Sincronia

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure.
Saltar a la navegació Saltar a la cerca

La sincronicitat és un concepte introduït pel psicoanalista Carl Gustav Jung el 1950 , definit com "un principi de vincles acausals" [1] que consisteix en un vincle entre dos esdeveniments que es produeixen simultàniament, connectats entre si, però no de manera causal , això no és de tal manera que un afecti materialment l’altre; preferirien pertànyer al mateix context o contingut significatiu, com dos rellotges que s'han sincronitzat al mateix temps. [1]

Configuracions astrals que representen per a Jung un exemple de sincronicitat, és a dir, d’una relació paral·lela i no causal entre el desenvolupament dels fenòmens celestes i els marcats pel temps terrestre . [2] [3]

Etimologia i diferència amb la causalitat

Jung, teòric de la sincronicitat, en una fotografia del 1909

La paraula sincronicitat deriva de les arrels gregues syn ("amb", que marca la idea de reunió) i khronos ("ara"): reunió en el temps, simultaneïtat [4] .

Jung defineix específicament la sincronicitat d'aquesta manera:

"Els esdeveniments sincrònics es basen en la simultaneïtat de dos estats mentals diferents".

“D’aquí el concepte general de sincronicitat en el sentit especial de coincidència temporal de dos o més esdeveniments sense vincle causal entre ells i amb el mateix o similar significat. El terme s'oposa al "sincronisme", que denota la simultaneïtat simple de dos esdeveniments. La sincronicitat significa, per tant, en primer lloc la simultaneïtat d’un determinat estat psíquic amb un o més esdeveniments col·laterals significatius en relació amb l’estat personal del moment i, possiblement, viceversa. "

“Vull dir per sincronicitat les coincidències, que no són poc freqüents, d’estats subjectius i fets objectius que no es poden explicar causalment, almenys amb els nostres recursos actuals. [5] "

Marie-Louise von Franz explica clarament la distinció entre coincidència i sincronicitat posant l’exemple d’un dirigible que explota davant nostre mentre ens bufem el nas. En aquest cas hi ha una coincidència, però si es compra un vestit blau i, per error, el botiguer se l’envia un de negre el dia que mor un ésser estimat, en aquest cas ens trobem davant d’una coincidència significativa perquè els dos els esdeveniments estan lligats pel significat simbòlic que la nostra societat atribueix al color negre. [6]

Història del concepte

Època antiga

«Tant la concepció primitiva com la concepció antiga i medieval de la natura pressuposen l'existència, al costat de la causalitat, d'un principi similar. Fins a Leibniz la causalitat no és única ni predominant. Durant el segle XVIII es va convertir llavors en el principi exclusiu de les ciències naturals. Tanmateix, amb l’auge de les ciències naturals al segle XIX, la correspondència va desaparèixer del panorama ".

( CG Jung, Synchronizität als ein Prinzip akausaler , 1952 [7] )

Tot i ser un terme recentment encunyat, el concepte jungià de sincronicitat té un origen traçable en la tradició filosòfica del neoplatonisme . [8] Plató ja va afirmar l'existència d'una realitat intel·ligent, les idees , que formen i dirigeixen la material, de manera que els fenòmens de la natura estan units entre si per una llei superior que ell va anomenar dialèctica . La correlació entre blanc i negre, per exemple, es troba en la seva idea comuna de color.

La presència del diví en els assumptes mundials va ser posteriorment entesa pels estoics com a συν-παθεία ( syn-pathèia ), en virtut de la qual creien que qualsevol esdeveniment, fins i tot mínim o molt distant, tenia repercussions entre si, [9] a contrast amb la concepció purament mecanicista dels epicuris . Per tant, serà amb Plotí que es preveu una explicació sincrònica dels fenòmens naturals amb la noció de l’ Ànima del món , que representa el principi unificador de la natura, regulat per connexions íntimes entre les seves parts, com un organisme del qual prenen els éssers vius individuals. forma; aquests darrers, tot articulant i diferenciant cadascun d’ells segons les seves pròpies especificitats individuals, estan tanmateix units per una Ànima universal tan comuna. [10] Segons Plotí, per tant,

"... aquells que creuen que el món manifest està governat per la sort o l'atzar i que depèn de causes materials, estan lluny del diví i de la noció d' un ".

( Plotí , Enneadi , VI, 9 )
Ramat d’ocells que coincideixen de manera sincrònica per dibuixar diverses formes a l’aire, com si formessin un únic organisme viu. [11]

Que hi hagués una correspondència entre l’Uni i els molts, l’esperit i la matèria, el macrocosmos i el microcosmos , era, a més, la creença de les arts divinatòries com l’ astrologia , la oneiromància (interpretació dels somnis ) o les de l’ antiga Roma que, per exemple, van estudiar el vol dels ocells per dibuixar auspícia , o signes divins deduïts d’una manera no causal sinó precisament sincrònica, és a dir, basada en una analogia simbòlica amb un model o arquetip específic.

L'humanista Marsilio Ficino al Renaixement es va ocupar d'explicar, a la Disputatio contra iudicia astrologorum (1477), sobre la base de la doctrina Plotiniana, [12] com s'hauria d'entendre l' astrologia no com la capacitat dels estels per exercir una influència causal. sobre els esdeveniments humans, més aviat com una forma de consonància entre aquests i la posició dels planetes , que es limiten a descriure el que succeeix, de la mateixa manera que el vol dels ocells als romans es considerava un portador de significats. [13] Per a Ficino, atribuir una influència determinista a les estrelles seria com afirmar que els ocells actuen causalment sobre l'home. [14] La de Ficino és, en canvi, una concepció astrològica basada en la correspondència i la interdependència de cada part de l'univers, per llegir-la i interpretar-la segons l'experiència psicològica de l' ànima , a la qual se li atribueix una centralitat particular, precursora de les nocions. Sincronicitat jungiana i inconscient col·lectiu . [15]

L’era moderna fins a Jung

Fins i tot el neoplatònic Leibniz va parlar d’una harmonia preestablerta , gràcies a la qual les diferents monades de les quals està compost l’univers, que no es comuniquen entre elles “sense tenir portes ni finestres”, ni tan sols poden actuar causalment les unes sobre les altres. , tots estan sincronitzats com tants rellotges que marquen el mateix temps, de manera que les seves accions semblen, només aparentment, de tipus causal. [16]

Una important contribució, que Jung va reprendre més tard, es refereix al text Especulació transcendent sobre l'aparent disseny intencional en el destí de l'individu d' Arthur Schopenhauer en què el filòsof analitza la tendència finalista dels esdeveniments. [17]

“La següent consideració general pot ajudar a entendre millor l'assumpte. "Aleatori" es refereix a una reunió en el temps d'elements no relacionats causalment. Tanmateix, no hi ha res absolutament aleatori, i fins i tot el que sembla ser el més important no és res més que quelcom necessari, que té lloc de manera atenuada. Les causes determinades, per molt llunyanes que siguin a la cadena causal, han establert necessàriament que ha de produir-se ara mateix i simultàniament amb aquesta altra cosa. És a dir, cada esdeveniment és un terme concret d’una cadena de causes d’efectes, que procedeix en la direcció del temps ".

