven disposats a publicar les seves obres i invocaven les disposicions adequades de l'emperador o del papa perquè es garantís una remuneració justa per als treballs de l' intel·lecte [9] .

Vam començar a investigar la naturalesa d’aquest receptacle cap al qual fluiria tot el producte intel·lectual desprotegit, encara que no sigui orgànicament amb el nom de domini públic . Però la idea naixent de la propietat literària encara no es va parlar en termes legals de propietat ( quiritaria o bonitaria ), o almenys no en termes de compartició general, de fet hi havia moltes [10] refutacions a la pretensió d’una identificabilitat similar de la drets deguts a l’autor (que, tal com va mencionar el mateix Bruno [11], tenia precedents en el dret romà només en el cas del "premi" rebut per Appio per la publicació de les seves obres). Precisament, atès que el domini públic era el lloc que acollia allò que no eren absorbits pels drets d’explotació exclusiva de l’obra garantits als autors, les hipòtesis de classificació d’aquests drets com a formes de propietat condicionaven, com de fet encara avui, les reflexions sobre la natura dret de domini públic.

Mentre la doctrina s’estava elaborant, a Anglaterra el 1557 es va atorgar a la Stationers ’Company ( Companyia veneradora de paperers i fabricants de periòdics ) un veritable monopoli sobre totes les obres, els drets de publicació dels quals només es podien intercanviar entre els membres de la Companyia; això es va idear de manera que s'assegurés l'exclusió dels autors del nombre de membres, amb la conseqüència que l'auto-publicació era de fet impossible [12] . L’empresa tenia un poder d’estandardització sectorial i potser el seu estàndard més conegut és aquell del qual deriva el propi terme copyright : un cop un dels socis havia declarat a l’empresa que havia adquirit els drets d’un text (anomenat en aquest context còpia ) , els altres accionistes s'haurien abstingut de publicar-lo, deixant al propietari el "dret de còpia" exclusiu ( drets d'autor ); amb aquest propòsit, la Companyia havia organitzat un registre, el "llibre d'entrada de còpies" (o Stationers 'Company Register ) que era autèntic entre els editors anglesos. La patent es va limitar el 1695 , va ser llavors l' Estatut d'Anne [13] el que va canviar la situació el 1709 .

A Europa, una part important del plagi i de les reimpressions abusives es va manifestar en la reproducció il·lícita d’obres d’autors provinents principalment d’altres estats [14] (no que faltava el costum de fer "víctimes" entre compatriotes), amb el punt àlgid de aquesta criticitat el cas sensacional de les acusacions dirigides a Leibniz per haver plagiat el treball de Newton sobre anàlisi infinitesimal , cas que amb les controvertides seqüeles s’havia convertit en un autèntic accident diplomàtic i va provocar una greu fractura entre els cercles científics anglès i continental. Mentre esperaven definicions doctrinals decisives sobre la propietat literària, per una banda, els governs van recórrer, mentrestant, a un discret tractat internacional, a més d’intervencions legislatives internes, per protegir cadascun dels seus autors; per altra banda, autors il·lustres de ciències no jurídiques es van dedicar al tema, fent contribucions generalment destinades a reconèixer les prerrogatives d'autor. Kant , per exemple, a La il·legitimitat de la reimpressió de llibres ( Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks ), de 1795 amb un sil·logisme va reafirmar la separació entre la propietat d’una única còpia d’una obra i el dret a reproduir-la [15] .

A nivell legislatiu, en la imminència i l’alba del segle XIX , les normes i els tractats internacionals van florir [16] de Venècia a França , de Prússia a Gran Bretanya , mentre que els Estats Units, recentment independents a l’estranger, ja el 1787, havien inclòs la garantia Constitució de protecció del dret de l'autor [17] .

