Historiografia

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure.
Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Per historiografia entenem la descripció de la història (en grec graphia , de graphè , "descripció") i inclou totes les formes d’interpretació, tractament i transmissió de fets i esdeveniments de la vida d’individus i societats del passat històric. El terme historiografia també indica totes les obres històriques relacionades amb un període específic o que fan referència a un tema específic o escrites de conformitat amb un mètode específic [1]

Història i historiografia

En l’ús actual, el terme història s’utilitza indiferentment per designar dos conjunts que realment tenen significats diferents i en alguns aspectes oposats. Per no caure en aquest malentès, caldria distingir la història –propisament, que es tracta d’un conjunt d’esdeveniments que van passar ( res gestae) - de la historiografia, que és un conjunt de formes d’escriptura i interpretació d’aquests fets. Per la seva naturalesa, la història és objectiva mentre que la historiografia és subjectiva, ja que es poden donar diferents interpretacions del mateix fet.

Definició d’Història

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: història .

Amb el terme "Història", en el seu sentit més ampli, ens referim al complex de tots els esdeveniments i transformacions que s'han produït, coneguts i desconeguts, que s'han produït a l'última part molt petita del passat. De fet, la història no es correspon amb el passat sencer entre el suposat origen de l’Univers (o la Terra) i el present (13.700 milions d’anys), sinó amb aquesta petita fracció d’aquest (uns 50.000-100.000 anys) en què hi va haver presència humana en aquest planeta. Per entendre les seves proporcions, si tot el passat correspongués a 24 hores, la història només ocuparia les últimes 6 dècimes de segon. Malauradament, s’estén la suposició errònia que la història comença amb la invenció de l’ escriptura , que en realitat només és el pas entre la Prehistòria i l’ Edat Antiga . En realitat, aquest esdeveniment no té cap significat universal, ja que es refereix només a les cultures que van ser influïdes per ell a la zona euroasiàtica. L’error deriva d’una visió eurocèntrica persistent que ha dividit la història en períodes ( periodització ) i que ha escollit la invenció de l’escriptura com a esdeveniment de transició entre la primera part de la història ( protohistòria ) i l’ edat antiga . D’aquesta manera, quedarien exclosos de la història no només la prehistòria , sinó tots els pobles d’altres contextos i tots aquells que no utilitzen l’escriptura durant mil·lennis. En aquest sentit, encara s'aplica la metàfora efectiva de Marc Bloch : " L'historiador és com l'ogre del conte de fades: on fa olor de carn humana, allà sap que és la seva presa " . [2]

La història entesa com un conjunt d'esdeveniments és objectiva, atès que tots els fets, coneguts i desconeguts, que la componen, canvien la realitat anterior i són irreversibles i irrepetibles.

Volent subdividir els fets que la componen, podem identificar:

 • esdeveniments: esdeveniments de curta o molt curta durada que la majoria de les vegades tenen un impacte limitat, però que de vegades poden tenir un abast i repercussions molt persistents ( terratrèmols , cataclismes , grans batalles);
 • fenòmens: tendències que es produeixen en períodes més llargs, que s’estenen almenys durant una generació . Tendències i desenvolupaments de gran abast que tenen lloc principalment en els àmbits econòmic , social , demogràfic i cultural;
 • les evolucions: transformacions de molt llarga durada i abast molt ampli. S’estenen més enllà dels períodes històrics individuals i de vegades fins i tot es remunten a temps anteriors a l’aparició de l’home (mutacions astronòmiques , geològiques , climàtiques , etc.).

La història procedeix per transformació, o processos evolutius, mitjançant una transició contínua, en què evolucions, fenòmens i esdeveniments, motivacions i accidents, factors ambientals i humans, contrastos i coincidències s’entrellacen, xoquen, reboten, es deformen, desapareixen i reapareixen. relacions, així com per les pertorbacions de la causalitat i tenen lloc d'acord amb els desenvolupaments previstos i imprevisibles. Tot això convergeix per formar conjuntures, és a dir, aquelles combinacions heterogènies de situacions i fets que, precisament per la seva complexitat interna, són irrepetibles. Cada període de la història es pot veure com la combinació d’una àmplia gamma de condicions, circumstàncies, factors, tendències i variacions d’origen remot, recent o contemporani. [3]

Definició d’historiografia i coneixement històric

La historiografia, és a dir, la descripció dels fets de la història, és el conjunt de totes les formes i maneres d’interpretar, transmetre, estudiar i relatar els esdeveniments ocorreguts, és a dir, la pròpia història. Atès que tota consideració, investigació i exposició sobre el que ha passat deriva d’interpretacions personals, influïdes i condicionades pel clima cultural i polític en què opera l’intèrpret, la historiografia és subjectiva, parcial i provisional. De fet, atès que cada persona entre milers de milions de persones vives té una personalitat única i irrepetible que recorda, filtra i interpreta fets i notícies a la seva manera i peculiaritat, es pot dir que cada fet pot existir tantes interpretacions historiogràfiques com éssers pensant que ho tenen en compte, fins i tot si és als historiadors als quals se'ls delega la tasca de proporcionar les exposicions més fonamentades i fiables. La diferència entre història i historiografia és, doncs, anàloga a la que hi ha entre un fet i la seva memòria, entre viure una història i explicar-la. Després d’haver estat implementat en el seu temps, en les seves formes i amb els seus efectes objectius, només se’n recorda i informa un resum en el qual queden algunes imatges, sensacions i perspectives, seleccionades i comprimides per la nostra memòria i pel desenvolupament real. interpretació de forma completament personal i subjectiva.

Donada la seva relativitat, la historiografia no pot produir veritats històriques, o més aviat historiogràfiques, inamovibles i absolutes, havent de parlar sempre de reconstruccions, interpretacions i coneixements més o menys fiables, que en tot cas sempre queden parcials i provisionals.

El coneixement històric es deriva de la historiografia que pot ser individual, quan deriva de la investigació, l’ensenyament, l’aprenentatge i la difusió, o col·lectiva, que deriva de les capacitats del sistema escolar i dels mitjans de comunicació de masses.

La sensibilitat i l’interès pel patrimoni donat pels béns mediambientals i històrics / artístics depenen del coneixement històric. [4]

Les fonts

A la base del coneixement de la història hi ha les fonts , és a dir, les petjades deixades pels fets en forma d’artefactes, traces, testimonis, documents i restes. Totes les accions humanes i tots els fenòmens naturals produeixen resultats concrets que esdevenen els seus certificats; per tant, cada ésser viu i cada objecte són una font de coneixement sobre els esdeveniments i les possibles voluntats que el van generar i transformar i, per tant, no només sobre el seu origen, sinó també sobre les seves motivacions, la seva funció i els seus contactes.

La denominació de font, amb la seva referència implícita al brollament, la sortida a la llum i la manifestació de l’aigua, és particularment eficaç per indicar aquestes petjades del passat. De la mateixa manera que l’aigua de la font pot fluir sota terra abans d’aparèixer, també les fonts de coneixement històric poden romandre desconegudes i amagades durant molt de temps abans de revelar-les o trobar-les. De fet, no sempre han estat coneguts i; especialment entre els d'origen més remot, molts s'han perdut o amagat o descuidat i reapareixen o apareixen només després del seu descobriment o reconeixement. De vegades i cada cop més el descobriment de noves fonts o dels seus aspectes particulars descuidats anteriorment és el resultat del desenvolupament de mètodes i eines de recerca i de tecnologies d'anàlisi.