Encara en el mateix text, el filòsof parla del vincle entre esdeveniments naturals i una interpretació individual en què hi ha un significat: [18]

"La tendència de l'home a adoptar auspicis, [...] l'obertura de la Bíblia, els seus jocs de cartes, els seus protagonistes i la seva contemplació de la sensació de cafè, etc., testifiquen la seva convicció, en contrast amb qualsevol fonament racional que es troba en d'alguna manera possible reconèixer a partir del que hi ha present i que hi ha davant dels ulls allò que s'amaga a l'espai o al temps, és a dir, allò que és distant o futur, que d'això es pot deduir, si només un pot té la clau real del xifrat . "

Paul Kammerer , zoòleg austríac, va ser el primer científic modern (abans de Jung) a considerar les coincidències en una perspectiva no mecanicista, amb la "repetició de casos", segons una llei de serialitat, al costat de la causalitat i la finalitat. [19] El 1900 i durant diversos anys, va prendre nota de les coincidències. Va descriure l'univers com un "món mosaic que, malgrat les constants iniciatives i reordenacions, pretén reunir coses similars". [20] Va descobrir (o inventar) la famosa " llei de la sèrie ", que dóna títol al seu llibre Das Gesetz der Serie (1919) [21] . «Hi ha a l'univers - diu Kammerer - un principi fonamental, una força que tendeix cap a la unitat. Aquesta força universal actua selectivament amb el grup similar en l'espai i el temps ". Per exemple, el 1915 , dos soldats van ser ingressats per separat a l'hospital militar de Katowice a Bohèmia. Tots dos tenien 19 anys i tenien pneumònia, van néixer a Silèsia i es van presentar voluntaris com a equips de trens, i es deien Franz Richter.

“Fins ara hem tractat les manifestacions concretes de sèries recurrents, sense intentar explicar-les. Hem trobat que l’ocurrència de dades idèntiques o similars en regions contigües o en espai de temps és un fet pur que s’ha d’acceptar i que no es pot explicar per coincidència o, més aviat, que aquest fet fa coincidir el regnat fins a tal punt que es nega el concepte mateix de coincidència ".

( Paul Kammerer )

El concepte de sincronicitat apareix per primera vegada el 18 de novembre de 1928 a l’acta del seminari sobre l’anàlisi dels somnis. [22] El 1934, un dels seus pacients havia vist en un somni una àguila menjant-se les seves pròpies plomes, i després, temps després, Jung, al British Museum , va descobrir un manuscrit alquímic atribuït a Ripley, que representava una àguila que menjava. les seves pròpies plomes. Això apareix en una carta al físic Pascual Jordan , datada el 10 de novembre de 1934 . [23]

Jung aprofundeix en l'obra de Kammerer, amb l'ajut del físic Wolfgang Ernst Pauli , un dels fundadors de la mecànica quàntica entre 1923 i 1929, premi Nobel de física el 1945. [24] Pauli va seguir del 1931 al 1934, un tractament analític amb un estudiant de Jung. El 1932, veia Jung cada dilluns per parlar dels seus somnis, que Jung estudiava després en psicologia i alquímia . Per a Jung, les sincronicitats són l’expressió d ’“ actes creatius al llarg del temps ”que manifesten una tendència natural a la creatio continua , una creatio que expressa un ordre psíquic arquetípic. [25]

Joseph Banks Rhine , el fundador de la parapsicologia , havia ideat la noció de percepció extrasensorial (ESP), sobre una base estadística. El 1940 va enviar una còpia del seu llibre Percepció sensorial extra (1934) a Carl Jung i va començar la seva correspondència regularment. [26] . El 1948 , Jung va escriure un prefaci a l'edició en anglès de l' I Ching (El llibre dels canvis) . Coneixia el llibre del seu amic Richard Wilhelm des de 1920 i practicava "l'art oracular" basat en la interpretació dels 64 hexagrames. El 1950 , va seleccionar quatre dones astròleges, inclosa la seva filla Gret Baumann-Jung, per examinar l'estat de sincronicitat entre el cel i els esdeveniments, particularment entre conjugacions i matrimonis Sol / Lluna o Mart / Venus.

Jung fa una conferència sobre la sincronicitat el 1950, a Ascona: "Sobre la sincronicitat". Dedica un llibre sencer al concepte: Synchronicity, principi of acausal links (1952), publicat al seu llibre Naturerklärung und Psyche (1952), amb un estudi de Pauli sobre Kepler .

El llegat jungià: Marie von Franz

Marie-Louise von Franz a la cuina de la seva torre de Bollingen, a prop de la de Jung.

Marie-Louise Von Franz , alumna de Jung, ha continuat els seus estudis sobre el fenomen. Segons l’erudit, els fenòmens sincrònics, que no estan relacionats amb esdeveniments causals, no són previsibles, però es manifesten sobretot en casos d’excitació psíquica forta com la mort d’una persona o un gran amor: "... en tots aquells situacions profundament pertorbadores en què sempre hi ha un arquetip o la capa arquetípica de la trobada, els esdeveniments sincrònics poden, no haurien de produir-se, i això passa molt més sovint del que se suposa ". [27]

Von Franz postula llavors l'existència d'un univers virtual tant psíquic com material anomenat unus mundus (del llatí: world one): "[El principi de sincronicitat] definit com a coincidència significativa [escriu Jung a Mysterium Conjunctionis ] suggereix una relació entre els fenòmens no connectats per causalitat, veure una unitat d'aquests fenòmens, representen per tant un aspecte de la unitat que es pot designar adequadament com a Unus Mundus " [28] Segons ella," el físic i el psicològic realment observen el mateix món des de dos canals diferents " [29] . Von Franz es basa en recents descobriments científics, que tendeixen a demostrar molt més sobre la dimensió de la relativitat espai-temps. Per explicar aquesta hipòtesi, Von Franz proposa deixar de considerar la psique com un cos que es mou en el temps, sinó com una "intensitat sense extensió", referida a l'energia, tant mental (demostrada per Jung per com la libido és energètica) com física ( incloent quants). Els fenòmens força comuns anomenats telepatia demostren amb la seva existència com a fenomen, que no es pot reproduir científicament, en què l’espai i el temps tenen un valor relatiu per a la psique. Per tant, Jung es basa en els experiments del Rin que, estadísticament, acrediten una certa freqüència de reproducció de la clarividència.

La hipòtesi de l' unus mundus és, per tant, la d'una unitat d'energia psíquica i energia física, a través d'un organisme intermediari en el sentit d'un univers o d'un camp d'una altra realitat diferent de la física o psíquica, que Jung anomena psicoide; dominació de la transgressió d'una escissió tradicional:

"Atès que la psique i la matèria estan contingudes en un sol món, però també estan en contacte constant entre si ... no només és possible, sinó, fins a cert punt, és probable que les preguntes i la psique siguin dos aspectes diferents de el mateix. Els fenòmens de sincronicitat indiquen, em sembla, aquesta direcció, ja que sense connexió causal, el no-psíquic es pot comportar com el psíquic i viceversa ".

( [30] )

Von Franz cita teories i especulacions científiques modernes que apunten a aquesta possibilitat: la de David Bohm , d’una banda, i el seu model d’ holomoviment exposat a l’ Univers, la ment i la matèria i a la ciència i la consciència al capítol Ordre implícit i explícit de l’univers. i consciència . Von Franz considera que aquest món intermedi es basa en la sèrie de nombres naturals, considerats "configuracions rítmiques d'energia psíquica". Von Franz cita les recents investigacions del matemàtic Olivier Costa de Beauregard , que, el 1963 , prenent com a punt de partida les teories de la informació, postula l’existència d’un infrapsicisme coextensiu amb el món en quatre dimensions d’Einstein-Minkowski a la seva obra El segon principi de la ciència del temps . Von Franz, com Hubert Reeves , pren com a exemple la paradoxa d'EPR (Einstein-Podolsky-Rosen) on dues partícules es comporten de manera coordinada però aleatòria respecte a les condicions inicials, de manera que les seves posicions impedeixen l'intercanvi de senyals. De la mateixa manera, en la llei de la desintegració radioactiva, en què cada àtom es comporta de manera aleatòria, però es comporta completament de manera previsible. [31]

Les darreres hipòtesis

Hubert Reeves, en la seva contribució a l'obra col·lectiva La synchronicité, l'âme et la science, evoca l'ambició de la noció de sincronicitat jungiana, tot assenyalant la imprecisió que la ciència futura haurà de plantejar:

«Aquests esdeveniments, segons Jung, no estan aïllats, sinó que pertanyen a un" factor universal existent en tota l'eternitat "[...] El factor psicològic associat a Jung s'anomena" sincrònic "i no se superposa amb un caràcter impersonal. És significatiu de la gran unitat a tots els nivells del nostre univers. Són inútils aquestes especulacions? No m'ho crec. Més aviat, són com les idees expressades per un infant maldestre. Les mateixes coses bàsiques ".