Malgrat una elaboració tan àmplia i participativa sobre la protecció dels drets, la investigació sobre la "terra de ningú" que va mantenir el copyright no va ser tan profunda. Per tant, des del punt de vista del dret internacional , el domini públic és avui, com en el passat, només aquell conjunt d’obres intel·lectuals i altres coneixements (obres d’art, música , ciències , invents, etc.) sobre els quals cap persona o organització té un interès propietari (normalment un monopoli atorgat pel govern, com ara el copyright o la patent ). Aquestes obres i invents es consideren part del patrimoni cultural públic i qualsevol persona pot utilitzar-los o modificar-los sense restriccions (si no es tenen en compte les lleis sobre seguretat i exportació). Tot i que, per tant, els drets d'autor es van crear per defensar l'incentiu financer d'aquells a fer treballs creatius i com a mitjà per fomentar un treball creatiu addicional, les obres de domini públic existeixen com a tals i el públic té el dret d'utilitzar i reutilitzar el treball creatiu de d’altres sense haver de pagar un preu econòmic o social.

Contingut conceptual

La definició proporcionada pel Dictionnaire de l'Académie française es basa en el concepte legal generalitzat, segons el qual el domini públic seria identificable en una condició antitètica i antagònica a la de la presentació ordinària, constitutiva i "natural" de cada actiu propietat intel·lectual , encara que limitat temporalment, d'algú (normalment el seu autor) i consistiria en allò que ha sortit de la propietat dels individus i allò que mai no pot entrar [18] . De fet, el domini públic no gaudeix d'una definició unívoca i "autònoma", que és independent de les relacionades amb els drets d' autor , i es pot obtenir principalment per diferència d'aquests, tant als sistemes europeus com als Estats Units [19] .

Per aquest motiu, fins i tot les condicions d’entrada de les obres al domini públic de fet es deriven de la confiscació de les proteccions assignades a qualsevol dret dels autors. La gestió del domini públic difereix en diferents països del món . A falta d'algun tipus de garantia de dret de monopoli, la " propietat intel·lectual ", totes les obres pertanyen al domini públic. Quan els drets d'autor o altres proteccions acaben, l'obra es fa pública.

Absència de protecció legal

Les obres intel·lectuals pertanyen al domini públic quan no existeix cap llei que estableixi drets de propietat o quan l’objecte en qüestió quedi específicament exclòs d’aquests drets per la legislació aplicable. Per exemple, la majoria de fórmules matemàtiques no estan subjectes a drets d’autor ni a patents en la majoria dels casos (tot i que es pot patentar la seva aplicació en forma de programes d’ordinador). De la mateixa manera, les obres que es van crear molt abans que es promulgessin aquestes lleis formen part del domini públic, com ara les obres de William Shakespeare i Ludwig van Beethoven , les invencions d’ Arquimedes o les obres d’ Alessandro Manzoni .

Confiscació

Molts drets d'autor i patents tenen un termini fixat. Quan arriba aquest termini, l' obra passa a ser de domini públic.

A la majoria de països, la patent caduca 20 anys després de la seva presentació. Una marca comercial caduca poc després de convertir-se en un terme genèric. Els drets d'autor són molt més complexos; generalment maduren a tots els països quan es compleixen totes les condicions següents:

 • l'obra es va crear i publicar per primera vegada abans de l'1 de gener de 1924 o almenys 95 anys abans de l'1 de gener de l'any en curs; s'aplica la data més recent entre tots dos;
 • l'autor o l'últim dels autors va morir almenys 70 anys abans de l'1 de gener de l'any en curs;
 • cap dels signants del Conveni de Berna ha passat un copyright perpetu sobre l'obra;
 • ni els Estats Units ni la Unió Europea han acceptat l'extensió dels termes del copyright ja que s'han actualitzat aquestes condicions (ha de ser una condició perquè les xifres exactes de les altres condicions depenen de l'estat de la llei "en cada moment") .

Aquestes condicions es basen en la intersecció de les lleis sobre drets d'autor dels Estats Units i la Unió Europea, que són reconegudes per la majoria dels altres signants del Conveni de Berna. Tingueu en compte que els termes d’extensió de la tradició nord-americana no restableixen l’obra al domini públic (d’aquí la data de 1924), mentre que a la tradició europea això es deu a que la "directiva sobre l’harmonització dels termes de protecció dels drets d’autor" és basat en els termes vigents a Alemanya , que ja s’han estès a la vida de l’autor més 70 anys.