Les fonts es poden considerar les arrels i l’atrezzo de la investigació històrica, ja que la seva disponibilitat és essencial, però no es tradueix automàticament en notícies i informació fiables. Per tal de deduir coneixements fiables, cal fer un treball d’anàlisi i desxifratge, ja que sovint es mostren amb un aspecte enganyós. Saber interpretar-los descobrint allò que realment s’amaga darrere de la seva façana és un dels reptes més difícils que han d’afrontar aquells que duen a terme investigacions històriques. Per tant, cada objecte, escrit o rastre pot esdevenir un testimoni i revelar informació fiable només per la capacitat del seu interlocutor d’observar-la i interrogar-la. Aquesta capacitat es persegueix mitjançant la crítica, destinada a determinar què pot o no revelar la font, i l’exegesi, és a dir, la descodificació, interpretació, exposició i comentari del seu contingut.

Pel que s’ha exposat, és evident que no només es consideren fonts les fonts escrites –com de vegades se suposa–, sinó també la infinita varietat de les altres empremtes del passat. Els escrits juntament amb els cartogràfics es recullen generalment en arxius públics i privats, civils i eclesiàstics. Entre els d’altra naturalesa, es conserven als museus alguns objectes i restes de valor, raresa i valor documental particulars. Tot i això, cal recordar que tenim constantment fonts i arxius sota els nostres ulls que no estan tancats ni delimitats en cap lloc designat. Cada persona i cada paisatge són un concentrat de fonts de la seva història. Es pot dir que el món sencer és una gran col·lecció de fonts i que, per tant, cada entorn, paisatge i territori és una font, arxiu i museu de la seva història. Les investigacions històriques es poden comparar amb composicions de mosaic i ser més completes i fiables, com més àmplia sigui la disponibilitat d'informació. Però com que les fonts no són presents en igual mesura per a totes les èpoques de la història, el treball i l'actitud dels historiadors envers ells també canvien en conseqüència. Per a temps més recents, l’abundància de fonts, tot i permetre reconstruccions més detallades, obliga a seleccionar-les per endavant amb una obra d’elecció que ja impliqui una interpretació. A mesura que passa el temps, es tornen cada cop més rars i foscos, deixant grans llacunes i creixent dubtes i obligant els investigadors a recórrer a pistes i símptomes, a recórrer a analogies, conjectures i deduccions o, fins i tot, a proposar reconstruccions principalment hipotètiques i circumstancials. [5]

Metodologies historiogràfiques

Les metodologies historiogràfiques consisteixen en els mètodes d'investigació, interpretació i exposició de la investigació històrica. Els grans factors discriminatoris són la relació amb les fonts i el seu ús. Alguns historiadors l’utilitzen directament i, per tant, són més fiables; altres prefereixen discutir les interpretacions dels seus col·legues, donant més pes al seu propi pensament.

Història coneguda i desconeguda

La història es pot investigar a través dels rastres que van deixar els seus fets: les fonts. Tot allò corporal i incorporal és la font dels esdeveniments que el van generar i es pot interpretar. Nosaltres mateixos som fonts històriques. Els nostres comportaments i la nostra cultura són el resultat d’una llarga evolució que es remunta als primers exemplars de la nostra espècie; si poguéssim interpretar el nostre patrimoni genètic transmès per les diverses generacions , podríem llegir molta informació sobre el nostre passat. Si la història es compon d’aquest fragment més petit del passat en què la humanitat era present, hem de tenir en compte que només coneixem una porció molt petita d’aquesta petita part. Per això és útil distingir la història coneguda, que és molt limitada, de la desconeguda, que és la gran part de tota la història. La història desconeguda és tal, ja sigui per la pèrdua de les seves traces, per ocultacions voluntàries i involuntàries o per la nostra incapacitat per llegir les seves fonts. Sempre que es recupera una troballa arqueològica o es rastreja un document perdut o s’utilitzen noves tècniques per llegir les fonts, tenim l’oportunitat d’ampliar el nostre coneixement d’allò que encara no sabem de la nostra història, però sabent que no ho aconseguirem. mai per reequilibrar la relació entre allò que sabem i allò que ignorem. [5]

Propòsit de la història

Estudiem la història per entendre el present i nosaltres mateixos. Ens estudiem per comprendre la societat , l’ Estat , la civilització en què vivim, també, i sobretot, en relació amb el passat.

En el moment en què naixem, també heretem aquella part fosca que és el nostre passat, amb el qual totes les nostres accions posteriors mantenen lligams. La història pot i s’ha d’integrar amb altres temes científics mitjançant estudis interdisciplinaris, per il·luminar el nostre camí evolutiu al màxim.

És la falta d’ identitat , és a dir, la falta de coneixement de les pròpies arrels, la que condueix a la intolerància , que també s’alimenta de la manca d’un coneixement correcte de la història dels altres, del punt de vista dels altres i de la esperit d'acceptació d' alteritat .

Història de la historiografia

Totes les interpretacions dels fets no poden deixar de ser diferents, no només perquè siguin personals i subjectives, sinó també perquè estan influïdes al seu torn per diferents punts d’observació o punt de vista, és a dir, per contextos culturals que difereixen en l’espai i el temps ( per exemple: a l’espai, per a les diferents àrees geopolítiques actuals; amb el pas del temps, per als corrents de pensament i contextos ideològics que s’han succeït). Per a això és possible traçar una història de la historiografia.

Historiografia antiga

Qui era l'antic "historiador"? Era algú que descrivia i explicava allò que havia vist i sentit personalment o indirectament: fets, esdeveniments i pobles. El punt de vista de la primera historiografia el constituïa, doncs, el " present ": només més tard l'atenció de l'historiador va començar a avançar cap al passat , reconstruït d'alguna manera a través de records i documents, traces. La historiografia naturalment "científica" era quelcom molt diferent de la mitologia, que ja contenia referències al passat més o menys llunyà: l'historiador no era el poeta i, per tant, va intentar explicar "per què" s'havien produït certs fets, identificant les "causes" remotes. dels fets ocorreguts en el present.

Per tant, els esdeveniments individuals es van emmarcar en un context lògic-cronològic coherent i interdependent, basat sobretot en la relació causa-efecte . Els elements mítics i llegendaris van quedar exclosos de la discussió històrica. L'instrument expressiu també era diferent: els historiadors només escrivien en prosa, el vers ara era obsolet i es considerava inadequat per al propòsit. Per als antics, escriure història significava transmetre fets realment ocorreguts, tenir cura no només de registrar esdeveniments, sinó d’identificar les connexions, les relacions causals i, possiblement, obtenir-ne una lliçó. Més enllà d'aquesta intenció bàsica bastant genèrica, que també pot aplicar-se a la historiografia d'altres períodes, alguns elements caracteritzen la historiografia antiga més específicament:

 • la necessitat de discerniment , que va portar a la selecció de fets importants, que es transmetrien, de secundaris i per distingir les causes reals dels pretextos i les causes ocasionals;
 • l'aspiració a la veracitat i la imparcialitat com a condicions per a una reconstrucció fidel dels esdeveniments; només per als discursos dels personatges es permetia una reconstrucció aproximada (no el que havien dit, sinó el que podrien haver dit);
 • l' enfocament pragmàtic , és a dir, basat en la concreció dels diversos fets militars, estratègics, polític-institucionals, etc;
 • la documentació , que podria derivar del testimoni directe (en autòpsia grega, "veure's per un mateix"), de l'estudi de documents, del coneixement de la dinàmica política;
 • la pàtina literària , tant que l’escriptura de la història es pensava com a opus oratorium maxime ( Ciceró ), en el sentit que la història es desenvolupava en una prosa d’art que, al costat d’un ensenyament útil, també havia d’oferir un entreteniment literari agradable;
 • l' interès pels personatges , és a dir, l'anomenat mètode prosopogràfic (del grec pròsopon , "cara" i gràpho , per tant "notícies de personatges") que privilegiava les empreses d'alguns protagonistes, descuidant majoritàriament les condicions econòmiques i socials. , la mentalitat popular, la vida quotidiana;
 • la idea que la història és magistra vitae ja que ens permet fer prediccions per al futur sobre la base del que va passar anteriorment: els antics, de fet, tenint una concepció circular del temps, creien que la història es repeteix i, per tant, l’home podria treure del passat exemples d'una lliçó sobre com comportar-se en circumstàncies similars. Per tant, l’activitat de l’historiador també ha de tenir l’objectiu de donar a conèixer l’ensenyament de la història.