En particular, el científic identifica, a la llum de la comprensió física moderna dels esdeveniments, cinc fenòmens que demostren la realitat dels esdeveniments causals:

 1. la reducció a la meitat radioactiva ;
 2. la imprevisibilitat del comportament d’un sol àtom en la mecànica quàntica ;
 3. la " radiació fòssil " del cosmos;
 4. El pèndol de Foucault , que sembla orientar-se segons tota la massa de l'univers en lloc de la del nostre planeta;
 5. laparadoxa d'Einstein-Podolsky-Rosen , que prohibeix ubicar la propietat d'un àtom i, per tant, sembla indicar una mena d'unitat i no separabilitat de totes les partícules de l'univers. [32]

Més recentment, el científic Rupert Sheldrake va formular la teoria del "camp mórfic" per explicar el desenvolupament i el creixement de plantes i animals , descrit per la genètica d'una manera considerada incompleta i que, en realitat, es deu, segons Sheldrake, a àrees de ressonància dins de les quals un esdeveniment , una informació , o fins i tot un simple pensament , té la capacitat d’afectar un altre d’una manera no mecànica o causal. Es poden trobar diversos exemples de sincronicitat al món animal, en particular en el comportament de ramats d’ocells o en un banc de peixos , dins dels quals cada exemplar es mou a l’uníson amb els altres, sense cap tipus de mediació de tipus comunicatiu. del grup com si es tractés d’un tot homogeni amb intel·ligència pròpia. [11]

Altres hipòtesis no jungianes

Barbara Honegger assumeix que els esdeveniments sincrònics estan relacionats amb un substrat neurològic del lòbul parietal inferior. Mentre que Jule Eisenbud suggereix que deriven de les influències PSI del mateix observador. [33]

Jung i el principi de sincronicitat

Els fenòmens paranormals sempre han fascinat Jung. [34] Entre aquestes, va afavorir " coincidències significatives". Ja el 1916 , pocs anys després de la seva defecció del grup de psicoanalistes fidels al mètode científic , Jung va escriure, reflexionant sobre la possibilitat de combinar el principi de causalitat amb el principi finalista:

"La causalitat només és un principi i la psicologia no es pot esgotar només amb mètodes causals, perquè l' esperit (la psique ) viu igualment en els seus extrems".

De fet, Jung distingia la sincronicitat del "sincronisme", que es refereix a esdeveniments que ocorren simultàniament [35] , sense cap significant comú aparent, perquè són accions de pura contemporaneïtat.

La sincronicitat es basa en canvi en la presència "imminent" d'un arquetip de l' inconscient col·lectiu , [36] segons visions típiques del pensament màgic que en la vida quotidiana troben correspondència en esdeveniments com ara pensar en una persona i poc després de rebre una trucada telefònica. en porta notícies; nomenar un número i veure passar un cotxe amb el mateix número estampat a la carrosseria; llegir una frase que ens crida l'atenció i poc després de sentir-la repetida per una altra persona, etc. Fets que de vegades donen la clara impressió de ser esdeveniments precognitius lligats a una mena de clarividència interior, com si aquests senyals estiguessin escampats artísticament pel nostre camí diari per "comunicar alguna cosa que només ens concerneix a nosaltres i a la nostra conversa interior". Una mena de resposta externa, afirmativa o negativa, objectivament impersonal i representada simbòlicament.

Coneixement des de l’inconscient

Per a Carl Gustav Jung, l’inconscient és una realitat objectiva: és col·lectiu i transpersonal: «La psicologia no és només una qüestió personal. L’inconscient, que té les seves pròpies lleis i mecanismes independents, exerceix una forta influència sobre nosaltres i es podria comparar amb una pertorbació còsmica. La ment inconscient té el poder de transportar-nos o perjudicar-nos de la mateixa manera que una catàstrofe còsmica o meteorològica ". [37]

Les cartes de Zener

Carl Gustav Jung considera l'existència d'un "coneixement absolut" format per un inconscient col·lectiu format per arquetips, lligat en particular a la doctrina platònica de la reminiscència (o anamnesi ). Per demostrar aquest concepte, Jung pren l'exemple de comportaments innats o càlculs impossibles com certs somnis profètics. El coneixement absolut sembla una propietat de l’inconscient en predir estadísticament l’aparició de fenòmens reals. Algunes abstraccions de la metafísica o de la ciència s’expressen així a través d’aquest coneixement absolut; Pauli va demostrar al seu llibre que les representacions científiques (o models), com les de Kepler , Kekulé o Einstein , sorgien d’imatges internes espontànies. Experiències parapsicològiques com la telepatia mostren que les investigacions de Zener amb cartes i símbols per endevinar testifiquen per a Jung l’existència d’una capacitat il·limitada per calcular l’inconscient, en una situació d’excitació (que explica la seva incapacitat per reproduir el cas).

Per tant, Jung preveu, entre molts exemples, enviar una carta que conté el relat d’un somni d’un pacient, ignorant sobre el tema, que explicava el somni de plats voladors, mentre que Jung investigava al mateix temps sobre aquest tema. Jung i Pauli creuen que hi ha molts casos similars en la investigació científica: molts descobriments es fan sovint simultàniament a tot el món. Tot i això, Jung es defensa veient un pla diví, un destí o un karma .

Una primera teorització: el temps qualitatiu

En els primers intents d’enunciar el concepte de sincronicitat, Jung també va elaborar el concepte de “ temps qualitatiu ”. La idea del temps qualitatiu va néixer a partir de l’observació de càlculs astrològics , que proporcionen una mena d’ esquematització (determinada per cicles i trànsits) que es reflecteix en la psique dels que reben l’ horòscop en el moment del naixement, o bé en la qualitativa. correspondència entre el caràcter de tipologia i una determinada posició planetària . [38]

"És com si en el nostre inconscient hi hagués una profunda consciència, basada únicament en experiències inconscients, que certes coses que neixen en una època precisa de l'any estan dotades de qualitats específiques, de manera que, gràcies a aquest coneixement empíric emmagatzemat en el nostre inconscient, som més o menys coherents amb el temps ".

( CG Jung, citat a Luciana Marinangeli, Celestial Resonances , pàg. 187, Marsilio, 2007 )

Tanmateix, Jung no va aprofundir en el concepte astrològic del temps perquè es va adonar que les correspondències que va identificar obeïen a regles molt complexes que estaven més enllà del seu camp d'investigació, tot i que va afirmar que estava "temptat, quan escaigués, d'incloure l'astrologia entre les Ciències Naturals ". [39]

Sincronicitat i descobriments científics

A A Modern Myth (1958), Jung intenta demostrar que el fenomen dels plats voladors és un producte de l’inconscient davant d’un desarrelament espiritual de l’individu, reconeixent la rellevància material de certs esdeveniments. Per tant, veu en els ovnis una sincronicitat mundial: no hi ha cap vincle causal entre veure els plats voladors, suposadament reals, i el fet que l’inconscient col·lectiu d’aquestes imatges de mons alienígenes es manifesti per advertir els individus.