No obstant això, hi ha algunes excepcions rellevants, en particular a Mèxic, els drets d'autor caduquen al cap de 100 anys, a Colòmbia després de 80 anys i a Guatemala i Samoa després de 75 anys. Els dos darrers països, però, apliquen la regla del termini més curt, a diferència dels dos primers.

Entre els exemples d’invencions les patents dels quals han caducat, s’inclouen les invencions de Thomas Edison . Alguns exemples d’obres els drets d’autor dels quals han caducat inclouen les obres de Carlo Collodi i la majoria de les obres de Mark Twain .

Renúncia d’interès

Un autor o inventor pot rebutjar explícitament qualsevol interès de propietat sobre l'obra, assignant-la al domini públic. Com que el copyright s'aplica automàticament a totes les obres, l'autor ha de fer una declaració explícita.

En l’àmbit industrial, en canvi, la transferència al domini públic també pot ser implícita i publicar els detalls d’un invent abans de sol·licitar una patent pot situar l’invent al domini públic. Per exemple, una vegada que un diari publica una fórmula matemàtica, ja no es pot utilitzar com a base per a una reclamació d'infracció de patents de programari. Hi ha una excepció (als EUA, no a Europa): un inventor pot sol·licitar una patent sobre una obra fins a un any després de la publicació (però no, és clar, si algú l’ha publicat abans).

Reserva de llei

Gairebé tots els països tenen lleis que exigeixen que certs tipus d'obres o invencions entrin al domini públic immediatament després de la publicació. Per exemple, la legislació nord-americana sobre drets d'autor posa al domini públic totes les obres creades pel govern.

Llicències

Tingueu en compte que hi ha moltes obres que no formen part del domini públic, però per les quals el propietari ha decidit no fer un ús complet dels drets d'autor o concedir alguns d'aquests drets al públic.

En el cas del programari, s’anomena programari lliure o programari de codi obert , com el que distribueix la Free Software Foundation , que té drets d’autor totalment protegits, però que es posa a disposició del públic, per a la majoria d’usos, sota un tipus de llicènciacopyleft ” , que prohibeix només la redistribució propietària. Vegeu també Viquipèdia , que fa gairebé el mateix amb els seus continguts sota el CC BY-SA (i, amb algunes excepcions, també la Llicència de documentació gratuïta GNU ).

De la mateixa manera, hi ha llicències per a altres tipus de contingut, també en aquest cas anomenats contingut lliure o contingut obert . De vegades, per error, es fa referència a aquestes obres com a "domini públic" en un llenguatge col·loquial.

El domini públic de països individuals

Base del copyright canadenc

A grans trets, els drets d'autor al Canadà persisteixen 50 anys després de la mort del compositor o comissari (si n'hi ha).

La publicació com a tal no constitueix drets d’autor, de manera que qualsevol reedició no editada d’una obra de domini públic és de domini públic. En el cas de revisions significatives anònimes, la llei canadenca sobre drets d'autor proporciona protecció 50 anys després de la publicació, però s'estén fins a 50 anys després de la mort de l'editor de les revisions si es coneix públicament. [20] . La data de publicació també pot ser essencial per determinar l'estat de domini públic als Estats Units (vegeu els drets d'autor dels EUA per a obres anteriors a 1923 ).

Llista no exhaustiva per determinar si una revisió, en el camp musical, és significativa:

 • significatiu: transcripcions / arranjaments, execució de baixos numerats.
 • no significatius: transposicions, correccions d'errors, traducció de notacions de dinàmiques comunes i noms d'instruments.
 • ambigu: addició de digitacions, articulacions o signes dinàmics.

En molts països hi ha excepcions per a edicions científiques, incloses les edicions crítiques (especialment Bärenreiter) i les edicions urtext . Per obtenir més informació, consulteu la secció Excepcions .

Només les obres publicades inicialment als països membres de l’OMC o el Conveni de Berna estan subjectes a drets d’autor al Canadà. Tanmateix, en la majoria dels casos, això s’aplica de manera retroactiva , tret que l’obra ja fos de domini públic al país d’origen (és a dir, el país en què es va publicar inicialment) quan es va signar el conveni.