Els orígens de la historiografia: Heròdot i Tucídides

Heròdot, autor de les Històries

Si els primers passos en el camp de la historiografia es produeixen entre finals del segle VI i principis del V aC a partir de les investigacions geoetnogràfiques o genealògiques dels primers logògrafs (entre els quals el més famós era Hecateus de Milet ), grec la historiografia va assolir la màxima dignitat amb l'obra d' Heròdot d'Halicarnàs ( segle V aC ), considerat el veritable pare de la història des de temps remots.

Durant els conflictes amb l'Imperi persa es crea una identitat comuna dins de l'ecumen grec que es basa principalment en una construcció política antitètica a la de les monarquies orientals. [6] Això dóna lloc a una reflexió conscient sobre els esdeveniments del poble grec, en les seves relacions amb el món bàrbar (essencialment l' Imperi Aquemènida ), però també en la dinàmica de les seves relacions internes.

A Heròdot, el pes de la tradició logogràfica encara es nota, sobretot a la primera part del treball per establir logoi individuals , és a dir , seccions de base ètnica i territorial, fins i tot si sembla que es veu atenuat per la necessitat de presentar un esdeveniment com les guerres entre Grecs i perses (van lluitar entre el 490 i el 478 aC) en el context d’una visió general de l’home i de la història. Una primera declaració de mètode es troba al prefaci de les històries :

«Aquí Heròdot d'Halicarnàs exhibeix la seva investigació, de manera que la memòria de les coses que van passar els homes no s'esvaeix amb el pas del temps; tampoc, de les grans i meravelloses obres, realitzades tant pels hel·lens com pels bàrbars, no queda obscura la glòria; i explicarà, entre altres coses, per quina causa es van barallar ".

( Heròdot d'Halicarnàs , Històries , I proemio )

En aquesta breu introducció, l’aparició del terme historìes (per connectar-se amb l’arrel id- de “veure”, l’ òida perfecta del qual pren el significat de “he vist”, per tant, “sé”, “sé” ) dóna la idea d’una investigació realitzada com a preparació per al treball: una investigació que podria englobar esdeveniments, tradicions etnogràfiques, informes de viatges, notícies geogràfiques, però que, pel fet de subsistir, es va distanciar de l’oralitat dels rapsodes i dels poetes lírics. . Fins i tot els rapsodes i els poetes estaven animats pel desig de no deixar que la fama dels fets realitzats s’enfosqueixi, però la memòria col·lectiva transmesa per Heròdot és el resultat d’una investigació racional que, tot i no excloure la dimensió religiosa del mite, mentre registrava tradicions i notícies extravagants, ha estalviat una enorme quantitat de materials preciosos que encara constitueixen la principal font de l’erudit de les guerres perses.

El mateix Heròdot apareixerà conscient d’aquesta actitud documental quan, després de presentar els orígens mítics del conflicte entre els grecs i els pobles d’ Àsia , va expressar una primera professió d’imparcialitat en narrar els fets:

“Així ho expliquen als perses i als fenicis. Però no tinc intenció de parlar d'això: si aquests esdeveniments s'han produït d'aquesta manera o d'una altra manera. En el seu lloc, començaré assenyalant el que sé que va ser el primer a equivocar-se als hel·lens; i després continuaré en la història que tracta de ciutats petites i grans, d’homes, sense fer cap diferència: perquè les que eren grans a l’antiguitat s’han tornat petites i les que en el meu temps eren grans primer havien estat petites. Per tant, coneixent la perpètua inconstància del benestar humà, recordaré l’un i l’altre sense marcar la diferència ".

( Heròdot d'Halicarnàs , Històries , I 5, 3-4 )
Tucídides, autor de La guerra del Peloponès

La superació definitiva de la tradició logogràfica va tenir lloc, a finals del segle V aC , amb les Històries que l’ateneista Tucídides va dedicar als primers vint anys de la guerra del Peloponès (431-411 aC), precedint un breu resum de les història antiga del món grec (l’anomenada arqueologia ) i una àmplia discussió sobre les causes del conflicte, mitjançant una investigació detallada dels cinquanta anys anteriors. Tucídides va proposar reconstruir, mitjançant una investigació molt rigorosa, els fets de la seva realitat real, excloent el fabulós i el sobrenatural i rebutjant programàticament qualsevol embelliment retòric, a excepció dels discursos ficticis, en els quals intentava reconstruir el significat general de les paraules realment pronunciades. . D’aquesta manera va fundar l’anomenada historiografia pragmàtica , que no pretenia simplement proporcionar una interpretació del passat, sinó que, afirmant haver identificat una sèrie de constants en la naturalesa humana i en la seva obra, es va proclamar una adquisició per sempre , que és un mitjà vàlid per entendre qualsevol realitat futura i actuar en conseqüència. El segle V aC, el segle de la "revolució cultural" de l' antiga Grècia , va ser el segle en què es va establir plenament l'esperit racionalista i científic de la cultura grega. El naixement de la ciència historiogràfica també es va situar en aquest context, els fundadors del qual es consideren per unanimitat Heròdot i Tucídides .

Els erudits posteriors han copsat les diferències i afinitats entre els dos "pares de la historiografia": per exemple, l'atenció imperant al present o al passat proper era comuna a tots dos, i ambdós tendien a identificar les causes dels esdeveniments històrics tant en voluntat com en les passions dels homes. Per damunt de tot, els grans homes, per bé o per mal, van fer història, que així revelava la naturalesa humana. El que els diferenciava era, en canvi, una certa actitud d’Heròdot d’utilitzar encara històries i elements poètics i mitològics i jutjar els fets sobre la base de criteris ètics, mentre que Tucídides semblava més "moderna", en el sentit que pretenia aconseguir una major "objectivitat". "I la imparcialitat del judici. Un mèrit indiscutible de la historiografia grega era també el d’ampliar els coneixements ètnics, culturals i geogràfics dels grecs: la investigació històrica, de fet, va anar més enllà dels estrets confins del món grec i va revelar l’existència d’altres pobles i civilitzacions.