Per a Pauli i Jung, els descobriments científics sovint es deuen a la sincronicitat; no és estrany que diversos científics descobrissin el mateix fet en el mateix període. Arthur Koestler ha descrit diversos descobriments al seu llibre, a l’origen de les més grans teories científiques, Els somnàbuls . Darwin explica, mentre es trobava a Galápagos, en el procés de desenvolupament de la teoria de l'evolució: "Estava gairebé a la meitat del meu treball, però els meus plans es van molestar perquè a principis d'estiu de 1858, el senyor Wallace, que llavors era a l'arxipèlag Malàisia, em va enviar un estudi (que) contenia exactament la mateixa teoria que la meva ".

Promoure les sincronies

Els psicoterapeutes moderns d’inspiració jungiana utilitzen en part la noció de sincronicitat en el camp del desenvolupament personal: per tant, l’aparició de la sincronicitat pot ser afavorida per les intuïcions i els somnis. Tanmateix, Jung mai no va exposar aquestes consideracions terapèutiques; el concepte sempre s’ha considerat com una hipòtesi de transgressió del món físic i mental, seguida de l’activació d’un arquetip, seguint una simultaneïtat (analogia) temporal i qualitativa d’una posició mental amb una de real. La psicologia transpersonal actual, nascuda el 1970 a Califòrnia , propera a les preocupacions actuals de la New Age original, està marcada per tant per la considerable influència de Jung i atorga una gran importància a la sincronicitat.

De la mateixa manera, la repetició de la sincronicitat en dates similars es pot percebre com una evidència d’esdeveniments traumàtics ocorreguts en generacions anteriors i que encara no estan integrats per la família en qüestió. Nicolas Abraham i la seva dona Maria Török han desenvolupat enormement els conceptes de "cripta" i "fantasma" en la família inconscient per descriure aquests fenòmens i aquesta herència. Per tant, les dates en què es produeixen permeten sincronicitats, en un marc terapèutic, per trobar esdeveniments traumàtics que hereten individus lliures de la seva càrrega subconscient. Aquesta és la síndrome de l'aniversari. Aquest tipus d’obra va ser popularitzada pel llibre d’Anne Ancelin Schützenberger titulat Ouch, my ancestors . Va ser la iniciadora de la psicogenealogia .

Mètode d'aproximació a la sincronicitat

No és possible experimentar el camp de la sincronicitat amb mètodes convencionals.

Marie-Louise von Franz va posar el dit sobre un problema: [40]

“Hi ha cadenes causals que semblen no tenir sentit (com la màquina de Tinguely) i també hi ha coincidències aleatòries que no tenen sentit. Per tant, ens hem d’abstenir - insistia Jung - de veure coincidències significatives on realment no n’hi ha cap ".

En els seus escrits, Jung demostra que les estadístiques no funcionen en aquest àmbit, perquè sembla estar manipulat per la sincronicitat que incorpora la subjectivitat i el significat de l’esdeveniment per a aquell que troba la coincidència, de manera que les estadístiques (però sense mètodes bayesians ) Penseu en les sèries més grans, però sense qualitat. El concepte de sincronicitat només es pot entendre com a psicologia, ja que proporciona una estimació qualitativa difícil de quantificar.

Tanmateix, Jung va intentar, abans de morir, desenvolupar un mètode experimental per identificar la sincronicitat. Volia reunir un grup d'estudiants que havien de trobar persones en una situació personalment crítica (després d'un accident, divorci o la mort d'un ésser estimat), en què se sospita que s'ha activat un arquetip. Els estudiants, després d’haver administrat a aquestes persones una sèrie de mitjans tradicionals d’endevinació ( horòscop de trànsit , I Ching , tarot , calendari mexicà, oracle geomàntic, somnis, etc.), examinaran si els resultats d’aquestes tècniques convergeixen o no. .

En estar lligat al fons de l’inconscient, el fenomen sincrònic és, per tant, de fet l’objectiu perquè no actua com a abstracció ni com a esperit religiós a priori. Il fenomeno è misurabile (ha un'intensità nell'osservazione) in una certa misura. Ed è stato rimproverato a Jung e ai suoi seguaci di mescolare i piani epistemologici [41] , e conseguire così un sincretismo dubbio.

Ascoltare i sogni

Secondo gli analisti junghiani, i sogni forniscono immagini e scenari che sono fondamentali nella ricerca dell'inconscio. Prestare attenzione ai sogni e incoraggiare l'attenzione mentale per i dettagli della loro esistenza aiuta a integrare i messaggi inconsci col vissuto consciente [42] , e quindi favorisce l'attenzione alle coincidenze e sincronicità. Si tratta di una consapevolezza legata alla nozione junghiana d'individuazione.

Nel 1916 Carl Jung pubblica Allgemeine Gesichtspunkte zur Psicologia Traumes ( Punti di vista generali della psicologia del sogno ), dove ha sviluppato la sua propria comprensione dei sogni che differisce molto da quella di Freud. Per lui, i sogni sono anche un portale per l'inconscio, ma allarga le loro funzioni in relazione a Freud. Secondo Jung, una delle principali funzioni del sogno è quello di contribuire all'equilibrio mentale. Lavorando sui suoi sogni così si promuoverebbero le sincronicità.

Sincronicità e pratiche divinatorie

Per Jung, il fenomeno della sincronicità spiega le pratiche rituali o mantiche (divinatorie) ancestrali come, prima, l' astrologia e il metodo di consultazione de I Ching che si basano su questa ipotesi di una corrispondenza tra interno ed esterno, tra psiche e materiale. Tuttavia egli non agisce, per Jung, su previsioni reali; l'uso di sincronicità nella divinazione pretende semplicemente di prevedere la qualità complessiva delle fasi temporali in cui degli eventi sincronici possono accadere. La sincronicità si basa, infatti, sull'attivazione nell'inconscio del soggetto di un archetipo che induce la qualità. La consultazione di un metodo di divinazione permette di "esprimersi", per analogia, su questo archetipo .

Un esempio di sincronicità che tutti possono sperimentare, è di ricevere una telefonata da una persona a cui stavamo pensando. Jung integra questa nozione alla sua teoria del funzionamento psichico, nel senso che questo avvenimento sorprendente per il soggetto lo condusse verso un altro modo di pensare, permettendo ad alcuni di sperimentare un significativo cambiamento di stato. Troviamo questo fenomeno in senso inverso, cioè verso uno stato di degrado, per esempio quando due persone si arrabbiano e uno di loro è coinvolto da un grave incidente. Il soggetto che ha voluto il male ad un altro può esserne così sconvolto.

Le esperienze extra-sensoriali

Le esperienze parapsicologiche quali la telepatia o la telecinesi per Jung formano una classe di fenomeni comprovanti la sincronicità. Jung dice di loro: «Non lasciamo le categorie spazio-temporali del tutto quando si tratta della psiche? Forse dovremmo definire la psiche come una intensità non estesa e non come un corpo in movimento nel tempo.» Jung riconosce questi fenomeni noti come la natura non statistica Psy, e il fatto che per la scienza non hanno alcuna spiegazione; in breve, essi sono un'eccezione che merita una discussione. Jung non crede nella natura soprannaturale per questi fenomeni, li riporta alle capacità psichiche consentite dalla sincronicità.

Fisica e psicoanalisi

«Il fenomeno della sincronicità è quindi la risultante di due fattori:
1) un'immagine inconscia si presenta direttamente (letteralmente) o indirettamente (simboleggiata o accennata) alla coscienza come sogno, idea improvvisa o presentimento;
2) un dato di fatto obiettivo coincide con questo contenuto.»

( CG Jung, La sincronicità come principio di nessi acausali [43] )

Jung non era nuovo alla tesi di un parallelismo tra fisica e psicoanalisi , due discipline apparentemente molto distanti fra loro. Nel 1928 , nel suo Energetica Psichica egli aveva immaginato una stretta similitudine fra le nozione di energia nell'uno e nell'altro ramo del sapere, e le ricerche che condusse negli anni successivi rafforzarono tale intuizione.