Algunes obres són de domini públic als Estats Units, però encara no al Canadà o en altres països. Això es deu al fet que als Estats Units els termes es calculen a partir de la data de publicació de totes les obres publicades abans de 1978. Si una obra es va publicar abans de 1923 (vegeu la llei de copyright anterior a 1923 ) o es va publicar entre els anys 1923 i 1963 sense una renovació posterior dels drets d'autor (vegeu la llei de drets d'autor de 1923-1963 ), és gairebé segur que és de domini públic als Estats Units. Aquests fitxers es troben al servidor dels EUA d’IMSLP.

La durada total dels drets d'autor (és a dir, la durada abans que entri al domini públic) d'una partitura determinada és igual a la durada més llarga dels termes concedits a les tres parts interessades, és a dir, compositor, editor i editor quan hi hagi. Per exemple, l'edició de 1975 de les sonates Urtext de Beethoven està coberta per drets d'autor (va ser editada per un comissari el treball del qual encara no és de domini públic, a més de la tipografia inicial d'aquesta obra encara no és de domini públic). per drets d'autor). En canvi, una publicació de Dover de 1995, en ser només una reedició d’una edició antiga, és de domini públic (excloent la portada i qualsevol material afegit per Dover; la mera reedició d’edicions de domini públic no comporta dret d’autor). L’estat dels drets d’autor se sol trobar a la part inferior de la primera pàgina d’una partitura. La data de publicació és extremadament important per determinar el copyright dels treballs publicats abans del 1978 als EUA.

Les taules següents ofereixen una visió general de la situació dels drets d'autor. Només s’indiquen les condicions perquè una obra sigui de domini públic al Canadà i en altres països on el termini expira 50 anys després de la mort de l’autor, als Estats Units i a la Unió Europea, Rússia i altres països en què el termini expira 70. anys després de la mort de l'autor. Les taules reflecteixen la situació del 2015. Els límits de 1945 i 1964 canvien d’any en any. El terme "autor" fa referència al compositor, orquestrador, arranjador o comissari.

Copyright sobre composició i publicació si es coneix l'autor, publicat abans del 1923

Mort de l'autor Canadà,
"vida + 50" països
Estats Units UE, Rússia,
Països "Vita + 70"
<1945
domini públic (vida + 50)
domini públic
(sense excepcions per a totes les intencions i finalitats )
domini públic (vida + 70)
1945-1964
protegit per drets d'autor
> 1964
protegit per drets d'autor
† Algunes obres estrangeres publicades després del 1909 poden estar protegides als estats occidentals dels Estats Units sota la jurisdicció del 9è Circuit Court of Appeals dels Estats Units.

Copyright sobre composició i publicació si es coneix l'autor, publicació posterior al 1923

Mort de l'autor Canadà,
"vida + 50" països
Estats Units UE, Rússia,
Països "Vita + 70"
<1945
domini públic (vida + 50)
protegit per drets d'autor
tret que es proporcioni una prova de no renovació i estat de NIE
domini públic (vida + 70)
1945-1964
protegit per drets d'autor
tret que es proporcioni una prova de no renovació i estat de NIE
protegit per drets d'autor
> 1964
protegit per drets d'autor
‡ La prova de no renovació i l’estat de NIE només s’aplica a les obres publicades entre 1923-1963. Totes les obres publicades després del 1963 han renovat automàticament els drets d'autor i estan protegides durant 95 anys després de la primera publicació.

Drets d'autor corporatius per a la publicació, sense autor identificat

Any de publicació Canadà,
"vida + 50" països
Estats Units UE, Rússia,
Països "Vita + 70"
<1925
domini públic (publicació + 50)
domini públic
?
1925-1964
amb drets d'autor (pub. +95), tret que sigui de domini públic del país de primera publicació
?
> 1964
amb drets d'autor
?

Excepcions

Regla de Berna a curt termini

Aquesta norma apareix com a art. 9 (2) de la Canadian Copyright Act . Aquesta regla diu bàsicament que si una obra és de domini públic al país d’origen, també és de domini públic al Canadà. Aquesta norma també ha estat adoptada per molts altres països, sobretot la UE.