L’ època clàssica

Tota la historiografia posterior es mou en la línia traçada per Heròdot i Tucídides . Ephorus of Cuma , autor d’una història general del món hel·lènic basada en gran part en la recopilació de fonts anteriors, es va referir formalment a Heròdot (sense compartir la seva curiositat antropològica), a causa de la presència d’ excursus individuals en pobles estrangers que van entrar en contacte amb Grècia, de la qual només en tenim fragments. Diversos autors van escriure històries del món grec que es van situar conscientment com a continuació de l'obra històrica de Tucídides, bruscament interrompuda el 411, en ple apogeu de la guerra del Peloponès : per tant, les hel·lèniques de Xenofont i aquelles, per a nosaltres, de Theopompus de Van néixer Quios, que van narrar els fets respectivament del 411 al 362 aC i del 411 al 394 aC; per autor anònim són les anomenades Elleniche di Ossirinco (del nom de la localitat egípcia del descobriment papiraci que les va restaurar parcialment), la part conservada de la qual es refereix a l'any 396/395 aC

En la seva vasta i poligràfica activitat literària, Xenophon també va donar vida a altres vessants historiogràfics o de gènere similars a la historiografia: amb l' Anabasis , compte de l'avenç dins d' Àsia i de la posterior retirada aventurera, d'un exèrcit de mercenaris grecs del qual el mateix Xenophon trobant-se prenent el comandament, va crear el gènere del memorialisme militar, que exerciria una incerta influència sobre els comentaris cesarianos ; amb Ciropedia , una biografia ficcionada i hagiogràfica de Cir el Gran , fundador de l’imperi persa, presentada com a model del monarca ideal, va donar vida a la història de ficció i amb Agesilao , un rei espartà també cobejat com a model, va crear el arquetip de l’elogi de la biografia. Amb històries de diatopes de Teopomp , que exposa els esdeveniments del món grec entre el 359 i el 336 aC, situant al centre la figura de Felip II , rei de Macedònia ), va néixer la monografia històrica, centrada al voltant d’una única personalitat i com a resultat de un període de temps limitat. Amb el resum, a causa del mateix Teopomp, de les històries d’Heròdot, pren forma la vena de l’ epítom , destinada a un gran èxit :)

El període hel·lenístic

La fase més antiga de la historiografia hel·lenística va centrar la seva atenció en l'empresa oriental d' Alexandre el Gran , en la ruptura del seu imperi, en la consegüent formació de les monarquies greco-macedòniques i, posteriorment, en la història de les seves relacions (per exemple, Clitarco d'Alexandria , Jerònim de Càrdia , Durides de Samo , Filarco d’Atenes ). La historiografia d’aquest període, en gran part perduda, pertany principalment a la vena patètica o dramàtica: pretenia despertar emocions intenses en el lector a través d’artificis (com esdeveniments inesperats, vicissituds, girs) comparables als de la tragèdia clàssica. Aquest tipus de representació tràgica d’esdeveniments va caracteritzar tant la historiografia centrada en la figura d’Alexandre el Gran, com la següent, que va anar desplaçant el seu centre de gravetat cap a Occident, ja que es feia inevitable fer front a una nova potència i al seu ràpid ascens. : Roma havia començat a aparèixer en l'escenari mediterrani .

Historiografia romana

Icona de la lupa mgx2.svg Mateix tema en detall: historiografia romana .

Quan, a principis del segle III aC , Roma va començar a sentir la necessitat de reconstruir (i exaltar) el seu passat en les formes d’investigació històrica, la historiografia grega tenia tres segles de tradició al darrere. Però ja a l’època de Polibi , mentre escrivia les seves Històries , la historiografia al seu torn ja feia temps que havia entrat en la literatura llatina. Tanmateix, era inevitable que els primers historiadors llatins s’enfrontessin als models grecs, com va passar en altres gèneres literaris, atesa la modernitat de la literatura llatina. Els anomenats analistes de la primera generació, Quinto Fabio Pittore i Lucio Cincio Alimento , si per una banda buscaven un model estructural en la tradició indígena dels Annales pontificum (o Annales maximi ), és a dir, a les cròniques recopilades anualment i publicat pel màxim pontífex (el president del col·legi sacerdotal dels pontífexs) per informar la comunitat sobre els principals esdeveniments, d'altra banda, no es van limitar a inferir dels historiadors grecs l'interès per investigar les causes o datar-se per Jocs Olímpics o una sèrie de notícies sobre la pròpia història de Roma, però van arribar a fer servir el seu llenguatge. La renúncia a la creació d’una llengua historiogràfica llatina pot haver estat determinada per un sentiment de frustració davant el prestigi centenari de la historiografia grega, però també i sobretot pel desig de fer-se entendre, mitjançant l’ús d’un una mena de lingua franca de la cultura, del fòrum internacional d’intel·lectuals, que prové essencialment del món grec o hel·lenitzat, en què, precisament a finals del segle III aC , l’interès per Roma i la seva història havia esdevingut cada vegada més fort, però la desconfiança cap al nou poder. In particolare, Quinto Fabio Pittore nella sua opera intendeva controbattere, secondo Polibio, l'interpretazione filocartaginese della sua prima guerra punica che era stata fornita dallo storico greco Filino di Agrigento .

Quinto Fabio Pittore e Lucio Cincio Alimento furono entrambi attivi al tempo della seconda guerra punica: dopo la rotta di Canne (216 aC), Fabio capeggiò, forse in ragione della sua dimestichezza col greco, la delegazione inviata a consultare l' oracolo di Apollo a Delfi ; Cincio, pretore nel 210 in Sicilia, fu poi catturato da Annibale . Entrambi scrissero in greco una storia di Roma dalle origini leggendarie e dalla fondazione (che posero rispettivamente nel 747 e nel 729 aC) fino all'età contemporanea, cioè fino alla seconda guerra punica, inserendo anche riferimenti autobiografici (come poi farà lo stesso Catone) ed esponendo i fatti anno per anno. L'opera di Fabio, indicata dalle fonti come Annales , trattava più dettagliatamente il periodo più antico e quello più recente della storia di Roma ed era volta ad esaltare, attraverso le figure dei suoi eminenti rappresentanti, il ruolo avutovi dall'antichissima gens aristocratica dei Fabii , dando vita così a una storiografia individualista e filopatrizia, in cui la storia era vista come il prodotto di singole grandi personalità appartenenti alla nobilitas .

Marco Porcio Catone , autore delle Origines .

All'impostazione cronachistica, individualista e filopatrizia dei primi annalisti, nonché all'uso della lingua greca, si oppose vigorosamente, negli ultimi anni della sua lunga e operosa esistenza, Marco Porcio Catone , cui spetta il merito di aver fondato, con le Origines , una storiografia nazionale in lingua latina, in cui la storia di Roma era inserita nel contesto di quella dei popoli italici e vista come il risultato dell'agire di un'intera comunità. Con la storiografia di Catone nasceva un genere di importanza assolutamente fondamentale. Al ruolo di documentazione culturale che è proprio di tutti gli altri generi letterari la storiografia aggiunge infatti un valore specifico, nel senso che proprio agli scritti degli storici noi dobbiamo la conoscenza dell'antichità. Ebbene, questo filone interrotto che dall'età arcaica giunge alla tarda antichità fa capo proprio a Catone, il cui esempio fu assolutamente determinante sul piano della lingua: dopo i lui, i cosiddetti annalisti della seconda generazione o annalisti di mezzo, attivi nella seconda metà del II secolo aC , rinunciarono infatti definitivamente a scrivere in greco.

Tra la fine del II e la prima metà del I secolo aC , per quanto il tradizionale modello annalistico delle storie generali continuasse a mostrarsi vitale (sono di questo periodo gli Annales di Claudio Quadrigario e di Valerio Anziate ), si manifestò una tendenza a ridurre la trattazione entro limiti cronologici o temetici più ristretti, anche inaugurando nuove forme di narrazione storica, come quella dei commentarii - a metà strada tra autobiografia, memorialistica e storiografia - che trovarono la migliore espressione in Cesare, o come le monografie tematiche di Sallustio .