Negli anni trenta Jung incontra Wolfgang Pauli , fisico austriaco premio Nobel nel 1945 . Pauli soffriva di una sorta di dissociazione psichica probabilmente dovuta sia al fallimento del proprio matrimonio, sia all'impegno eccessivo profuso negli studi di fisica teorica che seppur molto giovane aveva condotto in quegli anni. Pauli si trasferì quindi in Svizzera proprio per diventare paziente dell'autorevole analista, ma l'incontro fra le due personalità si evolse molto rapidamente e la terapia venne presto abbandonata. I due scienziati, in un rapporto in cui «Pauli non capiva niente di psicologia e Jung non capiva nulla di fisica», ma in cui tutti e due avevano studiato le scienze d'Alchimia Ermetica, scoprirono presto di condividere parte delle idee che scatenavano il problema psichico di cui soffriva Pauli. I due divennero così amici.

Schema della sincronicità

Il confronto intellettuale generò quella ricerca nota come "il quarto escluso", individuato in fisica classica nel modello di triade e in alchimia nel modello sviluppato da Jung negli studi sull' alchimia [44] , perché questo processo simbolicamente rappresentato completava una triade fino ad allora in attesa di un quarto elemento che sciogliesse i dubbi ancora presenti sulla validità di ciò che era stato compreso, verificato e accettato dalla scienza fino a quel momento. La sincronicità si rivelava così essere il modello ideale per sciogliere molti dei dubbi innescati anche nel modello di triade in fisica classica:

 1. tempo ,
 2. spazio
 3. causalità ;

al "quarto escluso" è stato appunto dato il nome di sincronicità .

In analogia alla causalità che agisce in direzione della progressione del tempo e mette in connessione fenomeni che accadono nello stesso spazio ma in istanti diversi, viene ipotizzata l'esistenza di un principio che mette in connessione fenomeni che accadono nello stesso tempo ma in spazi diversi. Viene cioè ipotizzato che oltre lo svolgimento di un atto conforme al principio in cui in tempi diversi accadono avvenimenti provocati da una medesima causa, ne esista un altro in cui accadono avvenimenti nello stesso tempo ma in due spazi differenti perché, essendo casuali, non sono direttamente provocati da un effetto, risultando così aderenti a un principio di a-temporalità.

Nel 1952 Jung e Pauli pubblicarono due saggi nel volume Naturerklärung und Psyche . Nel proprio saggio Pauli applicava il concetto di archetipo alla costruzione delle teorie scientifiche di Keplero , mentre Jung intitolava il proprio "Sincronicità come Principio di Nessi Acausali" . Dopo più di venti anni di dubbi e ripensamenti di carattere etico-intellettuale, l'analista si decise a definire il concetto per cui riteneva "d'essere scientificamente impreparato" ad enunciare. Jung, rigoroso e pragmatico scienziato, è infatti imbarazzato verso la comunità scientifica per l'evidente orientamento dei suoi studi in cui «evidenze empiriche divengono fenomenologie su cui lavorare con metodo scientifico».

Nella prefazione del saggio scrive che

«... la sincronicità è un tentativo di porre i termini del problema in modo che, se non tutti, almeno molti dei suoi aspetti e rapporti diventino visibili e, almeno spero, si apra una strada verso una regione ancora oscura, ma di grande importanza per quanto riguarda la nostra concezione del mondo.»

( Jung, Naturerklärung und Psyche , 1952 )

L'annichilimento degli atomi

Il fatto che alcuni atomi decadono spontaneamente (o per la radioattività ) è visto come una prova di sincronicità. Hubert Reeves spiega una acausale natura di questo fenomeno:

«Finora siamo in causalità. Una causa: carico eccessivo un effetto: la frattura [dell'atomo]. Ma se ci chiediamo perché un atomo si rompe prima di tali atomi, sembra che siamo immersi nell'acausalità. La stragrande maggioranza dei fisici oggi concordano sul fatto che non vi è alcun motivo di qualsiasi natura (...) Noi sappiamo perché gli atomi si annichiliscono, ma non perché si manifestano in un certo momento.»

( Hubert Reeves, La Synchronicité, l'âme et la science, p. 12 )

Il paradosso Einstein-Podolsky-Rosen

Il paradosso EPR per cui due particelle rimangono entangled tra di loro, nonostante la distanza che li separa, ma soprattutto l' esperienza di Aspect che lo conferma sperimentalmente, porta ad una riconsiderazione dell'ipotesi: la rinuncia alla località o alla causalità, universi o coscienze multiple ecc. Una conferenza è stata organizzata a Cordova nel 1979 per fare il punto tra fisici, psicologi e filosofi. Hubert Reeves pensava che questa esperienza dimostra l'esistenza di un piano di informazione composto da «una presenza continua di tutte le particelle all'interno del sistema, che non si ferma una volta che è stato stabilito. (...) Questo paradosso si risolve quando si riconosce che il concetto di localizzazione delle proprietà non è applicabile su scala atomica. [45]

Olivier Costa de Beauregard, un fisico interessato ai cosiddetti fenomeni parapsicologici, tra cui il lavoro sul paradosso EPR propone una visione all'indietro dei modelli scientifici determinati; la von Franz suggerirà un tentativo scientifico parallelo a quello della psicologia, per fornire una definizione di unus mundus . Costa de Beauregard osserva che ci sono solo "quattro porte di uscita" per spiegare il paradosso EPR. Egli scrive:

 1. La prima cosa è che facciamo calcoli perché funziona, ma non pensiamo. Questa è la posizione della stragrande maggioranza dei fisici quantistici operativi.
 2. La seconda è che la meccanica quantistica è sbagliata, e che le correlazioni EPR svaniscono a grandi distanze: era la posizione di Schrodinger nel 1935.
 3. La terza è che la Relatività è sbagliata, secondo l'idea di Espagnat e Schimony.
 4. La quarta porta una via d'uscita che vi propongo: dobbiamo cambiare il nostro concetto di nesso di causalità e accettare il principio di una causalità all'indietro. [46] [47]

Questo elenco non contiene l'ipotesi degli universi multipli, che la teoria M rimette in sella nel 1995, e secondo David Deutsch è il più calzante per spiegare il fenomeno. Ma tale teoria non è verificabile né falsificabile, quindi secondo Popper non appare scientifica.

Esperienze di sincronicità

Gli otto trigrammi usati nel sistema dell' I Ching , nei quali quel che sembra casuale viene letto in relazione col tutto. [48]

Nel saggio Speculazione trascendente sull'apparente disegno intenzionale nel destino dell'individuo Schopenhauer riporta un esempio di sincronicità tratto dal quotidiano The Times del 2 dicembre del 1852 : [49]

«A Newent, nel Gloucestershire, è stata eseguita dinanzi al coroner, Mr. Lovegrove, una perizia giudiziaria sul cadavere di un certo Mark Lane, ritrovato nell'acqua. Il fratello dell'annegato, non appena gli fu annunziata la notizia della scomparsa di suo fratello Mark dichiarò: "allora è annegato: così infatti ho sognato questa notte. Ho sognato pure di essere in acqua e di sforzarmi per tirarlo fuori". La notte successiva Lane sognò di nuovo che suo fratello era annegato vicino alla chiusa di Oxenhall e che accanto a lui nuotava una trota. Il mattino seguente, accompagnato da un altro fratello si recò ad Oxenhall: con lui vide una trota nell'acqua. Egli fu fortemente convinto che il fratello dovesse trovarsi là, e realmente il cadavere fu scoperto in quel luogo». In tal modo possiamo vedere come un evento fuggevole quale può essere il passaggio di una trota, sia previsto con una precisione di secondi parecchie ore prima.»