Alemanya

Segons l’article 170 [21] de l’alemanya Urheberrechtsgesetz (llei de drets d’autor), les edicions científiques, és a dir, les edicions produïdes com a resultat d’anàlisis científiques (és a dir, edicions científiques o crítiques i urtext ), tenen una durada del copyright només 25 anys després de la publicació, de manera que totes les edicions científiques publicades fa més de 25 anys són de domini públic a Alemanya i, per tant, també al Canadà a causa de la regla de període més curt. Això afectaria diverses (si no totes) publicacions de Bärenreiter publicades fa més de 25 anys. Tanmateix, els arranjaments, les transcripcions i les orquestracions semblen gaudir de tot el període de protecció de la vida + 70 anys.

Rússia

Les versions tipogràfiques del període de l’URSS no semblen estar protegides pel copyright rus. En particular, les publicacions de Muzika semblen ser de domini públic, ja que són reimpreses per moltes cases de reimpressió occidentals. La qual cosa sembla assenyat, ja que Muzika era propietat del govern, i per tant, si res més, ja no hi ha titulars de drets d'autor.

Itàlia

A Itàlia, les edicions crítiques (és a dir, aquelles que amb rigor filològic i, en general, un ampli aparell crític de variants) de les obres del domini públic tenen un reconeixement de 20 anys. El text crític senzill, és a dir, la versió del text reconstruït per l'editor, excloent les notes o els aparells, de les obres del domini públic, està disponible immediatament al domini públic.

Drets d'autor dels EUA per a obres anteriors al 1923

Actualment [22] , totes les obres publicades abans del 1923 són de domini públic als Estats Units, independentment del país on es va publicar originalment. [23] [24]

Copyright nord-americà per a obres publicades 1923-1963

Als Estats Units, les obres d’autors i propietaris nord-americans publicades del 1923 al 1963 són de domini públic "si no s’ha renovat el copyright" o "si l'obra es va publicar sense l' avís de copyright adequat". Actualment, l’única manera de determinar l’estat de renovació és una cerca formal de les entrades de l’ Oficina de drets d’autor dels EUA . Les obres estrangeres que anteriorment eren de domini públic s’han recuperat els drets d’autor segons les clàusules de les modificacions del GATT / TRIPS (vigents a partir de l’1 de gener de 1996) sempre que l’obra no fos ja de domini públic al país d’origen. [25]

Dia del domini públic

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: Dia del domini públic .

Normalment, el primer de cada any algunes obres es fan públiques (de manera que l'autor perd tots els drets sobre la seva obra). Avui no és una celebració reconeguda oficialment i, en alguns països, a causa de les condicions restrictives de les lleis sobre drets d’autor i locals, encara no està present, per exemple als Estats Units començarem a presenciar l’entrada al domini públic d'algunes obres a partir del 2019 [26] [27] , a Austràlia fins i tot el 2026 [28] . Tot i això, a partir del 2004 es va començar a tenir en compte aquest esdeveniment, també promogut per Creative Commons . L'1 de gener de 2012, però, es van celebrar celebracions a moltes parts del món, a Itàlia (Torí, Roma i Grosseto), Polònia (Varsòvia), Suïssa (Zuric), Israel (Haifa) i Macedònia. [29]

Festival de domini públic

El primer festival italià dedicat al domini públic, el festival de domini públic #open, va tenir lloc a Torí del 29 de novembre al 3 de desembre de 2016 i és el resultat d'una virtuosa col·laboració [30] entre els "sistemes de biblioteques" de la Universitat de Torí [31] , el Politècnic de Torí, les biblioteques cíviques de Torí i la Fundació Teatro Nuovo. El festival Public Open #open s’ha fixat com a objectiu crear una consciència generalitzada a la comunitat sobre el concepte de domini públic i els temes de la cultura oberta, promoure l’alfabetització i fomentar el desenvolupament d’habilitats relacionades tant per als operadors culturals com per al públic. El festival es va dividir en una sèrie d’esdeveniments divulgatius, educatius i d’entreteniment, vinculats a les obres (literàries, musicals, pictòriques, etc.) dels autors que van passar a formar part del domini públic. Els temes relacionats amb les llicències lliures (creative commons), l'accés obert i el món col·laboratiu de la Viquipèdia van tenir una importància especial. Hi va haver 5 dies de conferències, reunions, tallers, exposicions, espectacles, lectures teatrals per a un total de gairebé 50 esdeveniments especials que van implicar els diversos camps de l’art, la fotografia, la música, la literatura, el teatre, el cinema i molt més. Una oportunitat per compartir, col·laborar, reutilitzar i millorar idees, obres i continguts culturals per estimular l’interès de qualsevol grup d’edat o nivell de coneixement [32] .