Storiografia medievale

Storiografia rinascimentale

Machiavelli, autore delle Istorie fiorentine

Gli storici rinascimentali , tra i quali furono insigni Flavio Biondo (nel XV secolo), Machiavelli e Guicciardini (nel XVI secolo), abbandonarono la visione medievale legata a un concetto di tempo segnato dall'avvento di Cristo , per sviluppare un'analisi degli avvenimenti concepita laicamente, con un atteggiamento critico verso le fonti. La storia divenne una branca della letteratura e non più della teologia e si rifiutò la convenzionale divisione cristiana che doveva avere inizio con la Creazione , seguita dall' Incarnazione di Gesù e dal Giudizio finale . La visione rinascimentale esaltava invece il mondo greco-romano, condannando il Medioevo come un'era di barbarie e proclamando la nuova epoca come era di luce e di rinascita del mondo classico.

La storiografia nell'età della Controriforma

Se la storiografia rinascimentale mantenne un tono prevalentemente retorico e moralistico-pedagogico, con l'avvento del tacitismo si fece strada un nuovo gusto della storia, dominato da un'intensa meditazione politica . «Il nuovo atteggiamento poneva come fine ultimo alla storia, la « prudenza »: metteva ossia la lettura delle storie a fondamento di una politica non utopistica, ma induttiva e storica, funzionalizzando totalmente la verità della storia alla verità politica (la conoscenza della vera tecnica di governo dei principi) [7] . Di conseguenza, lo storico dovendo narrare «non verba, sed res gestas, ex quibus oritur prudentia», meno gradito riusciva al nuovo gusto l'uso di concioni. Il tacitista Ducci giudicava, infatti, «oziose» molte orazioni guicciardiniane, «etsi prudentiae policiae plenas» (ma tosto temperava: «multas quoque necessarias et valde historice»); lodava invece incondizionatamente la «discussio finium» delle azioni dei principi, fatta dal Guicciardini, secondo lui, spesso «diligenter, ac forte melius quam alius historicus» [8] . L'orientamento storiografico sviluppatosi da questo atteggiamento fece naturalmente gran posto all'insegnamento guicciardiniano, guardando alla Storia , nel fatto, come ad uno dei suoi più autorevoli modelli. Anticiceroniana, ossia antiletteraria e antiumanistica, caratterizzata da un interesse esclusivo alla «politica», la nuova storiografia ebbe un senso altissimo della serietà dell'impegno storiografico, del «decoro» della storia, da portarla a sdegnare, nelle scritture storiche, la «voluptas», l'elemento pittoresco e romanzesco e ad amare invece lo stile (come quello della Storia ) grave e severo, senza inutili eleganze e civetterie rettoriche, stretto tutto ai fatti essenziali.» [9]

Storiografia illuministica

Attraverso l'esame critico della storia , l'illuminista può riconoscere la continuità dell'opera della ragione e denunciare gli errori e le contraffazioni con cui erano state tramandate sino ad allora le vicende umane allo scopo di mantenere gli uomini nella superstizione e nell' ignoranza . Nella storia così come sinora veniva presentata

«si vedono gli errori ei pregiudizi susseguirsi via via e cacciare in bando la verità e la ragione. [10] »

Pierre Bayle per primo si dedicherà nel suo Dizionario storico e critico (1697) alla compilazione di una «raccolta degli errori e delle falsità» da cui deve essere epurata la storia come fino ad allora è stata presentata. Egli è un minuzioso e preciso raccoglitore di fatti attestati da documenti e testimonianze così numerose che Ernst Cassirer (1874–1945) lo considera il fondatore dell' acribia storica.

«[Lo storico] deve dimenticare che appartiene a un certo paese, che fu educato a una data fede, che deve riconoscenza a questo oa quello e che questi o quegli altri sono i suoi parenti oi suoi amici. Uno storico in quanto tale è come Melchisedec, senza padre, senza madre, senza genealogia. Se gli si domanda da dove viene deve rispondere...sono abitante del mondo; non sono al servizio dell'imperatore, né al servizio del re di Francia ma solo al servizio della verità... [11] »

Il criterio sommo dunque della ricerca, per lo storico neutrale, è quello di scoprire come vera storia quella che segna la vittoria della ragione sull'ignoranza e per questo dall'illuminismo viene condannato in blocco il medioevo come età di fanatismo e oscurantismo religioso mettendo da parte gli aspetti positivamente culturali di quel periodo.

La mutevolezza degli avvenimenti storici è solo apparente: al di là di queste differenze l'illuminista coglie il lento ma costante emergere sulla superstizione e l'errore l'elemento immutabile della ragione:

«Tutto ciò che deriva dalla natura umana si assomiglia da una parte all'altra dell'universo; invece tutto ciò che può dipendere dalla consuetudine è differente, e può risultare simile soltanto per caso...invece la natura ha diffuso l'unità stabilendo ovunque un piccolo numero di princìpi invariabili: così il fondamento è ovunque lo stesso, mentre la cultura produce frutti diversi. [12] »

Per Lessing la storia, come ricerca della verità comincia solo con l'Illuminismo, tutto ciò che l'ha preceduta è una sorta di "pre-istoria". [13]

Storiografia romantica

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Concezione romantica della storia .

Nell'età del Romanticismo si ebbe un superamento della concezione illuminista della storia , a cui fu rimproverato di basarsi su un'idea della ragione astratta e livellatrice, che in nome dei suoi principi generici era giunta a produrre le stragi del Terrore della Rivoluzione francese . A quella i romantici sostituirono una «ragione storica », che tenesse conto anche delle peculiarità e dello spirito dei diversi popoli, a volte assimilati a degli organismi viventi, con una loro anima e una loro storia. [14] e una nuova concezione della storia che mettesse in discussione la convinzione illuminista della capacità degli uomini di costruire e guidare la storia con la ragione .

Le vicende della Rivoluzione francese e il periodo napoleonico avevano dimostrato che gli uomini si propongono di perseguire alti e nobili fini che s'infrangono dinanzi alla realtà storica. Il secolo dei lumi era infatti tramontato nelle stragi del Terrore e il sogno di libertà nella tirannide napoleonica. Dunque la storia non è guidata dagli uomini ma è Dio che agisce nella storia. Esiste una Provvidenza divina che s'incarica di perseguire fini al di là di quelli che gli uomini ingenuamente si propongono di conseguire con la loro meschina ragione.