Jung espose diversi esempi di sincronicità, come il caso di un signore, recatosi a comprare un vestito blu, che per uno sbaglio del negoziante si vede invece recapitare a casa un vestito di colore nero proprio nel giorno luttuoso della morte di suo fratello; [1] od il fatto di pensare a una persona, un evento, o un oggetto, che si materializza poco dopo: tale fu il caso dello stesso Jung che, discorrendo con una paziente del sogno di quest'ultima riguardante una volpe , si imbatté realmente in una volpe. [50] Può inoltre verificarsi una corrispondenza tra uno stato d'animo interiore, ed un avvenimento esterno, come quello occorso a Jung in occasione della rottura con Freud , quando provò una rabbia crescente, dovuta al modo sprezzante con cui Freud irrideva le sue teorie, alla quale seguirono due terribili schianti nella libreria dove si trovavano. [51]

Un altro esempio fornito da Jung è una correlazione tra il sogno di un paziente di un coleottero d'oro, e la contemporanea presenza, reale, di uno scarabeo. Questa correlazione gli ha permesso di riprendere la terapia, che era stagnante. L'archetipo eccitato era, secondo Jung, in relazione al tema della rinascita, lo scarabeo che significa la rinascita dell'anima in molte civiltà, tra cui l' Egitto dei Faraoni, attraverso il dio Khepera. [52] Ma sono presenti diversi esempi di sincronicità collegati alla morte di una persona e descritti anche da Jung, come orologi che si fermano nell'ora della morte di un caro, o la rottura improvvisa di un oggetto ad esso appartenuto. Oppure la caduta della lancetta alla morte dell'orologiaio avvenuto in un comune italiano. [53]

Jung ha ritrovato un'applicazione della sincronicità nel libro cinese I Ching , che utilizza il principio sincronico per estrapolare gli esagrammi corrispondenti al momento qualitativo in cui vengono estratti, che diventano così in grado di descrivere lo stato in cui la persona si trova; rilevando che la «sincronicità è un pregiudizio cinese», come la causalità è un «pregiudizio occidentale», Jung riconosce che «noi occidentali non riusciamo a concepire come un evento oggettivo possa essere correlato alla nostra condizione psichica soggettiva», ma che «dobbiamo ammettere l'immensa importanza del caso », spostando l'attenzione più sulla fortuna della combinazione uscente, che sulle catene causali concorrenti. [54]

In ogni caso, oltre alle circostanze oggettive della realtà , esistono situazioni puramente soggettive nelle quali il cervello umano utilizza legami associativi di tipo sincronico anziché causale.

«Anche quando nella vita quotidiana del tutto normale colleghiamo un livello a un altro, non ne consegue affatto un rapporto causale tra gli stessi. Alcuni banali esempi ne daranno più chiara riprova. I cani da caccia non determinano alcuna lepre pur inseguendo spesso quest'ultima. Non sono le ore 20:00 solo perché sta iniziando il telegiornale ; né tantomeno esso inizia perché sono le 20:00. [55] »

Si tratta cioè di collegamenti appartenenti al pensiero induttivo - analogico , spesso erroneamente confusi con legami di tipo logico-causale. [56] Appartengono a questo tipo di pensiero le associazioni simboliche , nelle quali gli eventi vengono interpretati in una chiave religiosa e allegorica . [57] A tal proposito per Jung il numero (utilizzato ad esempio nella creazione degli esagrammi dei I Ching tramite il lancio delle monete) sembrano costituire un autentico ponte tra il regolare coordinamento acausale ei fenomeni sincronistici irregolari. [58]

Secondo alcune credenze inoltre le circostanze fortuite dotate di significato sincronico costituirebbero il linguaggio usato dagli angeli per comunicare con gli esseri umani. [59]

Un fenomeno paradossale della fisica quantistica interpretabile alla luce della sincronicità è infine quello dell' entanglement , in virtù del quale la proprietà di una particella risulta capace di influenzare istantaneamente il corrispondente valore di un'altra particella situata anche a distanze remote. [60] Secondo Pauli, proprio la fisica quantistica impone un ritorno alla concezione filosofica di Giordano Bruno e di Leibniz , non regolata dalla causalità ma da un'armonia organica. [61]

La sincronicità e l' effetto Pauli

Wolfgang Pauli
Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Effetto Pauli .

Sul fisico Pauli si racconta un aneddoto che le persone affascinate dalle coincidenze interpretano a sostegno del concetto di sincronicità.

Nel XX secolo la fisica si divise sempre più nettamente in due distinte branche: la fisica teorica e la fisica sperimentale . La prima branca sempre più vicina alla matematica e alla speculazione astratta, mentre la seconda a diretto contatto con i laboratori e la sperimentazione diretta delle teorie enunciate. Nei due campi sorsero inevitabili campanilismi, i fisici sperimentali iniziarono ben presto ad apostrofare i loro colleghi "più aristocratici" tacciandoli di così scarsa manualità pratica da doversi obbligatoriamente dedicare alle sole teorie, li ritenevano assolutamente inadatti al lavoro di laboratorio.

Pauli era molto stimato come fisico teorico, i colleghi e gli amici sperimentali lo consideravano però un vero problema oggettivo. Non solo non gli permettevano di toccare gli strumenti per paura che li rompesse, ma addirittura Otto Stern arrivò a proibirgli l'accesso ai laboratori durante l'esecuzione degli esperimenti. La sua semplice presenza sembrava infatti causarne l'irrimediabile fallimento.

Fra le altre cose successe anche che uno strumento particolarmente costoso e delicato si ruppe nel laboratorio di James Franck a Gottinga . Raccontando l'accaduto ai colleghi di Zurigo , egli scherzò dicendo che, almeno quella volta, la responsabilità non poteva essere attribuita a Pauli visto che non era nemmeno presente in città. I colleghi gli replicarono prontamente che dovendo Pauli recarsi a Copenaghen esattamente quello stesso giorno, intorno alla stessa ora dell'accaduto era dovuto scendere alla stazione di Gottinga per cambiare treno.

In "onore" di questa peculiarità empirica venne poi definito il famoso effetto Pauli , che non è altro quindi che una versione aggiornata del " menagramo " di napoletana memoria.

L'effetto Pauli è poi divenuto nel tempo un'espressione gergale utilizzata per indicare il presunto malfunzionamento delle apparecchiature sperimentali in presenza dei fisici teorici, e non va confuso col principio di esclusione di Pauli che è invece un fondamentale apporto dato dallo scienziato austriaco alla fisica quantistica.

I 64 esagrammi dell'I Ching

Nelle altre culture

Per la cultura cinese i fenomeni sincronici hanno una base nel Tao , mentre per gli indiani essi derivano dal fatto che l'universo è una forma fenomenica emanata da Brahaman . [62] Jung scrisse che

«L'Oriente fonda il suo pensiero e la sua valutazione dei fatti su un altro principio. Non c'è nemmeno una parola che rifletta questo principio. L'Oriente ha certo una parola per questo, ma noi non la comprendiamo. La parola orientale è Tao ... Io utilizzo un'altra parola per nominarla ma è abbastanza povera. Io la chiamo sincronicità

( Tavistock Lectures del 1935 [63] )

Sincronicità e psicodramma

La Schützenberger in 'Psychodrame' di Rossellini e Moreno (RTF 1956).

Le distorsioni temporali che attivano nel paziente una forte carica archetipica, tipiche dello psicodramma di JL Moreno , possono costellare nel gruppo e nel setting fenomeni di sincronicità tra il piano del gioco e quello della vicenda messa in scena, attraverso esplosione di lampade, ingresso imprevisto di persone, rottura di oggetti, grida di animali etc.

Un esempio è registrato nella serie di Rai3 Da Storia Nasce storia del 1991 intitolata Storia del treno e del passaggio a livello [64] : in questa puntata arriva, al culmine di un sogno del regista messo in scena con i funzionari della Rai, la stessa voice off in francese ( Vite, vite! : Presto, presto!) che Anne Ancelin Schützenberger [65] aveva spesso ripetuto a Parigi ai funzionari della RTF (la Radio Televisione francese) nel 1956 guardando l'orologio, nelle riprese cinematografiche di Psychodrame di Moreno e Rossellini .

Poiché il filmato, mai trasmesso e smarrito dalla RTF, precede di 35 anni quello della televisione italiana del 1991 e sarebbe stato ritrovato ed edito dall'Istituto Luce Cinecittà solo nel 2018 [66] , questa sincronicità sul tema del tempo, documentata da due riprese filmate, è stata oggetto di una tesi della Scuola di Specializzazione in Psicodramma IPOD [67] [68] [69] .

Influenza culturale

Musica

Nella stesura di alcuni dei testi dell'album Synchronicity dei The Police , Sting fa riferimento alla teoria della sincronicità di Carl Gustav Jung (in una delle foto di copertina sta leggendo un suo libro).

Cinema

La prima pagina de "La Stampa" con la notizia dell'incendio al Festival.

Anche la settima arte ha recepito nella sua maniera questa sorta di movimento di pensiero che delegittima la modalità interpretativa legata alla legge di causa-effetto sinora avallata dal pensiero scientifico classico. Una riprova sono i tentativi di alcuni registi di utilizzare la sincronicità come la più euristica chiave di lettura del movimento del reale. Tra questi ultimi possiamo citare le opere del famoso regista polacco Krzysztof Kieślowski .

Una sincronicità legata al cinema è quella che si verificò in Italia nel 2001 al 19° Torino Film Festival [70] che ospitava due documentari sull'americanista Fernanda Pivano : Generazioni d'amore di Ottavio Rosati (girato in chiave sentimentale) [71] [72] e un altro più formale A Farewell to beat di Luca Facchini [73] . Dal 1973 la Pivano (nata nel 1917) era stata legata a Rosati (nato nel 1950). Per evitare che la storia trapelasse, la scrittrice decise di presentare solo il secondo film prendendo le distanze dal primo che, una volta montato, le era sembrato "un madrigale d'amore più che un documentario". La Pivano chiese e ottenne che Rosati tornasse a Roma subito dopo la presentazione del suo film, per evitare scontri tra i due registi. Ma, nel momento stesso in cui la scrittrice mise piede sul red carpet tra fotografi e ammiratori, scoppiò in sala, un incendio di natura non dolosa, di cui i pompieri non chiarirono mai le cause, che bruciò A Farewell to Beat e fermò il Festival [74] [75] . La sincronicità, in un'ottica junghiana, sembrava derivare dal legame inconscio della Pivano per il 'film madrigale': un'intervista rilasciata il giorno dopo l'incendio, rivela un aneddoto di Eros e guerra in cui Fernanda ragazza, correndo fuori dalla casa di Torino, grida Bravi! a due ragazzi che si baciano, indifferenti all'incendio alle loro spalle, mentre il padre scandalizzato le dà della matta [76] [77] .

Libri

Nel 1978 uscì un romanzo di fantascienza, La pietra sincronica, di Jonathan Fast, che narra di una pietra capace di mettere in sincronia tutto l'universo.

L'argomento della sincronicità è stato affrontato da William S. Burroughs nel suo romanzo Il pasto nudo , e da Thomas Pynchon in L'arcobaleno della gravità ; in Italia dal romanzo giallo Omicidi a margine di qualcosa di magico .

Si trovano riferimenti alla sincronicità anche nel racconto breve "The Gold Bug" (Lo Scarabeo d'oro) di Edgar Allan Poe, pubblicato nel 1843.

"(...) the singularity of this coincidence absolutely stupefied me for a time. This is the usual effect of such coincidences. The mind struggles to establish a connection--a sequence of cause and effect--and, being unable to do so, suffers a species of temporary paralysis." [78]

Ne La Certosa di Parma di Stendhal c'è un passo in cui si menziona una sincronicità (anche se all'epoca il termine non era conosciuto nel significato attuale):

«E all'improvviso, molto, molto in alto alla mia destra, ho visto un'aquila, l'uccello di Napoleone, volare verso la Svizzera, dunque verso Parigi. E allora, fulmineamente, mi sono detto: anch'io attraverserò la Svizzera rapido come quell'aquila [...] In quell'istante, vedevo ancora l'aquila in cielo ei miei occhi si sono curiosamente asciugati; e la prova che questa idea mi è stata istigata dall'alto è che in quello stesso momento, senza pensarci due volte, la mia decisione presa, e ho capito in qual modo avrei affrontato il viaggio.»

( Stendhal, La Certosa di Parma [79] )

Note

 1. ^ a b c Jung 1980, La sincronicità .
 2. ^ Carl G. Jung, Synchronicity: An Acausal Connecting Principle (1960), pag. 44, Princeton University Press, 2012.
 3. ^ Roberto Sicuteri, Astrologia e mito: simboli e miti dello zodiaco nella psicologia del profondo , pag. 15, Astrolabio, 1978.
 4. ^ Dizionario in francese Le Petit Robert , edizione 2002
 5. ^ CG Jung, Les Racines de la conscience (1954), p. 528
 6. ^ Marie-Louise von Franz, Il processo di individuazione , in L'uomo ei suoi simboli di Carl Gustav Jung, Edizioni Tea, ISBN 978-88-502-0552-3 . p. 189
 7. ^ Trad. it. di S. Daniele, La sincronicità come principio di nessi acausali , pag. 96, Torino, Boringhieri, 1980.
 8. ^ Giovanni Filoramo, Religione e ragione tra Ottocento e Novecento , pag. 294, Laterza, 1985.
 9. ^ Pier Angelo Gramaglia, Tertulliano. La testimonianza dell'anima , p. 98 , edizioni Paoline, Roma 1982 ISBN 88-215-0393-3 .
 10. ^ Come sostenuto da James Hillman , sebbene Jung si richiamasse raramente a Plotino, entrambi «condividono la stessa concezione di base, fondata sulla metafora primaria dell'anima: qualunque cosa venga detta emana l'anima, e riguarda l'anima» (cfr. Francesco Lamendola, Analogie e differenze fra Plotino e Jung nel pensiero di James Hillman , 2010, pag. 3).
 11. ^ a b Deepak Chopra, Le coincidenze , cap. 2, Sincronicità in natura , trad. di Alessandra De Vizzi, Sperling & Kupfer, 2013.
 12. ^ Plotino aveva infatti sostenuto che gli astri sono come delle lettere scritte nel cielo che se correttamente interpretate consentono di prevedere l'esito futuro degli eventi ( Enneadi , II, 3, 7; III, 1, 6).
 13. ^ Cesare Vasoli, Le filosofie del Rinascimento , pp. 214-216, Pearson Italia Spa, 2002.
 14. ^ Paragone istituito da Ficino nell'altra sua opera, Theologia Platonica , 9, 4, e ripresa a sua volta dallo stesso Plotino ( Enn. , III, 1, 5).
 15. ^ Cfr. James Hillman , Plotino, Ficino e Vico, precursori della psicologia junghiana (1973), trad. di Priscilla Artom.
 16. ^ Paola Giovetti , Dizionario del mistero , pag. 149, Mediterranee, 1995.
 17. ^ Schopenhauer pp. 296 e 297
 18. ^ Schopenhauer p. 299
 19. ^ Jung, La sincronicità , p. 22.
 20. ^ La synchronicité selon Jung .
 21. ^ Jean Moisset, ''La loi des séries dans notre vie et les jeux de hasard'', JMG Éditions, 2000.
 22. ^ Jung, ''Dream Analysis'', p. 44-45
 23. ^ Deirdre Bair, ''Jung. Une biographie'', Flammarion, p. 559, 1155. Jung, ''Correspondance 1906-1940'', Albin Michel, 1992
 24. ^ W. Pauli, CG Jung, Correspondance 1932-1958 , trad. Françoise Périgault, Albin Michel, 2000.
 25. ^ von Franz, pag. 140-141
 26. ^ Victor Mansfield, Sally Rhine-Feather e James Hall, The Rhine-Jung Letters: Distinguishing Parapsychological From Synchronistic Events , Lettura online
 27. ^ von Franz p. 24
 28. ^ Gesammelte Werke 14/2, Walter Verlag, p. 232-33, tradotto da Anna Griève
 29. ^ Marie-Louise von Franz, La synchronicité, l'âme et la science , p. 163.
 30. ^ Les Racines de la conscience, p. 540
 31. ^ La Synchronicité, l'âme et la science (1984), capitolo Incursion dans le monde acausal di Hubert Reeves, pp. 11 et 12 : « La charge électrique fixe le comportement général mais pas le comportement individuel »
 32. ^ von Franz p. 174
 33. ^ von Franz p. 170
 34. ^ Psicologia dei fenomeni occulti , Ediz. integrale - Jung Carl G. - Libro - Newton Compton - Grandi tascabili economici - IBS .
 35. ^ Ad esempio: ballerini che fanno lo stesso passo con la stessa cadenza simultaneamente; due orologi che segnano lo stesso orario; metronomo e musica che seguono lo stesso ritmo.
 36. ^ Paola Giovetti, Verso la Scienza dello Spirito , pag. 130, Mediterranee, 1991.
 37. ^ Carl Gustav Jung, Sur l'Interprétation des rêves , Albin Michel, 1998 p 218.
 38. ^ Jung , articolo sulla rivista «Ricerca '90», n. 35, luglio 1998 .
 39. ^ Da una lettera al professor Hans Bender del 10 aprile 1958.
 40. ^ Marie-Louise von Franz, "Quelques réflexions sur la synchronicité", apud La Synchronicité, l'âme et la science (1984), Albin Michel, coll. "Espaces libres", 1995, p. 176.
 41. ^ La totalité di Christian Godin , p. 132, su Jung
 42. ^ Erik Pigani, Provoquer des hasards heureux, c'est possible ! , Psychologies , settembre 1999.
 43. ^ Opere , vol. VIII, pag. 477, Torino, Boringhieri, 1983
 44. ^ Esplorò in particolare il dogma della Immacolata concezione e l'importanza data dalla Chiesa cattolica alla figura mistica rappresentata dalla Madonna .
 45. ^ La Synchronicité, l'âme et la science , p. 14.
 46. ^ Interview de C. De Beauregard Archiviato il 15 giugno 2009 in Internet Archive .
 47. ^ la prima idea è un riferimento, formulato in un modo piuttosto sarcastico, dell' interpretazione di Copenaghen
 48. ^ Valter Curzi, I Ching , pag. 5, Gremese Editore, 2004.
 49. ^ Schopenhauer p. 281
 50. ^ P. Giovetti, Dizionario del mistero , pag. 149, op. cit.
 51. ^ Episodio riferito da Arthur Koestler, in Le radici del caso , trad. it., Astrolabio, 1972.
 52. ^ L'esempio citato da Jung è il seguente: " Una giovane donna era in un momento critico di elaborazione di un sogno quando ha ricevuto in dono uno scarabeo d'oro. Mentre lei mi ha raccontato il sogno, mi sono seduto di nuovo alla finestra chiusa. Improvvisamente ho sentito un rumore dietro di me, come se qualcuno bussava leggermente alla finestra. Mi voltai e vidi un insetto, volare, contro la finestra esterna. Ho aperto la finestra e catturai l'insetto al volo. Egli ha offerto l'analogia più vicina che potevamo trovare alla nostra latitudine con lo scarabeo d'oro. È stato uno scarabeo, Cetonia aurata , che si era chiaramente portato, contro tutte le sue abitudini, ad entrare in una stanza buia in quel momento. Devo dire subito che un caso del genere non è mai successo a me prima o dopo, allo stesso modo del sogno della mia paziente è rimasto unico nella mia esperienza . " Jung interpreta questo fenomeno come una coincidenza significativa (il paziente parla di scarabeo, appare un coleottero) come un caso di sogno premonitore (il paziente ha sognato la notte prima di uno scarabeo d'oro, e un coleottero appare). (da Sincronicità p.35)
 53. ^ Muore l'orologiaio del paese e nello stesso giorno l'orologio di Carpanedo perde una lancetta , su L'HuffPost , 2 aprile 2020. URL consultato il 2 aprile 2020 .
 54. ^ Cit. in Fabrizio Coppola, Ipotesi ulla realtà , pp. 299-300, Lalli, 1991.
 55. ^ Rüdiger Dahlke , Le leggi del destino , pag. 257, trad. it. di Alessia Luretti, Roma, Mediterranee, 2012.
 56. ^ R. Dahlke, ivi .
 57. ^ Karl-Otto Apel, Filosofia , pag. 344, Jaca Book, 1992. Anche Mircea Eliade ha sostenuto che «la struttura del sacro nella coscienza umana è costruita sulle strutture della sincronicità, opposte alla struttura diacronica dello storicismo radicale» (cit. in Leonardo Ambasciano, Sciamanesimo senza sciamanesimo: le radici intellettuali del modello sciamanico di Mircea Eliade , pag. 134, Edizioni Nuova Cultura, 2014.
 58. ^ von Franz p. 163
 59. ^ Terry Linn Taylor, Messaggeri di luce , Torino, Amrita, 1994. Sull'argomento cfr. anche Paola Giovetti , Angeli , Mediterranee, 1989.
 60. ^ Francesco Facchini, Fisica dello spirito. Struttura, connessioni, funzione , pag. 35, Armando Editore, 2013.
 61. ^ Vincenzo Fano, Gino Tarozzi, Massimo Stanzione, Prospettive della logica e della filosofia della scienza: atti del Convegno triennale della Società italiana di logica e filosofia delle scienze, Cesena e Urbino, 15-19 febbraio 1999 , pag. 194, Rubbettino Editore, 2001.
 62. ^ von Franz p. 171
 63. ^ Sincronicità: le coincidenze significative
 64. ^ Puntata della seconda serie: "Storia del treno e del passaggio a livello" , su imdb.com .
 65. ^ La più importante allieva di Moreno, teorica della trasmissione intergenerazionale dell'inconscio, autrice del bestseller 'La sindrome degli antenati'
 66. ^ Psychodrame Archivio Nazionale Cinema Impresa, Istituto Luce, 2018 codice LD 20092
 67. ^ https://www.scuolapsicodrammaipod.it//
 68. ^ Marco Greco e Ottavio Rosati, Psychodrame al Torino Film Festival , 24 novembre 2018 nel booklet del DVD del Luce EAN 8014191200929
 69. ^ Psychodrame di Rossellini restaurato, 2018 Istituto Luce Cinecittà
 70. ^ Love Generations - Sopralluoghi italiani Programma
 71. ^ Generazioni d'amore Filmitalia
 72. ^ Un ritratto in chiave di psicoplay Plays
 73. ^ Alessandra Levantesi, Due documentari rendono omaggio alla grande Pivano, dall'infanzia alto borghese agli anni della Beat Generation in La Stampa, 20 Novembre 2001
 74. ^ Vedi la sezione Trivia in Generazioni d'amore IMDb
 75. ^ Rogo al Reposi, mistero sulle cause - Gli inquirenti: non è un attentato La Stampa, 24 Novembre 2001, prima pagina
 76. ^ Fernanda Pivano: rassegna bella ma sfortunata, La Stampa 24 novembre 2001, p.37
 77. ^ Quattro decenni di plays per il teatro del tempo tra la Pivano e Marie-Louise von Franz Quarto decennio
 78. ^ Edgar Allan Poe, Tales of Mistery and Imagination .
 79. ^ Edizione La biblioteca di Repubblica, ISBN 88-89145-04-8 pag.36

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità GND ( DE ) 4184230-3