Nota

 1. Giuliano Vigini, Glossari de biblioteconomia i ciències de la informació , Milà 1985, pàg. 84.
 2. Alessandro Manzoni , Memòries sobre una qüestió de l'anomenada propietat literària , a (editat per Carlo Cattaneo ) Il Politecnico - repertori mensual d'estudis aplicats a la prosperitat i la cultura social , número núm. 67, Editori del Politecnico, Milà, 1862 Es tracta d’una carta escrita per Manzoni al senador Girolamo Boccardo , que al seu torn havia escrit anteriorment a favor de l’escriptor milanès pel que fa a la demanda que havia presentat contra l’ editora francesa Felice Le Monnier . El " signor Le Monnier ", que es va traslladar al Gran Ducat de Toscana , de fet havia publicat el 1845 i sense el consentiment de Manzoni una versió de Els fiancats de 1832 , per tant anterior al tractat de 1840 que protegia la propietat literària. Manzoni va guanyar el cas ( detalls ). És interessant assenyalar que fins i tot la traducció d’una obra o part d’ella s’inclou generalment entre els drets protegits per les normes sobre drets d’ autor i que a la publicació d’aquesta carta oberta, tot i contenir una defensa original del dret de citació , no s’esmenten autoritzacions del titular dels drets originals (l’ Académie ).
 3. ^ Després de la introducció de la impressió de tipus mòbil a Europa per Johann Gutenberg el 1456 .
 4. ^ Sobre el paper d'aquest assaig en aquests efectes, diverses fonts; per exemple Giuseppe Panattoni, Lorenzo Panattoni, Memòria sobre la reproducció dels nuvis del c. Alessandro Manzoni realitzat a Florència el 1845 pel Sr. F. Le Monnier: Replicacions legals i rectificació per a la defensa del tipògraf sol·licitant davant el C. di Cassazione de Toscana , Tipografia Barbèra, Florència, 1861
 5. Alberto Bruno d'Asti , De rebus et dispositionibus dubiis , Tipografia Francesco Baroni, 20 d'agost de 1536, Asti
 6. Alberto Bruno da Asti (realment nascut a Castellinaldo el 1477 ), senyor de Ferrere , fou deixeble de Jacopino di San Giorgio i el 1541 es convertí en fiscal general de Savoia , del ducat del qual també era senador a Milà . Assagista prolífic sobre dret constitucional , també es va ocupar d'estudis sobre moneda i senyoratge . Va morir el 1551 .
 7. Alguns autors posteriors, com Lodovico Bosellini (Lodovico Bosellini, Sobre la propietat literària i un text del senyor Laboulaye sobre això , a La Temi - Revista de legislació i jurisprudència , volum VI, Tipografia Barbèra, Florència, 1857), van informar d'això referència al principi romanístic resumit al fulletó " nemo locupletari debet cum aliena iactura "
 8. ^ Il termine "ristampa", sino all'Ottocento, è stato frequentemente utilizzato a sé, ma con sottinteso riferimento al significato di "ristampa non autorizzata o comunque abusiva".
 9. ^ Fonte di diverso segno, ma coincidente con quella di Panattoni sul punto dell'influenza avuta da quest'opera, la lettura datane da Bosellini (op. cit.)
 10. ^ Sebbene principalmente nei secoli successivi.
 11. ^ Alberto Bruno, op.cit.
 12. ^ John Feather , The Book Trade in Politics: The Making of the Copyright Act of 1710 , Publishing History, 1980
 13. ^ Copyright Act 1709 8 Anne c.19 - "An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned
 14. ^ Numerose ad esempio le polemiche fra gli stati italiani e la Francia culminate e riassunte (quasi sempre polemicamente) nella corposa saggistica originata dal cennato caso Manzoni - Le Monnier .