«La storia umana appariva perciò guidata non dalla mente e dal volere dell'uomo, fosse pure il più alto genio, non dal caso, ma da una provvidenza che supera gli accorgimenti politici e che drizza a ignote mete la nave dell'umanità.» [15]

Nel complesso, la polemica contro l'ugualitarismo e il cosmopolitismo illuministi assunse aspetti e caratteri diversi a seconda dei contesti, aspetti che tuttavia restarono intrecciati e difficilmente separabili in maniera netta. Vi fu da un lato una tendenza restauratrice, rivolta però non tanto al ripristino anacronista dell' Ancien régime , quanto al recupero di quelle tradizioni, religiose in particolare, ritenute patrimonio della coscienza collettiva. [16] Significativa fu l'opera di De Maistre e altri autori, per i quali «la storia umana è diretta da una provvidenza che supera gli accorgimenti politici e che drizza a ignote mete la nave dell'umanità.» [17]

In generale «s'identificò la storia della civiltà con la storia della religione, e si scorse una forza provvidenziale non solo nelle monarchie, ma sin nel carnefice, che non potrebbe sorgere e operare nella sua sinistra funzione se non lo suscitasse, a tutela della giustizia, Iddio: tanto è lungi dall'essere operatore e costruttore di storia l'arbitrio individuale e il raziocino logico». [18]

D'altro lato, la stessa concezione provvidenziale della storia diede luogo ad altre tendenze che potremo definire liberali , per le quali i principi proclamati nel 1789 restavano validi, pur essendo da condannare gli esiti giacobini della Rivoluzione Francese. [19] François-René de Chateaubriand in una sintesi esprimeva ad esempio l'esigenza di «conservare l'opera politica che è scaturita dalla rivoluzione» e «costruire il governo rappresentativo sulla religione». La libertà di religione fu ritenuta in particolare un antidoto basilare sia al dispotismo assolutistico, che all'anarchia rivoluzionaria. [20]

Storiografia contemporanea

Von Ranke e la professionalizzazione della storia

Leopold von Ranke fu il fondatore del metodo che fu prevalente nella storia ufficiale sino agli anni sessanta del Novecento. Attenzione per le fonti documentarie, studio rigoroso dei fatti sulla base delle fonti e critica per le visioni positivistiche ed hegeliane furono il suo assetto principale. La dottrina metodologica ha il compito di mostrare i fatti come essi sono effettivamente apparsi, astenendosi dal proporre interpretazioni.

Fu critico nei confronti della filosofia della storia e in particolar modo dell'interpretazione proposta da Hegel , la quale escludeva la componente umana dalla storia, riconducendo al solo manifestarsi dell'idea nel mondo fenomenico il percorso storico, finalizzato al pieno affermarsi dell'idea stessa. Ranke, invece, si proponeva di ricondurre dal piano delle idee a quello dei fatti, connesse tramite una specifica correlazione. Secondo un legame immanente, l'idea non è indagabile a priori slegata dagli eventi, così come nella comprensione della storia non è possibile il passaggio dal particolare fenomenico all'universale dell'idea.

L'oggetto della storia non è possibile indagarlo né in senso positivista come somma dei semplici fatti, né per via strettamente speculativa, tramite concetti universali. Per Ranke, le dottrine dominanti in un determinato periodo non possono essere valide in eterno per considerare lo studio di periodi differenti. Le idee forti sono le tendenze dominanti in ciascun secolo, non si può tramite queste risalire ad un concetto generale della storia. La storia è da intendere come una continua tensione tra evento e idea, inscindibile l'uno dall'altro, particolare ed immanente in ciascun periodo essa si attui.

Burckhardt e la nascita della storia culturale

Lo studioso svizzero Jacob Burckhardt , critico nei confronti della moderna società industriale e contrario alle tendenze idealistiche e storicistiche dominanti nel mondo accademico dell'epoca, elaborò una particolare disamina storiografica, chiamata Kulturgeschichte (storia della cultura - cultura nel senso di civiltà) nella quale enfatizzava lo studio dell' arte , della cultura e dell' estetica .

La sua opera principale fu Die Kultur der Renaissance in Italien [21] , pubblicata nel 1860 . L'indagine storica di Burckhardt si presenta come una ricerca di tipo culturale, dal momento che l'autore si impegnò a ridurre la storia degli eventi ad un ruolo estremamente marginale, analizzando al contrario soltanto le manifestazioni artistiche e culturali di quel periodo storico. Anche la politica (e ancor di più l'economia) vennero sostanzialmente trascurate in favore dello studio di fattori esclusivamente culturali. Burckhardt analizzò una serie di elementi caratterizzanti quell'età che egli chiamò «fattori costanti e tipici», ricercandone le varie espressioni che potevano trapelare dalla produzione artistica del periodo.

La storiografia marxista

La storiografia marxista prende spunto dalla concezione materialistica della storia di Karl Marx e Friedrich Engels .

Marx ed Engels esprimono l'esigenza di un sapere che sia prodotto immediatamente dalla realtà concreta e positiva, empirica e verificabile, e che non discenda invece da un presupposto e idealistico «Spirito assoluto» che deduce speculativamente i vari aspetti della realtà secondo un non dimostrato e indimostrabile sviluppo di questo stesso presunto Spirito .

Marx ed Engels intendono muovere da «presupposti reali, dai quali si può astrarre solo nell'immaginazione. Essi sono gli individui reali, la loro azione e le loro condizioni materiali di vita, tanto quelle che essi hanno trovato già esistenti, quanto quelle prodotte dalla loro stessa azione. Questi presupposti sono dunque constatabili per via puramente empirica.» [22] .

Marx considera la produzione dei mezzi di sussistenza attività fondamentale dell'uomo, nonché prima azione storica specificamente umana. Sulla base di questa attività ne individua altre tre: la creazione e la soddisfazione di nuovi bisogni, la riproduzione (quindi la famiglia) ed infine la cooperazione fra più individui. Sorge solo ora la coscienza: al contrario di tanti altri, Marx non delinea la coscienza come presupposto dell'uomo, seppur riconoscendole un ruolo fondamentale nella vita, ma come prodotto sociale che si sviluppa in relazione all'evoluzione dei mezzi di produzione ea tutto quello che esse comportano, in una parola alle forze produttive. La coscienza si manifesta quindi in diverse forme a seconda del processo storico. Ma solo con la successiva divisione tra lavoro manuale e mentale la coscienza può automatizzarsi dal mondo, dando luogo alle forme culturali conosciute. La totalità dell'essere sociale va dunque indagata dalla sfera produttiva.

La scuola delle Annales

La Scuola delle Annales (in francese École des Annales ) è la definizione data a quello che, probabilmente, è il più importante gruppo di storici francesi del XX secolo e che divenne celebre per aver introdotto molte rilevanti innovazioni metodologiche nella storiografia. Tale gruppo viene di solito indicato semplicemente Les Annales . Il nome deriva dalla rivista, fondata nel 1929 da Marc Bloch e Lucien Febvre , Annales d'histoire économique et sociale , tuttora esistente e pubblicata dal 1994 con il titolo di Annales. Histoire. Sciences sociales . A Febvre e Bloch si aggiunse il belga Henri Pirenne , studioso di storia economica , che supportava l'analisi storica comparata ovvero una disciplina che mette a confronto diversi aspetti della storia.

L'elemento iniziale di novità nell'approccio di Marc Bloch e Lucien Febvre fu il coinvolgimento nello studio della storia di altre discipline, dalla geografia alla sociologia . Nei primi anni di lavoro presso l' Università di Strasburgo collaborarono strettamente con studiosi di altre scienze sociali e ne acquisirono parte dei metodi. Un altro elemento innovativo apportato da questa corrente di studio fu lo spostamento dell'attenzione dallo studio della storia degli "eventi" ( histoire événementielle ) a favore dello studio della storia delle strutture.

La microstoria

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Microstoria , Carlo Ginzburg e Il formaggio ei vermi .

Un impulso fondamentale alla crescita della nuova storia culturale è stato dato dal lavoro di alcuni ricercatori italiani, Carlo Ginzburg , Giovanni Levi e Edoardo Grendi che intorno agli anni settanta hanno dato vita al filone di studio della cosiddetta microstoria . Questo indirizzo storiografico ha proposto la revisione dei metodi quantitativi della storia economica per liberarsi dal determinismo che caratterizzava le ricerche storiche di natura socioeconomica. L'obiettivo è stato quello di mettere a fuoco gli individui e le singole personalità storiche, le cui caratteristiche avrebbero permesso di ricostruire le mappe mentali, i costumi e gli atteggiamenti degli uomini del passato. La microstoria ha voluto distanziarsi dalla cosiddetta «grande narrazione» del progresso occidentale. Questo significa rifiutare l'immagine di una civiltà che, dall'antica Grecia al Cristianesimo ,fino all' Illuminismo ed alla rivoluzione industriale , è stata descritta nei termini di un grande percorso di costante progresso e sviluppo. Tra le pieghe di questo percorso trionfalistico - questa è stata la critica mossa dai microstorici - sono stati dimenticati i contributi di molte culture minori, di gruppi umani e singolarità di vario genere che non hanno partecipato in modo diretto ai grandi eventi storici sopra elencati.

A partire dagli anni Settanta sono comparse centinaia di ricerche microstoriche, ma indubbiamente il più importante riferimento bibliografico è Il formaggio ei vermi scritto e pubblicato nel 1976 da Carlo Ginzburg .

La New Cultural History

Con il termine nuova storia culturale si intende un preciso filone di studi iniziato nella seconda metà del XX secolo che ha sviluppato e approfondito le innovazioni che gli storici culturali ottocenteschi e primo-novecenteschi avevano introdotto. L'espressione «nuova storia culturale» ( New Cultural History , da cui l'acronimo NCH) è entrata in uso alla fine degli anni ottanta . Era il titolo di un libro, destinato a grande notorietà, pubblicato nel 1989 dalla storica americana Lynn Hunt, che raccoglieva i contributi forniti da vari studiosi ad un incontro tenutosi due anni prima a Berkeley , presso l' Università della California , sul tema La storia della Francia: testi e cultura [23] . Questo settore di studio ha vissuto una crescita spedita a partire dagli anni settanta . Il numero degli storici che si sono dichiarati "culturalisti" è aumentato in maniera considerevole, sviluppandosi a spese di altre discipline storiche come la storia sociale e la storia economica. Tra il 1992 e il 2006 il numero di storici identificati nella categoria della storia sociale è diminuito del 60 per cento, mentre il numero di quanti si riconoscono nella cosiddetta storia culturale è aumentato del 78 per cento[1]. Nel 2008 è stata inoltre fondata ufficialmente la International Society for Cultural History , con lo scopo di coordinare a livello sovranazionale le molte ricerche nate in grembo a questa disciplina.

La World History

La World History (da non confondere con la storia mondiale o la storia universale ), è un metodo di insegnamento e di indagine storiografica emerso nel 1980 che vuole esaminare la storia da una prospettiva globale superando le visioni monoculturali e parziali. La world history rileva e analizza schemi e modelli applicabili a tutte le culture umane nell'evoluzione storica. Questa disciplina basa il suo studio su due categorie storiografiche principali: il sincretismo (come i processi storici hanno avvicinato le culture più disparate) e la discrepanza (la varietà e le differenze tra i modelli sociali).

Dal 1936-1954 escono in tre periodi differenti i dieci volumi che compongono Study of History di Toynbee , questo studioso segue il pensiero comparativo specifico per le civiltà indipendenti di Spengler. Toynbee rivela sorprendenti parallelismi ed analogie nelle nove culture organiche definite da Spengler per quanto riguarda la loro origine, lo sviluppo e il loro decadimento. Toynbee rigetta però il determinismo dei cicli di crescita e declino come retti da una legge naturale, la sopravvivenza di una civiltà dipende per Toynbee dalla sua risposta ai mutamenti del contesto. Come Sima Qian , Toynbee spiega il declino come dovuto alla loro corruzione morale. Dal primo al sesto volume individua come soluzione a questo degrado morale dell'occidente il ritorno a una qualche forma di cattolicesimo pre riforma, dal settimo all'ultimo volume il suo seguito popolare diminuisce mentre tra gli studiosi prende corpo il dibattito sugli errori contenuti nelle sue teorie. [24]

McNeill in The Rise of the West (1965) partendo dagli studi di Toynbee, dimostra come società differenti dell' Eurasia abbiano interagito tra di loro fin dall'inizio della loro storia influenzandosi reciprocamente. Lo studio di McNeill si focalizza ampiamente intorno alle relazioni dei popoli mondiali rilevando come queste siano diventate più consistenti e frequenti negli ultimi tempi. Prima del 1500 circa la rete di comunicazione tra le culture è stata l'universo eurasiatico, il termine usato per descrivere queste aree di interazione varia da studioso a studioso, alcuni di questi lo definiscono sistema-mondo o ecumene . Ma indipendentemente da come viene chiamato, l'importanza di questi contatti interculturali ha cominciato ad essere riconosciuta da molti studiosi. [25]

I caratteri della storiografia moderna

Alcuni caratteri della storiografia antica persistono, spesso con adeguamenti, nella storiografia moderna, tuttavia è chiaro che, proprio per le leggi della storia stessa, il presente è diverso dal passato e così la più recente concezione storiografica è sostanzialmente diversa da quella antica. La differenza più importante dipende dal fatto che la storiografia moderna è figlia del metodo scientifico: essa non è una scienza esatta, ma della scienza condivide l'obiettivo di cercare la verità sulla base di un metodo razionale. Una condizione di questa ricerca della verità è l'obiettività dello storico. Anche l'obiettività, come la verità storica, rappresenta una meta a cui tendere più che un obiettivo sistematicamente raggiungibile.

È già uno stadio importante del processo che mira all'obiettività l'onestà intellettuale dello storico, che deve mirare veramente alla ricerca della verità e non a somministrare al suo pubblico verità intenzionalmente deformate o stravolte da preconcetti ideologici oppure deturpate dalla volontà di offrire un piacevole intrattenimento. I racconti deformati da una storiografia politicamente militante o romanzati da un giornalismo storiografico di carattere commerciale, le notizie a effetto, le accentuazioni arbitrarie di aspetti sensazionali sono sottoprodotti della storiografia che la moderna società della comunicazione produce incessantemente e che rischiano di contaminare la nostra conoscenza storica. Un importante antidoto per evitare tali deformazioni può essere garantito dall'autonomia dello storico, che deve poter esercitare la propria ricerca in serenità, senza dipendere da padroni né da poteri forti.

D'altra parte lo storico deve essere consapevole che la storiografia è imprescindibile dall'intervento dello storico. Anche le testimonianze, per quanto abbiano un'esistenza oggettiva, sono comunque selezionate, gerarchizzate, interpretate dallo storico; ancora una volta l'esperienza dell'informazione contemporanea dimostra quanto si possa influenzare l'opinione pubblica semplicemente disponendo i fatti in un certo ordine, così da valorizzarne alcuni a svantaggio di altri.

Anche lo storico moderno ritiene di esercitare un mestiere utile, ma in un senso diverso da quanto pensavano gli antichi in base alla concezione della storia come magistra vitae . Secondo gli storici moderni la storia ha una duplice utilità: innanzitutto permette di conoscere se stessi attraverso la conoscenza del passato spinta fino alle proprie origini; inoltre consente di mettersi in guardia dal ripetere errori che sono già stati commessi in passato, senza però poter arrivare ad insegnare come effettivamente comportarsi in quanto le circostanze storiche non si ripetono mai uguali in epoche e contesti diversi.

Recentemente, in un articolo dell' araldista [26] e paleografo [26] italiano Fabio Manuel Serra , riprendendo le posizioni di Robin George Collingwood , di Carl Gustav Hempel e di Karl Popper , è stata proposta una lettura del metodo storiografico contemporaneo secondo il rigore della logica del primo ordine [27] e anche della logica modale [28] con l'intento di fornire una dimostrazione logico-filosofica di come sia possibile produrre una conoscenza storica che possa tendere a un metodo scientifico oggettivo, ma anche con l'intento di mettere in luce come sia fattibile, da parte di chi non si attiene (per vari motivi) al rigore metodologico, produrre una conoscenza storica falsa che però, apparendo verosimile, trova successo in sede divulgativa, generando il rischio di vanificare il lavoro dei professionisti.

Note

 1. ^ Enciclopedia Italiana Treccani alla voce corrispondente
 2. ^ Marc Bloch , L'apologia della storia o mestiere di storico , Einaudi, Torino, 1998.
 3. ^ Rolando Dondarini, "Materiali di metodologia della ricerca storica", sito docente Università di Bologna.
 4. ^ Rolando Dondarini, Per entrare nella Storia , Bologna, CLUEB, 1999.
 5. ^ a b Rolando Dondarini, "L'albero del tempo", Bologna, Patron, 2007.
 6. ^ Prodi, Introduzione allo studio della storia moderna , p.102
 7. ^ Cfr. spec. G. TOFFANIN , Machiavelli e il «Tacitismo»: la politica storica al tempo della Controriforma , Padova, 1921.
 8. ^ LORENZO DUCCI, Ars historica , Ferrariae, 1604, pp. 96 e 168.
 9. ^ Walter Binni , I classici italiani nella storia della critica: Da Dante al Marino , Nuova Italia , 1970, pp. 492-493.
 10. ^ Centro piombinese di studi storici, Ricerche storiche , Volume 29, ed. L. Olschki, 1999
 11. ^ P. Bayle, Dizionario storico e critico in Società filosofica italiana, Rivista di filosofia , Volume 46, Taylor editore, 1955
 12. ^ Voltaire, Saggio sui costumi
 13. ^ Andrea Tagliapietra, Che cos'è l'illuminismo: i testi e la genealogia del concetto , Pearson Italia Spa, 1997, p.65
 14. ^ Traniello, Storia Contemporanea , Torino, Sei, 1989, p. 32.
 15. ^ A. Omodeo, Introduzione a G. Mazzini Scritti scelti , Edizioni scolastiche Mondadori, Milano, 1952 p.6
 16. ^ G. Verucci, La restaurazione in "Storia delle idee politiche", a cura di L. Firpo, Torino, UTET, 1973.
 17. ^ A. Omodeo, Introduzione a G. Mazzini Scritti scelti , Milano, 1934
 18. ^ Adolfo Omodeo , L'età del Risorgimento italiano , Napoli, 1955
 19. ^ Traniello, op. cit. , p. 36.
 20. ^ Ivi , p.38.
 21. ^ Burckhardt, La civiltà del Rinascimento in Italia , Firenze 1953
 22. ^ K. Marx, F. Engels, L'ideologia tedesca , Editori Riuniti, Roma, 1967, p. 17.
 23. ^ Hunt, The New Cultural History , Berkeley 1989.
 24. ^ William H. McNeill, Arnold J. Toynbee a Life (1989)
 25. ^ William H. McNeill, "The Changing Shape of World History." History and Theory 1995 34(2): 8–26.
 26. ^ a b Fabio Manuel Serra, Riflessioni sulla logica in rapporto al metodo storiografico. Paragone tra il lavoro dello storico e quello dello storiofilo , in RiMe - Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea , n.2/I ns, giugno 2018, p. 123, DOI : 10.7410/1350 , ISBN 978-88-97317-40-1 , ISSN 2035-794X ( WC · ACNP ) .
 27. ^ Fabio Manuel Serra, Riflessioni sulla logica in rapporto al metodo storiografico. Paragone tra il lavoro dello storico e quello dello storiofilo. , in RiMe - Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea , n.2/I ns, giugno 2018, p. 112, DOI : 10.7410/1350 , ISBN 978-88-97317-40-1 , ISSN 2035-794X ( WC · ACNP ) .
 28. ^ Fabio Manuel Serra, Riflessioni sulla logica in rapporto al metodo storiografico. Paragone tra il lavoro dello storico e quello dello storiofilo. , in RiMe - Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea , n.2/I ns, giugno 2018, p. 115, DOI : 10.7410/1350 , ISBN 978-88-97317-40-1 , ISSN 2035-794X ( WC · ACNP ) .

Bibliografia

 • Johann Jakob Bachofen , Le leggi della storiografia , Napoli, Guida, 1999.
 • Marc Bloch , Apologia della storia o mestiere di storico , Torino, Einaudi, 1969.
 • Beatrice Borghi, Le fonti della storia tra ricerca e didattica , Patron editore, Bologna, 2009.
 • Fernand Braudel , Storia, misura del mondo , Bologna, Il mulino, 2002.
 • Fernand Braudel, Scritti sulla storia , Milano, Bompiani, 2003.
 • Delio Cantimori , Storici e storia , Torino, Einaudi, 1971.
 • Charles Olivier Carbonell , L'historiographie , Paris, Presses universitaires de France, 1981.
 • Federico Chabod , Lezioni di metodo storico , Roma-Bari, Laterza, 1993.
 • Benedetto Croce , Teoria e storia della storiografia , Bari, Laterza, 1917.
 • Rolando Dondarini , Per entrare nella Storia , Bologna, CLUEB, 1999.
 • Lucien Febvre , Problemi di metodo storico , Torino, Einaudi, 1976.
 • Eduard Fueter , Geschichte der neueren Historiographie , München-Berlin, 1911 (trad. it. Storia della storiografia moderna , Milano-Napoli, R. Ricciardi, 1970).
 • François Furet , Il laboratorio della storia , Milano, Saggiatore, 1985.
 • Giuseppe Giarrizzo , La scienza della storia: interpreti e problemi , Napoli, Liguori, 1999.
 • Georges Lefebvre , Riflessioni sulla storia , Roma, Editori riuniti, 1976.
 • Jorge Lozano, Il discorso storico , Palermo, Sellerio, 1991.
 • Henri-Irénée Marrou , La conoscenza storica , Bologna, Il Mulino, 1954.
 • Arnaldo Momigliano , Problèmes d'historiographie ancienne et moderne , Paris, Gallimard, 1983.
 • Leopold von Ranke , Zur Kritik neuerer Geschichtschreiber , Leipzig und Berlin, G. Reimer, 1824.
 • G. Resta - V. Zeno Zencovich, La storia giuridificata , in G. Resta e Vincenzo Zeno-Zencovich (cur.), Riparare. Risarcire. Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi , Napoli, Editoriale Scientifica, 2012.
 • Gian Paolo Romagnani, Storia della storiografia. Dall'antichità a oggi , Roma, Carocci, 2019, ISBN 9788843094448
 • Fabio Manuel Serra, Riflessioni sulla logica in rapporto al metodo storiografico. Paragone tra il lavoro dello storico e quello dello storiofilo , in RiMe - Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea dell' ISEM del CNR , n.2/I ns, giugno 2018; DOI : 10.7410/1350 , ISBN 978-88-97317-40-1 ISSN 2035-794X ( WC · ACNP ) .

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 9645 · LCCN ( EN ) sh00006046 · GND ( DE ) 4020531-9 · BNF ( FR ) cb11934225b (data) · NDL ( EN , JA ) 00569371
Storia Portale Storia : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di storia