 15. ^ Il sillogismo usato, in estrema sintesi, esprimeva che essere proprietari di una cosa (ad esempio un libro) comprendeva sì il diritto di proprietà sulla cosa, ma non poteva comprendere diritti personali su terzi. Lo stampatore, per conto suo, aveva invece il certo diritto, diritto personale positivo, di essere l'editore dello scritto contenuto nel libro. Il diritto di riproduzione non poteva perciò - secondo appunto Kant - appartenere ad entrambi, era accertato che fosse dello stampatore e non poteva dunque essere contemporaneamente anche del proprietario della copia, anche perché essendo un diritto personale , non poteva avere scaturigine dalla concreta proprietà di una cosa materiale.
 16. ^ Il cui scopo era di garantire reciprocità nella tutela degli autori delle rispettive nazionalità
 17. ^ ( EN ) Constitution of the United States of America , Articolo 1, sezione 8, comma 8.
  «To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries» .
 18. ^ Si veda ad esempio David Bollier , Why the Public Domain Matters - The Endangered Wellspring of Creativity, Commerce and Democracy Archiviato il 29 novembre 2008 in Internet Archive . , New America Foundation & Public Knowledge, 2002: «Tradizionalmente, il pubblico dominio è stato visto come una raccolta piuttosto statica di opere i cui copyright e brevetti sono scaduti oa cui non erano applicabili sin dall'inizio, come gli atti ufficiali e le teorie scientifiche. Si compone, inoltre, degli aspetti della nostra cultura comune che non possono essere protetti legalmente, come trame, titoli, argomenti e fatti» (traduzione a cura di Chiara Turolla).
 19. ^ Jessica Litman , (Jessica Litman, The Public Domain , Emory Law Journal, 1990), riferendosi al 1976, quando in USA fu approvato il Copyright Act , nel 1990 scriveva: «questo miscuglio di materia non tutelabile non trovava una definizione omnicomprensiva allora e continua a non averla a tutt'oggi.»
 20. ^ A causa di questa incertezza, l'uso di questa clausola viene sconsigliato dagli esperti
 21. ^ articolo 70 , su iuscomp.org .
 22. ^ Viene segnalata, tuttavia una sentenza difforme del US 9th Circuit Court of Appeals che riguarda solo gli stati occidentali.
 23. ^ Fonte: Cornell University's copyright center (ingl.), ma ne esistono anche altre.
 24. ^ Per la transazione tra Google e le società degli autori e quelle degli editori statunitensi confronta Testo transazione Archiviato il 10 luglio 2009 in Internet Archive . Allegato E
 25. ^ Le voci dal 1978 si trovano nel sito del US copyright office . Quelle del 1950-1977 sono indicizzate dal Project Gutenberg .
 26. ^ Non c'è il giorno del Pubblico Dominio negli USA nel 2010
 27. ^ Niente entrerà nel pubblico dominio negli USA fino al 2019
 28. ^ Non ci sarà un giorno del pubblico dominio in Australia fino al 2026
 29. ^ Il giorno del pubblico dominio (traduzione italiana) , su publicdomainday.org . URL consultato il 1º gennaio 2012 (archiviato dall' url originale il 3 gennaio 2012) .
 30. ^ Sul Progetto bibliotecario urbano sul pubblico dominio a Torino si veda: Oriana Bozzarelli, Cecilia Cognigni, Valeria Calabrese, Nunzia Spiccia, Patrizia Zanetti, Il pubblico dominio a Torino: un tesoro per tutti! in Biblioteche oggi, XXXII, 9, (2014)
 31. ^ Una sintesi delle attività del Gruppo bibliotecario urbano sul pubblico dominio attivo a Torino sulla sezione dedicata del sito web del Sistema Bibliotecario dell'Università di Torino
 32. ^ Sul Festival del pubblico dominio (edizione 2016) si veda: Oriana Bozzarelli, Cecilia Cognigni, Valeria Calabrese, Nunzia Spiccia, Patrizia Zanetti Enhance cultural heritage through the public domain. The Public domain #open festival of Turin as case study in Bibliothecae.it, 7 (2018), 1

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Diritto Portale Diritto : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto